Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Uppvärmning
och tjältining
        1000C
      Vi har ökat
            ka ac
         ...
Upptining och grävning av kabeldike: upptiningstid 24 timmar, 1 meter tjäle.


HeatWorks värme- och
tjältiningskoncept:
Vi...
Varför HeatWork?
Lönsamt                    Miljövänligt                   Driftsäke...
En del kommentarer från våra kunder:                                           ...
HeatWork 2000•20010
HeatWork AS            HeatWork AB
Postboks 113, 8502 Narvik, Norge  Box 34212, 10025...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Heatwork katalog svensk (se)

Svensk version av Heatwork katalogen

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Heatwork katalog svensk (se)

 1. 1. Uppvärmning och tjältining 1000C Vi har ökat ka ac med merpäniteten 25%
 2. 2. Upptining och grävning av kabeldike: upptiningstid 24 timmar, 1 meter tjäle. HeatWorks värme- och tjältiningskoncept: Vintern har traditionellt varit en ”väntetid” i byggnads- och anläggningsbranschen. Men genom att använda HeatWork har du nu en konkurrensfördel – du kan fortsätta driften året runt, oberoende av väder och vind. Du undviker avbrott i produktionen och permitteringer av anställda. Vi hjälper dig bli en vinnare i konkurrensen med andra aktörer på marknaden! Fördelar Genom att använda HeatWork anläggningsbranschen. Användarvänliga områden för att kunna arbeta med hän- och vårt värme- och tjältiningskoncept, och effektiva maskiner med låga drifts- syn till kvalitet och föreskrifter året runt. har du en konkurrensfördel bland mark- kostnader har satt en ny standard för Förutom upptining, frostssäkring och nadens andra aktörer. Du fortsätter drif- uppvärmning av byggnader och tjältining härdning kan HeatWork dessutom Effektivt ten medan andra väntar på att tjälen i kallt klimat. Här har vi framtiden! användas till uppvärmning av hallar och släpper sitt grepp. HeatWork har redan Användning Målgruppen är du som byggnader under uppbyggnad eller res- hunnit hösta in beröm i byggnads- och behöver tjälfria massor eller frostfria taurering. Upptining av dike i moränmassa: byggområde i Luleå, 2 meter tjäle. Exempel på användningsområden Upptining av marken och ytor: Frostfria: Uppvärmning/torkning av: Förvärmning av: - Vatten- och avloppsanlägg- - Beläggningsytor - Baracker - Markområden innan gjutning ningar - Sandmassor, fogsand - Lager- och brukshallar - Byggnationer och betong- - Kabeldiken - Utfyllnadsmassor - Byggen arbeten - Schakt, socklar och golvytor - Rörgator - Fuktskador - Gjutning av betong och - Tak och beläggningar - Spårväxlare - Arbetstält håldäckselement - Röjning av is och snö - Flytande bryggor Så tinar HeatWork: Driftsäkert Flexibla värmeslangar läggs ut på det Värmetransporterande vätska (VTV) cir- Fuktigheten i massorna värms upp och område som skall tinas, härdas eller frosts- kulerar i ett slutet system och kanaliserar tinas snabbt och effektivt ned i marken med säkras. Upp- och nedriggning är gjort på ca värmen direkt ned i marken. Vätskan juste- en hastighet på 30-40 cm per dygn bero- 1 timme på en yta på 200 m2. ras till önskad temperatur, 0-100 °C. ende på förhållanderna i marken. Maskinen har utrustats med världens Slangarna täcks med reflekterande isole- Maskinen går obemannad tills jobbet är ledande pann- och brännarteknologi. ringsmattor för maximal värmeöverföring gjort. GSM-övervakningen ger besked om Upptining för upprätning och stöpning av golv: privat bostadshus Brännare upp till 119 kW. och för att undvika värmeförlust. eventuella problem med driften. Miljövänligt HW-isoleringsmatta med värmereflekterande film HW-slang Marknivå Värmeström Frusen jord Upptiningshastighet: 30-40 cm djupt per dygn.
 3. 3. Varför HeatWork? Lönsamt Miljövänligt Driftsäkert Flexibelt Effektivt Användarvänligt Genom utvidgade användningsområden och Oljud och avgaser är en miljöutmaning i Baserat på ledande teknisk utveckling och HeatWork har i nära samarbete med mark- HeatWork har utvecklat och patenterat en Våra maskiner har utvecklats med tanke på en förbättrad uppvärmnings- och tiningsme- byggnads- och anläggningsbranschen. de bästa komponentleverantörerna, är naden utvecklat maskiner med olika egen- tredelad slangtrumma. Trumman består av hög användarvänlighet och därför har både tod jämfört med andra, ökar HeatWork din HeatWorks värme- och tjältiningskoncept HeatWorks värme- och tjältiningskoncept skaper och kapacitet, anpassade efter dina flera korta slangslingor, vilket betyder högre utformningen och ergonomin fått en fram- lönsamhet. är ett miljövänligt alternativ med lågaste patenterat och ledande på marknaden. behov. returtemperaturer och därför snabbare trädande roll. Co2 utsläpp pr m2. upptining. Fyringsteknisk verkningsgrad er Drift året runt Vintern utgör inte längre GSM GSM-övervakningen låter maskinen Varierad användning Maskinens använd- 91,55% - dokumenterat högast i industrien. Enkel riggning och nedplockning bara en ”väntetid” - du kan producera i Slutet system VTV-vätskan är miljövänlig arbeta obemannad och ger besked om ningsområden täcker flera steg i bygg- Det tar ca 1 timme att rigga maskinen för jämn takt hela året och undvika permitte- och cirkulerar i ett slutet system. eventuella problem med driften. nads- och anläggningsprojekt; från uppti- Låg värmeförlust Våra maskiner erbjuder en yta på 200m². Maskinen väger knappa ringar och avbrott i produktionen. ning av tjäle, frostssäkring och härdning maximal värmeöverföring med en värme- 2000 kg och kan transporteras bakom en Direkt värme Slangarna läggs direkt på CE-märkning Alla våra modeller är CE- av betong, till uppvärmning av byggnader, förlust på endast 5 % när de används till- skåpbil. Vinna anbud Med HeatWork i maskinpar- marken, täcks över, och värmen går ned i märkta och utformade för europeiska för- hallar etc. sammans med HW-isoleringsmattor och - ken garanterar du att anbudet framskrider marken med en värmeförlust på endast hållanden. presenning. Betjäning Maskinen kan gå obemannad i enligt planerna och kvalitetssäkrar resulta- 5%, vilket ger en låg dieselförbrukning. Ytor Beroende på maskintyp och tilläggs- ca 3,5 dygn och GSM-övervakningen ger tet vilket igen minskar risken för ersätt- Service Maskinerna har få, lätt tillgängliga utrustning kan man täcka ytor på 10 - Upptiningseffekt Stor pumpkapacitet och besked om eventuella problem med drif- ningskrav. Klimat inomhus och arbetsmiljö servicepunkter. Unik närhet till marknaden, 800m² vid upptining. korta slangslingor ger en snabb cirkulering ten. Genom att koppla upp radiatorfläktar till servicepersonal och 24 timmars telefon- av VTV-vätskan och höga returtemperatu- Lägre driftskostnader Med låga drifts- HeatWork vid uppvärmning av byggen för- jour erbjuder våra kunder betydliga förde- Släpvagn/container Maskinen levereras rer. Till exempel tinar man snabbt upp en Fiffiga lösningar Bakluckan fungerar som kostnader som bränsleförbrukning, blir bättras både klimatet inomhus och arbets- lar. monterad på en CE-godkänd släpvagn för yta på 200m², med 30-40 cm i djupet per tak när den slagits upp och man jobbar i kostnaden per upptinad m² mycket låg. miljön. Fläktarna går tyst, skapar varken lukt att underlätta transport och användning, dygn. skydd från väder och vind. Belysningen är eller fukt och fördelar värmen jämnt. eller i container för tuffare förhållanden. strategiskt placerad. Maskinen fungerar HW-isoleringsmattor Våra specialutvec- på 220V nätström eller via ett integrerat klade mattor med tredubbel reflekterande aggregat. aluminiumbeläggning minimerar värmeför- lusten och ger både tidsmässiga och eko- nomiska besparningar. Tjälfria sandmassor: upptinade inom 24 timmar. Upptining av byggnadsmaterial: flexibelt och extremt effektivt. Lönsamt Flexibelt Stenläggning: ca 70 cm tjäle. Upptining för reparation av vattenbehållare: Haparanda vid IKEA, 2 meter tjäle. Miljövänligt Användarvänligt
 4. 4. En del kommentarer från våra kunder: HW 1800 HW 3600 HW 6000 “ Maskinen och konceptet är unika i sitt slag och erbjuder oss inte bara inbesparningar i form av enorma summor som annars skulle ha gått åt till själva upptiningsarbetet och even- tuella skador på omgivningen, men även tidsmässigt i förhål- lande till personalen. Alternativa metoder för att bryta tjälen utgör en stor miljöbelastning för lokalsamhället.” Kjell Lundström i Luleå kommun Specifikationer Specifikationer Specifikationer Pumpkapacitet: 1800 liter per timme Pumpkapacitet: 3600 liter per timme Pumpkapacitet: 6000 liter per timme “ Uthyrning av HeatWork-maskiner från Ramudden Energiavgivning: Aggregat: 70 kW, 1-stegs brännare 4,8 kW integrerat, Energiavgivning: Aggregat: 70 kW, 1-stegs brännare 4,8 kW integrerat, Energiavgivning: 105 kW, 2-stegs brännare Entreprenad har gett oss mer arbete än någonsin förr på vätskekylt och ljudisolerat vätskekylt och ljudisolerat Aggregat: 4,8 kW integrerat, vintern. Vi har alla våra anställda i full verksamhet och har Antal slangslingor: 2 st Antal slangslingor: 3 st vätskekylt och ljudisolerat Vikt: 1950 kg Vikt: 2000 kg Antal slangslingor: 3 st undvikit permitteringar. Den ökade aktiviteten betyder högre Levereras: Släpvagn Levereras: Släpvagn/container Vikt: 2160 kg inkomster och gör vår investering oerhört lukrativ.” Levereras: Släpvagn/container Anders Gustavsson, Norrlandspoikarna Entreprenad AB Tilläggsutrustning Tilläggsutrustning Tilläggsutrustning Antal fläktar, 10 kW: 5 Antal fläktar, 10 kW: 7*–12** Antal fläktar, 10 kW: 11*– 20** Antal fläktar, 35 kW: 2 Antal fläktar, 35 kW: 2*– 4** Antal fläktar, 35 kW: 3* – 6** Max upptiningsyta: 400 m2 med 1 st * med full effekt * med full effekt “ Det är för sent att komma med investeringen när kölden HWXtra trumma ** med större värmespridning ** med större värmespridning har börjat och du skulle helst ha haft maskinen samma dag. Max upptiningsyta: 600 m2 med 2 st Max upptiningsyta: 800 m2 med 3 st Genom att planera din aktivitet kan du med hjälp av HWXtra trummor HWXtra trummor HeatWork åstadkomma säkerhet och trygghet under hela vintern. Det är nog inte helt otänkbart att det står 3 HeatWork maskiner hos oss inom ett par år.” Allmänt, alla maskiner: Galvaniserad maskinstomme i stål med fack för lyftning med gaffeltruck. Släpvagn: tvåaxlad galvaniserad släpvagn med justerbar maskinarm. Helgjuten glasfiberhuv med fyra låsbara dörrar. Längd: 4,5 m Bredd: 1,95 m Höjd: 2,2 m Däck: helårs- Jan Tranby, Tranby AS, anläggningsträdgårdsmästare däck Dieseltank: 275 liter Vätsketemperatur: justerbar från 0 till 100°C Upptiningshastighet: 30-40 cm per dygn (beroende på mark- förhållanden) Förbruk: 3,5 liter per timme i genomsnitt Arbetstryck i system: 0–6 bar Arbetstryck vid normal användning: 3–5 bar Miljövinnare ! HW-isoleringsmatta HW Presenning Container HW 3600 och HW 6000 kan levere- ras i container. Jämförelse av C02 utsläpp pr kg/pr tinad m2 mellan HeatWork och kol: HeatWork: 2,23 kg Kol: 82,08 kg 100 80 2009 Kol Värmluft HeatWork Tiningsområd 200 m2 20 m2* 200 m2 60 Den tredubbla reflekterande aluminiumbelägg- Den mycket kraftiga presenningen optime- HW 3600 och HW 6000 kan levereras Värmeförlust 90% 85% 5% ningen uppnår en unik värmereflektion från rar upptiningsprocessen när den används i container. Stålcontainer med fack för Driftskostnad NOK pr m2 140 211 6,72 strålningsvärmen i marken, vilket gör att den samtidigt med HeatWorks värme- och tjälti- lyftning med gaffeltruck på fyra sidor 40 här slags isolation lämpar sig till detta. ningskoncept och HW-isoleringsmattor. samt upphissningsanordning. Tre låsba- CO2 utsläpp pr m 2 60,8 70,2 2,23 ra dörrar. Levereras utan aggregat. 20 Specifikationer Specifikationer Driftskost pr enhet, vs HW 20,8 31,5 1,0 Material: Slutet cellskum i polymer med två Material: Mycket slitstark PVC-duk Specifikationer 0 CO2 utsläpp, kg/m2, vs HW 27,3 31,5 1,0 lager Aluminiumbeläggning: Tre reflekterande Fukt: Fukt- och vatten- Höjd: 1, 54 m HeatWork Kol * tining av 20m2 då det inte är realistiskt att sätta upp lager avstötande Bredd: 1, 45 m 13 stk värmekanoner för att täcka 200m2. Isolationsvärde: R= 6,32 Bredd/längd: 2,5x12 m och 5x7 m Längd: 2, 20 m Upptining av 200m2 på 48 timmar. Bredd/längd: 2x12 m Yta per matta: 30 m2 och 35 m2 Totalvikt: maskin i container 2000 kg. HeatWork förbrukar i genomsnitt 3,5 per l/h. Yta per matta: 24m2 Vikt: 20,5 kg och 22,8 kg Kol 27 kg per m2. Totalvikt per matta: 9 kg Levereras hopvikt i en förpackning på 2 st.
 5. 5. HeatWork 2000•20010 HeatWork AS HeatWork AB Postboks 113, 8502 Narvik, Norge Box 34212, 10025 Stockholm Telefon (+47) 76 96 58 90 Telefon 08-22 92 06 post@heatwork.com Besök vår hemsida www.heatwork.com Patentnr. 32 33 89

×