Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rozwiązania eCommerce w B2B

844 views

Published on

Według badań potencjał B2B wynosi 150 miliardów złotych. Najczęściej kupowane artykuły w internetowej sprzedaży business to business to: materiały biurowe, surowce, materiały produkcyjne
oraz produkty związane
z eksploatowaniem majątku przedsiębiorstwa.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rozwiązania eCommerce w B2B

 1. 1. Case Study eCommerce: Higma Service www.i-systems.pl Case Study eCommerce: Higma Service www.i-systems.pl Rozwiązania eCommerce w B2B Case Study eCommerce: Higma Service www.i-systems.pl
 2. 2. 65
 3. 3. eCommerce B2B – możliwości eCommerce B2B to morze możliwości Według badań potencjał B2B wynosi 150 miliardów złotych. Najczęściej kupowane artykuły w internetowej sprzedaży business to business to: materiały biurowe, surowce, materiały produkcyjne oraz produkty związane z eksploatowaniem majątku przedsiębiorstwa.
 4. 4. Wsparcie sprzedaży transgranicznej Najważniejsze korzyści Przykładowy moduł B2B Wyzwania eCommerce B2B Etapy realizacji
 5. 5. Wyzwania eCommerce Zidentyfikowane wyzwania projektu Skuteczna obsługa klientów rozmieszczonych na terenie całego kraju Mechanizm rozliczeń klientów kontraktowych posiadających wiele placówek Automatyzacja procesu sprzedaży Scentralizowany system wymiany informacji Wyzwania eCommerce w B2B
 6. 6. Wyzwania eCommerce Zidentyfikowane wyzwania projektu Eliminacja błędów spowodowanych rosnącą bazą produktów kompatybilnych Efektywniejsze planowanie spotkań Dostęp off-line do aktualnego katalogu produktów Częsta aktualizacja stanów magazynowych Wyzwania eCommerce w B2B
 7. 7. Wyzwania eCommerce Zidentyfikowane wyzwania projektu Pełna integracja ERP z systemem B2B Poprawa gospodarki magazynowej Centralne zarządzanie sprzedażą i marketingiem Raportowanie i weryfikacja planów sprzedażowych w czasie rzeczywistym Wyzwania eCommerce w B2B
 8. 8. eCommerce Najważniejsze cechyNajważniejsze korzyści w B2B
 9. 9. Big data Każdy sektor gospodarki ma swoje potrzeby i oczekiwania, dlatego Business Intelligence i big data staje się ważną częścią rynku. Również w eCommerce podstawą działań jest analiza danych. Do tego rodzaju operacji zastało stworzone unikalne narzędzie, które w codziennej pracy pozwala na zoptymalizowanie procesów biznesowych pomiędzy firmą oraz jej kontrahentami. Big data – zbieranie i efektywne wykorzystanie danych biznesowych Opanowanie logistyki System eCommerce analizuje sprzedaż produktów i prognozuje braki magazynowe. Dzięki temu przestrzeń magazynowa jest Opanowanie logistyki Opanowanie logistyki System eCommerce analizuje Opanowanie logistyki Opanowanie logistyki System eCommerce analizuje sprzedaż produktów i prognozuje Opanowanie logistyki
 10. 10. Porównanie B2C to praca z klientem indywidualnym lub detalicznym. Wartość zakupów w przeliczeniu na nabywcę jest mniejsza niż w B2B, a transakcje zazwyczaj pojedyncze. Łatwiej pozyskać klienta (niski koszt). B2B to praca z klientem biznesowym, często korporacyjnym. Wartość zakupów w przeliczeniu na nabywcę jest duża, a transakcje są powtarzalne, na wcześniej wynegocjowanych warunkach. Pozyskanie klienta biznesowego jest znacznie trudniejsze (wysoki koszt). B2C B2B Porównanie B2C to praca z klientem indywidualnym lub detalicznym. Wartość zakupów w przeliczeniu na nabywcę jest mniejsza niż w B2B, a transakcje zazwyczaj pojedyncze. Łatwiej pozyskać klienta (niski koszt). B2B to praca z klientem biznesowym, często korporacyjnym. Wartość zakupów w przeliczeniu na nabywcę jest duża, a transakcje są powtarzalne, na wcześniej wynegocjowanych warunkach. Pozyskanie klienta biznesowego jest znacznie trudniejsze (wysoki koszt). B2C B2B Produkt -> cena netto -> cena brutto -> kurs walut -> cena końcowa Produkt -> cena netto -> kurs walut -> cena brutto -> cena końcowa 1 2 nie C to praca z klientem indywidualny Porównanie B2C to praca z klientem indywidualnym lub deta Wartość zakupów w przeliczeniu na nabywcę jest mniejsza niż w B2B, a transakcje zazwyczaj pojed Łatwiej pozyskać klienta (niski koszt). B2B to praca z klientem biznesowym, często kor Wartość zakupów w przeliczeniu na nabywcę jest a transakcje są powtarzalne, na wcześniej wyneg warunkach. Pozyskanie klienta biznesowego jest trudniejsze (wysoki koszt). B2C B2B Porównanie B2C to praca z klientem indywidualnym lub detali Wartość zakupów w przeliczeniu na nabywcę jest mniejsza niż w B2B, a transakcje zazwyczaj pojedyn Łatwiej pozyskać klienta (niski koszt). B2B to praca z klientem biznesowym, często korp Wartość zakupów w przeliczeniu na nabywcę jest a transakcje są powtarzalne, na wcześniej wynegoc warunkach. Pozyskanie klienta biznesowego jest zn trudniejsze (wysoki koszt). B2C B2B Porównanie B2C to praca z klientem indywidualnym lub detalicz Wartość zakupów w przeliczeniu na nabywcę jest mniejsza niż w B2B, a transakcje zazwyczaj pojedyncz Łatwiej pozyskać klienta (niski koszt). B2B to praca z klientem biznesowym, często korpora Wartość zakupów w przeliczeniu na nabywcę jest du a transakcje są powtarzalne, na wcześniej wynegocjo warunkach. Pozyskanie klienta biznesowego jest znac trudniejsze (wysoki koszt). B2C B2B Porównanie B2C to praca z klientem indywidualnym lub detaliczny Wartość zakupów w przeliczeniu na nabywcę jest mniejsza niż w B2B, a transakcje zazwyczaj pojedyncze. Łatwiej pozyskać klienta (niski koszt). B2B to praca z klientem biznesowym, często korporacy Wartość zakupów w przeliczeniu na nabywcę jest duża a transakcje są powtarzalne, na wcześniej wynegocjowa warunkach. Pozyskanie klienta biznesowego jest znaczn trudniejsze (wysoki koszt). B2C B2B Porównanie B2C to praca z klientem indywidualnym lub detalicznym Wartość zakupów w przeliczeniu na nabywcę jest mniejsza niż w B2B, a transakcje zazwyczaj pojedyncze. Łatwiej pozyskać klienta (niski koszt). B2B to praca z klientem biznesowym, często korporacyj Wartość zakupów w przeliczeniu na nabywcę jest duża, a transakcje są powtarzalne, na wcześniej wynegocjowan warunkach. Pozyskanie klienta biznesowego jest znaczni trudniejsze (wysoki koszt). B2C B2B Porównanie B2C to praca z klientem indywidualnym lub detalicznym. Wartość zakupów w przeliczeniu na nabywcę jest mniejsza niż w B2B, a transakcje zazwyczaj pojedyncze. Łatwiej pozyskać klienta (niski koszt). B2B to praca z klientem biznesowym, często korporacyjnym. Wartość zakupów w przeliczeniu na nabywcę jest duża, a transakcje są powtarzalne, na wcześniej wynegocjowanych warunkach. Pozyskanie klienta biznesowego jest znacznie trudniejsze (wysoki koszt). B2C B2B Porównanie B2C to praca z klientem indywidualnym lub det Wartość zakupów w przeliczeniu na nabywcę jes mniejsza niż w B2B, a transakcje zazwyczaj pojed Łatwiej pozyskać klienta (niski koszt). B2B to praca z klientem biznesowym, często ko Wartość zakupów w przeliczeniu na nabywcę jes a transakcje są powtarzalne, na wcześniej wyneg warunkach. Pozyskanie klienta biznesowego jest trudniejsze (wysoki koszt). B2C B2B orównanie B2C to praca z klientem indywidualnym lub detaliczny Wartość zakupów w przeliczeniu na nabywcę jest mniejsza niż w B2B, a transakcje zazwyczaj pojedyncze Łatwiej pozyskać klienta (niski koszt). B2B to praca z klientem biznesowym, często korporacy Wartość zakupów w przeliczeniu na nabywcę jest duża a transakcje są powtarzalne, na wcześniej wynegocjow warunkach. Pozyskanie klienta biznesowego jest znaczn trudniejsze (wysoki koszt). B2C B2B
 11. 11. Łatwość dostępu do danych Otwarty dostęp webowy do systemu IT dla wszystkich pracowników firmy sprawia, że handlowiec mając swoje konto może przyjąć i wprowadzić zamówienie do systemu z każdego komputera z dostępem do sieci. Łatwość dostępu do danych Wprowadzenie takiego rozwiązania (wraz z innymi) sprawiło, że handlowcy Higma Service są w stanie spotkać się w ciągu jednego dnia aż z 12 klientami. nie logistyki System eCommerce analizuje anowanie logistyki Opanowanie logistyki Opanowanie logistyki
 12. 12. Etapy pracy przy wdrożeniu Wspólnie podzielono organizację przyszłej pracy na trzy etapy Etap I infrastruktura, CRM i ERP Etap II wzrost sprzedaży hurtowej Etap III automatyzacja windykacji oraz sprzedaży oraz sprzedaży Rozwiązania eCommerce w B2B elono organizację y na trzy etapy p II przedaży owej Etap III automatyzacja windykacji oraz sprzedaży
 13. 13. Etapy pracy przy wdrożeniu Wspólnie podzielono organizację przyszłej pracy na trzy etapy Etap I infrastruktura, CRM i ERP Etap II wzrost sprzedaży hurtowej Etap III automatyzacja windykacji oraz sprzedaży Rozwiązania eCommerce w B2B ne rozwiązania Sprzedaż zintegrowano ze Strefą Marek Allegro i systemem ERP. Pozwala to na obsługę wszystkich zamówień w nowy, lepszy sposób. Odbywa się to z poziomu p II rzedaży wej Etap III automatyzacja windykacji oraz sprzedaży ap II przedaży towej Etap III automatyzacja windykacji oraz sprzedaży o organizację trzy etapy daży j Etap III automatyzacja windykacji oraz sprzedaży no organizację na trzy etapy II zedaży wej Etap III automatyzacja windykacji oraz sprzedaży
 14. 14. Etap II – wzrost sprzedaży Pracownicy terenowi dysponują modułem mobilnego handlowca. Jest to program dostępny z poziomu przeglądarki, wykonany w Responsive Web Design. Daje m.in. dostęp do wszystkich informacji o klientach, ma rozbudowane opcje kalendarza. Łatwość dostępu do danych
 15. 15. Optymalizacja kosztów Higma Service generuje ponad 23 tysięcy faktur rocznie. Ta ogromna ilość papieru została zastąpiona dokumentami elektronicznymi. Są one automatycznie generowane i dołączane do etapu realizacji zamówienia, który klient preferuje. Optymalizacja kosztów stałych i przewidywanie wpływów
 16. 16. Opanowanie logistyki System eCommerce analizuje sprzedaż produktów i prognozuje braki magazynowe. Dzięki temu przestrzeń magazynowa jest zoptymalizowana i może zmniejszyć koszty magazynowe o 45%. Opanowanie logistyki
 17. 17. Etapy pracy przy wdrożeniu Wspólnie podzielono organizację przyszłej pracy na trzy etapy Etap I infrastruktura, CRM i ERP Etap II wzrost sprzedaży hurtowej Etap III automatyzacja windykacji oraz sprzedaży Najczęstszy plan wdrożenia rozwiązań B2B w eCommerce
 18. 18. Etap I – infrastruktura, CRM i ERP Pierwsza faza projektu to maksymalne odciążenie posiadanych zasobów poprzez upraszczanie i automatyzację powtarzalnych procesów. Odzwierciedlono rzeczywiste struktury obejmujących takie elementy jak modelowanie placówek, pracowników, producentów, kontrahentów oraz wszystkich produktów łącznie z ich zamiennikami. Etap I – infrastruktura, CRM i ERP
 19. 19. Etap II – wzrost sprzedaży Etap II – wzrost sprzedaży Następnym etapem prac było usprawnienie całego procesu sprzedaży, poprzez: poprawę obsługi klientów kontraktowych, uproszczenie ofertowania, mo- bilny panel handlowy oraz dostęp do katalogu produktów off-line.
 20. 20. Etap II – wzrost sprzedaży Uruchomiono system wspierający obsługę kluczowych klientów, w ramach którego każda placówka kontrahenta posiada swój własny sklep skonfigurowany pod indywidualne warunki kontraktu. Ostateczne warunki są akceptowane przez kierownika regionu.
 21. 21. Etap II – wzrost sprzedaży W efekcie osoby zamawiające produkty w poszczególnych oddziałach hoteli, restauracji czy banków, widzą w swoim panelu tylko wybrane produkty z cenami lub w przeliczeniu na punkty, których ilość określają warunki kontraktu.
 22. 22. Etap III – automatyzacjia windykacji oraz sprzedaży hurtowej Etap III – automatyzacja windykacji oraz sprzedaży hurtowej Trzeci etap prac? Wszystkich stałych klientów objęto panelem usprawniającym proces sprzedaży, obsługi oraz windykacji.
 23. 23. eCommerce w B2B Zarządzanie należnościami $
 24. 24. Zarządzanie należnościami Skuteczne zarządzanie należnościami to: Zarządzanie należnościami Moduł ARMS (Account Receivable Management System) wykonuje te zadania, dzięki czemu koszty związane z obsługą należności ulegają redukcji. prewencja, monitoring, windykacja.
 25. 25. Działanie i architektura ARMS daje możliwość dowolnego definiowania zadań. Warunkiem może być liczba dni po terminie płatności, a działaniem wysłanie powiadomienia w formie maila. Działanie i architektura systemu Zarządzanie należnościami Płynność finansowa Monitoring płatności Rozwiązania B2B $
 26. 26. Schemat działania ARMS Codziennie o zdefiniowanej wcześniej godzinie, moduł rozpoczyna swoją pracę – weryfikuje płatność względem statusu wiarygodności klienta. Jeśli płatność spełnia warunki zadania (np. brak płatności w ciągu tygodnia po wystawieniu faktury), moduł podejmuje kolejne, wcześniej określone działania. Schemat działania ARMS Uruchomienie automatycznej weryfikacji płatności Weryfikacja płatności względem statusu wiarygodności klieta Obsługa zadań dla danego statusu Rozpoczęcie wykonywania zadania Koniec weryfikacji Zmiana akcji na liście ARMS Zapisywania informacji o zakończonym zadaniu TAK Czy płatność spełnia warunki zadania? NIE Codziennie o zdefiniowanej wcześniej godz Schemat działania ARMS Uruchomienie automatycznej weryfikacji płatności Weryfikacja płatności względem statusu wiarygodności klieta Obsługa zadań dla danego statusu Czy p wa Codziennie o zdefiniowanej wcześniej godz pracę – weryfikuje płatność względem stat Jeśli płatność spełnia warunki zadania (np. Uruchomienie automatycznej weryfikacji płatności Weryfikacja płatności względem statusu wiarygodności klieta Obsługa zadań dla danego statusu Czy p wa Codziennie o zdefiniowanej wcześniej godz pracę – weryfikuje płatność względem stat Jeśli płatność spełnia warunki zadania (np. po wystawieniu faktury), moduł podejmuje działania. Uruchomienie automatycznej weryfikacji płatności Weryfikacja płatności względem statusu wiarygodności klieta Obsługa zadań dla danego statusu Czy p wa Codziennie o zdefiniowanej wcześniej godz pracę – weryfikuje płatność względem stat Jeśli płatność spełnia warunki zadania (np. po wystawieniu faktury), moduł podejmuje działania. Uruchomienie automatycznej weryfikacji płatności Weryfikacja płatności względem statusu wiarygodności klieta Obsługa zadań dla danego statusu Czy p wachemat działania ARMS Codziennie o zdefiniowanej wcześniej godzinie, moduł rozpoczyna swoją pracę – weryfikuje płatność względem statusu wiarygodności klienta. Jeśli płatność spełnia warunki zadania (np. brak płatności w ciągu tygodnia po wystawieniu faktury), moduł podejmuje kolejne, wcześniej określone Schemat działania ARMS Uruchomienie automatycznej weryfikacji płatności Weryfikacja płatności względem statusu wiarygodności klieta Obsługa zadań dla danego statusu Rozpoczęcie wykonywania zadania Koniec weryfikacji Zmiana akcji na liście ARMS Zapisywania informacji o zakończonym zadaniu TAK Czy płatność spełnia warunki zadania? NIE
 27. 27. Segmentacja klientów Segmentacja klientów poprzez stopień zaufania Trzy statusy wiarygodności: zielony, żółty, czerwony. System może zdefiniować zadania dla każdego koloru (np. klientowi z żółtą etykietą wysyłać dodatkowe przypomnienia o płatności). Etykiety nie są przypisane na stałe i zmieniają się automatycznie w zależności od zachowań klientów.
 28. 28. www.i-systems.pl m.rutkowski@i-systems.pl

×