Basisregistratie ondergrond, ook voor marien

845 views

Published on

Dr R. van Leeuwen gaat in op de 'logistiek' van de basisregistratie van de bodem.

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
845
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
46
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Leuk die ondergrond, maar waar hebben we het nu precies over. In de fase waar we nu over praten zijn er drie domeinen in het spel: de geologie en de hydrogeologie de bodemkunde (het schilletje van onze aardappel) en de archeologische boorprofielen (strikt genomen is dat extra geologische informatie) Wellicht dat daar in een latere fase de milieuhygienische en de rest van de archeologische gegevens bijkomen, maar nu even nog niet.
 • Basisregistratie ondergrond, ook voor marien

  1. 1. Basisregistratie Ondergrond (BRO), ook voor mariene data Robert Jan van Leeuwen 19 mei 2011 Hydrographic Society Benelux
  2. 2. Inhoud <ul><li>BRO Wat is dat? </li></ul><ul><li>BRO Inhoud? </li></ul><ul><li>BRO Werking? </li></ul><ul><li>BRO De weg ernaar toe? </li></ul>19 mei 2011 Hydrographic Society Benelux
  3. 3. Basisregistratie Ondergrond (BRO) Wat is dat? <ul><li>Een landelijke database met “alle” gegevens over (bodem en ondergrond=) de ondergrond van Nederland en het continentaal plat </li></ul><ul><li>Bij wet geregeld dat de database er moet zijn, hoe die gevuld wordt, hoe die beheerd wordt, waarmee die gevuld wordt, enz. </li></ul>19 mei 2011 Hydrographic Society Benelux
  4. 4. BRO Start <ul><li>De ministerraad heeft op 12 december 2008 besloten tot de instelling van de basisregistratie ondergrond (BRO) </li></ul><ul><li>De BRO zal voortbouwen op de bestaande registraties DINO en BIS van respectievelijk TNO en Alterra </li></ul><ul><li>De BRO maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties </li></ul>19 mei 2011 Hydrographic Society Benelux
  5. 5. BRO Achtergrond <ul><li>Informatie over de bodem en ondergrond is van toenemend belang voor de Nederlandse samenleving </li></ul><ul><li>Er wordt een veelheid aan gegevens over bodem en ondergrond geproduceerd voor specifieke doelen </li></ul><ul><li>Informatiehuishouding ondergrond is versnipperd en de gegevens zijn niet of slecht bereikbaar voor derden </li></ul><ul><li>“ Eenmalige inwinning, meervoudig gebruik van gegevens” (hergebruik van basisinformatie) wordt het motto </li></ul><ul><li>.. opdat we het geld maar een keer uitgeven en het accent kan verschuiven naar het toevoegen van waarde </li></ul>19 mei 2011 Hydrographic Society Benelux
  6. 6. Organisatie project 19 mei 2011 Hydrographic Society Benelux Projectbegeleidingsgroep Stuurgroep Projectgroep Wetgeving Projectgroep Inhoud en ICT
  7. 7. Planning Stand van zaken <ul><li>Wetgeving: voor de zomer concept-wet gereed </li></ul><ul><li>Inhoud en ICT: moet gereed zijn op 1 januari 2014 en dan nog een jaar tijd om de bronhouders aan te sluiten </li></ul>19 mei 2011 Hydrographic Society Benelux
  8. 8. Inhoud van de BRO welke datatypen? <ul><li>Criteria: </li></ul><ul><ul><li>betrekking hebbend op de ondergrond </li></ul></ul><ul><ul><li>expliciet benoemd in de MKBA 2007 </li></ul></ul><ul><ul><li>per 1 januari 2009 in BIS dan wel DINO </li></ul></ul><ul><ul><li>aangedragen vanuit de stuurgroep BRO </li></ul></ul>19 mei 2011 Hydrographic Society Benelux
  9. 9. Waar hebben we het eigenlijk over: de domeinen? 19 mei 2011 Hydrographic Society Benelux BRO Inhoud (1) Milieuhygiene Fase 2: later Archeologie overig Optie (Hydro-) Geologie Bodemkunde Archeologie (boormonster- profielen) Fase 1: nu
  10. 10. Verkenningen Boormonsterfoto’s Boormonster- profielen Sondering BRO Datatypen (1) 19 mei 2011 Hydrographic Society Benelux 1 Geomechanische sondering 2 Geo-elektrische verkenning 3 Seismische opname 4 Boormonsterprofiel 5 Boormonsteronderzoek 6 Boormonsterfoto 7 Boorgatmeetgegevens 8 Bodemkundige profielopname 9 Profielmonsteronderzoek
  11. 11. Vergunningen Grondwaterwinning Beregening BRO datatypen (2) 19 mei 2011 Hydrographic Society Benelux 10 Vergunning Mijnbouwwet (opsporing/productie/opslag) 11 Vergunning Waterwet (onttrekking/infiltratie grondwater)
  12. 12. BRO datatypen (3) Infrastructuur 19 mei 2011 Hydrographic Society Benelux Grondwaterstanden Peilput en -buizen 12 Boorgat Mijnbouwwet 13 Put grondwaterkwantiteit 14 Put grondwaterkwaliteit 15 Put Mijnbouwwet 16 Meetnet grondwatermonitoring 17 Meetnet bodemkwaliteit gegevens 18 Meetnet bosbodemkwaliteit
  13. 13. BRO Datatypen (4) 2D- en 3D-modellen Bodemkaart 2-D Geologisch model 3-D Geologisch model 19 mei 2011 Hydrographic Society Benelux 19 Geomorfologische en bodemkundige modellen 20 Geologische en hydrogeologische modellen
  14. 14. BRO de werking van het systeem <ul><li>BRO </li></ul>bron- houders I N U I T gebruikers 19 mei 2011 Hydrographic Society Benelux
  15. 15. Rollen in de BRO <ul><li>registerhouder </li></ul>registerbeheerder 19 mei 2011 Hydrographic Society Benelux BRO IN UIT gebruikers bronhouders
  16. 16. Wie is wie? in het systeem BRO <ul><li>Registerhouder (I&M) </li></ul><ul><li>Registerbeheerder (TNO) </li></ul><ul><li>Bronhouders </li></ul><ul><ul><ul><li>Bestuursorganen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DINO, nl. DINO-data </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kartering ondiep, nl. modellen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alterra nl voor BIS-data en modellen </li></ul></ul></ul><ul><li>Gebruikers </li></ul><ul><ul><ul><li>Bestuursorganen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kartering </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bedrijfsleven </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Overige organisaties en Burgers </li></ul></ul></ul>19 mei 2011 Hydrographic Society Benelux
  17. 17. Spelregels voor bestuursorganen Basisregistratie 19 mei 2011 Hydrographic Society Benelux Verplicht aanleveren Verplicht gebruiken Verplicht terugmelden
  18. 18. Streven <ul><li>Verwerking volledig via webservices </li></ul><ul><li>BRO webservices geïntegreerd in clientprocessen </li></ul><ul><li>Het uitwisselingsformaat is conform IMBRO (“INSPIRE-proof”) </li></ul><ul><li>Er is 1 uitwisselingsformaat per gegevenstype </li></ul><ul><li>Iedere wijziging bij de bron wordt real-time verwerkt (atomaire gegevensuitwisseling i.p.v. bulk) </li></ul>19 mei 2011 Hydrographic Society Benelux
  19. 19. De keten verbindt systemen Informatiebijeenkomst BRO Informatiebijeenkomst BRO 19 mei 2011 Hydrographic Society Benelux systeem register systeem register
  20. 20. Verbinding loopt via webservices 19 mei 2011 Hydrographic Society Benelux webservices systeem systeem register
  21. 21. Inname 19 mei 2011 Hydrographic Society Benelux BRO - I N BRO Bron-houders
  22. 22. Uitgifte 19 mei 2011 Hydrographic Society Benelux BRO - U I T BRO Gebruikers P O R T A A L
  23. 23. Planning Stand van zaken <ul><li>Wetgeving: voor de zomer concept-wet gereed </li></ul><ul><li>Inhoud en ICT: moet gereed zijn op 1 januari 2014 en dan nog een jaar tijd om de bronhouders aan te sluiten </li></ul>19 mei 2011 Hydrographic Society Benelux
  24. 24. Inhoud en ICT <ul><li>Er moet een geheel nieuw systeem worden gebouwd </li></ul><ul><ul><li>Dat vraagt om een systeemontwerp </li></ul></ul><ul><ul><li>Globale requirements (systeemeisen) </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Systeem </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Data </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Detail requirements (systeemeisen) </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Inhoud van het systeem </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Functionaliteit = interactie met gebruikers </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Overige eisen </li></ul></ul></ul></ul></ul>19 mei 2011 Hydrographic Society Benelux
  25. 25. Requirements & ontwerp <ul><li>De inhoud staat centraal </li></ul><ul><li>De inhoud wordt per datatype gedefinieerd </li></ul><ul><li>Per datatype een dataproject </li></ul><ul><li>In de kern is een dataproject een standaardisatieproject </li></ul>19 mei 2011 Hydrographic Society Benelux
  26. 26. Standaardisatie per datatype <ul><li>Twintig dataprojecten = Twintig standaardisatieprojecten </li></ul>Informatiebijeenkomst BRO 19 mei 2011 Hydrographic Society Benelux
  27. 27. Dataproject: de voorbereiding (I) <ul><li>TNO en Alterra inventariseren </li></ul><ul><ul><li>De inhoud van DINO (TNO) en BIS (Alterra) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bestaande standaarden en normen </li></ul></ul><ul><ul><li>Bestaande uitwisselingsformaten </li></ul></ul><ul><ul><li>… en wat we nog meer weten </li></ul></ul>Informatiebijeenkomst BRO 19 mei 2011 Hydrographic Society Benelux
  28. 28. Dataproject:de expertgroep (II) <ul><li>Experts doen een voorstel </li></ul>Informatiebijeenkomst BRO 19 mei 2011 Hydrographic Society Benelux
  29. 29. Dataproject: de ambtelijke werkgroep (III) <ul><li>Vertegenwoordigers van bestuursorganen beoordelen, uit naam van de opdrachtgevers en gebruikers in de publieke sector en de bronhouders, het voorstel van de experts </li></ul>Informatiebijeenkomst BRO 19 mei 2011 Hydrographic Society Benelux
  30. 30. Dataproject: Publieke consultatie (IV) <ul><li>Via internet ( www.DINO Loket .nl ) kan iedere Nederlander zijn commentaar leveren op de concept-gegevenscatalogus (inhoud) </li></ul><ul><li>en het uitwisselingsformaat (techniek) </li></ul>Informatiebijeenkomst BRO 19 mei 2011 Hydrographic Society Benelux
  31. 31. Dataproject: vaststelling (V) <ul><li>TNO en Alterra verwerken alle commentaar tot een onderbouwd voorstel dat aan de Stuurgroep BRO ter besluitvorming wordt voorgelegd </li></ul>Informatiebijeenkomst BRO 19 mei 2011 Hydrographic Society Benelux
  32. 32. Dataprojecten: planning 2011 <ul><li>drie dataprojecten lopen (expertgroep) </li></ul><ul><li>de eerste ambtelijke werkgroep begint in juni </li></ul><ul><li>10 andere dataprojecten starten </li></ul>Informatiebijeenkomst BRO 19 mei 2011 Hydrographic Society Benelux
  33. 33. Gestandaardiseerd, … en wat dan? Informatiebijeenkomst BRO <ul><li>Dan is de standaard vastgelegd </li></ul><ul><li>en gaat DINO een nieuwe database maken, </li></ul><ul><li>webservices bouwen </li></ul><ul><li>DINO en BIS converteren </li></ul><ul><li>… . en dan moeten bestaande werkprocessen in het veld worden aangepast en waarschijnlijk zullen er nieuwe processen gaan komen. </li></ul>19 mei 2011 Hydrographic Society Benelux
  34. 34. Werkprocessen aanpassen=afstemmen <ul><li>Middel is workshops met betrokken partijen </li></ul><ul><li>Datatypegeori ë nteerd </li></ul><ul><li>Procesgeori ë nteerd </li></ul>
  35. 35. Informatiebijeenkomst BRO systeem systeem register Aanleveren ? Ophalen ? Beheren ? Terugmelden ? Terugmelden ?
  36. 36. Workshops <ul><li>Eerste workshops gepland juni, nl aanleveren sonderingen </li></ul><ul><li>Doelgroep: (lagere) overheden en producenten </li></ul><ul><li>Rollen: bronhouders en producenten </li></ul>
  37. 37. Vragen? <ul><li>Basisregistratie Ondergrond: de gegevens over de opbouw en het gebruik van onze ondergrond, efficiënt beheerd en voor iedereen direct toegankelijk </li></ul>Informatiebijeenkomst BRO 19 mei 2011 Hydrographic Society Benelux

  ×