Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reunió eg2n1011

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Reunió eg2n1011

  1. 1. Intercanvi escolar 2010/2011 VALÈNCIA – HENGELO  Objectius del projecte.  El nostre soci holandés. Precedents de l’intercanvi.  Les tres fases de treball: pre-viatge, visites al país I post-viatge.  Les dues fases de l’intercanvi: programa model d’activitats.  Informació pràctica: bitllets d´avió, compromís, documentació...
  2. 2. OBJECTIUS DE L’INTERCANVI  Coneixement de trets bàsics de la cultura holandesa.  Desenvolupar la capacitat de comunicació en un entorn diferent (convivència en una família holandesa).  Descobrir les capacitats per a ser autònom i adaptar-se.  Desenvolupar els coneixements i les competències comunicatives “de supervivència” en llengua anglesa.  Avançar en el desenvolupament de l’esperit europeu dels alumnes.  Fer nous amics i viure experiències positives inoblidables.
  3. 3. EL NOSTRE SOCI HOLANDÉS Antecedents del projecte.  Inici col·laboració amb La Masia any 2006.  Quart any d’intercanvi La Masia Museros - Institut Montessori Hengelo  Avaluació molt positiva del treball dels cursos anteriors  Hengelo: ciutat d’uns 80.000 habitants propera a la frontera amb Alemanya.  Montessori de Hengelo (www.montessoricollegetwente.nl/)  Institut de secundària que compta amb 1400 alumnes.  Grup de 34 alumnes de 13 anys que cursen TTO, programa d´enriquiment lingüístic en anglés.
  4. 4. LES TRES FASES DE TREBALL FASE PRÈVIA:  Alumnes: Les notes autobiogràfiques. Suport informàtic: www.etwinning.net. Preparació del qüestionari. Assignació de famílies  Escola: Informació respecte als grups i emparellaments. Informació pràctica aportada per les famílies. TREBALL DURANT EL VIATGE:  Activitats organitzades per cadascuna de les escoles.  Els qüestionaris: Entrevistes a les famílies holandeses. TREBALL POSTERIOR AL VIATGE:  Resultats dels qüestionaris. Treball de realització de presentacions d´ordinador en grup.
  5. 5. LES DUES FASES DE L’INTERCANVI • Primera fase: Acollida de la delegació holandesa. Març / abril 2011 • Programa coordinat amb l’escola La Masia de Museros • Reflexions sobre l’acollida. • Segona fase: Viatge i estada a Hengelo maig del 2011 • Gestions compartides amb l’escola La Masia • Reflexions sobre la integració en una família diferent / en un país diferent. • Anàlisi d’un programa model
  6. 6. INFORMACIÓ PRÀCTICA • Vols d’anada i tornada • Signatura de compromís. Tancament del grup el dia 15 de novembre. Compra nominal dels bitllets • Tramesa bancària al vostre compte habitual a partir del 15 de novembre pel valor del preu del bitllet d’avió. • Segona tramesa: per a totes les famílies de la classe. Cobertura de les despeses generades per les activitats a realitzar durant la visita dels estudiants holandesos (autobús, tallers, excursions, cerimònies...) • Reunions informatives abans de la fase d’acollida i abans del viatge a Hengelo. • Documentació: Document d’identitat / Passaport / Tarja sanitària europea o assegurança privada • Telèfons mòbils de contacte • Correus electrònics

×