Successfully reported this slideshow.
Achtergronden en onstaansgeschiedenis van UNLOS artikel 76 Dr. A.G. Oude Elferink Nederlands Instituut voor het Recht van ...
Voorgeschiedenis <ul><li>1958 – eerste Zeerechtconferentie van de Verenigde Naties </li></ul><ul><li>Verdrag inzake het co...
Voorgeschiedenis <ul><li>Tweede helft jaren zestig voorbereiding Derde Zeerechtconferentie </li></ul><ul><li>Derde Zeerech...
Verdrag van de Verenigde Naties inzake het Recht van de Zee <ul><li>In werking getreden op 16 November 1994 </li></ul><ul>...
De maritieme zones van het Verdrag
EEZ – Omvang wereldwijd
De omvang van het continentaal plat (artikel 76 (1)) <ul><li>Het continentale plat van een kuststaat omvat de zeebodem en ...
Mogelijke buitengrenzen van het continentaal plat
Vaststelling buitengrenzen van het continentaal plat voorbij 200 zeemijl <ul><li>Vereiste: buitenste grens van de continen...
Vaststelling buitengrenzen van het continentaal plat voorbij 200 zeemijl <ul><li>Beperking op te gebruiken punten: </li></...
Combinatie van formulelijnen artikel 76
Vaststelling buitengrenzen van het continentaal plat voorbij 200 zeemijl <ul><li>Verzameling van gegevens voor vaststellen...
Procedure CLCS <ul><li>Kuststaat dient gegevens in elk geval binnen tien jaar na de inwerkingtreding van het verdrag voor ...
Samenstelling CLCS <ul><li>21 leden </li></ul><ul><li>Op persoonlijke titel </li></ul><ul><li>Gekozen voor vijf jaar </li...
Procedure CLCS <ul><li>Commissie doet aanbevelingen aan de kuststaat </li></ul><ul><li>Indien kuststaat instemt: grenzen ...
Juridische vragen ten aanzien van artikel 76  <ul><li>Ten aanzien van inhoudelijke regels </li></ul><ul><li>Ten aanzien v...
Ten aanzien van inhoud - Artikel 76(5)  <ul><li>“ Notwithstanding the provisions of paragraph 5, on submarine ridges, the...
Ten aanzien van procedure <ul><li>Verschil van mening tussen kuststaat en andere staten </li></ul>
Afbakening en buitengrenzen <ul><li>Artikel 76 laat afbakening tussen buurstaten onverlet (art. 76(10)) </li></ul>
Gezamenlijke aanvraag Frankrijk, Ierland, Spanje en VK
Gedeeltelijke indiening van Frankrijk <ul><li>Frans Guyana </li></ul><ul><ul><li>In relatie tot Brazilië: bestaande zijwaa...
Frans Guyana
Gedeeltelijke indiening van Frankrijk <ul><li>Frans Guyana </li></ul><ul><ul><li>In relatie tot Brazilië: bestaande zijwaa...
Nieuw Caledonië
Noordpoolgebied
Conclusies <ul><li>Artikel 76 wordt geïmplementeerd door partijen bij Verdrag </li></ul><ul><li>Complexiteit werk kuststa...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Achtergronden en ontstaansgeschiedenis van UNCLOS Artikel 76

1,174 views

Published on

Dr A. Oude Elferink gaat in op juridische aspecten van de Law of the Sea

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Achtergronden en ontstaansgeschiedenis van UNCLOS Artikel 76

 1. 1. Achtergronden en onstaansgeschiedenis van UNLOS artikel 76 Dr. A.G. Oude Elferink Nederlands Instituut voor het Recht van de Zee Universiteit Utrecht
 2. 2. Voorgeschiedenis <ul><li>1958 – eerste Zeerechtconferentie van de Verenigde Naties </li></ul><ul><li>Verdrag inzake het continentaal plat </li></ul><ul><li>Definitie van het continentaal plat (art. 1): </li></ul><ul><ul><li>seabed and subsoil of the submarine areas adjacent to the coast but outside the area of the territorial sea, to a depth of 200 metres or, beyond that limit, to where the depth of the superjacent waters admits of the exploitation of the natural resources of the said areas </li></ul></ul>
 3. 3. Voorgeschiedenis <ul><li>Tweede helft jaren zestig voorbereiding Derde Zeerechtconferentie </li></ul><ul><li>Derde Zeerechtconferentie 1973-1982 </li></ul><ul><li>Verdrag inzake het recht van de zee 10 december 1982 afgesloten </li></ul>
 4. 4. Verdrag van de Verenigde Naties inzake het Recht van de Zee <ul><li>In werking getreden op 16 November 1994 </li></ul><ul><li>155 Partijen (augustus 2007) </li></ul><ul><li>Juridisch kader voor alle gebruik van de oceanen </li></ul>
 5. 5. De maritieme zones van het Verdrag
 6. 6. EEZ – Omvang wereldwijd
 7. 7. De omvang van het continentaal plat (artikel 76 (1)) <ul><li>Het continentale plat van een kuststaat omvat de zeebodem en de ondergrond van de onder water gelegen gebieden die zich buiten zijn territoriale zee uitstrekken door de natuurlijke voortzetting van zijn landterritorium tot de buitenste grens van de continentale rand, of tot een afstand van 200 zeemijl van de basislijnen vanwaar de breedte van de territoriale zee wordt gemeten wanneer de buitenste grens van de continentale rand zich niet tot die afstand uitstrekt </li></ul>
 8. 8. Mogelijke buitengrenzen van het continentaal plat
 9. 9. Vaststelling buitengrenzen van het continentaal plat voorbij 200 zeemijl <ul><li>Vereiste: buitenste grens van de continentale rand ligt voorbij 200 zeemijl </li></ul><ul><li>Vaste punten voor buitengrens worden gemeten van de voet van de continentale helling (Bij gebreke van bewijs van het tegendeel wordt de voet van de continentale helling bepaald als het punt van de maximale verandering van de hellingshoek aan zijn basis) </li></ul><ul><li>Mogelijke punten voor buitengrens: </li></ul><ul><ul><li>60 zeemijl van voet van helling; of </li></ul></ul><ul><ul><li>“ 1%-regel sedimentaire rotsen” </li></ul></ul>
 10. 10. Vaststelling buitengrenzen van het continentaal plat voorbij 200 zeemijl <ul><li>Beperking op te gebruiken punten: </li></ul><ul><ul><li>Maximaal 350 zeemijl van de basislijn; of </li></ul></ul><ul><ul><li>Maximaal 100 zeemijl van de dieptelijn van 2500 meter </li></ul></ul><ul><ul><li>Rechte lijnen tussen te gebruiken punten mogen maximaal 60 zeemijl meten </li></ul></ul>
 11. 11. Combinatie van formulelijnen artikel 76
 12. 12. Vaststelling buitengrenzen van het continentaal plat voorbij 200 zeemijl <ul><li>Verzameling van gegevens voor vaststellen buitengrens: </li></ul><ul><ul><li>Verwerking gegevens en vaststelling van mogelijke buitengrens </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorleggen van gegevens omtrent de buitengrens aan de Commissie inzake de grenzen van het continentale plat (CLCS) </li></ul></ul><ul><ul><li>CLCS heeft nader uitgewerkt wat voor informatie zij verwacht van kuststaten (Procedurele bepalingen en Wetenschappelijke en technische richtlijnen) </li></ul></ul>
 13. 13. Procedure CLCS <ul><li>Kuststaat dient gegevens in elk geval binnen tien jaar na de inwerkingtreding van het verdrag voor die staat in te dienen </li></ul><ul><li>Gegevens aan CLCS: tevens over bestaan maritieme of territoriale geschillen </li></ul>
 14. 14. Samenstelling CLCS <ul><li>21 leden </li></ul><ul><li>Op persoonlijke titel </li></ul><ul><li>Gekozen voor vijf jaar </li></ul><ul><li>Experts op gebied van geologie, geofysica of hydrografie </li></ul>
 15. 15. Procedure CLCS <ul><li>Commissie doet aanbevelingen aan de kuststaat </li></ul><ul><li>Indien kuststaat instemt: grenzen op basis van de aanbevelingen zijn definitief en bindend </li></ul><ul><li>Informatie over grenzen neerleggen bij de Secretaris-Generaal van de VN </li></ul><ul><li>Kuststaat stemt niet in met de aanbevelingen van de Commissie: kuststaat dient binnen een redelijke termijn een herziene of nieuw aanvraag in bij de Commissie </li></ul><ul><li>Commissie doet opnieuw aanbevelingen </li></ul>
 16. 16. Juridische vragen ten aanzien van artikel 76 <ul><li>Ten aanzien van inhoudelijke regels </li></ul><ul><li>Ten aanzien van procedure </li></ul>
 17. 17. Ten aanzien van inhoud - Artikel 76(5) <ul><li>“ Notwithstanding the provisions of paragraph 5, on submarine ridges, the outer limit of the continental shelf shall not exceed 350 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured. This paragraph does not apply to submarine elevations that are natural components of the continental margin, such as its plateaux, rises, caps, banks and spurs.” </li></ul>
 18. 18. Ten aanzien van procedure <ul><li>Verschil van mening tussen kuststaat en andere staten </li></ul>
 19. 19. Afbakening en buitengrenzen <ul><li>Artikel 76 laat afbakening tussen buurstaten onverlet (art. 76(10)) </li></ul>
 20. 20. Gezamenlijke aanvraag Frankrijk, Ierland, Spanje en VK
 21. 21. Gedeeltelijke indiening van Frankrijk <ul><li>Frans Guyana </li></ul><ul><ul><li>In relatie tot Brazilië: bestaande zijwaartse grens aangegeven </li></ul></ul><ul><ul><li>In relatie tot Suriname: geen zijwaartse begrenzing </li></ul></ul>
 22. 22. Frans Guyana
 23. 23. Gedeeltelijke indiening van Frankrijk <ul><li>Frans Guyana </li></ul><ul><ul><li>In relatie tot Brazilië: bestaande zijwaartse grens aangegeven </li></ul></ul><ul><ul><li>In relatie tot Suriname: geen zijwaartse begrenzing </li></ul></ul><ul><li>Nieuw Caledonië </li></ul><ul><ul><li>Buitengrens verbonden met punten op 200 M grens van Frankrijk </li></ul></ul>
 24. 24. Nieuw Caledonië
 25. 25. Noordpoolgebied
 26. 26. Conclusies <ul><li>Artikel 76 wordt geïmplementeerd door partijen bij Verdrag </li></ul><ul><li>Complexiteit werk kuststaten/CLCS </li></ul><ul><li>Belangen van kuststaten en andere staten </li></ul><ul><li>Integriteit van het Verdrag </li></ul><ul><li>Flexibiliteit van de procedure </li></ul>

×