Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ice Guard System (FI)

Jäätyneet siltarummut
auki 1 minuutissa!

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ice Guard System (FI)

  1. 1. ice guard systemsHeatWork - Ice Guard Systems Kymmenien miljoonien kus-on menestys! tannukset viime talven vaurioista: tyneet siltarummut Jäätyneet siltarummut ja vesiväyliin kertyvä jääJää muodostavat yhteiskunnalle huomattavia ongelmia. Tilanne aiheuttaa huolta niin julkisella kuin yksityisellä taholla toiminnoista vastaavien henkilöiden keskuu-auki 1 minuutissa! dessa talvisin. Vesiväylien avaamista tehokkaasti, nopeasti ja edullisesti edistävät menetelmät tarjoavat siksi mittavia säästöjä. Norjan rautatieyhtiö Jernbaneverket Banedivisjon Nord, tielaitos Statens Vegvesen, tiealan yritys Mesta ja Narvikin kunta testaavat tänä talvenaEnsimmäisten testituloksien tarjoamia vastauksia uutta HeatWork Ice Guard Systemsiävoidaan luonnehtia mullistaviksi: umpeen jäätyneiden siltarumpuihin, tunneleihin ja vesijärjestelmiinsiltarumpujen sulatus avaa ne alle minuutissa ja kertyneen jään tehokkaaksi sulattamiseksi. Kyseisiltäpäihittää siten kaikki tähän asti tunnetut menetelmät! tahoilta saatu palaute on yksimielisen positiivista.
  2. 2. Tulevaisuuden ratkaisu:vähemmän työvoimaa ja varmaaympäristöystävällisyyttäMenetelmä vaatii huomattavasti vähemmän työvoimaaja resursseja, ja sen ympäristöystävällisyys on taattu.Yksi henkilö kykenee käyttämään järjestelmää itsenäisestija avaamaan useampia siltarumpuja helposti ja tehokkaastitoisin kuin tähän asti tunnettujen menetelmien avulla.Testien ensimmäiset tulokset ovat nyt saatavilla, javastaukset ylittävät kaikki odotukset tehokkuuden jahelppokäyttöisyyden suhteen.Menetelmien testausta ja koekäyttöä jatketaan tauottakuluvan talven loppuun saakka järjestelmän parhaimmanmahdollisimman tehokkuuden saavuttamiseksi.Tyytyväinen testien jälkeen:”Kokemusten perusteella veden virtaus HeatWorkin perusputkista koostuvissasiltarummuissa palautui noin 1 - 2 minuutissa,” kertoo Trond Solberg, Narvikinkunnan tie- ja puisto-osaston johtaja. Vasemmalla: Børre Simonsen, HeatWork. Myynti: HeatWork Finland Oy • post@heatwork.com Puh. 020 7851270 • www.heatwork.com ice guard systems

×