Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Morfologische ontwikkeling    Schuitengat   verleden tot heden          Quick scan     Veerverbinding T...
Inhoud•  Aanleiding•  Vraagstelling, Aanpak•  Situatieschets•  Inzichten uit literatuur + liggende kaarten•  Huidige ...
AanleidingBestuurlijke vragen• 2009: Terschellinger vraag in 2e kamer: weer door Schuitengat i.p.v Slenk?• Verzoek Staats...
VraagstellingInhoudelijk• Welke randvoorwaarden zijn er vanuit huidig beleid?• Welke gevolgen hebben de alternatieven?  ...
Aanpak quick scan   Beschouwing Baggerinspanning   • Huidige route (nulalternatief)    – Ontwikkeling onderhoudsvo...
Geulen en platen   Terschellinger        Gronden              Noordsvaarder       Engelsch- ...
Huidige betonning          Rijkswaterstaat 7                  17 november 2009
Analyse alternatieven:gebruikte informatie • Literatuur (jaren ’90) • Baggergegevens • Lodingen (detailgebied en gehele ze...
Literatuurstudie:Ontwikkelingen in de vaarroute•    Zeer dynamisch gebied tussen                    ...
Ontwikkelingen Schuitengat e.o.op de kaart   Beheerlodingen 1988 t/m 2010                   Rijkswate...
Rijkswaterstaat11           17 november 2009
Rijkswaterstaat12           17 november 2009
Rijkswaterstaat13           17 november 2009
Rijkswaterstaat14           17 november 2009
Rijkswaterstaat15           17 november 2009
Rijkswaterstaat16           17 november 2009
Rijkswaterstaat17           17 november 2009
Rijkswaterstaat18           17 november 2009
Rijkswaterstaat19           17 november 2009
Rijkswaterstaat20           17 november 2009
Rijkswaterstaat21           17 november 2009
Rijkswaterstaat22           17 november 2009
Rijkswaterstaat23           17 november 2009
Rijkswaterstaat24           17 november 2009
?!     Rijkswaterstaat25             17 november 2009
Rijkswaterstaat26           17 november 2009
Baggergeschiedenis                   oude geul Schuitengat              noord-zuid verbindi...
Baggergeschiedenis   Inzichten   Doorsteek nieuwe geul (1992)   Aanleg:   470.000 m3   Onderhoud: 335.000 m3/jr...
Alternatieve routes?     2            Rijkswaterstaat29                    17 november ...
Randvoorwaardenbaggerbeheer Waddenzee•  RWS: verantwoordelijk voor bereikbaarheid, binnen randvoorwaarden•  Derde Nota...
Alternatief 1 (langs tonnenlijn)Profielen                                         ...
Alternatief 1 (langs tonnenlijn)Hoeveelheden                  Afmetingen 2008 (vrijwel gelijk aan 2010): ...
Alternatief 2 (smalste deel) Profielen          Smalste deel  0 -100 -200    Schuitengat -300       ...
Alternatief 2 (smalste deel)Hoeveelheden                Baggeren bij geometrie 2004            ...
De alternatieven vergelekenGevolgen baggerhoeveelheden:• Slenk:      aanleg was 0,75 Mm3    onderhoud ca. 0,24 Mm3...
De alternatieven vergelekenNatuur en Milieu, globaal (niet onderzocht):   • Tegennatuurlijke ingreep: aantasting habita...
De alternatieven vergelekenALTERNATIEVE ROUTES VOORALSNOG GEEN ROBUUST ALTERNATIEF:  – voorziene baggerinspanning te groo...
Historische Ontwikkelingen       Grote tijd- / ruimteschaal•  1796 - 1985•  Gebied in breder morfologisch persp...
Vliestroom vrijwel tegen Vlieland   Oriëntatie Vliestroom Noord-Zuid   Rijkswaterstaat39  Schuitengat verbonden met V...
Noordvaarder nog los   Boomsgat raakt in verdrukking   Rijkswaterstaat40  Ligging Vliestroom westelijk        ...
Boomsgat verzandt         Noordvaarder verheelt         Vliestroom: sterke N-Z ligging,   Rijkswaterst...
Noordvaarder aangeland   Zeegat (Boomkensdiep) roteert oostwaarts   Slenk ontstaat uit vloedschaar   Vlieland bouwt ...
Strandhaak Vlieland maximaal   Daardoor relatief smalle ‘keel’ zeegat   Boomkensdiep = hoofdgeul   Vliesloot oost-we...
• Strandhaak Vlieland verdwijnt      • Richel groeit noordwaards      • Vliesloot weer naar noord      •...
Bouw Afsluitdijk in volle gang    Versnelde kloksgewijze rotatie ebdelta    Strandhaak Vlieland verdwenen    Vlie...
• Boomkensdiep wordt naar eiland gedrukt   • drempelvorming bij Schuitengat   • Slenk in omvang toegenomen (bevaarbaar...
• Boomkensdiep verplaatst verder   • Verdere drempelvorming Schuitengat   Rijkswaterstaat47  • Omvang Slenk neemt iet...
1972      • Via ‘Broekegat’ van Schuitengat naar Vliestroom      • Richel duwt Vliestroom verder oostwaarts  ...
1982 - 1985       • Oriëntatie Vliestroom meer ri Stortemelk                 Rijkswaterstaat49   ...
Historische Ontwikkelingen:resumerend1800-1912:• Schuitengat altijd verbonden met Vliestroom• 1853: Noordvaarder komt tege...
Historische Ontwikkelingen      Grote tijd- / ruimteschaal1926-1985 • Bouw Afsluitdijk: grotere debieten, nwe verdel...
Recentere ontwikkelingen       Grote tijd- / ruimteschaalOp basis van materiaal sinds 1992:• Vaklodingen 1992, 1998,...
1992    • Schuitengat/Boomkensdiep van Vliestroom afgesnoerd    • Geul gebaggerd    • Boomkensdiep en Schuitengat...
1998    • Boomkensdiep raakt ingesnoerd door banken    • ophoging banken (Engelschhoek, Jacobsruggen)    • Slenk ...
2004    • Versnelde ophoging banken (Engelschhoek,    Jacobsruggen)    • Boomkensdiep en Schuitengat verhelen  ...
2010 (concept)         • Boomkensdiep sterk verkleind!         • Uitbochting Schuitengat-Boomkensdiep maxi...
Verschil 2010 - 2004 Verschil 2010 - 2004      Nieuwe data! eerste indrukken:      • Hoge sedimentatie in ebd...
Ontwikkelingen sinds 1992 Tijdspanne 1992 – 2010: Grootschalige ontwikkelingen Zeegat en buitendelta: • Schuitengat/Boomke...
Opname 1 juni 2009           Rijkswaterstaat 59                  17 november 2009
Opname 1 juni 2009           Rijkswaterstaat 60                  17 november 2009
Opname 10 juli 2010           Rijkswaterstaat 61                   17 november 2009
Opname 10 juli 2010           Rijkswaterstaat 62                   17 november 2009
Opname 10 juli 2010           Rijkswaterstaat 63                   17 november 2009
Opname 4 september 2010             Rijkswaterstaat 64                     17 november 2009
Conclusies/aanbevelingenVerwachte morfologische ontwikkelingen:Korte termijn (5 jaar):• geen natuurlijke ontwikkeling voor...
Conclusies/aanbevelingenConsequenties voor alternatieven:•  Forse tegennatuurlijke ingreep•  Door ligging in hoog dyna...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie alternatief schuitengat slenk 20110127 tcm174 298834

2,629 views

Published on

Ernst Lofvers, Waterdienst Rijkswaterstaat: Morfologische ontwikkeling van het Schuitengat.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie alternatief schuitengat slenk 20110127 tcm174 298834

 1. 1. Morfologische ontwikkeling Schuitengat verleden tot heden Quick scan Veerverbinding Terschelling:Alternatieve vaarroute Vliestroom – Schuitengat Ernst Lofvers Rijkswaterstaat - Waterdienst 17 november 2009
 2. 2. Inhoud• Aanleiding• Vraagstelling, Aanpak• Situatieschets• Inzichten uit literatuur + liggende kaarten• Huidige vaarroute en alternatieven – Baggerbezwaar – Beleidsaspecten – Vergelijking en haalbaarheid alternatieven• Beschouwing grootschalige morfologische ontwikkelingen – Historische kaarten – Recente lodingen• Verwachtingen• Conclusies en aanbevelingen Rijkswaterstaat2 17 november 2009
 3. 3. AanleidingBestuurlijke vragen• 2009: Terschellinger vraag in 2e kamer: weer door Schuitengat i.p.v Slenk?• Verzoek Staatssecretaris: quick scan door RWS Afspraak: ‘Quick scan’ door RWS-Waterdienst op basis van: – Expert-kennis (geen modelstudie) – Bestaande info – Bestaand beleid – Overleg gemeente Terschelling – Doeksen – Rijkswaterstaat – Indien nodig: second opinion (buiten RWS) Rijkswaterstaat3 17 november 2009
 4. 4. VraagstellingInhoudelijk• Welke randvoorwaarden zijn er vanuit huidig beleid?• Welke gevolgen hebben de alternatieven? 1. Morfologisch: aanleg + beheer/onderhoud 2. Natuur (habitat, soorten Waddenzee) 3. Milieu (CO2, brandstof) 4. Kosten - Baten (Aanleg/onderhoud – tijdwinst/exploitatie) Quick scan: vooral punt 1 (daarna: vervolg onderzoek nodig?) Rijkswaterstaat4 17 november 2009
 5. 5. Aanpak quick scan Beschouwing Baggerinspanning • Huidige route (nulalternatief) – Ontwikkeling onderhoudsvolume Slenk – Toekomstig onderhoudsvolume • Alternatieve route(s) – Baggerbezwaar bij aanleg – Baggerbezwaar bij onderhoud – Ecologische gevolgen Maar: kán alternatieve route ook? • Inzicht in ontwikkelingen omgeving Schuitengat (laatste decennia) • Inzicht in grootschalige ontwikkelingen 1796 – 2010 • Beschouwing toekomstige ontwikkelingen Rijkswaterstaat 5 17 november 2009
 6. 6. Geulen en platen Terschellinger Gronden Noordsvaarder Engelsch- hoek GROOTE PLAAT Jacobs- ruggen RICHEL Rijkswaterstaat 6 17 november 2009
 7. 7. Huidige betonning Rijkswaterstaat 7 17 november 2009
 8. 8. Analyse alternatieven:gebruikte informatie • Literatuur (jaren ’90) • Baggergegevens • Lodingen (detailgebied en gehele zeegat, 1988 – 2007/2010): – Verschilkaarten 2010-2004, 2004-1992, 2004-1998, 1998-1992 – NAP-5 m dieptelijn 1992, 1998, 2004 – Kuberingen – profielen • Historische kaarten Zeegat Vlie (1796 – 1985) • Luchtfoto’s (2009, 2010) • NB: Data 2010 in concept! Rijkswaterstaat 8 17 november 2009
 9. 9. Literatuurstudie:Ontwikkelingen in de vaarroute• Zeer dynamisch gebied tussen 8 april 1992 Boomkensdiep, Schuitengat en Vliestroom• Eb- en vloedscharen: drempels, zeker cyclisch gedrag• Vanaf 1988 scheiden Vliestroom en Boomkensdiep/Schuitengat• 1991: doorgraving Schuitengat- Boomkensdiep• Oktober 1992: doorgraving Vliestroom - Schuitengat• Geul blijft niet liggen en loopt snel vol: zuidelijke verplaatsing van > 10 m/week door golven (storm) en te gering debiet• Eind 1996: overschakeling naar de Slenk 5 februari 1993 Rijkswaterstaat 9 17 november 2009
 10. 10. Ontwikkelingen Schuitengat e.o.op de kaart Beheerlodingen 1988 t/m 2010 Rijkswaterstaat 10 17 november 2009
 11. 11. Rijkswaterstaat11 17 november 2009
 12. 12. Rijkswaterstaat12 17 november 2009
 13. 13. Rijkswaterstaat13 17 november 2009
 14. 14. Rijkswaterstaat14 17 november 2009
 15. 15. Rijkswaterstaat15 17 november 2009
 16. 16. Rijkswaterstaat16 17 november 2009
 17. 17. Rijkswaterstaat17 17 november 2009
 18. 18. Rijkswaterstaat18 17 november 2009
 19. 19. Rijkswaterstaat19 17 november 2009
 20. 20. Rijkswaterstaat20 17 november 2009
 21. 21. Rijkswaterstaat21 17 november 2009
 22. 22. Rijkswaterstaat22 17 november 2009
 23. 23. Rijkswaterstaat23 17 november 2009
 24. 24. Rijkswaterstaat24 17 november 2009
 25. 25. ?! Rijkswaterstaat25 17 november 2009
 26. 26. Rijkswaterstaat26 17 november 2009
 27. 27. Baggergeschiedenis oude geul Schuitengat noord-zuid verbinding aanleg nieuwe geul Schuitengat Slenk Slenk op de wal gelost 1.000.000 900.000 Baggerhoeveelheid [m3] 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Rijkswaterstaat27 17 november 2009
 28. 28. Baggergeschiedenis Inzichten Doorsteek nieuwe geul (1992) Aanleg: 470.000 m3 Onderhoud: 335.000 m3/jr (ruim 70% van aanleg) Sedimentatie: ca. 2 m/jr Uitbaggeren Slenk (1996) Aanleg: 755.000 m3 Onderhoud: 240.000 m3/jr (ruim 30% van aanleg) Sedimentatie: ca. 1 m/jr In toekomst geen grote veranderingen verwacht. ALTERNATIEVEN DENKBAAR?? Rijkswaterstaat28 17 november 2009
 29. 29. Alternatieve routes? 2 Rijkswaterstaat29 17 november 2009
 30. 30. Randvoorwaardenbaggerbeheer Waddenzee• RWS: verantwoordelijk voor bereikbaarheid, binnen randvoorwaarden• Derde Nota PKB-Waddenzee: – De waterstaatswerken (vaargeulonderhoud) zijn beperkt in omvang, volgen de natuurlijke morfologische ontwikkelingen en uitsluitend indien bereikbaarheid of veiligheid in geding zijn…… – De bereikbaarheid van havens en eilanden wordt gewaarborgd middels streefdieptes/normering voor de vaargeulen, geënt op situatie 2006.• In praktijk: geulen die van nature beste voldoen aan afmetingen: – minste effecten op de natuur – minste baggerinspanning (kosten)• Vaartijd/-afstand is geen criterium in PKB-Waddenzee Rijkswaterstaat30 17 november 2009
 31. 31. Alternatief 1 (langs tonnenlijn)Profielen Huidige Tonnenlijn 200 0 Slenk Vliestroom -200 -400 -600 Opn_2004 Opn_1998 Opn_1992 opn_2010 -800 -1000 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 Rijkswaterstaat 31 17 november 2009
 32. 32. Alternatief 1 (langs tonnenlijn)Hoeveelheden Afmetingen 2008 (vrijwel gelijk aan 2010): • Aanleg baggervolume (2008): 1.600.000 m3 • Jaarlijks onderhoud = 70% = 1.100.000 m3 2008 Rijkswaterstaat 32 17 november 2009
 33. 33. Alternatief 2 (smalste deel) Profielen Smalste deel 0 -100 -200 Schuitengat -300 Vliestroom -400 750 m -500 -600 -700 2004 1998 1992 2010 -800 -900-1000 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 afstand (m) Rijkswaterstaat 33 17 november 2009
 34. 34. Alternatief 2 (smalste deel)Hoeveelheden Baggeren bij geometrie 2004 B = 135 m D = 5,5 – 1,5 = 4 m L = 930 m Aanleg baggervolume (2004) = 500.000 m3 2004 Jaarlijks onderhoud = 70% = 350.000 m3 Schatting voor geometrie 2010: B = 135 m D = 5,5 – 1,0 = 4,5 m L = 750 m Aanleg baggervolume (2004) = 455.000 m3 Jaarlijks onderhoud = 70% = 320.000 m3 Rijkswaterstaat 34 17 november 2009
 35. 35. De alternatieven vergelekenGevolgen baggerhoeveelheden:• Slenk: aanleg was 0,75 Mm3 onderhoud ca. 0,24 Mm3/jr• Alternatief 1: aanleg 1,6 Mm3 onderhoud ca. 1,1 Mm3/jr• Alternatief 2: aanleg 0,45 Mm3 onderhoud ca. 0,32 Mm3/jrGrote onzekerheid over onderhoud en bevaarbaarheid bij alternatieven:  Ingreep in gebied met historie van sterke aanzanding (literatuur)  Tegennatuurlijke ingreep  reactie: wil terug naar evenwichtprofiel  Gebied met onvoorspelbaar gedrag door invloed van stormen  Daardoor bereikbaarheid niet goed te garanderen  Mogelijk ook lastig manoeuvreerbaar bij zeegang en dwarsstroom Rijkswaterstaat 35 17 november 2009
 36. 36. De alternatieven vergelekenNatuur en Milieu, globaal (niet onderzocht): • Tegennatuurlijke ingreep: aantasting habitattypen (platen, banken) • Alternatieven op voorhand ingrijpender dan huidige situatie. • Milieuwinst door kortere vaarroute, maar verlies door grotere baggerinspanning (brandstof en CO2) Rijkswaterstaat 36 17 november 2009
 37. 37. De alternatieven vergelekenALTERNATIEVE ROUTES VOORALSNOG GEEN ROBUUST ALTERNATIEF: – voorziene baggerinspanning te groot – bereikbaarheid niet te garanderen – in strijd met PKB-Waddenzee  MAAR: WAT DOET DE TOEKOMST?  kijken naar grote schaal & leren van historie Rijkswaterstaat 37 17 november 2009
 38. 38. Historische Ontwikkelingen Grote tijd- / ruimteschaal• 1796 - 1985• Gebied in breder morfologisch perspectief• Leren van het verleden• Wat kunnen we in toekomst verwachten? Rijkswaterstaat38 17 november 2009
 39. 39. Vliestroom vrijwel tegen Vlieland Oriëntatie Vliestroom Noord-Zuid Rijkswaterstaat39 Schuitengat verbonden met Vliestroom 17 november 2009
 40. 40. Noordvaarder nog los Boomsgat raakt in verdrukking Rijkswaterstaat40 Ligging Vliestroom westelijk 17 november 2009
 41. 41. Boomsgat verzandt Noordvaarder verheelt Vliestroom: sterke N-Z ligging, Rijkswaterstaat Ebdelta ver in zee november 200941 17
 42. 42. Noordvaarder aangeland Zeegat (Boomkensdiep) roteert oostwaarts Slenk ontstaat uit vloedschaar Vlieland bouwt uit Rijkswaterstaat42 17 november 2009
 43. 43. Strandhaak Vlieland maximaal Daardoor relatief smalle ‘keel’ zeegat Boomkensdiep = hoofdgeul Vliesloot oost-west Rijkswaterstaat43 17 november 2009
 44. 44. • Strandhaak Vlieland verdwijnt • Richel groeit noordwaards • Vliesloot weer naar noord • Vliestroom roteert tegen klok en Rijkswaterstaat verder oostwaarts gaat44 17 november 2009
 45. 45. Bouw Afsluitdijk in volle gang Versnelde kloksgewijze rotatie ebdelta Strandhaak Vlieland verdwenen Vliestroom roteert tegen klok Rijkswaterstaat45 17 november 2009
 46. 46. • Boomkensdiep wordt naar eiland gedrukt • drempelvorming bij Schuitengat • Slenk in omvang toegenomen (bevaarbaar)46 • RichelRijkswaterstaat bouwt verder uit 17 november 2009
 47. 47. • Boomkensdiep verplaatst verder • Verdere drempelvorming Schuitengat Rijkswaterstaat47 • Omvang Slenk neemt iets af 17 november 2009
 48. 48. 1972 • Via ‘Broekegat’ van Schuitengat naar Vliestroom • Richel duwt Vliestroom verder oostwaarts Rijkswaterstaat • Boomkensdiep steeds verder afgeknepen 200948 17 november
 49. 49. 1982 - 1985 • Oriëntatie Vliestroom meer ri Stortemelk Rijkswaterstaat49 • Boomkensdiep raakt verder afgesloten vannovember 2009 17 Vliestroom
 50. 50. Historische Ontwikkelingen:resumerend1800-1912:• Schuitengat altijd verbonden met Vliestroom• 1853: Noordvaarder komt tegen Terschelling (Boomsgat verdwijnt)• 1866: Slenk ontstaat (vloedschaar)• 1800 - 1898: Strandhaak Vlieland bouwt uit tot voorbij Richel, Vliestroom van west naar oost• 1912: smal zeegat met Boomkensdiep als hoofdgeul Rijkswaterstaat50 17 november 2009
 51. 51. Historische Ontwikkelingen Grote tijd- / ruimteschaal1926-1985 • Bouw Afsluitdijk: grotere debieten, nwe verdeling/oriëntatie debieten • Strandhaak Vlieland verdwijnt permanent • Richel bouwt uit: Vliestroom verder oostwaarts • oriëntatie Vliestroom van N-Z naar NW-ZO • Stortemelk neemt functie over van Boomkensdiep • Boomkensdiep verlegt snel naar eiland, in 1988 afgesloten van Vliestroom • sterke drempelvorming tussen Schuitengat en Vliestroom/Boomkensdiep (‘geul via Broekegat’) Rijkswaterstaat 51 17 november 2009
 52. 52. Recentere ontwikkelingen Grote tijd- / ruimteschaalOp basis van materiaal sinds 1992:• Vaklodingen 1992, 1998, 2004• Overzichtslodingen 1992-2006• Luchtfotos, o.a. 2009 en 2010 Rijkswaterstaat52 17 november 2009
 53. 53. 1992 • Schuitengat/Boomkensdiep van Vliestroom afgesnoerd • Geul gebaggerd • Boomkensdiep en Schuitengat: eb-/vloedscharen Rijkswaterstaat53 17 november 2009
 54. 54. 1998 • Boomkensdiep raakt ingesnoerd door banken • ophoging banken (Engelschhoek, Jacobsruggen) • Slenk gebaggerd 17 november 2009
 55. 55. 2004 • Versnelde ophoging banken (Engelschhoek, Jacobsruggen) • Boomkensdiep en Schuitengat verhelen • Boomkensdiep verkleint verder55 • Vliestroom licht oostwaarts Rijkswaterstaat 17 november 2009
 56. 56. 2010 (concept) • Boomkensdiep sterk verkleind! • Uitbochting Schuitengat-Boomkensdiep maximaal • Boomkensdiep en Schuitengat nog verheelt • Maar: nieuwe ebgeul nabij Noordvaarder Rijkswaterstaat56 • Vliestroom licht oostwaarts 17 november 2009
 57. 57. Verschil 2010 - 2004 Verschil 2010 - 2004 Nieuwe data! eerste indrukken: • Hoge sedimentatie in ebdelta (Boomkensdiep in het nauw) • Relatief veel sedimentatie in Schuitengat en Boomkensdiep • Ook in Oosterom relatief veel sedimentatie • Noord Meep juist erosie en verlegging noordwaarts! Rijkswaterstaat 57 • Uitbochting Vliestroom 17 november 2009
 58. 58. Ontwikkelingen sinds 1992 Tijdspanne 1992 – 2010: Grootschalige ontwikkelingen Zeegat en buitendelta: • Schuitengat/Boomkensdiep raakt volledig van Vliestroom afgesnoerd (uniek!) • Tersch. Gronden, Engelschhoek (en ook Jacobsruggen): hoger en snel ZO-waarts • Boomkensdiep raakt ingesnoerd in ebdelta (tijdelijke erosie paal 6!) en verkleint! • Vliestroom mirgreert nog steeds licht oostwaarts: 4 - 10 m/jaar Middelgrote schaal • Tussen Schuitengat en Boomkensdiep: complexe eb- /vloedscharen • Boomkensdiep en Schuitengat verhelen in 2004 en bochten uit (ca. 27 m/jaar) • Nieuwe ebschaar van Schuitengat bij Noordvaarder: nieuwe route? Consequenties voor baggeren: • 1991: Gebaggerde verbinding met Boomkensdiep houdt geen stand • 1992: Schuitengat naar Vliestroom doorgebaggerd, houdt geen stand (snelle verzanding door golfgedreven zandtransport (storm) • 1996-2010: baggeren vaargeul door Slenk (stabiel) Opmerkelijk: • Er lijkt sprake van structurele sedimentatie in geulen van komgebied Terschelling • Komgebied van de Noord Meep vertoont juist erosie en verlegging noordwaarts Rijkswaterstaat 58 17 november 2009
 59. 59. Opname 1 juni 2009 Rijkswaterstaat 59 17 november 2009
 60. 60. Opname 1 juni 2009 Rijkswaterstaat 60 17 november 2009
 61. 61. Opname 10 juli 2010 Rijkswaterstaat 61 17 november 2009
 62. 62. Opname 10 juli 2010 Rijkswaterstaat 62 17 november 2009
 63. 63. Opname 10 juli 2010 Rijkswaterstaat 63 17 november 2009
 64. 64. Opname 4 september 2010 Rijkswaterstaat 64 17 november 2009
 65. 65. Conclusies/aanbevelingenVerwachte morfologische ontwikkelingen:Korte termijn (5 jaar):• geen natuurlijke ontwikkeling voor alternatieve vaargeul Schuitengat-Vliestroom• Kans op nieuwe verbinding Schuitengat-Boomkensdiep via nieuwe ebschaar (binnenbocht)• Daardoor waarschijnlijk verzanding buitenbocht• Zeer veel zand aanwezig (Engelschhoek)Langere termijn (> 10 jaar), op basis van allerlaatste gegevens (zeer pril!!):• Verdere verzanding Boomkensdiep (gezien verleden en huidige enorme tempo), daardoor: – òf doorbraak Schuitengat-Vliestroom – òf (verdere) verzanding Schuitengat??? en dominantere Meep??? – Afhankelijk van golven en getij (debieten)Aanbevolen: 1. Onderzoek consequenties van ontwikkelingen – modelstudie: analyse waterbeweging bij verschillende bodems – Onderzoek naar ontwikkeling van gehele kombergingsgebied onder Terschelling – Hoe groot zijn de risico’s? hoe beheersen? 2. Blijf monitoren (lodingen, luchtfoto’s) Rijkswaterstaat65 17 november 2009
 66. 66. Conclusies/aanbevelingenConsequenties voor alternatieven:• Forse tegennatuurlijke ingreep• Door ligging in hoog dynamisch gebied: onvoorspelbaar onderhoud, bereikbaarheid niet te garanderen.• Effecten op natuur waarschijnlijk negatiever dan in de huidige situatie (ivm tegennatuurlijke karakter).• Aanleg van nieuwe vaargeul waar geen geul is = in strijd met PKB-WaddenzeeSamengevat:• Alternatieve vaargeul wordt nu nog niet realistisch geacht• Naderonderzoek nodig naar ontwikkelingen buitendelta – kom van Terschelling• RWS blijft ontwikkelingen nauwlettend volgen, geleid door: – Bereikbaarheid belangrijke pijler (kostenefficiënt) – Binnen de natuurwet en juridische wet Rijkswaterstaat66 17 november 2009

×