Travel Plan Plus - Dutch Summary

252 views

Published on

Binnen het Europese onderzoeksproject TRAVEL PLAN PLUS (Travel Reduction Attainment Via Energy-efficient Localities PLANning) zijn op vier locaties in Europa mobiliteitsmanagement-netwerken (Local Travel Plan Networks - LTPNs) ingevoerd met als doel om de invoering van deze netwerken in Europa te stimuleren. Deze brochure bevat een korte samenvatting van dit project.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
252
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Travel Plan Plus - Dutch Summary

  1. 1. Mobiliteitsmanagement-netwerken: samenvatting van de resultaten van het TRAVEL PLAN PLUS project
  2. 2. Het TRAVEL PLAN PLUS ProjectAchtergrond TRAVEL PLAN PLUS onderscheidt 5 typen mobiliteitsmanagement-netwerken, variërend van informeleHet Europese onderzoeksproject TRAVEL PLAN PLUS MM-netwerken als ‘Neighbourhood Transport Forums’(Travel Reduction Attainment Via Energy-efficient Localities tot formele MM-netwerken als ‘Transport managementPLANning) had als doel om het energieverbruik van associations’. Meer informatie hierover is te vinden op deautoverkeer op verschillende locaties met minimaal 10 website van TRAVEL PLAN PLUS (http://www.travelplanplus.eu).procent te reduceren. Dit is gedaan door op vier locaties Mobiliteitsmanagement-netwerken zijn mogelijk opin Europa mobiliteitsmanagement-netwerken (Local Travel bedrijventerreinen, industriegebieden, stadscentra,Plan Networks - LTPNs) te creëren en de invoering van deze scholengemeenschappen en woonwijken. Ze hebben eennetwerken in Europa te stimuleren. gebiedsgerichte uitwerking.De definitie van een mobiliteitsmanagement- Mobiliteitsmanagement-netwerken worden gebruikt om:netwerk (MM-netwerken) is: een gebied beter toegankelijk te maken voor medewerkers, studenten, toeleveranciers en klanten; “Een groep of netwerk van organisaties die het imago van de betrokken organisaties te verbeteren gezamenlijk ideeën en middelen uitwisselen door negatieve effecten van de bedrijfsvoering op de voor de ontwikkeling en invoering van directe omgeving te beperken; een mobiliteitsplan dat past bij hun lokale te laten zien dat bedrijven belang hechten aan de omstandigheden.” gezondheid en welzijn van medewerkers.Onder een mobiliteitsplan verstaan we in dit Kortom, mobiliteitsmanagement-netwerken zijn eengeval: communicatiemiddel om organisaties bij elkaar te krijgen om samen oplossingen te zoeken voor gemeenschappelijke “een maatregelenpakket dat gericht is op de problemen. specifieke behoeftes van organisaties binnen een netwerk en dat als doel heeft alternatieve Inleiding project en resultaten reismogelijkheden te promoten en de Het TRAVEL PLAN PLUS-project is uitgevoerd door zes afhankelijkheid van de auto te verminderen.” partners uit Hongarije, Nederland, Spanje, Zweden en hetMobiliteitsmanagement-netwerken ontwikkelen snelle, Verenigd Koninkrijk. Vier partners uit verschillende delen vangoedkope en effectieve oplossingen voor problemen op Europa waren verantwoordelijk voor de implementatie vanhet gebied van bereikbaarheid. Dit in tegenstelling tot de mobiliteitsmanagement-netwerken en werden inhoudelijkgebruikelijke aanpak om capaciteitsproblemen op te lossen ondersteund door de universiteit van Loughborough enmet meer wegen of extra parkeerplaatsen. Een netwerk Mobycon. levert voor de deelnemende organisaties synergie Binnen het project zijn op vier locaties netwerken opgezet. op en kost minder inspanning dan wanneer Tabel 1 bevat een overzicht van de belangrijkste kenmerken. individuele organisaties zelf maatregelen In alle vier de locaties is in eerste instantie gekozen voor de nemen. relatief minder formele variant. Tabel 1 Kenmerken van de mobiliteitsmanagement-netwerken binnen het TRAVEL PLAN PLUS-project Cambridgeshire Stockholm Györ Bages Onderwijsin- Sector Bedrijventerrein Vliegveld stellingen Industriegebied Locatie- Landelijk (vliegveld Voornamelijk Rand van de Rand van de stad omschrijving is de ‘stad’) binnenstad stad/suburbaan Area Travel Area Travel Plan Plan gericht met elementen van LTPN Type ‘Neighbourhood Area Travel Plan op meerdere Area Travel Plan educatieve Transport Forum’ instellingen Verminderen van Verbetering van de CO2 emissie zodat Aanmoedigen van Verminderen van bereikbaarheid van het vliegveld bewustwording congestie op de lokale het gebied voor Doelstelling toegangswegen van voldoet aan onder leraren, werknemers en de nationale leerlingen en hun het terrein klanten (met name OV regelgeving op dit ouders en fiets). gebied Start November 2009 September 2010 Maart 2009 November 2010
  3. 3. Resultaten Belangrijkste aanbevelingenTijdens het TRAVEL PLAN PLUS-project (doorlooptijd 36 maanden) zijn vier De belangrijke aanbevelingen bij het voorbereiden,netwerken opgestart, waarbij de lokale ontwikkeling werd beïnvloed door implementeren, monitoren en evalueren van de vierpolitieke en operationele factoren. Enerzijds waren dit positieve invloeden. mobiliteitsmanagement-netwerken zijn:Bijvoorbeeld de al aanwezige bekendheid met het opstellen van MM-netwerken Mobiliteitsmanagement-netwerken zijn alleen haalbaarvoor bedrijven in het Verenigd Koninkrijk en de invloed die de gemeentelijke wanneer duidelijk behoefte bestaat aan actie, daarbijpartner in Gyor had. De scholen zijn eigendom van en worden aangestuurd is een gezamenlijk doel (of doelstellingen) dat wordt uitgedragen door de partners een essentieel startpunt.door de gemeente. Anderzijds hadden alle netwerken, maar vooral die in Bagesen Stockholm, te maken met negatieve invloeden zoals de financiële crisis. Mobiliteitsmanagement-netwerken zijn gericht op de mens, dus communicatie en educatie zijn belangrijkeEen grote uitdaging was het overtuigen van organisaties dat het nemen van onderdelen.verantwoordelijkheid voor de reis van en naar het gebied directe voordelenbood (kostenbesparing, imago, gezondheid werknemers etc.). Daarnaast waren Het luisteren naar de behoeftes van de bedrijven in het gebied en het realiseren van ‘quick-wins’ toont deorganisaties niet meteen overtuigd van het feit dat de samenwerking met andere effectiviteit van een mobiliteitsmanagement-netwerk,organisaties verdergaande voordelen biedt. Uiteindelijk is het overal gelukt om creëert bewustzijn en leidt tot acceptatie van maatregelendit te bereiken, maar het heeft wel veel tijd gekost. die langere tijd in beslag nemen.Bij alle deelnemers aan het TRAVEL PLAN PLUS-project is het bewustzijn en Een analyse van postcodes is een goede manier omde acceptatie van de mobiliteitsmanagement-netwerken onder werkgevers en de beschikbare huidige situatie en alternatieven voorwerknemers tijdens het project toegenomen, zoals te zien is in tabel 2. In termen werknemers in kaart te brengen en de discussie metvan een directe modaliteitshift en energiebesparingen in TRAVEL PLAN PLUS, werkgevers aan te gaan.zijn de resultaten gemixt: op 3 locaties is een reductie in het autobezit bereikt en De belangrijke aanbevelingen voor besluitvorming zijn:op 2 locaties een vermindering van het energiegebruik. Op geen van de locatieszijn de vooropgestelde doelen bereikt. Twee redenen beïnvloedden dit: Mobiliteitsmanagement-netwerken beperken zich niet alleen tot bereikbaarheidsproblemen. Ze zijn bij uitstek 1. Op 2 locaties nam het opzetten van de mobiliteitsmanagement- geschikt als maatregel om doelstellingen op het gebied netwerken meer tijd in beslag waardoor nog geen totaalpakket aan van bijvoorbeeld verkeer, economie, ruimtelijk ordening, maatregelen kon worden geïmplementeerd. gezondheid en milieu te realiseren. 2. Energiegebruik hangt af van verschillende factoren. In Cambridgeshire Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moet het invoeren wordt het effect van de vermindering van het aantal autoritten teniet van een mobiliteitsmanagement-netwerk onderdeel gedaan door een stijging van de afgelegde afstanden. uitmaken van de vergunningverlening. Voor bestaande gebieden is het veelal lastig dit juridisch af te dwingen.Tabel 2 De bekendheid en acceptatie van het netwerk onderwerkgevers en werknemers Erkende experts op het gebied van mobiliteitsmanagement-netwerken kunnen zorg dragen Indicator Cambridgeshire Stockholm Györ Bages voor het op de politieke agenda krijgen en het adviseren van beleidsmakers in binnen en buitenland. Organisaties Een financiële bijdrage van hogere overheden kan Het percentage organisaties in gemeenten en regio’s ondersteunen bij het opzetten van het gebied dat op 94% 100% 79% 100% een mobiliteitsmanagement -netwerk. de hoogte is van Evaluatiestudies uit geheel Europa moeten worden MM-netwerk gedeeld om de goede ervaringen met en voordelen van Het percentage mobiliteitsmanagement-netwerken voor de betrokkenen organisaties in het gebied dat een inzichtelijk te maken. positieve houding 97% 80% 79% 45% over het MM- TRAVEL PLAN PLUS evaluatie netwerk heeft Voor de evaluatie is gebruikt gemaakt van een monitoring en Het percentage evaluatiemethodiek geïnspireerd op SUMO. De belangrijke organisaties dat uitkomsten van de pilots zijn: aan het MM- 100% 80% 75% 45% netwerk heeft Het betrekken van de belangrijkste actoren in het deelgenomen netwerk kan veel tijd in beslag nemen en weerstand Het percentage oproepen in landen waar het niet gebruikelijk is om aan organisaties dat mobiliteitsmanagement te doen. Het is echter de moeite tevreden over de 97% n.v.t. 75% 45% waard. resultaten van het MM-netwerk Als een mobiliteitsmanagementnetwerk uiteindelijk operationeel is, dan neemt de bekendheid en acceptatie Individuen onder bedrijven snel toe en kunnen uiteenlopende Het percentage doelen worden gerealiseerd (niet alleen beperkt tot medewerkers dat bereikbaarheid, maar ook economie, milieu, ruimtelijke bekend is met 32% 8% 100% 3% ordening etc.). de aangeboden vervoersalter- De doelstellingen die partners in het netwerk zichzelf natieven stellen moeten ambitieus en tegelijkertijd realiseerbaar zijn Het percentage binnen de gegeven tijdsduur medewerkers Een mobiliteitsmanagement-netwerk kan op verschillende die alternatieven 6% n.v.t. 100% n.v.t. hebben manieren vorm gegeven worden. Belangrijk is dat partners geprobeerd in het netwerk uiteindelijk verantwoordelijkheid nemen Het percentage en een (financiële) bijdrage leveren. Vooral wanneer de medewerkers dat overheid het initiatief heeft genomen voor het opzetten tevreden is over 95% n.v.t. 100% n.v.t. van het netwerk. de alternatieven Het percentage medewerkers dat hun reisgedrag 30% n.v.t. 10% n.v.t. heeft veranderd www.travelplansplus.eu
  4. 4. De TRAVEL PLAN PLUS partners en aanvullende informatieHet projectteamMarcus EnochLoughborough University ILeicestershireUnited Kingdomtravelplanplus@lboro.ac.uk+44 (0) 1509 223408 E I EHans ZuiverMobycon IAmsterdamThe Netherlandsh.zuiver@mobycon.nl I+31 (0) 20 7582130Mark WebbCambridgeshire County Counciland Travel for Work PartnershipCambridgeUnited Kingdommark.webb@cambridgeshire.gov.uk E EXPERT PARTNERS+44 (0) 1223 715696 Loughborough University, UK Mobycon, NetherlandsJonas ThörnqvistSwedish TransportAdministration I IMPLEMENTATION PARTNERSStockholm Cambridge, UKSweden Stockholm, Swedenjonas.thornqvist@trafikverket.se Györ, Hungary+46 (0) 70 321 93 46 Bages, SpainPetra SzakonyiThe Municipality of GyörGyörHungaryszakonyi.petra@gyor-ph.hu+36 (0) 96 500 272Isabel Ledesma Meer informatie over het TRAVEL PLAN PLUSBages County Council project vindt u op www.travelplanplus.eu.Manresa U kunt zich hier ook aanmelden voor de gratisSpain digitale cursus ‘Hoe maak en behoud je een Mobiliteitsmanagement-netwerk?’peuropeus@ccbages.cat+34 (0) 936 930 384 www.travelplanplus.euAndere publicaties in deze serie zijn: Mobiliteitsmanagement-netwerken: aanbevelingen voor beleidsmakers Mobiliteitsmanagement-netwerken: praktische aanbevelingen voor invoering Mobiliteitsmanagement-netwerken: een evaluatie van beleidsoverdracht.Deze samenvatting is ook beschikbaar in het Engels, Catalaans, Hongaars,Zweeds, Spaans, Frans en Duits.

×