“Tâm Bình An” có lẽ là một minh chứng rõ ràng cho nguyên tắc“less for more”. Ít mà nhiều. Tôi tìm thấy từ cuốn sách 100 tr...
PPT Template được download tại:http://www.leawo.com/free-powerpoint-templates/abstract.html
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Tâm Bình An
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tâm Bình An

1,496 views

Published on

"Tâm Bình An” có lẽ là một minh chứng rõ ràng cho nguyên tắc “less for more”. Ít mà nhiều. Tôi tìm thấy từ cuốn sách 100 trang này quá nhiều ý hay, quá nhiều cách suy nghĩ và chân lý đúng đắn để có thể phát triển bản thân, để có thể nhìn nhận một cái tôi đúng đắn hơn, để có thể bắt đầu thức tỉnh và nhìn sâu hơn vào nội tâm, để có thể tìm lại được chính mình. Và chỉ khi đó mới có thể tìm thấy được một sự Bình An vững bền. Đó là một hành trình tâm linh đúng đắn.

Xin gửi tặng mọi người ở slides này các ghi chú mà tôi tâm đắc.

Published in: Education
  • Be the first to comment

Tâm Bình An

  1. 1. “Tâm Bình An” có lẽ là một minh chứng rõ ràng cho nguyên tắc“less for more”. Ít mà nhiều. Tôi tìm thấy từ cuốn sách 100 trangnày quá nhiều ý hay, quá nhiều cách suy nghĩ và chân lý đúngđắn để có thể phát triển bản thân, để có thể nhìn nhận một cáitôi đúng đắn hơn, để có thể bắt đầu thức tỉnh và nhìn sâu hơnvào nội tâm, để có thể tìm lại được chính mình. Và chỉ khi đómới có thể tìm thấy được một sự Bình An vững bền. Đó là mộthành trình tâm linh đúng đắn.Xin gửi tặng mọi người ở slides này các ghi chú mà tôi tâm đắc.Các bạn có thể mua sách trực tuyến tại link sau:http://thaihabooks.com/sach-thaiha/162/Tam-binh-an/SG, Chủ Nhật, 04/28/2013Việt Hùng
  2. 2. PPT Template được download tại:http://www.leawo.com/free-powerpoint-templates/abstract.html

×