Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Helsingborg bilder Gamla bilder från Söder

 • Login to see the comments

Helsingborg bilder Gamla bilder från Söder

 1. 1. Södergatan -Trädgårdsgatan
 2. 2. Folkets hus
 3. 3. Nödbostaden Gullpudran Helsingborg Det inrättade vid olika tillfällen, men särskilt under 1920-talets första hälft då det rådde stort av bostäder för familjer. Pengar saknades till hyra, i första hand måste familjen ha mat. Men även familjer som inte kunde betala sin hyra stod i kö för att få tag på lägenhet.
 4. 4. Husensjöskola
 5. 5. Folkets park Entrén
 6. 6. Dansbanan - Scenen - Restaurangen
 7. 7. Elineberg
 8. 8. VASATORP
 9. 9. Folkets hus
 10. 10. Furutorp, lantegendom byggdes 1913 av KF revs 1983
 11. 11. Elverket på Jönköpingsgatan
 12. 12. Öster- leden

×