Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hyötyvirta yhdistyksen perustavan kokousen kutsu

1,278 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hyötyvirta yhdistyksen perustavan kokousen kutsu

  1. 1. 29.10.2012Kutsu Hyötyvirta yhdistyksen perustavaan kokoukseenEkoparkin kehittämishankeen yhtenä keskeisenä tehtävänä on klusterinmuodostaminen ja kehitystoiminnan jatkumisen varmistaminen. Keskusteluissayritysten edustajien kanssa sopivaksi aloitukseksi on ehdotettu yhdistyksenperustamista. Hyötyvirta yhdistyksen tehtäviä ovat: • hyötyvirta -klusterin edunvalvonta ja kannanottaminen mm. data- ja sähköverkko- sekä tiekysymyksiin • toimia yhdessä sovituissa kysymyksissä alueen edustajana esim. keräämällä ja ottamalla vastaa palautetta ympäristöpoikkeamista • tukea jäsenten yhteiskilpailutusta • mittaustekniikoiden kehittäminen ja monitorointialustan ylläpito jäsenten ja kaupalliseen käyttöön • suorittaa alueen toimijoiden toimeksiannosta erilaisia mittauksia esim. yhteiset melumittaukset • hakea hanketoiminnan päätyttyä klusteria tukevia yrityksiä alueelle • ylläpitää yhteisiä web -sivuja • koordinoida yhteisesiintymisiä messuilla ja ympäristöalan tapahtumissa • muut ympäristöliiketoimintaa edistävät verkostot ja hankkeetYhdistys tavoitteena on laajentaa toimintaansa niin että kaikkien ympäristöalantoimijoiden kannattaa olla mukana jäsenenä.Alustavat linjaukset on esityksinä kirjattu esityslistan kyseisiin kohtiin. Perustavankokouksen esityslista on sivulla 2.Tutustu uusiin nettisivuihimme www.hyotyvirta.fi. Ilmoitatko tulostasi 16.11. klo 12.00mennessä.TervetuloaUrpo Huuskonenprojektipäällikkö EKE –hanke, puh. 0206157713, urpo.huuskonen@kinno.fiKouvola Innovation Oy Paraatikenttä 4 p. 020 615 2710 www.kinno.fi Y-tunnus 2221859-6 45100 Kouvola f. 020 615 3382 etunimi.sukunimi@kinno.fi
  2. 2. 8.11.2012 Sivu 2 (3)Hyötyvirta yhdistyksen perustavan kokouksen esityslistaPaikka: ABC KeltakangasAika: 19.11.2012 klo 17.00Asiat 1. Kokouksen avausEKE –hankeen projektipäällikkö Urpo Huuskonen avaa kokouksen 2. Todetaan osallistujatKirjataan paikalla olevat. Kirjataan edustajan status eli onko jäsenenä yksityishenkilönävai kannatusjäsenyhteisön (yrityksen) edustajana. Kirjallisesti jäsenyyshakemuksensalähettäneet kirjataan 3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeriKokouksen puheenjohtajaksi valittiin ______________________________ ja sihteeriksi valittiin______________________. 4. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijatKokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin __________________________________ ja________________________ , jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 5. Päätetään yhdistyksen nimen ja sääntöjen hyväksymisestäPatentti- ja rekisterihallituksen (PRH) mallisäännöstä muokatun Hyötyvirta yhdistyksensäännöt ovat liitteenä. Keskustelun jälkeen hyväksytään tarkennetut säännöt ja yhdistyksennimi. Nimelle hyväksytään ensimmäinen ja toinen varanimi mikäli Hyötyvirta ei kelpaa(PRH:lle). 6. Päätetään Hyötyvirta yhdistyksen perustamisestaPäätetään perustaa Hyötyvirta yhdistys ja allekirjoitetaan perustamiskirja. 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelleKouvola Innovation Oy Paraatikenttä 4 p. 020 615 2710 www.kinno.fi Y-tunnus 2221859-6 45100 Kouvola f. 020 615 3382 etunimi.sukunimi@kinno.fi
  3. 3. 8.11.2012 Sivu 3 (3)Yhdistyksen ensimmäinen toimintavuosi (perustamisesta 2013 loppuun) on Hyötyvirtaklusterin rakentamisen aikaa ja tehtävien hoidon organisointia. Tavoitteena on ettäyhdistys pystyy vuonna 2014 toimimaan toiminnan tuotoilla.Talousarvio on rakennettu 20 jäsenen ja 5 kannatusjäsenen pohjalle. Hanketoiminta ontarkoitus käynnistää alkuvuonna, mutta tarkempi talousarvio laaditaanvuosikokoukseen mennessä. Seuraavassa on esitetty yhteenveto talousarviostavarovaisuusperiaatetta noudattaen;Tuotot 2013 2014 arvioJäsenmaksut 1 500 2 000Muut tuotot 1 000 10 000MenotKokousmenot 500 500Materiaalihankinnat 500 1 000Matka ja seminaarikulut 1 000 4 000Hankkeiden omavastuu 500 3 500Palkat ja palkkiot 0 3 000Tulos 0 0Jäsenmaksuksi ehdotetaan 50 €/v/ jäsen ja kannatusjäsenmaksuksi 100 €/v/yritys taiyhteisö. Kannatusjäsenmaksun maksanut voi lähettää kaksi edustajaa yhdistyksenkokouksiin. 8. Valitaan yhdistykselle hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 10. Muut kokouksen käsiteltäväkseen ottamat asiat 11. Kokouksen päättäminenPuheenjohtaja päätti kokouksen klo ____. _____Kouvola Innovation Oy Paraatikenttä 4 p. 020 615 2710 www.kinno.fi Y-tunnus 2221859-6 45100 Kouvola f. 020 615 3382 etunimi.sukunimi@kinno.fi

×