Dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii pe speta raionului Telenesti

507 views

Published on

Dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii pe speta raionului Telenesti

Prezentarea Aureliei Climentovschi în cadrul conferintei finale, 21.01.2014

Activitate realizată în cadrul proiectului „Remitențele Dezvoltă Comunitățile în Moldova", implementat de Hilfswerk Austria International prin reprezentanța Hilfswek Austria în Moldova, cu suportul financiar al Uniunii Europene.

www.migranti.md

Opiniile exprimate în acest material nu reflectă necesar punctul de vedere al Comisiei Europene.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii pe speta raionului Telenesti

 1. 1. DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII PE SPEŢA RAIONULUI TELENEŞTI Conform datelor prezentate de Camera Înregistrării de Stat, în raion sunt înregistrate 1614 întreprinderi cu statut de persoană fizică şi juridică şi 12470 gospodării ţărăneşti, care desfăşoară activitate în diverse domenii. Dintre care:  Întreprinderi industriale 118  Întreprinderi în construcţii 35  Întreprinderi comerciale: 1158  Staţii de combustibil 18  Întreprinderi de achiziţie a producţiei vegetale  Întreprinderi de achiziţie a producţiei animaliere 17  Întreprinderi de transport  Alte servicii  Cooperative de producere 24  31 81 Întreprindere agricole 123 9
 2. 2. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ ÎN SUSŢINEREA ŞI DEZVOLTAREA AFACERILOR LOCALE Atragerea investiţiilor autohtone şi străine prin:      Susţinerea realizării proiectelor investiţionale strategice, organizarea meselor rotunde, training-urilor; Consultanţă şi instruire în iniţierea şi dezvoltarea afacerii; Ghidarea şi susţinerea tinerilor antreprenori; Luarea în consideraţie a opiniei antreprenorilor la adoptarea deciziilor administrative, legate de politica economică; Promovarea produselor antreprenorilor autohtoni prin asigurarea participării acestora la expoziţii şi tîrguri.
 3. 3. Biroul Comun de Informaţii şi Servicii , creat în cadrul programului Abilitarea Economică a Femeilor prin reunirea întro locaţie a prestatorilor de servicii  În cadrul BCIS - prestarea serviciilor de calitate, în baza necesităţilor şi solicitărilor identificate, asistenţă maximă beneficiarilor;  Deplasarea Echipei mobile în satul solicitat de primar şi conform graficului vizitelor planificat din timp. Acestea duc la:  acces sporit la informaţii şi servicii de calitate;  mai puţin timp, bani şi efort în găsirea informaţiei relevante şi accesarea serviciilor;  Primele şedinţe ale BCIS au fost organizate în ianuarie 2011;  Până în prezent au beneficiat de informaţii şi servicii 1920 beneficiari;  Astfel în perioada activităţii BCIS sau micşorat adresările cetăţenilor către preşedintele raionului cu 43 % şi petiţiile în diferite instanţe cu 12% faţă de perioada respectivă a anului 2010.
 4. 4. Programul Naţional de Abilitare  Economică a Tinerilor 2011-2013 PNAET este un program destinat persoanelor tinere, cu  vârsta cuprinsă între 18-30 de ani, care doresc să-şi dezvolte  abilităţi antreprenoriale, să lanseze sau să extindă o afacere proprie  în zonele rurale în domeniul agriculturii sau producerii, creând  astfel noi locuri de muncă.  Obţinerea creditelor în valoare maximă de până la 300.000 lei"  (perioada de rambursare maxim 5 ani) cu o porţiune de grant  nerambursabil (40%) Au fost acordate 21 de credite în sumă de 5460 mii lei şi lansate afaceri cu crearea a 74 locuri de muncă.
 5. 5. Investirea economiilor în dezvoltarea  afacerilor prin implementarea  Programului de atragere a remitenţelor în  economie PARE 1+1 Finanţarea afacerilor viabile prin  acordarea granturilor în proporţii de 50%  din valoarea  investiţiei, dar nu mai mult  de 200 mii lei.    pentru anii 2010-2015 Beneficiari: 10 agenţi economici  în  sumă de 2 mln. lei  şi create 26 locuri de  muncă.
 6. 6. PROGRAMUL DE ATRAGERE A TINERILOR DIN ZONELE RURALE ÎN ACTIVITATEA ANTREPRENORIALĂ REALIZAT DE ODIMM ÎN CADRUL COMPONENTEI PROIECTULUI OIM “ SUSŢINEREA IMPLEMENTĂRII COMPONENTEI DE MIGRAŢIUNE ŞI DEZVOLTARE A PARTENERIATULUI PENTRU MOBILITATE UE – MOLDOVA” Migranţi  reîntorşi  de  peste  hotare  au  beneficiat  de  servicii  de  reintegrare şi asistenţă. Mărimea grantului 1000 euro.    Beneficiari 5 persoane în sumă de 70 mii lei  ,,Stimularea  activităţii  antreprenoriale  a  tinerilor  din  zonele  rurale”.  Mărimea  grantulu    sub  formă  de  echipament  –  2  000  euro   Beneficiari 8 persoane în sumă de 210 mii lei 
 7. 7. DEZVOLTARE A MICROÎNTREPRINDERILOR: LOCURI DE MUNCĂ PENTRU TINERI” (MEDA J4Y) “ESTE FINANŢAT DE CĂTRE FUNDAŢIA ARGIDIUS ŞI ESTE IMPLEMENTAT DE WINROCK MOLDOVA ÎN PERIOADA 20112013 Marimea Grantului – 2.500 USD Obiectivul principal – promovarea şi facilitarea angajării tinerilor în cîmpul muncii, prin dezvoltarea activităţilor de antreprenoriat.  Sau organizat cursuri de instruire antreprenoriale pentru elaborarea unui plan de afaceri şi iniţierea unei afaceri proprii.  Au fost acordate 15 granturi pentru lansarea şi extinderea afacerilor - în sumă de 345 mii lei
 8. 8. REMITENŢELE DEZVOLTĂ COMUNITĂŢILE DIN MOLDOVA aprilie 2011 – iunie 2013 Reprezentanţa Asociaţiei Obşteşti Hilfswerk Austria în cadrul proiectului ,,Remitenţele dezvoltă comunităţile din Moldova “ mărimea grantului 15 mii euro Au beneficiat de grant 3 agenţi economici în sumă de 665 mii lei majoritatea sumei de finanţare a fost utilizată pentru extinderea afacerilor:  SRL „ Casa Iepurilor”, s Ciulucani, Popa Roman – creşterea iepurilor – procurarea cuştilor;  GŢ „ Găină Petru”, s. Chiţcani, Căină P. – coacăză, agriş – plasă antigrindină;  SRL”Zmuvinadorvic-metal”, s. Negureni, Zmuncilă Victor – utilaj pentru prelucrarea metalului forjat.
 9. 9. Businesul este un mod de viaţă, nu doar un serviciu !  ÎMM – component major al economiei, solicită mai puţine mijloace pentru lansare, crează noi locuri de muncă, sporeşte PIB-ul ţării, uşor de administrat.  A desfăşura o afacere înseamnă astăzi mai cu seamă a fi în stare să contactezi, să cîştigi şi să menţii o clientelă.
 10. 10. Una din calităţile importante ale unui întreprinzător este capacitatea de a lua decizii contrar părerii majorităţii, măiestria de a riposta în faţa presiunii, rudelor, colaboratorilor, consultanţilor şi multor altor persoane interesate.
 11. 11. VĂ MULŢUMESC ! Contacte: Aurelia Climentovschi Direcţia Economie, Consiliul Raional Teleneşti tel. (258) 2-23-55 069529309

×