Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
COPIII NOSTRI    NOŞTRIНАШИ ДЕТИ                                            ...
Volumul 1, noiembrie - decembrie 2010Alimentaţia                           Alimentația corectă î...
Volumul 1, noiembrie - decembrie 2010Советыродителям школьниковс ограниченнымивозможностямижизнедеятельностиКЛИМОВА Ж.И.ди...
Volumul 1, noiembrie - decembrie 2010 ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА                Дошкольники            ...
Volumul 1, noiembrie - decembrie 2010  Мебель рабочего места должна быть удобной для   Об утомлении ребенка свидетельс...
Volumul 1, noiembrie - decembrie 2010ные изменения руки. С 2 до 4 лет руки малыша прак-    Первое задание — рисование....
Volumul 1, noiembrie - decembrie 2010       Оценка результатов тестирования на определение рукости         ...
Volumul 1, noiembrie - decembrie 2010                     S E M I N A R U L  P E N T R U  P Ă R I ...
Volumul 1, noiembrie - decembrie 2010 Памятка                                    БУЖАК...
Volumul 1, noiembrie - decembrie 2010 КИРИКОЙ СВЕТЛАНА                  Детские страхи: психолог, МУ «Це...
Volumul 1, noiembrie - decembrie 2010а так же в организованной игре, например психоло-гом на какую-то конкретную тему. Зде...
ELENA            GUSEINOV                                Meseria        ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Revista Informativă: COPIII NOŞTRI, Volumul I

659 views

Published on

Revista Informativă: COPIII NOŞTRI (Volumul I, noiembrie-decembrie 2010), elaborată de către Reţeaua Instituţiilor pentru copii şi tineri cu dizabilităţi de pe ambele maluri ale Nistrului.

Sumarul revistei:
1) Maria CASIAN – Alimentația sănătoasă a copiilor cu CES
2) КЛИМОВА Ж.И., АНДРИЯНОВА И.И. – Советы родителям школьников с ограниченными возможностями жизнедеятельности
3) Елена АЛЕКСАНДРОВА – Дошкольники и компьютер
4) Наталья ДУДИЙ – Леворукий ребенок
5) Ina ILIESCU, Vera STAHI – Cum poate copilul să-şi poarte singur de grijă
6) БУЖАК Л.Я. – Памятка для родителей, заикающихся детей
7) КИРИКОЙ Светлана – Детские страхи: как избавиться от страхов?
8) Elena GUSEINOV – Meseria de a fi părinte
Această publicaţie a fost tipărită cu asistenţa Uniunii Europene in cadrul proiectului “Susţinerea Măsurilor de Promovare a Increderii”.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Revista Informativă: COPIII NOŞTRI, Volumul I

 1. 1. COPIII NOSTRI NOŞTRIНАШИ ДЕТИ VOLUMUL I noiembrie - decembrie 2010 Revista informativă elaborată de:Din sumar:Maria CASIAN: Alimentația sănătoasă a copiilor cu CES ............................. 2Наталья ДУДИЙ: Леворукий ребенок ....................................................................... 5Elena GUSEINOV: Meseria de a fi părinte ................................................................ 12
 2. 2. Volumul 1, noiembrie - decembrie 2010Alimentaţia Alimentația corectă în primi ani de viață este foarte importantă. Altfel pot surveni disfuncții ale memori- ei, atenției, comunicării, reușitei la învățătură, pe care părinții le va observa doar la vîrsta școlară. În alimentațiasănătoasă copiilor e foarte important să folosească: ceapa –com- bate oboseala, înviorează memoria, oxigenează creie- rul; usturoiul conține mai mult zahăr, ca merele perele,a copiilor cu CES strugurii și prunele, morcovul stimulează memoriza- rea și vederea. Cocteil de morcov, țelină și sfeclă roșie excepțional pentru nervi, ficat și sânge. Pastele făinoase fac parte din produsele înalt calorice, MARIA CASIAN fiind reprezentate printr-o mare cantitate carbohidrați Asistentă medicală la CR care degajă o cantitate mare de energie. Află că paste- „Picături de suflet”, s. Pripiceni le făinoase sunt binevenite începînd cu vîrsta de un an ,doar în cantități reduse și destul de rar . Actualmente grație tehnologiei moderne sa demonstrat o creștereF a incidenției bolii celioce – maladiei provocată de iecare părinte vrea să-şi vadă copilașul deștept intoleranță la gluten. Mulți dintre dietologi recomandă sociabil și descurcăreț. La momentul actual e un consum de paste făinoase nu mau mare de 1-2 porții demonstrat că factorii principali ce influențează pe săptămînă. O altă afecțiune a cărei evoluție nefavo- dezvoltarea intelectuală a viitoarei personalități rabilă este precipitată de consumul excesiv de paste făi-sunt genele pe care copilul le-a moștenit de la părinții și noase este pancreatita cronică. Cît privește calitatea lor,factorii externi, cum ar fi educația, alimentația etc. Tre- este bine să știi că pastele cu durată de fierbere mai micăbuie să menționăm că alimentația are un rol primordi- au substanțe ce grăbesc pregătirea lor ,astfel, consumulal și direct asupra dezvoltării creerului și a intelectului. lor fiind nerecomandat. Pastele făinoase sunt recoman-Fără îndoială, alimentația naturală contribuie direct și date în special, copiilor car fac sport de performanță,net-superior la dezvoltarea intelectuală și emoțională în cadrul unui regim dietic corect, fiind un donator dea micuțelor. Hrana trebuie să corespundă cu vîrsta și energie cu consum rapid.necesitățile lui de creștere. Insuficiența substanțelor Semifabricatele pline cu E-urihrănitoare la o vîrstă timpurie poate cauza disfuncții îndezvoltarea creierului care ulterior se restabilesc foarte Aceste produse, deși se prepară destul de ușor,greu, chiar dacă dificitul substanțelor se completează. avînd în componența lor mulți compuși chimici, nu sunt recomandate copiilor. Dacă,totuși nu aveți altăCe trebuie să știe părinții? soluție, e cazul mai întîi să citiți cu atenție etichetaPentru creșterea corectă formarea și dezvoltarea creeru- produsului,urmărind E-urile înalt alergizante, cum arlui bebelușului, cei mai importanți micronubienți sunt fi conservanții E220, E228; nitriții/nitrații E249 și E252;fierul, zincul, cuprul, iodul, seleniul, vitamina A, C, D, E, acidul benzoic E 210, E314, coloranții E102, E110, E124,B6 și B12. stabilizatorii gustului, glutemate E620, E625, E626,Un rol important îl au și acizii grași polinesaturați, pre- E629, cel mai des întîlnit în produsele de fabricațiecum holina și taurina. Insuficiența acestor elemente în străină. Folosiți în cantități mici, aceștea nu-și exprimăalimentația copilului cauzează disfuncții în formarea toxicitatea și nici chear capacitatea alergizantă. În ca-sistemului nervos și duce la modificări funcționale ale zul în care coloranții sunt folosiți săptămînal sau zilnic,creierului. componentele pe care le conțin duc la apariția bolilor alergice . Copiii trebuie să bea lapte! Copilul care nu este alergic trebuie să bea lapte neapă- rat, pentru că este un produs cu cantitate suficientă de micronutrienți și proteine,necesare fiecărui copil. Cele 250 de ml de lapte pe care-l consumă copilul tău, timp de 24 ore, nu sporește, în nici un caz, riscul îngrășării. Creșterea excesivă în greutate poate fi determinată de consumul de dulciuri, produse făinoase. COPII SUNT CEI CARE NE LUMINEAZĂ VIAȚA ȘI SUFLETELE ZI DE ZI .2
 3. 3. Volumul 1, noiembrie - decembrie 2010Советыродителям школьниковс ограниченнымивозможностямижизнедеятельностиКЛИМОВА Ж.И.директор «Рыбницкая СКОШ-Д/С»АНДРИЯНОВА И.И.социальный педагог1 Воодушевите ребенка на рассказ о своих школь- 7 Установите вместе с ребенком специальное ных делах. время, когда нужно выполнять домашние зада-2 Не ограничивайте свой интерес обычными ния и следите за выполнением этих установок. вопросами типа: «Как прошел твой день в шко- Это поможет вам сформировать хорошие при- ле?» вычки к обучению.3 Запоминайте отдельные имена, события и де- 8 Помогите ребенку почувствовать интерес к тали, о которых ребенок сообщает вам. Обя- тому, что преподают в школе. зательно спрашивайте вашего ребенка о его 9 Выясните, что вообще интересует вашего ре- одноклассниках, делах в классе, школьных бенка, а затем установите связь между его ин- предметах, педагогах. тересами и предметами, изучаемыми в школе.4 Не связывайте оценки за успеваемость со своей Например, любовь ребенка к фильмам можно системой наказаний и поощрений. превратить в стремление читать книги, пода- рив книгу, по которой поставлен понравивший-5 Ребенок должен расценивать свою хорошую ся фильм. успеваемость как награду, а неуспеваемость - как наказание. Постарайтесь, насколько воз- 10 Ищите любые возможности, чтобы ребенок мог можно, не устанавливать наказаний и поощре- применить свои знания, полученные в школе, в ний: например, ты на полчаса больше можешь домашней деятельности. Например, поручите посмотреть телевизор за хорошие отметки, а ему рассчитать необходимое количество про- на полчаса меньше - за плохие. Такие правила дуктов для приготовления пищи или необходи- сами по себе могут привести к эмоциональным мое количество краски, чтобы покрасить опре- проблемам. деленную поверхность.6 Помогайте ребенку выполнять домашние зада- 11 Особенные усилия прилагайте для того, чтобы ния, но не делайте их сами. поддерживать спокойную и стабильную атмос- феру в доме, когда в школьной жизни ребенка происходят изменения. 3
 4. 4. Volumul 1, noiembrie - decembrie 2010 ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА Дошкольники и компьютер Заместитель заведующей по образовательной деятельности МДОУ № 52В современном образовательном пространс- Компьютер уверенно входит в жизнь детского сада и тве практически нельзя обойтись без ком- семьи, сам по себе он привлекателен для ребенка и пьютерных технологий. В воспитательно- вызывает у детей познавательный интерес. Общение образовательном процессе дошкольного с компьютером вызывает у дошкольников эмоцио-учреждения все чаще и чаще применяют информа- нальный отклик, желание успешно выполнить зада-ционные технологии, предполагающие не только ние, довести начатое до конца. Однако при органи-использование компьютера для освещения какой- зации работы ребенка на компьютере необходимолибо информации, но и знакомство детей дошколь- учитывать ряд условий, которые позволят использо-ного возраста с элементарной компьютерной гра- вать компьютер без вреда для психического и физи-мотностью. В семье так же происходит приобщение ческого здоровья ребенка:ребенка к информационной культуре, без которой Детям до 5 лет не рекомендуется пользоватьсяневозможно обойтись в наше время. Современные компьютером. Детям пяти - семилетнего возрастадошкольники с завидной для иного взрослого легко- можно “общаться” с компьютером не более 10-15стью овладевают способами работы с компьютером. минут в день 3-4 раза в неделю. Учащимся перво-В сложившихся условиях важно, чтобы наши дети не го класса - 10-15 минут в день.попали в зависимость от компьютера. Желательно, чтобы монитор был жидкокристал-В настоящее время существует множество мнений лическим или плазменным. Размер экрана дисп-по поводу включения компьютера в жизнь ребенка. лея должен быть по диагонали не менее 35-38 смМногие родители, стремящиеся сохранить зрение для того, чтобы ребенок мог четко видеть текст сребенка-дошкольника, встают на позицию исклю- расстояния 50-70 см. Дисплей должен быть под-чающую возможность использования компьютера в вижным, чтобы его можно было поворачивать идомашних условиях. Другие родители, наоборот, ста- наклонять в разные стороны в зависимости от ос-раются приобщать своего малыша с раннего возрас- вещения.та к современному миру посредством компьютерныхразвивающих игр. На чьей же стороне правда? Попы- Монитор должен стоять на расстоянии не менее 60таемся ответить на данный вопрос. см от окна, таким образом, чтобы окно располага- лось слева от компьютера. При этом на экран ни в коем случае не должны попадать блики от окна или других источников освещения. Для этого оконные проемы можно завешивать занавесями или жалю- зи для ограничения светового потока. Запрещает- ся использование темных занавесей на окнах, так как они могут очень сильно затенять помещение. Монитор должен располагаться на уровне глаз ребенка или чуть ниже. Наилучшим для работы с компьютером считается естественный дневной свет, т.к. только он содержит в себе весь цветовой спектр, поэтому, чем больше лампа соответствует дневному свету, тем лучше. Ни в коем случае не- льзя использовать неоновые лампы, при работе с ними возникает сильное напряжение глаз, что мо- жет провоцировать снижение зрения. К тому же эти лампы могут вызвать повышение возбудимости у детей, они начинают капризничать, плохо спят.4
 5. 5. Volumul 1, noiembrie - decembrie 2010 Мебель рабочего места должна быть удобной для Об утомлении ребенка свидетельствуют следующие ребенка. Стул должен быть со спинкой, а под ноги признаки - потирание глаз и лица, зевота, отвлекае- ребенка дошкольного и младшего школьного мость от задания, хаотичные движения, приближе- возраста всегда должны ставиться подставки. ние к монитору, нарушение правильной посадки за Игровые компьютерные задания должны быть столом, капризность и пр. незначительными по времени. Следовательно, После окончания работы за компьютером для про- предпочтение стоит отдавать небольшим по объ- филактики нарушений зрения и снятия напряжения ему играм, либо играм, предполагающим выпол- с глаз и мышц всего тела рекомендуется выполнять нение задания по определенным этапам с после- несложную гимнастику для глаз и определенные дующим сохранением полученных результатов. двигательные упражнения. Если ребенок уже умеет читать и использует пе- Попросите ребенка потянуться, сидя спрятать руки чатный компьютерный текст, то размер шрифта за спиной, посмотреть перед собой. Затем, сделать должен быть не менее 14, цвет шрифта всегда повороты головы в правую и в левую стороны. Потом должен быть черным, а цвет экрана белый. В цве- сделать движения плечами назад, расслабить руки и товой гамме можно периодически использовать потрясти ими внизу. Таким образом, вы поможете ре- желто-зеленые тона. бенку снять напряжения с мышц шеи, верхнего пле-Обязательно обращайте внимание на признаки утом- чевого пояса и рук.ления ребенка во время занятий за компьютером,т.к. в этом случае надо как можно быстрее прерватьработу, чтобы избежать негативных последствий. ДУДИЙ НАТАЛЬЯ методист-дефектолог, МУ «Центр социально-психоло- Леворукий гической реабилитации детей с особыми потребностями жизнеде- ятельности» г. Дубоссары. ребенокПроблема адаптации ребенка в жизни всегда волнует родителей. И любое отклонение отобщепринятых норм (не обязательно патологическое) вызывает у них опасения. Порой взрослыестремятся, во что бы то ни стало подстроить малыша под общие стандарты, для его же удобства.Чаще других под подобную “перековку” попадают леворукие дети. Но вот стоит ли подвергать ихтакому “перевоспитанию”Е сли ребенок нормально развивался, а в се- требуют повышенного внимания родителей. Не из-за мье (даже среди дальних родственников) леворукости как таковой, а из-за, что у них есть не- есть леворукие, то скорее всего можно благоприятные факторы в развитии, которые могут говорить о генетически закрепленной или определять повышенную возбудимость, трудности“наследственной” леворукости. Если же в семье не концентрации внимания, более позднее созреваниебыло леворуких, и в развитии нервной системы ре- познавательных функций (речи, моторики, воспри-бенка отмечалась патология, то скорее всего, у него ятия, мышления, памяти). Именно этих детей кате-“компенсаторная” леворукость. Почему так важно горически нельзя переучивать на правую руку.это разделение? Во-первых, это поможет объектив- Как выявить леворукость?но оценить состояние и поведение ребенка. Во-вто-рых, подскажет взрослым, как вести себя с крохой, Некоторые признаки этого явления у ребенка можноучитывая его возможности и особенности. Дети с ге- уловить в самом раннем возрасте. Однако, по мне-нетически закрепленной леворукостью могут ничем нию большинства исследователей, до 4-5 лет делатьособенным не отличаться от своих сверстников. А какие-либо прогнозы малоэффективно. Начиная с 4-5вот ребята с компенсаторным вариантом чаще всего месяцев и до 2 лет у ребенка происходят волнообраз- 5
 6. 6. Volumul 1, noiembrie - decembrie 2010ные изменения руки. С 2 до 4 лет руки малыша прак- Первое задание — рисование. Перед малышомтически равноценны и одинаково активны, причем кладут лист бумаги и карандаш (фломастер) и пред-большая часть действий совершается обеими рука- лагают ему нарисовать то, что он хочет (или может).ми, и только после этого возраста, то есть с 4-4,5 лет, Не нужно торопить его. После того как ребенок за-формируется стойкое предпочтение одной из них. кончит рисунок, его просят нарисовать то же самоеТут самое время понаблюдать за двигательной ак- другой рукой. Часто дети отказываются: “Я не умею”,тивностью своего ребенка. Например, присмотреть- “У меня не получится”. Можно успокоить малыша:ся, как он развязывает узелок, складывает кубики “Я знаю, что это трудно, но ты постарайся”, подбод-или собирает конструктор. Наблюдение покажет, что рить, сказать, что он делает все правильно. В этомодна рука (ведущая) осуществляет активное движе- задании учитывается не только то, какой рукой ре-ние, а другая удерживает предмет. бенок работает, но и то, в каком случае качество выполнения рисунка лучше — более ровные и чет-Можно использовать специальные игровые задания. кие штрихи, ровные углы, правильное соотношениеЧасть из них — бытовые, часто используемые — дети элементов.выполняют обеими руками, поэтому некоторые за-дания даются в двух вариантах. Это позволяет более Пока ребенок рисует, взрослый обращает вниманиеточно выделить ведущую руку. на то, как кроха держит ручку или карандаш (пра- вильно, удобно или нет), сильно ли напряжен, пра-Эффективность тестирования во многом зависит от вильно ли сидит.соблюдения некоторых условий. Здесь важно все: гдесидит взрослый, что он делает, что говорит. Второе задание — открывание небольшой ко- робочки, например спичечного коробка. Ребенку1. Не следует фиксировать внимание ребенка на предлагаются несколько коробков, чтобы повторе- том, что у него пытаются что-то определить. Луч- ние действия исключило случайность в оценке этого ше сказать: “Сейчас мы с тобой поиграем”, или, “Да- теста. Задание: “Найди спичку в одной из коробок”. вай-ка мы поработаем вместе: я буду давать тебе Ведущей считается та рука, которая совершает ак- задания, а ты постарайся их хорошо выполнить”. тивное действие (открывает, закрывает).2. Взрослый обязательно должен сидеть за столом Третье задание — построение домика из спичек напротив ребенка. (палочек). Ведущая рука та, которая используется3. Все приспособления, пособия, предметы следует более активно. класть перед малышом строго на середину стола, Четвертое задание — игра в мяч. Нужен неболь- на равном расстоянии от правой и левой руки. шой мяч (например, теннисный), который можно Хорошо, если коробочки, бусины, мяч, ножницы бросать и ловить одной рукой. Мяч кладется на стол и прочий материал для тестирования будет раз- прямо перед ребенком. Задание: взять мяч, бросить ложен рядом со столом на низком столике, чтобы взрослому, затем подкинуть и поймать его несколько ребенок не видел и не отвлекался. раз.6
 7. 7. Volumul 1, noiembrie - decembrie 2010 Оценка результатов тестирования на определение рукости Действие выполняется преимущественно Задания Правой рукой Обеими руками Левой рукойРисованиеОткрывание спичечного коробкаПостроение домика из спичечного коробкаИгра в мячВырезание ножницами по контуру рисункаНанизывание бисера на иголку с ниткой или шнурокВыполнение вращательных движений (открывание и закрываниекрышек)Развязывание узелковПостроение домика из кубиковСемейное левшество / правшествоПятое задание — вырезание ножницами по кон- Девятое задание — построение домика из куби-туру рисунка из любой открытки (цветка, зайчи- ков. Ведущей рукой ребенок чаще берет, укладываетка, узора). Ведущей считается более активная рука, и поправляет кубики, детали. При складывании ку-причем не обязательно та, в которой малыш держит биков чаще используются обе руки. Кроме того, этоножницы, так как ножницы могут быть неподвижны, привычный вид деятельности для любого ребенка,а открытку он будет поворачивать, облегчая себе поэтому можно предложить конструктор, мозаику.задачу. Вырезание может быть очень трудным и не- И последнее, что необходимо будет учитывать приинформативным в тех случаях, когда размер и форма выявлении ведущей руки, — данные о семейномножниц не соответствуют руке ребенка. Это задание левшестве.можно заменить раскладыванием карточек лото. Всекарточки (10-15 штук) малыш должен взять в одну Для того чтобы не держать в уме результаты выпол-руку, а другой (как правило, эта рука ведущая) рас- нения заданий, удобно занести их в таблицу (см. таб-кладывать их по одной. лицу).Шестое задание — нанизывание бисера (или пуго-виц) на иголку с ниткой или шнурок. Ведущей счита-ется та рука, которая выполняет активное движение,независимо от того, в какой руке ребенок держитиголку или шнурок.Седьмое задание — выполнение вращательныхдвижений (открывание и закрывание крышек). Ма-лышу предлагают открыть 2-3 пузырька с завинчива-ющимися крышками. Ведущая та рука, которая болееактивна. Внимание! Ребенок может держать пузырекза крышку, а крутить сам пузырек.Восьмое задание — развязывание узелков. За-ранее нужно неплотно завязать несколько узлов из При выраженном предпочтении левой руки знакшнура средней толщины. Ведущей считается та рука, плюс ( + ) ставится в столбец “левой рукой”, при пред-которой ребенок развязывает узел (другая держит почтении правой — в столбец “правой рукой”. Еслиузел). при выполнении теста ребенок одинаково часто ис-В этом задании бывает трудно выделить ведущую пользует как правую, так и левую руку, плюс ставитсяруку, так как развязывание узелков — процесс до- в столбец “обеими руками”. Если в семье есть лево-вольно сложный, и ребенок использует обе руки. рукие родители, браться, сестры, бабушки, дедушки,Можно использовать иной вариант — составление нужно поставить плюс в столбец “левой рукой”, еслицепочки из скрепок. Как правило, малыш в одной нет — в столбец “правой рукой”. Если получаетсяруке держит скрепку, а ведущей пытается присоеди- больше семи плюсов (70% заданий) в столбце “левойнить вторую. рукой”, то ребенок, скорее всего, леворук. 7
 8. 8. Volumul 1, noiembrie - decembrie 2010 S E M I N A R U L P E N T R U P Ă R I N Ţ I TEMA: INA ILIESCU Director, Centrul „Speranța”, Criuleni Cum poate copilul să-şi STAHI VERA Specialist poarte singur de grijăObiective: Participanţii vor putea: Se fac comentarii la maximele propuse: „Tot ce face un1. Să conștientizeze , că tot ce face un copil este învățat copil este învăţat de la părinţi , apoi de la cei ce-l încon- de la părinți, apoi de la cei ce-l înconjoară. joară”, „Aşa cum înveţi un copil aşa îl ai” Se anunță Tema: ”Cum poate copilul să-şi poarte singur de grijă”2. Să numească cîteva situații de fiecare zi în care co- pilul lor va trebui să se descurce singur: acasă, la Întroducere: Copiii sunt curioşi în legătură cu tot ceea școală, în sat, în stradă, cu rudele, cu necunoscuții, ce-i înconjoară. cu banii, cu timpul, cu frații. V-aţi gândit vreodată care este cea mai importantă în-3. Vor completa cu sinceritate o listă de verificare , care datorire faţă de copiii dumneavoastră? Să-i creşteţi în- le va putea oferi o idee despre momentul în care pot seamnă să-i educaţi. Un copil bine crescut este nu nea- decide să lase copilul singur în casă, sau nu. părat un copil bine dezvoltat, cît unul bine educat.Materiale utilizate: foi, stilouri, carioci. Etapa de realizare a sensului.Metode şi procedee: joc de cunoaştere, discuţii, lucrul în a) Fișa: „Încurajaţi independenţa copilului”grup, conversaţii, explicaţii. b) Fişa: „Reguli de aur”Desfăşurarea activităţii: c) Fişa: „Ce poate face bine copilul meu, Ce poate faceRezultate obținute cu ajutor, Ce nu poate face copilul.”Am început seminarul cu Activitatea „Desen în cerc”, Lucrul în grup: Se formează 4 grupe. Se propun 4 fişe.care le-a creat participanților o dispoziție bună şi le-a Părinţii îşi vor imagina mai multe situaţii de fiecare zi înadus liniştea interioară. În urma comentării maximelor care copilul lor va trebui să se descurce singur:propuse am decis împreună cu părinții tema discuției 1) Acasă,cu rudele,cu fraţii.de astăzi: „Cum poate copilul să-şi poarte singur de grijă”. 2) La şcoală.Părinții au conștientizat că epoca în care trăim s-a schim-bat. Copiii noștri trăiesc în alte timpuri decît am trăit noi, 3) În sat , în stradă.iată de ce nu putem aplica în totalitate aceleași reguli de 4) Cu banii, cu timpul.educație cu care am fost obișnuiți. Apoi am discutat cu d) Fişa: ”10 sfaturi pentru a-i învăţa pe copii să se des-părinții fișele: Încurajaţi independenţa copilului, Reguli curce singur.”de aur, 10 sfaturi pentru a-i învăţa pe copilul să se des-curce singur, Ce poate face bine copilul meu, Ce poate Etapa de reflecțieface cu ajutor, Ce nu poate face .Lucrul în grup a dat po- Îndeplinirea fişei „Lista de verificare”sibilitate părinților să-și expună părerile despre diferite Participanții adresează întrebări formatorilor .situaţii de fiecare zi în care copilul lor va trebui sa se des-curce singur. Părinţii vor ca copilul lor să fie întotdeauna Discuţii la Fişa:Întrebări care deschid comunicarea,în siguranţă, să nu fie expus posibililor riscuri care pot Dacă vreţi să încurajaţi copilul, spuneţi: Fraze careapărea nu numai în casă dar şi în afara casei, pe stradă încurajează.sau în alte locuri publice aglomerate. Concluzii: Acordaţi deci independenţă copilului, atunciEtapa de evocare cînd consideraţi că aceste este pregătit să înfrunte singur pericolele. Copilul pe care îl aveţi este, desigur , cea maiActivitatea de prezentare: Desenarea Mandalelor – preţioasă avere pentru dumneavoastră. Nu este nimic petehnică a art- terapiei. Ea reprezintă desenul în cerc care lume mai drag şi mai scump... De aceea părinţii vor ca co-conţin forme geometrice. Ele ne aduc liniştea interioară. pilul lor să fie întotdeauna în siguranţă, să nu fie expusCulorile reprezintă cel mai bine personalitatea. Desenul posibililor riscuri care pot apărea nu numai în casă dar şieste o plăcere şi o relaxare pentru corp, suflet şi spirit. în afara casei, pe stradă sau în alte locuri publice aglome-Expoziţia Mandalelor. Creaţia a fost atotcuprinzătoare şi rate. Lucrul cel mai de preţ pe care puteţi să-l dăruiţi copi-cu un colorit viu. ilor dumneavoastră este oferirea unui model de viaţă.8
 9. 9. Volumul 1, noiembrie - decembrie 2010 Памятка БУЖАК Л.Я. для родителей Логопед, МОУ специальная (коррекционная) общеобразо- вательная школа-интернат для заикающихся детей детей с нарушением интеллекта г. Тирасполь1. Если Ваш ребенок начал заикаться, прежде всего 10. Не загружайте заикающегося ребенка обилием установите четкий и правильный режим дня, т.е. зрелищных впечатлений (телевизор, кино, цирк, вовремя укладывайте спать, обязательно орга- зоопарк и т.д.) и большим количеством игрушек. низуйте сон или отдых после обеда. 11. В обращении будьте выдержаны, не потакайте2. Досуг ребенка надо организовать так, чтобы он капризам, будьте последовательны в своих тре- меньше занимался шумными подвижными игра- бованиях. ми в большом детском коллективе. 12. Приучайте ребенка к самостоятельности, дис-3. Следите за регулярным питанием детей в опре- циплине. деленные часы. Не давайте в промежутках между 13. При ухудшении речи, ребенка следует сразу же приемами пищи есть всухомятку. показать специалистам – логопеду, врачу-психо-4. Не давайте возбуждающих нервную систему про- неврологу. дуктов: шоколада, натурального кофе, вина, пива, 14. Верьте в силы ребенка и помогите обрести эту острых и соленых блюд. веру ему.5. Следите за прогулками Вашего ребенка, чтобы 15. Будьте умелым помощником, оставляя в душе он не был безнадзорным. ребенка ощущение самостоятельности поиска и6. В течение всего дня разговаривайте с детьми действия. спокойно, не спеша. 16. Не давайте ребенку останавливаться и топтать-7. Если ребенку трудно начать говорить – произне- ся на месте, пробуждайте интерес ко все более сите одновременно с ним начало фразы. трудным задачам.8. Если ребенок говорит с задержками, то мягко, 17. Будьте искренни, не носите масок! спокойно помогите ему сказать то же самое не 18. Сопереживайте: радуйтесь и огорчайтесь вместе спеша. с ними.9. Не читайте заикающимся детям сказок, расска- 19. Пусть наши дети будут умнее и добрее. зов, стихов на ночь. 9
 10. 10. Volumul 1, noiembrie - decembrie 2010 КИРИКОЙ СВЕТЛАНА Детские страхи: психолог, МУ «Центр социально- психологической реабилитации как избавиться от страхов? детей с особыми потребностями жизнедеятельности» г. Дубоссары.С трах – неприятное и порой мучительное ловек, тем быстрее появляются новые. Это прежде чувство, вызываемое какой-то смутной всего относится к ребенку, который из-за своей аб- угрозой или неминуемой опасностью. Эта солютной беспомощности и зависимости от взрос- опасность может быть реальной, действи- лых не умеет подавлять их. Если только кто-либотельно существующей, или мнимой, плодом нашего из взрослых не поможет ему, каждый новый испугвоображения, может быть незначительной, вызывая сделает ребенка еще более беззащитным перед пос-у нас лишь некоторую тревогу, или же столь сильной, ледующим. Тут-то и кроется ключ для пониманиячто приведет нас в ужас. Как бы там ни было, мы не причины страха: именно в нашем сознании, а не влюбим испытывать страх и, даже если он приносит конкретных реалиях, которых мы боимся, заключенакакую-то пользу, ограждая нас от опасности или удер- причина, вызывающая у нас подобную реакцию.живая вдали от нее, все равно не хотим, чтобы его пе- Мне очень хочется донести до родителей (бабушек иреживали и наши дети. Однако все дети испытывают дедушек), что мягкое реагирование на страхи ре-страх, уйму страхов. И что еще хуже – большинство из бенка, теплота и принятие, поддержка и пониманиених совершенно необоснованны и не связаны с ка- лучше и результативнее, чем запугивание, чтениекой-либо реальной угрозой с точки зрения взрослых. морали и “взрослый” подход решения к проблеме: “ Я Страхи у детей возникают зачастую самые разные: не вижу, значит ничего нет”. С некоторыми страхами,какой-нибудь сильный шум, внезапное появление особенно “возрастными”, часто можно справиться истранного человека или просто незнакомца, звук самим, не прибегая к помощи специалистов. Такиеспускаемой в туалете воды, пылесоса и так далее. страхи могут развеяться просто лишь при переклю-Часто они пугаются темноты, непонятных теней и не- чении внимания на что-то интересное для ребенка.привычного света, боятся оставаться одни, опасаются Вовлекайте его в разнообразные игры, занимайтедокторов и зубных врачей, животных, бродяг, нака- интересной для него деятельностью и конечно жезания, школы. Кроме того, есть дети, которые боятся любите, уважайте и демонстрируйте уверенное по-даже мухи, клоуна в цирке, учтивейшего из почталь- ведение и гармонию.онов. Можно перечислить еще дюжину самых безо-бидных вещей, в которых они видят что-то страшное. Еще один способ избавиться от страхов - ИГРА. Во-Короче, дети могут бояться всего на свете. обще, игра в психотерапии, как и в развитии личнос- ти ребенка, занимает огромную нишу. Игру можноВ общем-то большинство детских страхов появля- рассматривать как один из методов психотерапии иется и исчезает бесследно, но нередко бывает труд- психокоррекции. Игры бывают предметные, роле-но понять, успокоился ребенок или просто сумел вые, смешанные (предметно-ролевые), спонтанные искрыть свою тревогу. Пряча свой страх, мы, конечно, организованные (направленные). Пример предмет-производим на окружающих лучшее впечатление, ной игры - игра с машинкой, ролевой игры - игра вно это не означает, что мы обретаем спокойствие и шофера. Смешенной игрой будет игра с машинкойуверенность в жизни. Чтобы уменьшить свои страхи, и воображение себя водителем. Спонтанная играмы обычно стараемся убедить себя, будто дело не в свободна от правил, точнее содержание игры строяттом, что мы чего-то опасаемся, а в том, что некоторые дети, а в организованной существует набор правил.вещи нам НЕ НРАВЯТСЯ. Но это лишь уловка, попыт-ка обмануть самих себя. И действительно, мы можем Игра хороша тем (в психотерапевтическом смысле),не любить лошадей, собак, плавание, игру в футбол что позволяет прожить в воображаемой реальностии так далее. Но истинная причина, почему мы не лю- волнующую и пугающую ситуацию, а так же отреаги-бим их, заключается в том, что мы боимся этих жи- ровать на них, эмоционально очиститься. Подобноевотных или этих занятий и утешаем себя полуправ- возможно, как в спонтанной игре (предметной, роле-дой, стараясь не обнаружить своих скрытых страхов. вой или смешанной), когда ребенок бессознательно Беда в том, что чем больше страхов испытывает че- будет проигрывать беспокоящие его вещи, события,10
 11. 11. Volumul 1, noiembrie - decembrie 2010а так же в организованной игре, например психоло-гом на какую-то конкретную тему. Здесь существуетмасса важных моментов, и при серьезных случаяхлучше довериться психологу или психотерапевту.Также стоит упомянуть рисование как один из ме-тодов работы со страхами. Рисование, как и играактивно используется психологами при работе сдетьми. Рисуя объект страха, проходя через опре-деленные стадии он постепенно теряет свою “ ужас-ность”, становится эмоционально менее значимымили значимым со знаком “+”.В “чемоданчике” психолога есть еще много спосо-бов работы со страхами. Их можно визуализировать,их можно лепить из пластилина или глины, с нимиможно общаться, проигрывая в сказках и маленькихсценках (психодрама), про страхи можно сочинятьсказки со счастливым концом и много всего другого. пуговицами, сделать вышивку и мн. др. Это должен делать сам ребенок или с помощьюДалее приведу некоторые конкретные рекоменда- взрослого. Проговаривается, что это как оберег,ции в борьбе со страхами, которые я активно исполь- который обладает охранными свойствами. Длязую в своей практической работе, когда страх, как са- человека, особенно ребенка, находящегося вмостоятельная проблема или как симптом (признак) дисгармоничном состоянии, напуганного, эточего-то другого имеет место быть в жизни детей. может оказаться мощной защитой!Если ребенка беспокоят ночные страхи и кошмары. От объектов страха, например от чуда-юда, который Постарайтесь создать хорошее настроение перед “приходит” в детскую (вот взял манеру каждую сном; ночь туда - сюда, туда-сюда : ) от ночных кошмаров, Если ребенка беспокоят ночные кошмары, и он не можно строить “ловушки от страшных снов”. Это помнит, что ему снилось, не стоит обсуждать это может быть гениальное сооружение, рожденное ни с ним, ни при нем; инженерной мыслью, с использованием стульев, коробок, сетки, бумаги, ткани. Можно повесить Если ночные кошмары возникают в определенное “нечто” на окно, например паутину из туалетной время сна, то перед этим надо разбудить ребенка бумаги или еще что-то. Побрызгать “волшебной” и положить спать обратно; водой, проветрить комнату (особенно при страхе Если время кошмара не обозначено, то можно душ умерших). Одним словом, фантазируйте, разбудить через 20 минут после засыпания и фантазируйте, фантазируйте! положить спать вновь; При ночных страхах уместны успокаивающие Если ребенок помнит, что ему снилось (кошмар), ритуалы перед отходом ко сну и теплая грелка то включаем на ночь ночник и обсуждаем сон. (можно заменить бутылкой) в постель; Желательно увеличить продолжительность сна Поддержка и тепло родителей, близких, на час больше вечером/утром + дневной сон. нежный телесный контакт помогут ребенку Очень хорошая “поддержка” мягкая игрушка, справиться со своими страхами и тревожными которая должна быть выбрана вместе с ребенком, снами. Исполнение данной рекомендации как хранитель от страхов во сне. Обговариваем особенно важно при действительно тяжелых это с ребенком. Объясняем, что она (игрушка) страхах и ночных кошмарах, как следствие будет оберегать его от всяких страшных снов и психотравмирующего события. Давайте понять пр. Еще отличный вариант “ночной поддержки” ребенку, что Вы вместе справитесь с проблемой, - “волшебная пижама”. Вместе с ребенком что МЫ, это действительно МЫ- ты и я! выбирается и покупается готовая пижама, обязательно “волшебная”, в которой будет хорошо При дневных и ночных страхах, для избавления спаться. Дома можно будет добавить к ней элемент от них, нужно приблизить объект страха к защиты: волшебную ленточку, значок, вышить реальности. Например, можно прочитать про что-то и пр. Похожее можно сделать и из простой ЭТО в книге, энциклопедии, придумать, вылепить, белой футболки, только этот путь требует больше чтобы потрогать, изучить страх. фантазии и он подходит больше подросткам, При страхах пустых помещений кладем фонарик особенно при страхах насилия. Обычную белую под подушку, в комнату заходим маленькими майку можно разрисовать, обшить цветными шажками, постепенно. 11
 12. 12. ELENA GUSEINOV Meseria de a fi părinte Director, Centru de Zi pentru copii cu CES „Picături de Suflet”, s. Pripiceni, r-l RezinaB azele dezvoltării psihice a copilului sunt puse Se zice că viața nu este ceea ce se întîmplă cu noi, ci felul în familie; acest mediu social este crucial în care reacționăm la cele întîmplate. Părinții care au co- pentru evoluția sa. Înainte de a fi ,,el însuși”, pil cu dizabilități trebuie să evite gîndurile că copilul său copilul este ,,altul” sau ,,alții”, deoarece orice va fi total diferit de ceilalți copii, că nu va avea o copilăriecopil se formează ca personalitate după ,,imaginea” ce- fericită sau șansa de a-și trăi viața deplin. Dar, principalul,lor din anturajul său. să excludă ideea instituționalizării lui sau, și mai inuman, aCopii cu cerințe educative speciale care sunt crescuți în abandonării.familie simt că părinții lor sunt alături de ei, îi apreciază; Orice educație, ca proces de formare a copilului, tre-aceste familii au reușit să depășiescă situația, să accepte buie să înceapă și să se desfășoare în cadrul familiei, șidizabilitatea, și copilul propriu-zis, astfel fiind ,,dezrădă- părinților le revine rolul primordial în formarea acestu-cinată” orice diferențiere între copilul cu dizabilități și cel ia. În mod egal însă, prin prezența lor în cadrul grupuluicu o dezvoltare normală. Relația cu familia este foarte familial, la formarea copilului vor mai contribui și buni-importantă pentru dezvoltarea psihică a copilului, de- cii, frații mai mari, și alte rude apropiate ale copilului.oarece datorită sprijinului familiei, copilul capătă, pascu pas,tot mai multă încredere, devenind din ce în ce FIŢI ALĂTURI DE NOI – SPECIALIŞTIImai insistent în atingerea anumitor performanțe: de la INSTITUŢIILOR PENTRU COPII CU CES,dependența absolută la autonomie și integrarea socială FIINDCĂ DOAR ÎMPREUNĂ PUTEM OBŢINEde succes. REZULTATE FRUMOASE! Hilfswerk Austria în Moldova str. Alexandru cel Bun 85 MD2012, mun. Chişinău Republica Moldova Tel.: +373 22 21 25 41 Fax: +373 22 21 25 54 info@hwa.md www.hilfswerk-austria.md Această publicaţie a fost tipărită cu asistenţa Uniunii Europene în cadrul proiectului “Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”. Opiniile exprimate în această publicaţie nu reflectă necesar punctul de vedere al Uniunii Europene şi al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.

×