Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inspirationsdag Botkyrka, 21 november 2011

602 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Inspirationsdag Botkyrka, 21 november 2011

 1. 1. CC BY 2.0 Radar CommunicationUtmaningar och möjligheter för skolanStefan Pålsson, Inspirationsdag Botkyrka 111121
 2. 2. slideshare.net/hyperfinder about.me/stefanpalsson stefan@hyperfinder.netTwitter: @stefan_palsson
 3. 3. Frågeställningar• Hur förändras samhället?• Vilka kunskaper och förmågor krävs idag?• Vad innebär det för skolan?• Hur agerar OECD och EU?• Vad händer i Danmark och Norge?• Vad är på gång i Sverige?• Vad bör göras för att utveckla skolan?
 4. 4. Det globala samhället CC BY 2.0 DonkeyHotey
 5. 5. Nät och datorer (nästan) överallt CC BY 2.0 tikaro CC BY 2.0 rolffimages1
 6. 6. Hur förändras samhället?
 7. 7. Informationsöverflöd CC BY 2.0 antwerpenR
 8. 8. En social och interaktiv medievärldCC BY 2.0 linkedmediagrp
 9. 9. Deltagarkulturer & deltagarklyftorCC BY 2.0 Dan4th
 10. 10. OECD om skola och utbildning
 11. 11. OECD talar om nya utmaningar
 12. 12. EU och skolans utveckling
 13. 13. Norska insikter och perspektiv
 14. 14. En ny vision för skolan i Danmark
 15. 15. En nationell it-strategi för skolan • Få fart på marknaden för digitala läromedel och stödja lärares utveckling av lärresurser • Formulera tydliga mål för en digitaliserad undervisning. Ingen traditionell undervisning ”med ström på”! • Trådlösa nät och 1-1 • Nya former av prov och nationella prov online • Stödja forskning, demonstrationsskolor och lärarutbildningar med it-profil
 16. 16. Den digitala agendan & skolan • ”Elever ska och lärare bör ha tillgång till moderna lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning.” • ”Varje elev ska efter genomgången grundskola kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.” • Kommuner och friskolor ansvarar för att detta genomförs • Strategiska utmaningar ska hanteras av huvudmännen • Skolinspektionen ska säkerställa att styrdokumenten följs
 17. 17. Varsin dator till lärare och elever Framtidens lärandes karta över 1-1-satsningar
 18. 18. Unos uno - om elva 1-1-satsningar • Ingår i forskarskolan Teknikburna kunskapsprocesser (Örebro universitet och Högskolan Dalarna) 2010-2013 • Löpande nulägesanalyser, intervjuer och enkäter med skolledare och lärare • Vad innebär varsin dator för elevernas lärande och utveckling? • Hur förändras lärarens roll och arbetssätt? • Vilken betydelse har skolledningens styrning, ledning och samverkan? • Hur förändras relationerna mellan skolan och hemmet?
 19. 19. Hur påverkar 1-1 lärarens yrkesroll?• Analys av de senaste fem årens vetenskapliga artiklar om 1-1• Kunskapsbildning och lärande i sociala medier• Läraren som förändringsagent: funderingar, oro, kompetens- utveckling och stöd• Lärares syn på meningen med 1-1, hur den egna yrkesrollen Håkan Fleischer, Högskolan i Jönköping förändras samt vilka kunskaper och färdigheter som behövs
 20. 20. Skolbibliotekets funktion • Skolbiblioteket ska inte främst vara en boksamling utan en dynamisk lärmiljö i det dagliga arbetet • Skolbibliotekarien hjälper eleverna navigera i informationsflödena • Skolbibliotekarien interagerar tillsammans med läraren i elevernas lärprocesser • Skolbibliotekariens kompetenser kommer till nytta i alla ämnen
 21. 21. Fyra skånska exempel
 22. 22. Med lärprocesserna i centrum • Viktigt för lärandeforskningen att undersöka hur det går till i praktiken när information förädlas till kunskap • Nödvändigt kunna hantera informationsflöden och vetenskaplig kunskapsutveckling för att fungera som medborgare • Frågor och teman som är komplexa och konfliktfyllda • Eleverna ska ställa generativa frågor, reflektera, diskutera och dra normativa slutsatser • Läraren och skolbibliotekarien får analytiska, vägledande och handledande roller • Kräver en produktiv samtalskultur
 23. 23. Skolans förutsättningar förändras • Tekniska trender och genomgripande förändringar • Hur kan skolan hantera och dra nytta av detta? • Undervisningsformer, innehåll, kunskapssyn & värdering av kunskap • Vad krävs av lärarutbildningen? • Har skolsystemet förutsättningar att följa med utvecklingen? • Den offentliga debatten behöver skifta fokus
 24. 24. Vad bör göras? • Hur vill vi att samhället och skolan ska se ut och fungera? • Vilka frågor, problemställningar och möjligheter behöver diskuteras? • Behövs en nationell strategi? • Är kontrollåtgärder tillräckligt? • Skulle ett forskningsinstitut underlätta förändringsarbetet? • Lärarnätverk för utbyte av kunskaper och erfarenheter?CC BY 2.0 Nora Shalaby

×