Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Buletin informativ MIGRANTI.MD

570 views

Published on

Acest buletin a fost elaborat de Societatea Moldova-Rumeenia Kogukond Eestis Casa Mare (Comunitatea moldo-română din Estonia) și apare cu suportul proiectului „Remitențele Dezvoltă Comunitățile în Moldova”
Proiectul „Remitențele Dezvoltă Comunitățile în Moldova” este implementat de Hilfswerk Austria International prin reprezentanța Hilfswek Austria în Moldova, cu suportul financiar al Uniunii Europene și își propune să contribuirea la conexiunea procesului de migraţie cu dezvoltarea economică a Republicii Moldova şi utilizarea eficientă a efectelelor / consecinţelor pozitive ale migraţiei în vederea dezvoltării comunităţilor rurale.
Opiniile exprimate în acest material nu reflectă necesar punctul de vedere al reprezentanței Hilfswek Austria în Moldova și Comisiei Europene.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Buletin informativ MIGRANTI.MD

 1. 1. 1 | MIGRANTI.MD nr. 1/2013MIGRANTI.MD BULETIN INFORMATIV nr.1 • 2013Acest buletin a fost elaborat de Societatea Moldova-Rumeenia KogukondEestis Casa Mare (Comunitatea moldo-română din Estonia) și apare cusuportul proiectului „Remitențele Dezvoltă Comunitățile în Moldova”.Vizita de studiu în IrlandaÎn perioada 11-15 martie 2013 a fostorganizată o vizită de studiu în Dublin,Irlanda (Agenda). Această activitate a fostrealizată în cadrul proiectului „Enhancingthe Moldovan Government’s Capacities inDiaspora Engagement”, implementat deIOM Moldova.Obiectivele principale ale vizitei au fost:– studierea experienţei Irlandei în conlucrarea cu diaspora;– consolidarea capacitatilor Guvernului Republicii Moldova în acestdomeniu.Din delegația Republicii Moldova a făcut parte și domnul Ion Braga, membrual Consiliului de administrație a societății Moldova-Rumeenia KogukondEestis Casa Mare (Comunitatea moldo-română din Estonia), care zilnic apublicat informații extrem de interesante despre această vizită pe blogulsocietății.
 2. 2. 2 | MIGRANTI.MD nr. 1/2013Irlandezii sînt asteptaţi acasă!Cînd intri în aeroportul dinDublin, imediat vezi mai multeafişe de culoare verde cuinscripția „the GatheringIreland 2013”. Vizitatorii sîntimpresionaţi de aceste mesaje de bun sosit. Probabil, irlandezii știu mai binecare este semnificatia acestor mesaje.O astfel de acțiune a fost inţiată de Departamentul de turism. TheGathering este o celebrare a tot ce este irlandez. Pe tot parcursul anului2013 sute de mii de familii irlandeze și prieteni ai Irlandei sînt așteptați să seîntoarcă acasă și să sărbătorească împreună în toate localităţile ţării. Vor fiorganizate festivităţi, evenimente sportive, concerte.Pagina http://www.thegatheringireland.com/ oferă informații despreevenimentele care au loc. Fiecare irlandez poate să inițieze în mod individualun eveniment și să invite membri din diasporă să revină acasă și să petreacăîmpreună. Peste 70 milioane de persoane susțin că sînt descendenţi aifamililor provenite din Irlanda. The Gathering este o ocazie perfectă pentrucei care au plecat din Irlanda să-şi reamintească de patrie.Călătorind cu autobuzul, am remarcat doua cupluri de irlandezi dindiaspora care, după ce au facut cunostinţă, discutau despre planurile lor înIrlanda.Apropo, cei ce intenţionează să vină în Irlanda, trebuie să cunoascămai multe lucruri specifice de aici, de exemplu că prizele electrice sîntdiferite de cele din alte țări europene.∞ ∞ ∞
 3. 3. 3 | MIGRANTI.MD nr. 1/2013Activitatea Organizaţiei Internaţionale pentru Migratie(OIM) în IrlandaOIM în Irlanda are cîteva proiecteinteresante:1. În fiecare an OIM selectează odiasporă şi efectuează un studiudetaliat privind membrii acesteia, iarprocesul dat se numeste „mapping”.Se analizează mai multe aspecte (atîtla nivel cantitativ, cît şi la nivelcalitativ) privind ocupațiile de baza ale grupului respectiv, problemele cucare se confruntă, precum şi oportunitățile pe care le au.Considerăm că ar fi o idee bună efectuarea unei evaluări a grupurilorde imigranti moldoveni, în ţarile unde ei sînt în număr mare, pentru a aflacare sînt particularitățile lor.Astfel, avînd rezultatele studiului, pe viitor, vom şti cum să stabilim cele maieficiente căi de comunicare și colaborare cu aceste grupuri din diasporă.2. OIM are şi un program pentru reintoarecerea migrantilor. Personaprimeste o suma de bani, care-i acoperă cheltuielile de transport pentru areveni acasă. Totodata, OIM urmărește ca drepturile celor reîntorşi sa fierespectate în țara de origine. 50 de persoane din Republica Moldova aubeneficiat de acest ajutor, dar n-au respectat toate condiţiile iniţiale. Ceicare s-au întors în Moldova, în scurt timp, au plecat spre alte destinații încăutarea unui loc de muncă.3. OIM este un spațiu de interacțiune între migranți. La oficiul OIM oricinepoate obține informații despre conaţionalii lui și, apoi, să-i contacteze.4. La moment în Dublin este în derulare un program care constă în atragereamigranților în activități de voluntariat. O persoană care a migrat recent înIrlanda are posibilitatea să se integreze mai rapid în societate, să învețelimba, să cunoască persoane noi și, pe viitor, să obţină mai lejer un post demuncă.∞ ∞ ∞
 4. 4. 4 | MIGRANTI.MD nr. 1/2013MAE al Irlandei are un departament pentru diasporăDiaspora Irlandeză numară în jur de70 milioane de persoane, concentratămasiv în ţări precum: Anglia, Canada,Australia, Argentina, SUA, NouaZeelandă. Istoria emigraţiei irlandezeeste, în mare parte, plină deevenimente triste. În diferiteperioade, foametea şi lipsa locurilorde muncă au fost cauzele principale ale emigrării masive a irlandezilor, însperanţa că vor găsi un loc de viața mai bun. Inițial în SUA irlandezii au avutde suferit enorm din cauza discriminării. Aceasta i-a mobilizat să-şi formezecomunitați puternice, care, în timp, au devenit unele dintre cele mai desucces. Trebuie de remarcat faptul că foarte multe oraşe mari din SUA auavut primari irlandezi.Rolul pe care l-a avut şi îl are diaspora în diferite domenii, inclusiv încel politic, diplomatic, este unulsemnificativ (mai aşes în cazulconflictului din Irlanda de Nord).Sărbătoarea Sf. Patrick este organizată înIrlanda, în SUA și în multe alte ţări.Interesant este faptul că sărbatoresc nudoar irlandezii, dar și alte naționalități.Contribuția economică a irlandezilor dindiasporă pentru ţara lor natală este, de asemenea, una importantă. Peste500 de companii din Statele Unite au investit în Irlanda prin suportulacestora. În 1970 Ford a deschis în Irlanda prima fabrică în afara SUA. Înacelași timp, există un număr mare de irlandezi care nu sînt oameni desucces. Sute de mii de irlandezi – pensionari deja – rămîn a fi izolați în altețări.Ministerul Afacerilor Externe al Irlandei a creat, în anul 2004, undepartament care are drept scop să ajute această categorie de persoane.
 5. 5. 5 | MIGRANTI.MD nr. 1/2013Prin programe speciale, derulate în 25 de ţări, sînt susținute organizațiilecare lucrează cu irlandezii din păturile social vulnerabile.Un alt obiectiv al departametului respectiv este atragerea persoanelorde succes din diasporă să susţină ţara de origine. Aceste personalităţi notoriiar putea să facă, în mod voluntar, lobby pentru conaţionali. Promovareaefientă a Irlandei de către diasporă sporeşte numărul de turiști în țară, șiaceasta înseamnă un venit suplimentar de milioane de euro la buget.Unul din aspectele importante menționate de către funcționarii de laMAE al Irlandei este că relația cu diaspora trebuie să fie realizată în bazaunui parteneriat viabil, cu beneficii pentru ambele părţi.Un alt capitol de implicare este promovarea legilor de integrare şiasistenţă socială în țările unde locuiesc irlandezi.Cum are loc sustinerea propriu-zisa? Orice organizaţie din diasporapoate aplica online pentru granturi, iar angajaţii ambasadelor au rolul de aexamina aceste solicitări. Cele mai multe fonduri merg spre plata salariilorpentru persoanele care lucrează în aceste organizații, deci consolidareacapacităţilor (capacity building) este un obiectiv major al MAE. Anual sîntpremiați cei mai activi membri din diasporă. Este firesc ca ei să fie apreciaţipentru munca lor, constituind un factor de motivare extraordinar. Sestabilesc tot felul de clasamente, de exemplu, top 50 a celor mai bunijudecători sau top 50 a celor mai active persoane din diasporă.Specific Irlandei este faptul că cetățenii care locuiesc sau doar se aflătemporar peste hotare nu au posibilitatea de a participa în campaniileelectorale din ţara de origine. Se consideră că numarul mare al acestora(doar cei cu cetăţenia irlandeză sînt în jur de 3 milioane) ar puteadetermina, în mare măsură, politica internă.Global Irish Dispora este o ințiativă (un fel de soft network) în care participăși MAE al Irlandei. Ministerul dispune de datele tuturor persoanelor plecate,ceea ce creează premise pentru stabilirea multiplelor contacte între membriidiasporei, în funcţie viziunile şi interesele lor.∞ ∞ ∞
 6. 6. 6 | MIGRANTI.MD nr. 1/2013De la www.worldirish.com la www.worldmoldova.com?Worldirish.com este o platformăonline creată cu scopul de a conectacomunitatea irlandezilor răspîndiţi înîntreaga lume. Iniţiatorii portalului auînţeles că diaspora deţine un potenţialextraordinar. Atunci cînd poţi unilaolaltă milioane de persoane, obţii unefect sinergetic. Anume datoritădiasporei în foarte multe ţări exista pub-uri St. Patrick, iar dansul irlandez(River Dance) este apreciat acum mai mult ca niciodată.În Internet există o multitudine de informaţii şi este dificil să găseştiun spaţiu unde majoritatea irlandezilor s-ar simţi confortabil. Primageneraţie a reţelelor de socializare – (Facebook, LinkedIn) – îţi oferăposibilitatea să contactezi doar prietenii sau membrii unei reţeleprofesionale. Persoanele care au aceeaşi cultură, origine etnică, identitatenaţională nu pot fi uniţi prin intermediul unor astfel de reţele. Din acestconsiderent, irlandezii şi-au creat propria platformă – worldirish.com – undeau posibilitatea să descopere lucruri noi, interesante şi acest lucru se facefoarte uşor din punct de vedere tehnic. Gestionarii acestui portal pun accentpe calitatea informaţiei, nu pe cantitatea lor.Iniţiatorii portalului şi-au pus următoarea întrebare: Ce poate săreprezinte interes şi, totodată, să unească împreună pe toţi irlandezii dindiasporă? Istoria, personalităţile, anumite evenimente – sînt elemente-cheie, care pot să răspundă la această întrebare esenţială. La moment sîntpeste 60000 de persoane înscrise în această reţea. Pentru o mai bunăpromovare a acestui portal, s-a apelat la persoane celebre din Irlanda(actori, oameni de cultură, prezentatori TV etc).Multe companii sînt interesate să-şi promoveze brandurile prinintermediul acestei platforme. De exemplu, River Dance sau echipele defotbal pot să trimită un mesaj comun către toţi admiratorii sau fanii lor şiaceasta înseamnă o comunicare largă şi foarte eficientă în care sînt implicaţi
 7. 7. 7 | MIGRANTI.MD nr. 1/2013zeci de mii de oameni. De asemenea, aici persoanele pot beneficia deanumite servicii.Wolrdirish.com nu este un exemplu unic în felul său, deoarece asemeneaportaluri urmeaza a fi create şi pentru alte diaspore.∞ ∞ ∞www.connectireland.com/ –o iniţiativă demnă de urmatpentru diaspora din MoldovaProbabil una din cele mai reuşiteacţiuni ce vizează diaspora irlandezaeste recent lansatul portalhttp://www.connectireland.com/.Iniţiatorii Connectireland, fiindconştienţi de faptul că în Irlanda estedificil de a crea noi locuri de muncă, s-au gîndit că diaspora ar puteacontribui la solutionarea acestei probleme. Doar că lipsea mecanismul ce arpermite realizarea acestui deziderat.Mecanismul propus se bazează pe principiul win-win şi functioneazăconform unei reguli relativ simple: persoana care iniţiază un post de muncaîn Irlanda primeste o recompensa de 1500 de euro.A fost lansat un portal, apoi iniţiată o campanie media cu participareacelebrităţilor, organizaţiilor din diasporă, ambasadelor.Orcine poate să se înregistreze pe acest portal, indicînd datelepersonale (e-mail, nume, numar de telefon). Irlandezii din diaspora sîntîncurajaţi să discute cu prietenii, rudele, cu anumite companii, şi dacăidentifică pe cineva care are resurse şi dorinţă de a investi în Irlanda, esterugat să trimită aceste informaţii la connectireland.com. Gestionariiportalului analizează potenţialul companiei şi dacă rezultatul este pozitiv,oferă clientului 40 de zile pentru a introduce această companie în baza dedate a Connectireland.
 8. 8. 8 | MIGRANTI.MD nr. 1/2013Astfel, dacă cineva decide să investească în Irlanda, va primi, în bazacontractului recompensa, de exemplu, pentru 10 locuri noi de muncă –15000 de euro. Condiţia este ca noul post de muncă creat să fie valabil celpuţin 2 ani. La moment există mai mult de 5000 de persoane înregistrate pesite (3000 sînt din ţară şi 2000 din străinătate). Cei mai mulţi sînt din SUA –56%.Acţiunea dată a fost lansată în martie 2012 şi actualmente sînt circa700 de companii recomandate de cătremembrii diasporei. Din start acesteabeneficiază de un tratament binevoitor (agood will). Majoritatea persoanelor caregăsesc companii o fac doar din dorinţa de aajuta Irlanda şi nicidecum pentru bani.Pînă acum, întreg proiectul a fost finanţatde către o persoana privată. Dar, pe viitor, se planifică preluarea acesteiiniţiative de către Guvernul Irlandei, deoarece este beneficiarul direct alacţiunii. Pentru a crea un post de muncă guvernul cheltuieşte 4000 de euro.În acelaşi timp, statul irlandez alocă din buget 18000 de euro pe an pentru opersoană care se află în şomaj.∞ ∞ ∞Investiţii şi posibilităţi pentru diasporăCuvîntul startup este unulnou pentru diasporanoastră. Imaginati-vă calucraţi în Italia sauGermania şi aveţiposibilitatea de a investestiîn Republica Moldova fără apleca de la postul actual demuncă. Un astfel de modeleste compania Linkedfinance – https://linkedfinance.com.
 9. 9. 9 | MIGRANTI.MD nr. 1/2013Acest portal a fost creat pentru a susţine pe cei ce doresc să deschidănoi afaceri. Ideea este următoarea: fiecare persoană/companie poate săinvesteasca de la 50 pîna la 2000 de euro. Nu sînt acceptate sume mai mari,deoarece organizatorii nu doresc ca investitorii să controleze afacerea. Dacăcineva depoziteaza 2000 de euro, atunci se solicită date personale, foto, IDpentru a le verifica. Autenticitatea documentului de identitate poate fiverificata pe site-ul http://www.idchecker.com/.Portalul este promovat prin intermediul Facebook, Twitter, altor reţelede socializare sau grupuri de discuţii şi există multe persoane care doresc săinvestească. Atunci cînd s-a atins pragul de 100 investitori – sînt organizateîntîlniri publice.Companiile care deţin între 5 şi 50 mii de euro pot să ia şi credite. Nusînt susţinute afacerile din domeniul jocurilor de noroc sau a creditării.Companiile care doresc să obţină un credit trebuie să aibă o bună reputaţie.Toate datele despre companii sînt plasate pe portal şi cei care deţin anumitesume de bani, pot să decidă, în cunoştinţă de cauză, pe cine vor finanţa.Ideea de a colecta bani de la cineva şi a-i investi nu este una nouă,putem aduce drept exemplu zopa.com. Compania King of Shaves din Angliaişi dorea să deschidă o nouă ramură în SUA, dar banca a refuzat să-i acordeun împrumut. Atunci ei s-au adresat către persoane particulare ca să le oferebani, iar suma necesară a fost acumulată într-o perioadă extrem de mica.Atunci cînd ai o bancă în faţă, o percepi doar ca o instituţie care acordăîmprumut cu o dobindă mare. Dar dacă ai în faţă 200-300 persoane care îţioferă banii lor pentru investiţie, atunci ai o mai mare responsabilitate faţă deei. Acest lucru favorizează încrederea reciprocă şi pe acest concept sebazeazî activitatea Linkedfinance. Persoanele care acordă bani au un contbancar electronic, acestea singure decid dacă vor ca venitul care il au să fieretras, să rămînă sau să investească în continuare. Valoarea medie ainvestiţiei este de 750 euro. Persoanele care vor să depună bani, au accessla toată baza de date, avînd posibilitatea să corespondeze cu persoane caredeja sînt în reţea, pot să se convingă singuri că merită să investească înaceastă manieră. Mai multe detalii le puteţi găşila https://linkedfinance.com.
 10. 10. 10 | MIGRANTI.MD nr. 1/2013O astfel de iniţiativă ar putea să fie valabilă şi pentru RepublicaMoldova. Zeci de milioane de euro ale cetăţenilor moldoveni plecaţi pestehotare sînt depozitate în conturi din strainătate şi asteaptă momentulpotrivit pentru a fi investite în Moldova. Este necesar doar de a creainstrumente care ar facilita aceste investiţii.∞ ∞ ∞The Ireland Funds – un exemplu bun pentru o viitoarefundaţie în MoldovaThe Ireland Funds (Fundaţia Irlandei)a fost înfiinţată cu scopul de a susţinefinanciar mai multe iniţiative dedezvoltare a ţării. Misiunea fundaţieieste de a constitui o vastă reţea deprieteni ai Irlandei, care s-ar dedicasprijinirii programelor din domeniiprecum: pace şi reconciliere, artă şicultură, educaţie şi dezvoltare comunitară.Avînd statut de organizaţie neguvernamentală, fundaţia a fost creatăîn anul 1976, un rezultat al parteneriatului între mediul de afaceri şisocietatea civilă. În prezent are filiale în 12 ţări, reuşind pe parcurs săacumuleze 450 milioane de euro şi să susţină mai mult de 1200 iniţiative. Înfiecare an sînt finanţate aproximativ 300 de organizaţii.Foarte multe persoane nu au uitat de identitatea lor irlandeza, chiarfiind departe de locurile natale. Managerii fundaţiei îşi propun ca mesajul lorsa ajungă la fiecare potenţial donator. Cele 12 filiale deschise în diferite ţărise ocupă cu atragerea de fonduri cu participarea diasporei irlandeze. Încalitate de donatori sînt atît organizaţii din diferite domenii de activitate, cîtşi grupuri de femei, personalităţi notorii s.a. Statisticile arată că majoritateadonatorilor sînt persoane în vîrstă.Fondurile disponibile sînt alocate sub formă de granturi pentru acţiunifilantropice. Granturile se împart în două categorii: prima ţine de alocări îndomenii strict reglementate de donatori şi, a doua, unde fondurile se
 11. 11. 11 | MIGRANTI.MD nr. 1/2013donează necondiţionat. Pe lîngă aria largă de programe care seimplementează în Irlanda, de susţinere financiară mai pot beneficia şipersoane din diaspora.Diaspora moldoveneasca ar putea cu usurinta să preia din experienţairlandeză mai multe lucruri, care le-ar ajuta să implementeze în RepublicaMoldova programe filantropice, dar şi de dezvoltare similare. La momentconstatăm doar nişte actiuni sporadice de susţinere a scolilor internat, apersoanelor cu dizabilităţi etc. Iniţierea unui fond al diasporei, care ar activapermanent, ar contribui eficient la relansarea ţării. Pentru cei din afara ţăriieste mult mai uşor sa efectueze transferuri bancare (sistemul online de plăţinu este atît de popular în Moldova), să doneze o sumă mică sau mai marede bani. Unei persoane în parte îi este mai dificil sa iniţieze o acţiune deacest gen, dar fiind parte a unui program ar putea sa facă acest lucru multmai uşor.Acest buletin a fost elaborat de Societatea Moldova-RumeeniaKogukond Eestis Casa Mare (Comunitatea moldo-română dinEstonia) și apare cu suportul proiectului „Remitențele DezvoltăComunitățile în Moldova”Proiectul „Remitențele Dezvoltă Comunitățile în Moldova” esteimplementat de Hilfswerk Austria International prin reprezentanțaHilfswek Austria în Moldova, cu suportul financiar al Uniunii Europeneși își propune să contribuirea la conexiunea procesului de migraţie cudezvoltarea economică a Republicii Moldova şi utilizarea eficientă aefectelelor / consecinţelor pozitive ale migraţiei în vederea dezvoltăriicomunităţilor rurale.Opiniile exprimate în acest materialnu reflectă necesar punctul devedere al reprezentanței HilfswekAustria în Moldova și ComisieiEuropene.

×