Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ice Guard System (SE)

438 views

Published on

Frusna vägtrummor
öppnas på 1 minut!

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ice Guard System (SE)

  1. 1. ice guard systemsHeatWork - Ice Guard Systemsen vinnare! Kostnader på 100-tals miljoner kronor efter skadorna förra vintern usna vägtrummor Frusna vägtrummor och is i vattensystem utgörFr ett allvarligt problem för samhället. Situationen skapar bekymmer på både offentligt och privat håll för dem som bär ansvaret för infrastrukturenöppnas på 1 minut! om vintern. Metoder som kostnadseffektivt bidrar till att öppna frusna vägtrummor snabbt och ef- fektivt erbjuder därför avsevärda inbesparingar. Jernbaneverket Banedivisjon Nord, Statens Vegvesen, Mesta och Narvik kommun i Norge, testar under denna vinter ut det nyutveckladeDe första testresultaten ger svar som endast kan HeatWork Ice Guard Systems för effektiv upptin-karaktäriseras som revolutionerande: upptining av ing av is i vägtrummor, kulverter och vatten-frusna vägtrummor öppnar dem på under 1 minut och system. Responsen från dessa håll har hittills varitöverträffar alla hittills kända metoder! entydigt positiv!
  2. 2. HeatWork 03•2011Framtidens lösning:förminskad arbetskraft ochen garanterad miljövinnareMetoden innebär en betydligt mindre insats av arbetskraftoch resurser och den är en garanterad miljövinnare. Enperson kan använda systemet självständigt och öppna flervägtrummor snabbt och effektivt i motsats till övriga hittillskända metoder.De första resultaten av testerna är tillgängliga redan nuoch svaren överstiger alla förväntningar när det gäller ef-fektivitet och enkel användning.Denna vintern ut kommer vi att testa systemet och provaut metoderna fortlöpande för att uppnå den bästa möjligaeffekten.Nöjd efter test: "Erfarenheterna pekar på att vattenlopp i vägtrummor medetablerade HeatWorkrör öppnades på ca 1-2 minuter," berättar Trond Solberg,chef för avdelningen Vei og park i Narvik kommun.Till vänster: Børre Simonsen, HeatWork. For mer informasjon, ta kontakt: Teknologiveien 5, 8502 Narvik • post@heatwork.com Telefon (+47) 76 96 58 90 • www.heatwork.com ice guard systems

×