Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Heatwork Ice Guard Systems

Heatwork Ice Guard Systems for tining av stikkrenner, kulverter og overvannssystem

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Heatwork Ice Guard Systems

  1. 1. Frosne stikkrenner åpnes på 1 minutt! 100-talls millioner i kostnader etter skader forrige vinter Frosne stikkrenner og is i vannveier er et stort samfunnsproblem. Dette har bekymret of- fentlige og private aktører som er ansvarlige for infrastrukturen på vinteren. Metoder som kostnadseffektivt bidrar til at frosne vannveier åpnes raskt og effektivt, vil derfor gi store besparelser. Jernbaneverket Banedivisjon Nord, Statens Vegvesen, Mesta og Narvik kommune tester denne vinteren ut det nyutviklede HeatWork Ice Guard Systems for effektiv tining av is i stikk- renner, kulverter og overvannsystemer. Tilbakemeldingene fra disse etater er entydig positive. De første testresultater gir svar som karakteriseres som revolusjonerende; Tining av tilfrossede stikk- renner åpnes på under 1 minutt og overgår alle metoder som er kjent brukt i dag! HeatWork - Ice Guard Systems en suksess! ice guar d sy s t ems
  2. 2. Metoden medfører betydelig redusert innsats av arbeids- kraft og ressurser, og er en sikker miljøvinner. Èn person kan betjene systemet alene og kan dermed ut- føre flere slike operasjoner hver dag, på en enkel og effektiv måte, i motsetning til kjente metoder i dag. Nå foreligger de første resultatene av testene og svarene overgår all forventning til effektivitet og enkelhet. Frem mot utgangen av denne vinteren vil det pågå kon- tinuerlig testing og utprøving av metodene for å oppnå best mulig effekt av systemet. Fremtidens løsning: For mer informasjon, ta kontakt: Teknologiveien 5, 8502 Narvik • post@heatwork.com Telefon (+47) 76 96 58 90 • www.heatwork.com Redusert arbeidskraft og en sikker miljøvinner Fornøyd etter testing; “Erfaringen er at vannløp i stikkrenner med etablert HeatWork-rør, åpnet seg på ca 1-2 minutter,” Trond Solberg, leder Vei og Park, Narvik kommune. Tv Børre Simonsen, HeatWork. ice guar d sy s t ems

×