SlideShare a Scribd company logo
1 of 52
Download to read offline
SEIZOEN 2012 - 2013
DOVO
P R E S E N T A T I E G I D S
V E E N E N D A A L
DOVO_PG_2012.indd 1 20-8-2012 9:07:13
0009053.pdf 1 2-7-2008 14:34:57
Univé is een sportieve
verzekeringsmaatschappij. De winst is
voor u, zodat u profiteert. Want de lage
premies verzekeren u ook nog eens van
een prima dekking en een perfecte service.
Laat u daarom adviseren door Univé. Wij
zijn gespecialiseerd in verzekeringen en
hypotheken.
Kom dus snel langs op het Univé-kantoor bij
u in de buurt of kijk op www.unive.nl
Univé Midden
Stationsweg 89
6711 PM Ede
Telefoon (0318) 67 22 00
e-mail: ede@unive.nl
0077378.pdf 1 9-2-2012 11:50:34DOVO_PG_2012.indd 2 20-8-2012 9:07:14
3
DOVO op weg naar 80 jaar
DOVO 1 – Doorpakken
DOVO 2 Talent in ontwikkeling
Column Bert van Sas
Jong DOVO: de schakel
Sponsors vrijetijdskleding
Commerciële commissie DOVO
Sponsormogelijkheden
Ledenlijst BCH
Teamfoto’s Jeugd
Pasfoto’s A-selectie en staf
Teamfoto DOVO 1
Damesvoetbal groeit binnen DOVO
Website & D-side
Meer dan voetbal
Fanshop
DOVO mini’s en de Champions League
Open Dag DOVO
Het DOVO G-Team
Hoofdsponsor Rabobank: Samen de sport verder brengen. Dat is het idee.
Clubgegevens Hoofdklasse A
5
7
9
11
13
15
17
18
20
22
24
26
29
31
33
37
39
41
43
45
47
p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3
inHoUdsopgave
dovo in Het Kort
Colofon
Uitgave:
vv DOVO
Businessclub De Heuvelrug
Stichting FSD
Adres vv DOVO:
Verlengde Sportlaan 5
3905 AE Veenendaal
0318 512060
Postadres vv DOVO:
Postbus 766
3900 AT Veenendaal
secretariaat@vvdovo.nl
Fotografie:
Jan-Fotografie
Rinie de Kruijff
Pieter Limbeek
Redactie:
Henri Drost
Coby de Roos
Nel van Vessem
Drukwerk:
Drukkerij Van Ree BV
Uitgeverij:
www.zpress.nl
Voetbalvereniging DOVO is op 23 april 1933
opgericht. De letters DOVO staan voor: Door
Ons Vrienden Opgericht. De clubkleuren
zijn rood (shirt) en wit (broek). DOVO heeft
ruim 1.450 leden en is daarmee de grootste
sportvereniging van Veenendaal en tevens
de grootste voetbalvereniging in de regio.
Een groot deel van deze leden is actief
als voetballer, waarvan zo’n 800 in de
meer dan 50 jeugdteams. De hoogste
juniorenteams spelen allen op divisieniveau.
De jeugdafdeling kent verder mini-voetbal
(op woensdagen) en een interne competitie
(de Champions League, op vrijdagavonden)
voor kinderen die nog geen plaats hebben
gekregen binnen de F-pupillen. DOVO kent
verder 14 seniorenelftallen, 6 dames- en
meisjesteams en één elftal voor spelers met
beperkingen, het G-team. De vereniging is
verder enkele honderden vrijwilligers rijk.
DOVO heeft van 1950 tot 2006 op het
hoogste amateurniveau van Nederland
geacteerd en behaalde in de hoofdklasse
tot acht keer toe een kampioenschap. Het
laatste kampioenschap in de hoogste klasse
werd gevierd in het seizoen 2003-2004.
DOVO werd één keer algemeen kampioen
van de zaterdagamateurs, na een tweeluik
tegen ACV in 1978. DOVO is twee maal
gedegradeerd naar de eerste klasse en beide
keren via een kampioenschap direct weer
teruggekeerd. Komend seizoen speelt DOVO
voor het tweede achtereenvolgende jaar in
de hoofdklasse A.
DOVO is gevestigd op sportpark Panhuis in
Veenendaal, alwaar de vereniging beschikt
over zes speelvelden. Drie daarvan zijn
voorzien van kunstgras; vier zijn omringd
door lichtinstallaties. DOVO beschikt over
een hoofdtribune met ruim 600 zitplaatsen;
daarnaast zijn er drie staantribunes.
De totale capaciteit van het hoofdveld
bedraagt maximaal 5.000 toeschouwers.
DOVO beschikt verder over veertien
kleedkamers, een ruim clubhuis en een
fraaie ontvangstruimte voor sponsoren, het
businesshome van de aan DOVO verwante
Businessclub De Heuvelrug.
14:34:5711:50:34 DOVO_PG_2012.indd 3 20-8-2012 9:07:14
Voor 15.00 uur besteld,
volgende dag voor 12.00 uur bezorgd!
0078645.pdf 1 27-2-2012 11:54:08DOVO_PG_2012.indd 4 20-8-2012 9:07:15
5
Boven Vlnr: Rien Bouman, Peter van den Top en Ton Schoeman
Onder Vlnr: Andreas Roodbeen,. Henri Drost en Peter Robbertsen
p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3
BestUUr
DOVO staat aan de vooravond van het seizoen 2012-2013, een
voetbaljaar waarin de grootste voetbalvereniging van Veenen-
daal haar 80-jarig bestaan gaat vieren. Het is goed te constate-
ren dat dit gebeurt met een bruisende vitaliteit. Het seizoen wordt
aangevangen met liefst 78 teams in competitie, uiteenlopend van
het eerste elftal in de hoofdklasse van het zaterdagamateurvoet-
bal, tot zes damesteams, de jongste F-pupillen en één G-team.
Dit jaar verwelkomt DOVO wellicht het 1.500e lid en hopen we
op nieuwe sportieve successen. De schijnwerpers binnen en buiten
de club staan vooral gericht op DOVO 1, dat zich tussen de beste
clubs in de hoofdklasse A wil voegen. Benieuwd zijn we ook of de
jeugdselecties, actief in de hoofdklassen (pupillen), 4e divisie (A1
en B1) en de 2e divisie (C1), de opgaande lijn doortrekken.
DOVO op weg naar 80 jaar
Maar DOVO is meer dan voetbal, met een
actief verenigingsleven en activiteiten die
blijk geven van een oog voor de gemeen-
schap waarbinnen DOVO zich beweegt.
Sprekende voorbeelden daarvan zijn onder
meer de sport-bso en de samenwerking
met scholen, zoals de sportklassen van het
CLV, praktijklessen voor leerlingen van het
CSV en stageplaatsen voor ROC-leerlingen.
Mooie resultaten worden verder geboekt
door het bij DOVO huizende Praktijkcen-
trum Veenendaal, dat jonge werklozen be-
geleidt (terug) naar de arbeidsmarkt. Die
doelstelling schuilt ook achter het jongste
initiatief, deelname aan de Dutch Career
Cup. Een groep jonge arbeidsongeschikten
(‘Wajongers’) gaat dat begeleid door en on-
der de vlag van DOVO doen.
Deze gids geeft een beeld van de diverse
DOVO-gezichten. De indrukken leiden ho-
pelijk tot de conclusie dat DOVO met 80
jaar ‘alive and kicking’ is.
Wie zijn de bestuursleden van DOVO?
HENRI DROST, VOORZITTER
Getrouwd met Lillian en vader van twee bij
DOVO spelende zoons. Was tot 2010 speler
van DOVO 3. Verruilde dat voorjaar de rol
van sectieleider F-pupillen voor het voorzit-
terschap van DOVO. Na 20 jaar journalistiek
is Henri (42) nu consultant bij het Nijmeegse
adviesbureau Oostdam & Partners.
PETER ROBBERTSEN, SECRETARIS
Getrouwd met Everline en vader van een
zoon en dochter. Was jarenlang speler/lei-
der van DOVO 3 en trad in het voorjaar van
2011 toe tot het DOVO-bestuur. Peter (42) is
in het dagelijks leven applicatiespecialist van
het Zweedse bedrijf Assa Abloy Entrance Sy-
stems.
ANDREAS ROODBEEN, PENNINGMEESTER
Woonachtig in Ede, getrouwd met Jantina en
vader van twee zoons. Was jarenlang leider
van diverse elftallen en ontfermt zich sinds
2010 over de financiën van DOVO. Andreas
(36) is als controller/financieel adviseur
werkzaam voor sportorganisatie NOC*NSF.
TON SCHOEMAN, JEUGDVOORZITTER
De oudste van vijf jongens, die als sporter
het Nederlands Waterpoloteam bereikte.
Getrouwd met Wietske en vader van twee
bij DOVO spelende zoons. Ton (50) werd
in 2011 jeugdvoorzitter en nam eind juni
afscheid als partner van Hendi Service
Equipment.
PETER VAN DEN TOP,
BESTUURSLID VOETBALZAKEN
Getrouwd met Cynthia en vader van een
zoon en dochter. Kwam vanuit Lunteren via
Vitesse als speler van DOVO 1 op sportpark
Panhuis terecht. Is sinds begin 2012 be-
stuurslid van DOVO. Peter (38) is in Veenen-
daal eigenaar van een makelaardij o/g.
RIEN BOUMAN,
BESTUURSLID COMMERCIËLE ZAKEN
Getrouwd met Carolien en vader van een
dochter. Was bestuurslid commerciële za-
ken van Businessclub De Heuvelrug en
kwam begin 2012 in het bestuur van DOVO.
Rien (27) is partner van CMC Groep, actief in
onder meer assurantieadvies.
11:54:08 DOVO_PG_2012.indd 5 20-8-2012 9:07:16
0078539.pdf 1 21-6-2012 11:40:02
0080060.pdf 1 28-3-2012 10:46:53
0080227.pdf 1 29-6-2012 13:42:27
DOVO_PG_2012.indd 6 20-8-2012 9:07:17
7p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3
dovo 1
doorpakken!Op de laatste speeldag van het afgelopen seizoen konden
wij de derde van de drie geformuleerde doelstellingen
verwezenlijken, namelijk in een zo kort mogelijk aantal
wedstrijden het hoofdklasseschap veiligstellen. Vooral het uit
de competitie nemen van Young Boys trof ons onevenredig
hard. Omdat DOVO twee keer van Young Boys gewonnen had,
raakten we zes punten kwijt, waar sommige concurrenten nul
punten kwijt raakten.
Om volledig te zijn, de andere twee doel-
stellingen waren:
•	 Spelen met een herkenbare, attractieve
speelstijl;
•	 Spelers de kans geven zich te ontwik-
kelen tot volwaardige hoofdklasser.
Het spelen met een herkenbare, attractieve
speelstijl is iets wat zich verder heeft ont-
wikkeld. We hebben aangetoond dat ook
op hoofdklasseniveau in grote lijnen altijd
op dezelfde wijze gespeeld kan worden.
Aanvallend voetbal in een vaste formatie
met veel druk naar voren. Ook in mindere
periodes is daaraan zo veel als mogelijk
vastgehouden.
Het afgelopen seizoen heeft een groot
aantal spelers de kans gekregen zich ver-
der te ontwikkelen. Een aantal is daarin
geslaagd, maar ook een aantal niet. Ieder
selectielid is uitvoerig gevolgd en puur op
basis van kwaliteit beoordeeld. Vervolgens
is er bekeken welke opties er binnen de
vereniging waren en - als laatste - wat
aangetrokken moest worden van andere
verenigingen. Dit alles met de gedachte
om dit seizoen door te pakken.
Resultaat is dat we van vijftien spelers
afscheid hebben genomen en dat er elf
nieuwe spelers aan de selectie zijn toege-
voegd. We zijn trots op het feit dat tussen
de nieuwelingen drie spelers uit de eigen
jeugdopleiding zitten. Bovendien zijn in
de loop van het afgelopen seizoen al twee
jonge spelers uit de B-selectie toegevoegd
aan de A-selectie. De aangetrokken spe-
lers komen allemaal van een hoofdklasser,
topklasser of een BVO vandaan.
Voor het nieuwe seizoen blijven twee van
de drie eerder geformuleerde doelstellin-
gen hetzelfde. De derde wordt anders: dit
seizoen zal het streven zijn om aan te slui-
ten bij de top van de hoofdklasse. Een uit-
daging, want in de Hoofdklasse A zit een
aantal ploegen dat op korte termijn naar
de Topklasse wil en ook nog eens twee de-
gradanten uit de Topklasse. De Hoofdklasse
A is een zware afdeling, met aantrekkelijke
tegenstanders en een regionaal tintje. Im-
mers, drie van onze opponenten zitten op
maximaal vijftien kilometer afstand van
ons sportpark Panhuis, namelijk vv Benne-
kom, DTS ’33 en VVA ‘71.
Dit alles bij elkaar maakt het seizoen
2012-2013 een seizoen om naar uit te
kijken. Ook een seizoen waar alles in het
teken moet staan van betere resultaten.
We moeten als totale vereniging ‘honger’
hebben om beter te worden. Commitment
tonen, presteren en ontwikkelen, zowel
binnen als buiten het veld. Met respect
voor ieders mening, maar wel met een
vaste koers. Een koers naar de top.
Peter Visee & Kees Muller
DOVO_PG_2012.indd 7 20-8-2012 9:07:19
Gebr. van Gent
Ede, Copernicuslaan 7-9, 0318-697855
Veenendaal, Galileïstraat 2, 0318-526767
316H
Ook na 1 juli
Nederlandsgrootsteautomet14%bijtellingstaatvanafnuvooruklaarbijdeToyotadealer.Komproefladenen
ervaar zelf hoe groot 1.750 liter bagageruimte is. Of neem uw team mee en geniet van de 7 zitplaatsen tijdens
een proefrit. De Full Hybrid Prius Wagon verbruikt slechts 4,1 l/100 km en is BPM- en wegenbelastingvrij.
UleastdePriusWagonalvanaf€439,-permaand.KijkvooreenToyotadealerbijuindebuurtopwww.toyota.nl
Brandstofverbruik (566/2011J/EC) 4,1L/100km (24,4km/L) en CO2 96 gr/km.
Prijs incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Lease vanaf € 439,- per maand o.b.v. Full Operational Lease, 60 maanden en 20.000 km per jaar. Incl. 75% bonus/malus, excl. BTW en brandstof. Aangeboden door
Toyota Financial Services. Afgebeeld: Prius Wagon Dynamic Business (€ 37.500,-) met 17” accessoire velgen. Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info: bel gratis 0800-0369 of kijk opwww.toyota.nl
Er is ruimte genoeg voor de hele kampioenploeg.
De Prius Wagon vanaf € 30.990,-
Kom proefladen (en rijden).
545_TOYOTA_PriusWagonProef_190x135_vGent_WT2.indd 1 05-07-12 16:21
0077617.pdf 1 9-7-2012 12:15:15
speel ook mee met
professionals
VBA
Van Braak
Accountants
is een on-
afhankelijke
adviesgroep van
accountants en
belasting-
adviseurs.
Wat uw doel ook is
wij helpen u graag
met de juiste voorzet
en creëren kansen
zodat u straks beter kunt
scoren.
Eerlijk en sportief...
want zo zijn wij!
Kleine details
maken het grote verschil...
Wij zijn net zo ondernemend als u!
Wij zijn VBa Van Braak accountants. ondernemers pur sang. net als u.
Wij staan geheel tot uw dienst. ons gezamenlijke doel: halen uit de cijfers wat
erin zit en vooral niet teveel betalen.
Wij gaan voor een zo goed mogelijk bedrijfsresultaat, daarom geloven wij in
mee-ondernemen. Wij verdiepen ons als geen ander in uw onderneming.
Wij zetten onze knowhow optimaal in en gaan voor u tot het uiterste,
alsof het onze eigen onderneming is.
de beste scorekansen.de beste scorekansen.
Voor meer informatie:
VBA Van Braak
Accountants Veenendaal
Vendelier 71
3905 PD Veenendaal
Postbus 649
3900 AP Veenendaal
T 0318-587373
F 0318-500442
E info@vba-veenendaal.nl
0077698.pdf 1 13-2-2012 16:41:38
www.vanhunnikautogroep.nlwww.vanhunnikautogroep.nlwww.vanhunnikautogroep.nl
0080357.pdf 1 4-4-2012 12:43:47
DOVO_PG_2012.indd 8 20-8-2012 9:07:25
9p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3
dovo 2
DOVO 2 VERNIEUWD
Talent in ontwikkeling
De titel van de tekst zegt het al: DOVO 2 is een nieuwe weg
ingeslagen. Vanaf de start van het seizoen 2012-2013 zal het
tweede senioren elftal van vv DOVO er anders uitzien. Veel
spelers zijn vertrokken en veel eigen jeugd is doorgeschoven.
DOVO 2 is vanaf het nieuwe seizoen eigen-
lijk het hoogste jeugdteam geworden van
de club. Met tien spelers die vorig jaar nog
deel uitmaakten van het kampioenselftal
van de A1, aangevuld met een aantal oude-
re jongens en natuurlijk de spelers die gaan
terugkomen vanuit de A-selectie, staat er
een hele jonge maar talentvolle groep. Voor
de meesten zal het spelen bij de senioren
een grote aanpassing vereisen, vooral op
het fysieke en mentale vlak. Voetbaltech-
nisch hoeft echter niemand over deze
groep in te zitten.
De doelstelling is dat spelers niet langdu-
rig in het tweede elftal gaan spelen, wat
voorheen wel vaak gebeurde. Het tweede
dient een springplank te gaan worden voor
jong talent richting het eerste elftal. Mooie
voorbeelden hiervan zijn natuurlijk Wayne
Berry en Faisal Kaouass, die zich vorig jaar
in het tweede en Jong DOVO in de kijker
hebben gespeeld en nu deel uitmaken van
de A-selectie.
De doelstellingen van DOVO 2 zijn daarom
heel duidelijk:
•	 Zoveel mogelijk jonge talenten
afleveren bij de A-selectie.
•	 Het behoud van DOVO 2 in de
reserve hoofdklasse met verzorgd
en herkenbaar voetbal.
Deze doelstellingen ga ik, David Wagens-
veld, als nieuwe trainer van DOVO 2 pro-
beren te realiseren. Het is voor mij het 3e
seizoen als trainer bij DOVO. Na twee jaar
de A1 onder mijn hoede te hebben gehad,
waarin we vorig jaar glansrijk kampioen
werden, werd het tijd voor een nieuwe uit-
daging. Het nieuwe jasje waar DOVO 2 in
wordt gestoken, spreekt mij erg aan.
In de vorige twee jaar zijn er al verschillen-
de jongens vanuit de jeugd aangesloten bij
de A-selectie, zoals Donovan Rijlaarsdam,
Ariën Bakkenes, Marco de Gooijer en Ru-
ben Rentenaar. Het zou alleen maar mooier
worden als ik over een aantal jaar een groot
gedeelte van het eerste elftal voorbij heb
zien komen, want daar doen we het uitein-
delijk voor.
Ook in het nieuwe seizoen word ik weer
geassisteerd door Hans Outshoven (leider)
en Hennie den Houting (assistent scheids-
rechter), die ook de overstap maken van de
A1 naar het tweede team. Jaap Beumer zal
evenals het vorige seizoen verantwoorde-
lijk zijn voor de medische begeleiding. Wij
als staf hopen u graag een keer te mogen
verwelkomen bij een wedstrijd van DOVO 2
om kennis te maken met de talenten van
de toekomst.
Sportieve groet,
David Wagensveld.
Trainer DOVO 2
DOVO_PG_2012.indd 9 20-8-2012 9:07:30
0077346.pdf 1 9-2-2012 11:46:54DOVO_PG_2012.indd 10 20-8-2012 9:07:31
11p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3
CoLUMn
I HAVE A DREAM
Bert van Sas
Dat was eigenlijk mijn eerste gedachte toen mij gevraagd werd te
schrijven over mijn visie. Dan lijkt het wellicht vreemd om te be-
ginnen met een uitspraak van dr. Martin Luther King, gedaan op de
trappen van het Lincoln Memorial op 28 augustus 1963. Helemaal
als je bedenkt dat deze dominee stond voor geweldloosheid en ik
me bezig houd met een tak van sport, die ooit door Rinus Michels
werd getypeerd als: “Zoiets als oorlog. Wie te netjes blijft, is verlo-
ren.” Toch vind ik het een hele passende gedachte als je kijkt naar
de betekenis van het woord visie: een algemene voorstelling van
de toekomst van een organisatie. Waar gaan we voor? Wat is onze
toekomstdroom?
Ik droom dan dat ons 1e team actief is in de Topklasse van het
amateurvoetbal en daar een toonaangevende rol speelt met zoveel
mogelijk zelf opgeleide spelers. Een team, dat speelt op een herken-
bare, attractieve manier. Ik droom dan van DOVO-spelers die, zoals
Johan Cruyff zegt, heel goed weten wat ze kunnen en vergeten
wat ze niet kunnen. Spelers die met plezier en veel zelfvertrouwen
lekker lopen te voetballen en het optimale rendement uit hun kwa-
liteiten halen.
Ik droom dan dat onze jeugdteams op het (voor DOVO) hoogst mo-
gelijke niveau spelen. Het 2e team in de reserve-hoofdklasse, de A-,
B- en C-junioren op 2e divisieniveau en de pupillen in de hoofd-
klasse. Ik droom dan dat de DOVO-jeugdopleiding door de KNVB is
gecertificeerd en te boek staat als een van de beste opleidingen in
de regio Zuidoost-Utrecht.
Nu hoor ik u zeggen: “droom maar lekker verder” of “de meeste
dromen zijn bedrog.” Feit is dat er vorig seizoen al flinke stappen
zijn gezet om deze droom waar te maken.
Het 1e team heeft zich op een geweldige manier gehandhaafd in
de hoofdklasse en gaat verder bouwen. Het 2e team heeft zich
probleemloos gehandhaafd in de reserve-hoofdklasse en gaat in
het nieuwe seizoen als hoogste jeugdteam opnieuw proberen deze
doelstelling te halen. Zowel de A- als de B-junioren zijn gepromo-
veerd naar de 4e divisie, de C-junioren hebben zich gehandhaafd
op 2e divisie-niveau, de D- en E-pupillen zijn kampioen geworden.
En aan de basis van de piramide - bij de mini’s, Champions League
en F-pupillen werd de fundering gelegd voor (nog) meer kwaliteit.
Maar… stilstand is achteruitgang! We moeten blijven zoeken naar
talent (interne scouting), alert blijven op al die verschillende indi-
viduele spelers en hun (on)mogelijkheden, streven naar mogelijk-
heden om meer te gaan trainen, perfectionering van de accom-
modatie en van onze trainer-coaches en begeleiding, (nog) betere
communicatie met elkaar, etc.
I have a dream… Ambitieus? Idealistisch? Ik zou zeggen: “Mensen,
we gáán ervoor!”
Heel veel voetbalplezier in het komende seizoen.
11:46:54 DOVO_PG_2012.indd 11 20-8-2012 9:07:33
Een geheel eigen lijnvoering, ongekende technologische hoogstandjes en een zeldzame elegantie,
de Citroën DS5 is ontwikkeld om grenzen te doorbreken. Als bewijs zorgt de 4-wiel aangedreven
Full Hybrid Diesel-technologie van 200 pk (147 kW) voor een CO2 uitstoot van slechts 91 g/km.
Daarmee heeft u slechts 14% bijtelling en betaalt u nu geen wegenbelasting. U rijdt al een Citroën
DS5 Hybrid4 Business vanaf € 38.990.
Gem. verbruik: 3,6/100 km; 27,8 km/l; CO2 91 g/km. Leaseprijs vanaf € 699 excl. BTW, Full Service Operational
Lease excl. brandstof, incl. metallic lak via Citroën Business Finance op basis van 48 maanden, 20.000 km per jaar. Afgebeeld model
kan afwijken van het standaardmodel. Wijzigen voorbehouden.
CITROËN DS5 HYBRID4
VERANDER DE DEFINITIE
HYBRIDE & DIESEL
VAN HUNNIK AUTOGROEP
WWW.VANHUNNIKAUTOGROEP.NL
ARNHEM - DE OVERMAAT 31 - TEL. 026-3202300
EDE - KELVINSTRAAT 39 - TEL. 0318-614551
OSS - GRIEKENWEG 26 - TEL. 0412-632933
TIEL - SIMON STEVINSTRAAT 15 - TEL. 0344-612544
VEENENDAAL - NEWTONSTRAAT 12 - TEL. 0318-519063
GEEN WEGENBELASTING
0077613.pdf 1 16-8-2012 8:54:08
Massage op
de werkplek
• Kostenbesparend want:
voorkomt en verhelpt
arbeidsgerelateerde klachten
• Wordt ervaren als secundaire
arbeidsvoorwaarde
• Fiscaal aftrekbaar
voor info en/of vrijblijvende
demonstratie:
T. 0318-595472
intouch@hetnet.nl
www.intouch-total-balance.nl
ook voor
relatiebeheer
op beurzen
nl
L A A R
EAU B.V.
gunning,
ns de bouw.
sburo
R
Goed voor elkaar
Dennenheul, Ermelo T (0341) 56 86 00
3 zalen (tot 90 personen) • 32 hotelkamers
De Werelt, Lunteren T (0318) 48 46 41
15 zalen (tot 600 personen) • 127 hotelkamers
Uw adres voor:
Cafetaria
Catering
Bedrijfslunches
Warme en Koude hapjes
Ruim belegde broodjes
Groeneveldeselaan 31 - 3902 HA Veenendaal
Tel.: 0318508610
www.lunchroomdeboulevard.nl
info@lunchroomdeboulevard.nl
Facebook: lunchroom de boulevard
Twitter: LunchBoulevard
0080085.pdf 1 29-6-2012 15:54:55
MMC Veenendaal | Patrimoniumlaan 4 | 3904AD | Veenendaal
(T) 0318 830 220 | www.mmcveenendaal.nl | info@mmcveenendaal.nl
0078804.pdf 1 6-7-2012 11:28:50
Rivadacleaning heeft een goede naam en goede zakelijke referenties
in de portefeuille. Door onze prijs en kwaliteitsverhouding kunnen wij
bieden wat veel schoonmaakbedrijven niet hebben.
Rivadacleaning staat voor discretie, vakkennis en gebruik van de
juiste produkten. Wij worden ondersteund door de leveranciers van
onze schoonmaakprodukten.
Dit is onze kracht!
Oeverzwaluw 16 | 3905 SC Veenendaal | Tel.06-41431385
0080122.pdf 1 28-3-2012 10:45:29
Een kilo vlees is een kilo dier, geen stuntartikel
Koop geen KiloKnaller!
www.vanhunnikautogroep.nlwww.vanhunnikautogroep.nlwww.vanhunnikautogroep.nl
0080357.pdf 1 4-4-2012 12:43:47
DOVO_PG_2012.indd 12 20-8-2012 9:07:36
13p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3
Jong dovo
DE SCHAKEL
Voor jonge talentvolle spelers blijkt de overstap van de A1-jeugd
naar de A-selectie erg groot. Zeker geen schande, daar het ver-
schil tussen jeugd- en seniorenvoetbal groot is. Er wordt technisch
en tactisch meer gevraagd, maar ook fysiek. Vandaar dat een
belangrijke rol is weggelegd voor ons tweede team, dit seizoen
bestaande uit oud A1-spelers en zelfs een tweedejaars A1-spe-
ler. Niet de leeftijd moet bepalen in welk team je speelt, maar
je kwaliteiten. Zeker een voorwaarde als je zoveel mogelijk zelf
opgeleide spelers in de A-selectie wilt krijgen.
Om de drempel naar de A-selectie nog ver-
der te verlagen neemt DOVO deel aan de
door FC Utrecht georganiseerde Beloften-
competitie. Ons beloftenteam bestaat uit
een wisselende mix van jonge spelers van
DOVO 1 en 2 en de jeugdselecties DOVO A1
en B1. Hiermee is dit team een belangrijke
schakel, enerzijds om de jeugdspelers te la-
ten wennen aan fysiek sterkere tegenstan-
ders, anderzijds om de jonge talenten, die
eventueel al in het seniorenvoetbal spelen
op een nog hoger niveau te laten spelen.
Zeker een prachtige uitdaging voor de spe-
lers die uitgenodigd worden om in dit team
te spelen.
Onder begeleiding van hoofdtrainer Peter
Visee wordt op dezelfde wijze gespeeld
als DOVO 1, wat een prima beoordelings-
periode oplevert voor de technische staf.
Wie structureel presteert, wordt beloond.
Resultaten zijn al zichtbaar. Twee spelers
werden, mede door hun vertoonde spel in
de beloftencompetitie, het afgelopen sei-
zoen tussentijds overgeheveld naar de A-
selectie. Bovendien maken in het nieuwe
seizoen twee oud A1-spelers en zelfs een
tweedejaars A1-speler hun opwachting in
de A-selectie.
Jong DOVO speelt per seizoen negen wed-
strijden op de dinsdagavond. Thuiswedstrij-
den beginnen altijd om 20.00 uur. De week
voor een wedstrijd wordt een gezamenlijke
training afgewerkt.
De volgende verenigingen nemen komend
seizoen deel aan de beloftencompetitie:
ARC, sv Argon, vv Bennekom, DOVO, usv
Elinkwijk, sv Huizen, GVVV, vv De Meern,
FC Utrecht en IJsselmeervogels.
Kees Muller
Teammanager (Jong) DOVO
Ariën Bakkenes
David Scholten
Erik van de Putte
Jacco van de Brink
Ruben Rentenaar
DOVO_PG_2012.indd 13 20-8-2012 9:07:42
0077614.pdf 1 9-2-2012 12:08:19
www.valleiautogroep.nl
Vallei Auto Groep
• Verkoop en onderhoud Volkswagen, Audi, SEAT, Volkswagen
Bedrijfswagens, Škoda • Schadeafdeling • Autoverhuur • Leasing
Galileïstraat 27-29 | 3902 HR Veenendaal | T: (0318) 509 999
T o t a l e m o b i l i t e i t o n d e r é é n d a k
V e e n e n d a a l
0080106.pdf 1 4-7-2012 11:35:41
DOVO_PG_2012.indd 14 20-8-2012 9:07:48
15p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3
sponsors vriJetiJdsKLeding
In de winkel aan de Hoogstraat
kwamen ook dit jaar weer een
aantal spelers de nieuwe kleding
helpen uitzoeken.
De vrijetijdskleding van DOVO1 wordt ook dit jaar
weer gesponsord door Siras Koerier, G. van Beek
Kolen en Olie, CROP registeraccountants en CROP
belastingadviseurs en natuurlijk Lake Side.
DOVO_PG_2012.indd 15 20-8-2012 9:07:56
Onze producten hebben gegarandeerd een perfecte
smaak dankzij onze eersteklas kwaliteitsproducten
van onder andere:
JEDE, Nestlé, Nescafé, Van Houten, Lipton, Maggi,
Zoegas, Cup a Soup, Coca Cola.
JEDE is van origine een Zweeds bedrijf en is onderdeel
van Nestlé.
Automaten assortiment:
Vriesdroog koffieautomaten
Fresh brew koffieautomaten
Koffiebonen koffieautomaten
Hot Cup koffieautomaten
Jede Koffieautomaten B.V.
Electronenstraat 6
3903 KJ Veenendaal
T: 0318 - 528 000
www.jede.nl
0077623.pdf 1 4-7-2012 14:00:08
Kleur
Hart voor
www.grafiteam.nl
DTP-STUDIO OFFSETDRUKKERIJ DIGITAL PRINTING
Wildeman 8, Veenendaal
T (0318) 52 12 11
E info@grafiteam.nl
Adv_92x135b.indd 1 14-07-2010 11:31:200079790.pdf 1 10-7-2012 11:08:02
0080255.pdf 1 17-7-2012 13:15:420078473.pdf 1 1-3-2012 9:15:21
www.vanhunnikautogroep.nlwww.vanhunnikautogroep.nlwww.vanhunnikautogroep.nl
0080357.pdf 1 4-4-2012 12:43:47
DOVO_PG_2012.indd 16 20-8-2012 9:07:59
17
Commerciële Commissie DOVO
Links: Rien Bouman, bestuurslid DOVO commerciële zaken; Bart van Wijk, voorzitter commerciële commissie; Dario Castiglione,
secretaris commerciële commissie; Ton de Roos, manager commerciële zaken; Roel van Beek, manager commerciële zaken;
Rechts: Jules Kingma, manager commerciële zaken; Marco van Boggelen, bordencoördinator; Hans Jansen, kledingcoördinator;
Hans van Setten, PR en communicatie
p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3
SAMEN MET U NAAR DE TOP!
DOVO = samenwerking
De gewenste, nauwere samenwerking met onze Businessclub De Heuvelrug is een feit
geworden. Voor u als ondernemer biedt dat - naast business en netwerken - de mo-
gelijkheid om maatschappelijk en sportief partner te worden van de grootste sport-
vereniging van Veenendaal en op die manier iets terug te doen voor de maatschappij.
DOVO = sportief
Op sportief gebied gebeurt er veel bij DOVO! DOVO zal met 78 teams de competitie in
gaan, 6 meer dan het afgelopen seizoen. In het voorbije jaar behaalden jeugdselecties
diverse kampioenschappen en rondde het eerste elftal de comeback in de hoofdklasse
succesvol af. Om op sportief gebied succesvol te blijven, is uw sponsorbijdrage van
groot belang. U kunt kiezen uit vele mogelijkheden, zoals sponsoring van kleding,
de bus, een bord, wedstrijdbal of evenement, etc.! U vindt alle mogelijkheden op de
volgende pagina’s.
DOVO = maatschappelijk betrokken
DOVO levert onder meer een bijdrage aan de re-integratie en bemiddeling naar de
arbeidsmarkt van jonge uitkeringsgerechtigden van de gemeenten Veenendaal en
Rhenen. Tevens bieden wij ruimte voor buitenschoolse opvang, werken we samen
met middelbare scholen en kunnen jeugdspelers huiswerkbegeleiding krijgen. Een
elftal van jonge arbeidsongeschikten begeleiden wij bij hun deelname aan de lan-
delijke Dutch Career Cup. Verderop in deze Presentatiegids leest u meer over alle
maatschappelijke activiteiten van DOVO. Samen met u willen wij – ook op sociaal/
maatschappelijk gebied - gaan voor de top!
DOVO = business
In 1993 is Businessclub De Heuvelrug (BCH) opgericht, met twee doelstellingen: het
bevorderen van onderlinge, zakelijke contacten en het financieel ondersteunen van
DOVO. De BCH heeft grote bekendheid verworven, dankzij de veelzijdige mogelijk-
heden die jaarlijks worden geboden om uw zakelijk netwerk te vergroten. Zo zijn
er de maandelijkse, drukbezochte soos, netwerklunches, ontbijtsessies, aansprekende
gastsprekers, het eindejaarsfeest, een middagje golfen, etc. De BCH is dan ook het
grootste – en nog steeds sterkst groeiende – businessplatform in de regio.
Wij kijken uit naar een hernieuwde of eerste kennismaking!
Allereerst willen wij alle bedrijven en particulieren die de
voetbalvereniging DOVO door sponsoring of anderszins
ondersteunen hartelijk danken voor hun bijdragen de
afgelopen jaren. Wij realiseren ons dat dit in deze economisch
lastige tijd geen vanzelfsprekendheid is. Wij hopen dat wij de
komende tijd ook op uw steun mogen rekenen. Samen met u
willen wij met DOVO naar de top! Ons beleid berust op vier
pijlers, namelijk: samenwerking, sportiviteit, maatschappelijke
betrokkenheid en business.Rien Bouman
Bart van Wijk
Dario Castiglione
Ton de Roos
Jules Kingma
Marco v. Boggelen
Hans Jansen
Hans van Setten
Roel van Beek
CoMMerCie
DOVO_PG_2012.indd 17 20-8-2012 9:08:05
S
Z
T
B
N
C
W
J
N
(
L
N
S
D
R
E
B
B
h
B
B
B
M
B
B
M
s
E
A
P
ESponsormogelijkheden
HOOFDSPONSOR
Er is ruimte voor twee hoofdsponsors van DOVO 1. We zijn er
trots op dat Rabobank Vallei & Rijn al vele jaren één van die
hoofdsponsors is.
CLUBSPONSOR
Deze sponsort vv DOVO over de volle breedte van
de vereniging.
SPONSOR VOETBALOPLEIDING
Deze sponsoren zetten zich in voor de Jeugdopleiding
bij DOVO.
KLEDINGSPONSORING DOVO 1
Logo op achterzijde shirt: € 12.500,-
Logo op broekjes: € 3.000,-
VRIJETIJDSKLEDING DOVO 1
Logo vermelding op de vrijetijdskleding van de spelers.
(max. 4 logo’s) € 1.000,-
WEDSTRIJDSPONSOR
U wordt op diverse manieren aangekondigd als
wedstrijdsponsor van een thuiswedstrijd van DOVO 1 € 150,-
BALSPONSOR
U wordt vermeld als balsponsor van een thuiswedstrijd van
DOVO 1 € 75,-
DOVO THUISADVERTENTIE
Uw advertentie het hele seizoen in het programmaboekje
van de thuiswedstrijden van DOVO 1 vanaf € 75,-
BUSSPONSOR
Uw logo op de spelersbus van DOVO 1 € 195,-
LICHTMAST RECLAME
€ 150,-
SCOREBORD RECLAME
€ 375,-
SPANDOEK NAAST SCOREBORD
€ 1.250,-
MEDIAPAKKET
Logo op: website, social media, schermen businesshome
en clubhuis € 149,-
VLAGGEN ROND HOOFDVELD
U levert de vlag aan en wij zorgen dat deze iedere
thuiswedstrijd van DOVO 1 in top hangt. € 250,-
BORDEN LANGS DE VELDEN
Roterende borden hoofdveld
6 meter € 495,-
9 meter € 695,-
12 meter € 850,-
18 meter € 1.095,-
Vaste borden hoofdveld
6 meter € 395,-
9 meter € 595,-
12 meter € 795,-
18 meter € 995,-
Vaste borden bijvelden
6 meter € 250,-
9 meter € 350,-
12 meter € 450,-
18 meter € 595,-
Prijzen excl. aanmaakkosten
OVERIGE RECLAMEBORDEN OP AANVRAAG
(voorzijde/achterzijde tribune, bord aankondiging
wedstrijd aan clubhuis etc.)
RAD VAN AVONTUUR
Uw logo op één van de vakjes voor de verloting € 95,-
DIGITALE NIEUWSBRIEF
Uw logo in de digitale nieuwsbrief inclusief link naar
uw website € 75,-
TENUESPONSORING (E-F TEAMS)
Circa € 450,- (standaard: shirt, broekje en kousen)
TENUESPONSORING (A,B,C EN D TEAMS)
Circa € 750,- (standaard: shirt, broekje en kousen)
Uw logo komt 2-3 jaar op de voorkant van de shirts te staan.
DOVO-BCH-KRANT
Redactioneel artikel met advertentie € 295,-
EVENTSPONSOR
Bijvoorbeeld het Jan Ditewig toernooi, Harm Haan toernooi
etc. Prijs op aanvraag.
Wilt u een team ook met andere zaken ondersteunen, dan kan dit uiteraard.
Denk hierbij aan uw bedrijfslogo op trainingspakken, uit-shirts, tassen, etc.
En er zijn nog veel meer mogelijkheden om onze prachtige voetbalvereniging
te ondersteunen. In een persoonlijk gesprek lichten wij deze graag toe.
Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen per jaar/seizoen
en excl. aanmaakkosten.
Alle prijzen zijn excl. B.T.W.
DOVO_PG_2012.indd 18 20-8-2012 9:08:06
Goud Zilver Brons BCH BCH ZZP
Seizoenskaarten v.v. DOVO 6 4 3 2 1
Zitplaats hoofdtribune 6 4 3 2 1
Toegangspassen voor de BCH 6 4 3 2 1
BCH Soos 10x 6 pers. 4 pers. 3 pers. 2 pers. 1 pers.
Nieuwjaarsreceptie BCH 6 pers. 4 pers. 3 pers. 2 pers. 1 pers.
Catering tijdens activiteiten BCH 6 pers. 4 pers. 3 pers. 2 pers. 1 pers.
Wedstrijd van de Maand 6 pers. 4 pers. 3 pers. 2 pers. 1 pers.
Jaarfeest BCH 6 pers. 4 pers. 3 pers. 2 pers. 1 pers.
Netwerk activiteiten
(zoals lezing, bedrijfsbezoek)
2 pers. 2 pers. 2 pers. 2 pers. 1 pers.
Ladies’Day BCH 2 pers. 2 pers. 2 pers. 2 pers. 1 pers.
Nieuwsbrief BCH ja ja ja ja ja
Smoelenboek website BCH ja ja ja ja ja
Deelname sponsortoernooi ja ja ja ja ja
Reclamebord (excl. aanmaakkosten) 18 meter 12 meter 6 meter
Exclusieve netwerk activiteiten 2 pers. 1 pers. 1 pers.
Bedrijfsnaam op de website BCH ja ja ja
Bedrijfsnaam op het bord in
het businesshome
ja ja ja
Bedrijfsnaam bij ingang van het sportpark ja ja ja
Bedrijfsnaam op de DOVO-thuis kar ja ja ja
Bedrijfsnaam op website v.v. DOVO ja ja ja
Mediapakket ja ja ja
Bedrijfsnaam clubhuiskantine ja ja ja
Bedrijfsnaam lichtkrant tribune ja ja ja
Media aandacht ondertekening
sponsorcontract
ja ja ja
Eénmaal per seizoen wedstrijdsponsor ja
Advertentie Presentatiegids v.v. DOVO 1/2 pagina 1/4 pagina
Pakketprijzen € 7.500,- € 5.500,- € 2.750,- € 1.295,- € 695,-
Alle prijzen zijn excl. B.T.W.
Edelmetaalsponsors
DOVO_PG_2012.indd 19 20-8-2012 9:08:06
20
20 p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3
LedenLiJst BCH
2G Haarden Design
ABN AMRO Bank N.V. (voorheen Fortis Bank)
ABN-AMRO Bank N.V.
Adcom B.V. / Tratec Holding B.V.
AdministratieRuimer, De
Ambifloor B.V.
Architectuur Qua hohd Mies Architectuur
ArteA Grafmonumenten
AS Schilderwerken
Assurantiekantoor De Groot
Attracht Uitzendbureau
Autobedrijf Gebr. van Gent BV
Axent Reclame B.V.
Axius Advocaten & Mediators
B en G Catering
Beda Elektro
Betty Visagie
Biga Groep B.V.
Boers Advocaten
Boulevard, Lunchroom De
Bouwbedrijf Dikkenberg B.V.
Bouwbedrijf Valleibouw
Bouwraadgever
Brienissen Bomen B.V.
Carrosseriebedrijf Wim van den Bosch B.V.
CijferMeester
CMC Assurantie & Advies
Complementair B.V.
Craats Party Service De Veenderhoeve, Van de
Crop registeraccountants en CROP belastingadvi-
seurs
Crown Slim Werken
CS Works Verzuimmanagement BV
CTS B.V.
Cunera Vloerbedekking
Dames & Heren
Decokay Van Dijk
Delektro Veenendaal BV
Dijk Schilders, Van
Diligence
Draads Uniek B.V.
Drost Systeembouw BV
Drukkerij Van Ree B.V.
D-Sign Makers
DutchLease B.V.
Eagles BV LCD Menu
Eismann vh Wim Peters Intermediair
Ekris Veenendaal B.V.
Elektrotechniek C. Drost BV
Elst Vastgoed B.V., Van
Etalageburo Wouter Kroesbergen
Fysiotherapie & Training Neder Veluwe
G. van Beek Kolen en Olie B.V.
Garden Care Hoveniers
Gastrovino De Kaasboerderij
Gebr. Drost, Catering & Verhuur
Gebr. Henken Veenendaal B.V.
Gerritse IJzerwaren Veenendaal
Golden House B.V.
Grafiteam B.V., Offsetdrukkerij
Groeneveld Gerechtsdeurwaarders
GTS-Gral (NL) BV
Hardeman-Joosten
Haro Aluminium B.V.
Heeren van de Wijn BV
Heineken Brouwerijen Utrecht
Hendi
Hendriks groep BV
Henzen Schoenen en Sport
Hertog Fashion
Heuvelman Staalhandel B.V.
HL Products B.V.
Hotel Ibis Veenendaal
Huibers Accountants en Belastingadviseurs
De Indruk Reclame & Communicatie
Innax Automatisering b.v.
Innax Personeelsvoorziening B.V.
IW4 Bedrijven
Jac.van Hardeveld Kwaliteit voor Kantoor
Jan-Fotografie
Jede Koffieautomaten BV
Jos Winkel Brandpreventie & Arbo advies
JR Quality
Jumbo Petenbos
Kamps Consultancy BV
KantoorArt
Kembo
Kerstens Maatwerk Administraties
Keurslagerij Henry Harzevoort
Kleuver Bedrijfscommunicatie, De
Kliniek voor gezelschapsdieren Kerkewijk
Klomp Bedrijfsadviezen, De
Koninklijke BDU Uitgeverij B.V.
Lake-Side
Lameris Juwelier-Diamantair
Lekko
Leweborgh Holding B.V.
Loon Advocaten BV, Van
Loon Brigade.nl
Madern Techniek B.V.
Maes Gastvrij, De
Marc Roelofs Marketing Advies
Marketing Me
Media Solutions Veenendaal
Midden Nederland Events
MMV Consultancy
Muller - Textiel bv
Multi Media Center Veenendaal
Munster Media BV, Van
NB Special Werbladen BV
Noot B.V., voorheen Vallei-Reizen
Notariskantoor mr. R. Ottens
Olenz Notarissen
Opnivo Horecameubilair
Organisatie- en adviesbureau Sport Totaal
Paardekooper Cleaning Services
Pactor Veenendaal BV
Party Verhuur Pieter Valkenburg
PensioenVizier Consultancy Veenendaal Coöperatie
UA
Peter van den Top Makelaardij
Peugeot van Hunnik Veenendaal B.V.
Plaatselijke Makelaar, De
Poelier De Munt
Pol Totaalinterieur, Van de
Pouw Stemerdink
Prometheus Informatics B.V.
Prominent Vastgoed B.V.
PVL Bouwadvies
QR Media
Qualità-advies
Rabobank Vallei en Rijn
Residence Rhenen
Restaurant De Hof
Restaurant De Vendel
Restaurant Mucha
Restaurant Rijkskamer
Rijk, Servicegroothandel de BV
Rijnpost (Wegener Huis-aan-huisMedia BV)
Rockline Industries
Roelofs Beheer
Roelofsen Bloemen
Roseboom Aannemers- en Transportbedrijf B.V.
Ru-vis B.V.
Schadenet Jansen B.V.
Schildersbedrijf Chris Gerritsen
Schipper Security BV
Schuiteman Accountants & Adviseurs
Schuman Incasso BV
Silfhout Telecom, Van
Siras Koerier
Siras Secretariële Service
Sita Recycling Services
Slijterij Het Plein
Smeba Brandbeveiliging BV
Snickers Original B.V.
SNS Bank
SNS Bank Regio Utrecht
Spirit Support Uitzendbureau B.V.
Sports@Work BV
Stad in Bedrijf
Stern Auto BV
Studiosign
TBK Group
Technica ICT
TechTron Groep B.V.
Techware Telecom B.V.
Three Deal BV
Toertocht Betuwe
Tromp Consultancy B.V.
Vallei Auto Groep BV
Vallei en Eem Financieel B.V.
VBA Van Braak Accountants
Veen Advocaten, Van
Verspreidingsbureau Rhenen VOF
Verzuimoplosser, De
VHM Accountants & Belasting Adviseurs BV.
VinoVeen
Vitesse
VMR Commerciële Groei
Vulka BV
Walsem Holding B.V., Van
Werkwijzer Uitzendbureaus BV
Willemsen De Koning
XMS
ZPRESS Sport
DOVO_PG_2012.indd 20 20-8-2012 9:08:08
DOVO_PG_2012.indd 21 20-8-2012 9:08:09
22
22 p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3
JeUgdseLeCties
A1Boven vlnr: Trainer / Coach Dick Boon, Harm Jan Haan, Jan Sterkenburg, Tim Boogers, Daan Koenen, Erik Huistra, Assistent Trainer Bert Boon
Zittend vlnr: Wesley Homan, Bart Laponder, Stefan Knuever, Ruben v.d. Bosch, Nick Andriessen, Yoney van Aagten, Leon Parrin, Mathieu van Laar.
B1Bovenste rij vlnr: Roy v.d. Heuvel, Nick Rosmolen, Dani Tanalepy, Ali Alshangi, Wesley Heijmans, Daan van Gestel, Armand Nienhuis, Emiel van Leeuwen, Stan van Ginkel, Rogier de Graaf,
Thom Huisman, Trainer/Coach Edwin Schotsman
Zittend vlnr: Tim Willemsen, Rick v.d. Brink, Norbert Meeuwisse, Jordo Duits, Guido Prins , Emiel v.d. Maat, Jesse Hollander, Vincent v.d. Weerdhof
DOVO_PG_2012.indd 22 20-8-2012 9:08:13
23p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3
JeUgdseLeCties
C1Bovenste rij vlnr: Trainer/Coach Gerben Bleijenberg, Lennard Terlouw, Matthijs v.d. Laan, Martijn van Wijk, Emiel Remerie, Julian Heijmans, Mohammed Ali Hassan, Davy van Soest, Brett
Slevin, Johan Mandemaker, Aron Veldhuizen, assistent trainer Simon van den Dam
Zittend vlnr:
Sjors van Manen, Lars v.d. Haar, Tim v.d. Weerdhof, Stefan van Soest, Matthijs van Manen, Alec Nieboer
D1Bovenste rij vlnr: Max Pouw, Merlijn Ruijs, Michael Schoeman, Matthijs Meijering, Noah Meindertsma, trainer/coach Jan Haan, Ewald van Manen, Milan Wijnstok, Ton Breeschoten.
Zittend vlnr: Tarik el Khoulati, Guliano Castiglione,Jasper v.d. Brink, Antonio Taboas, Martijn Brussaard, Sjoerd v.d. Heuvel, Robert Jan van Wijk, Doriano Landman
DOVO_PG_2012.indd 23 20-8-2012 9:08:17
Adil Mahdadi Wayne Berry Leon Toonen Luc Kipmulder
Giel Thijssen Faisal Kaouass
Ariën Bakkenes Ritchie Steinmann Rick Bos Omar Riani
Ruben Rentenaar Tom Gesgarz Marco de Gooijer Michael Jaliens
24
24
24
24
SEIZOEN
2012 - 2013
p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3
artiKeLseLeCtie & staF
DOVO_PG_2012.indd 24 20-8-2012 9:08:28
Matthieu van Ingen
Assistent trainer
Peter Visee
Hoofdtrainer
Maas Stomphorst
Materiaalverzorger
Jaap Beumer
Medisch begeleider
Kees Muller
Teammanager
Peter Hofman
Keeperstrainer
Bert van Sas
Technisch manager
Harold van Dijk
Materiaalverzorger
Elrik Bos Elbert Nieboer Mike van Houten Mike van der Kooy
Donovan Rijlaarsdam Colin Broers Jaap de Brouwer Jacky Testla La Muta
25p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3
seLeCtie & staF
DOVO_PG_2012.indd 25 20-8-2012 9:08:40
DOVO_PG_2012.indd 26 20-8-2012 9:08:40
Nieuwin
Veenendaal
Allesvoordevoetballiefhebber!!
Patrimoniumlaan23-Veenendaal-www.100voetbal.nl
Bovensterijvanlnaarr:
JaapBeumer,RubenRentenaar,LeonToonen,DonovanRijlaarsdam,RitchieSteinmann,MikevanHouten,ElrikBos,JaapdeBrouwer,ColinBroers,MarcodeGooijerenHaroldvanDijk.
Middelsterij:ElbertNieboer,TomGesgarz,GielThijssen,AdilMahdadi,RickBos,OmarRiani.MikevanderKooy,JackyTestlaLaMuta,LucKipmulder,JeffreyArendsenMaasStomphorst
Ondersterij:KeesMuller,WayneBerry,AriënBakkenes,MatthieuvanIngen,PeterVisee,PeterHofman,FaisalKaouass,MichaelJaliensenBertvanSas.
©RiniedeKruijff
DOVO_PG_2012.indd 27 20-8-2012 9:08:43
Sommige zaken zijn té belangrijk om zomaar te versturen.
Siras Koerier is al tientallen jaren uw betrouwbare specialist
voor alle (inter)nationale spoedritten.
We rijden altijd exclusief voor één opdrachtgever!
Bel 0317 – 49 76 14 en ervaar het gemak van een
betrouwbare organisatie met meer dan 25 jaar ervaring.
Siras Koerier - Costerweg 5 - 6702 AA Wageningen - T 0317 49 76 14 - info@siras.nl - www.siras.nl
SNEL EN BETROUWBAAR
Waardevolle documenten - Cruciale onderdelen - Kwetsbare producten…
DOVO_PG_2012.indd 28 20-8-2012 9:08:46
29p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3
daMes
MEISJES- EN DAMESVOETBAL
GROEIT BINNEN DOVO
Wat in 2005 begon als een
gezellig recreatieteam, begint
langzamerhand serieuze vor-
men aan te nemen: meisjes-
en damesvoetbal groeit nog
steeds binnen DOVO. Dankzij
veel nieuwe aanmeldingen van
sportieve meiden die staan te
popelen het (kunst)gras te be-
treden, zijn er komend seizoen
zes meisjes- en damesteams ac-
tief binnen DOVO.
Meisjesteams presteerden uitstekend
Afgelopen seizoen eindigde DOVO MD1
op een prachtige 2e plaats in de 1e klasse.
Een talentvolle groep, waarvan een aantal
eerstejaarsspelers komend seizoen zullen
spelen in de MC1. Ook dit team liet van
zich horen. Onder leiding van trainer Jacco
Drost bereikte DOVO MC1 een verdiende 3e
plaats in de 1e klasse. De meiden van DOVO
MA1 draaiden een topjaar. Zij werden kam-
pioen in de 2e klasse.
Versterkingen beide Damesteams
Ook beide damesteams lieten zien wat ze
konden. DOVO Dames 2 werd 3e in de pro-
motiepoule van de 5e klasse. DOVO Dames
1 draaide, onder leiding van Martin Vonk en
eerste elftalspeler Tom Gesgarz, een wis-
selvallig seizoen. Een bijna vliegende start
in de 3e klasse werd verstoord door vele
en soms ook langdurige blessures, waar-
door het vaak een opluchting was als er 11
speelsters op het veld stonden. Mede dank-
zij de goede hulp van Dames 2 eindigde het
seizoen positief. Waar degradatie zelfs even
op de loer lag, handhaafde DOVO Dames 1
zich in de 3e klasse. Door nieuwe aanwin-
sten van buitenaf zijn beide damesteams
versterkt en klaar voor het nieuwe seizoen.
Betere doorstroming Meisjes
Nieuw dit seizoen bij DOVO is de MB1. De
komst van dit team bevordert de doorstro-
ming binnen DOVO en zorgt ervoor dat
meisjes vanaf de D in een meisjesteam kun-
nen spelen. Alleen de jongste meisjes zullen
in een jongensteam hun kunsten moeten
vertonen.
Er staat onze meiden weer een seizoen vol
voetbal te wachten. En dat is iets waar deze
meiden geen genoeg van kunnen krijgen!
DOVO_PG_2012.indd 29 20-8-2012 9:08:51
Amersfoort
Arnhem
Ede
Hoofddorp
Leusden
Nieuwegein
Rubensstraat 215 C, 6717 VE Ede, T (0318) 648 148
www.crop.nl
Als ondernemer wil je verder komen. Je bedrijf laten groeien, nog betere producten maken,
processen beter onder controle krijgen... Het is een sport om het steeds beter te doen. En net
als in de sport heb je van tijd tot tijd behoefte aan een sparringpartner: een trainer, een coach
of gewoon een andere sporter die een stukje met je meeloopt. Zo’n sparringpartner is CROP.
Professionele en ervaren registeraccountants en belastingadviseurs, die het klappen van de
zweep kennen. Die zelf ondernemer zijn, net als u. Die weten wat u bezighoudt en die samen
met u verder willen komen.
Kom verder met een goede sparringpartner
CROP_Corp_Adv_210x148_WT.indd 1 14-07-10 14:44
Wim van den Bosch BV – Generatorstraat 3a – 3903 LH Veenendaal
Tel. 0318 512 928 – info@boschcarrosserie.nl – www.boschcarrosserie.nl
Wim van den Bosch carrosseriebedrijf biedt maatwerk in alle vormen van
carrosseriebouw: laadkleppen, afzetsystemen, open-, plywood-, snaplock-,
schuifzeil-, koelcarrosserie, onderhoud, schadeherstel, spuit- en reclamewerk, etc.
wenst DOVO veel succes!
DOVO_PG_2012.indd 30 20-8-2012 9:08:54
31p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3
WeBsite & d-side
WWW.DOVO.NL & WWW.DOVONET.NL
Bij een grote voetbalvereniging zoals DOVO hoort
natuurlijk ook een mooie website. DOVO heeft
er zelfs twee. Op DOVO.NL staat alle informatie
betreffende de hoofdmacht van DOVO en nieuws
vanuit het bestuur en over de senioren.
Op DOVONET.NL wordt al het nieuws over en voor de jeugd gezet.
Daarnaast kunnen elftalleiders en trainers zelf een pagina onder-
houden van hun team. Het is mogelijk om de indelingen, standen
en uitslagen hierop te zetten en ook foto’s en (youtube) filmpjes.
Ook is er een gastenboek waar kinderen en ouders berichten kun-
nen achterlaten of kunnen afspreken wie er tijdens uitwedstrijden
mee kunnen rijden.
DOVO maakt ook gebruik van social media zoals Twitter en Face-
book. Berichten op de diverse sites worden automatisch gedeeld.
Dat zijn berichtjes vanuit het (jeugd) bestuur maar ook nieuws over
het eerste elftal van DOVO. Sinds kort sturen we ook een digitale
nieuwsbrief naar onze leden. Deze wordt tweewekelijks verstuurd
naar de ruim 1100 leden waarvan we een e-mailadres weten. Mocht
u deze nieuwsbrief nog niet ontvangen, geef dan uw e-mailadres
door aan nieuwsbrief@dovo.nl.
Beide sites worden voortaan onderhouden door nieuwe webmaster
Hans van Setten. Hij zorgt voor de plaatsing van de content op
beide sites en het draaiend houden hiervan.
Ruim 14 jaar is de website vvDOVO.nl bijgehouden door Rinie
de Kruyff. We zijn Rinie zeer erkentelijk voor alle tijd en energie
die hij aan de website besteed heeft! En we blijven uiteraard
dankbaar gebruik maken van zijn uitstekende foto’s.
DOVO_PG_2012.indd 31 20-8-2012 9:09:00
De Smalle Zijde 50
3903 LP Veenendaal
T 0318 - 51 40 21
E info@barneveld-verpakkingen.nl
www.barneveld-verpakkingen.nl
van Barneveld Verpakkingen
biedt u een totaalpakket
aan verpakkingen
disposables en
hygiëne producten.
Voor elk verpakkings-
vraagstuk hebben wij een
betaalbare oplossing!
0077492.pdf 1 9-2-2012 13:34:410077621.pdf 1 9-2-2012 12:11:03
0026609.pdf 1 11-8-2009 10:08:550077691.pdf 1 13-2-2012 11:21:010077818.pdf 1 13-2-2012 13:35:57
www.vanhunnikautogroep.nlwww.vanhunnikautogroep.nlwww.vanhunnikautogroep.nl
0080357.pdf 1 4-4-2012 12:43:47
DOVO_PG_2012.indd 32 20-8-2012 9:09:01
MEER DAN VOETBAL
33p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3
MaatsCHappeLiJK
SPORT-BSO IS IN TREK
Exact één jaar geleden opende DOVO haar
deuren voor buitenschoolse opvang van
kinderen. In een periode waarin kinderop-
vangorganisaties lastige tijden kennen, is
de door Kwink (onderdeel van SKAR Kinder-
opvang) verzorgde sport-bso een succes.
Steeds meer kinderen - en ouders - raken
enthousiast over de combinatie van sport
met buitenschoolse opvang.
3 Keer per week - de sport-bso is open op
maandag, dinsdag en donderdag - komen
rond de dertig kinderen naar ‘Sportkids’,
zoals de sport-bso heet. Naast de opvang
in het clubhuis van DOVO worden er op
het hoofdveld door gekwalificeerde peda-
gogisch medewerkers van Kwink allerlei
sportieve activiteiten uitgezet en begeleid.
Spel- en sportoriëntatie is de doelstelling,
alsmede actief en gezond in beweging zijn.
Voor meer informatie en aanmeldingen:
zie www.kwink.nl.
SAMEN SCHOLIEREN OPLEIDEN
DOVO levert komend najaar opnieuw in-
houdelijke bijdragen aan de sportklassen
van het Christelijk Lyceum Veenendaal
(CLV). Binnen de lesmodule ‘Voetbal in de
diepte’ verzorgen gediplomeerde trainers
van DOVO voor de sportklasleerlingen een
reeks voetbaltechnische trainingen. Ter af-
sluiting van de module spelen teams van
CLV-leerlingen oefenduels tegen jeugdelf-
tallen van DOVO. Bovendien zullen functio-
narissen van DOVO samen met CLV-leerlin-
gen een KNVB-scheidsrechterscursus gaan
volgen.
Aan leerlingen van de Christelijke Scho-
lengemeenschap Veenendaal (CSV) biedt
DOVO ruimte om op het sportpark prak-
tijkopdrachten uit te voeren. De techniek-
leerlingen gaan, onder leiding van een
docent en DOVO-vrijwilligers, aan de slag.
Zij kunnen - onder het motto ‘levensecht
leren’ - praktijkopdrachten op het vlak van
bijvoorbeeld timmeren, houtbewerking,
metselen en stratenmaken uitvoeren. DOVO
voorziet op die manier in noodzakelijke on-
derhouds- en reparatiewerkzaamheden op
de accommodatie en de CSV-leerlingen
doen op hun beurt ervaring op in een echte
praktijksituatie.
AAN DE SLAG MET
WERKZOEKENDEN
DOVO levert als sportief en maatschappe-
lijk partner een bijdrage aan de re-integra-
tie en bemiddeling naar de arbeidsmarkt
van jonge uitkeringsgerechtigden. Het
zogenoemde ‘Praktijkcentrum Veenendaal’
werpt aantoonbaar vruchten af: een tien-
tal deelnemers is met succes aan een baan
geholpen, onder meer bij bedrijven die be-
gunstiger zijn van DOVO’s businessclub De
Heuvelrug.
Het praktijkcentrum wordt in opdracht
van de gemeenten Veenendaal en Rhenen
uitgevoerd door Flexpay, in samenwerking
met reïntegratiebedrijf Prodies en oplei-
dingsinstituut ROC A12. Jongeren (tot 28
jaar) worden vier ochtenden in de week bij
DOVO ontvangen en door jobcoaches be-
geleid. Die helpen onder meer bij sollicita-
tieactiviteiten, vrijwilligersplaatsen en sta-
geplaatsen. Er worden arbeidsactiviteiten
uitgevoerd, onder meer op de accommo-
datie van DOVO én op de persoon gerichte
trainingen gegeven. Naast groepsactivitei-
ten is er tijd voor individuele begeleiding en
op de velden van DOVO ruimte voor bewe-
gingssport en ontspanning.
BEGELEIDING BIJ HUISWERK
DOVO wil de combinatie sport en stu-
die beter mogelijk maken en heeft in de
huiswerkbegeleiders Meneer Brinkman en
Meesterwerk twee partijen gevonden die
deze doelstelling onderschrijven. Alle juni-
oren die bij DOVO spelen kunnen daarom
tegen aantrekkelijke condities gebruik ma-
ken van hun studiebegeleiding. Voor de
vijftig talentvolle voetballers van de drie
belangrijkste jeugdselecties A1, B1 en C1
wordt de korting aangevuld met een bij-
drage van DOVO. Deze selectiespelers trai-
nen immers drie keer in de week, waardoor
tijd voor school beperkter is.
KLEDING VOOR
GEHANDICAPTENSPORT
DOVO zamelt kleding in om langs die weg
het Fonds Gehandicaptensport te onder-
steunen. De opbrengst van de kledingcon-
tainer van de Stichting KICI, te vinden bij
de fietsenstalling voor de ingang van DOVO,
komt grotendeels ten goede aan het Fonds
Gehandicaptensport. Dat fonds werft fi-
nanciële middelen om sport mogelijk te
maken voor iedereen met een handicap. De
gelden worden onder meer ingezet voor de
aanschaf van speciaal sport- en spelma-
teriaal, organisatie van sportevenementen
en het realiseren van bouwtechnische aan-
passingen aan sportaccommodaties. DOVO
herbergt zelf al jarenlang een G-team en
biedt op die wijze ruimte aan jongens met
een beperking om hun geliefde voetbal-
sport te bedrijven.
DEELNEMER DUTCH CAREER CUP
DOVO wordt een nieuwe naam in de Dutch
Career Cup, een nationaal voetbal én re-
integratieproject voor werkzoekenden met
een Wajong-uitkering of uit andere sociaal
kwetsbare groepen. Het project bestaat uit
een sportprogramma, gekoppeld aan di-
verse re-integratieactiviteiten. De betrok-
ken voetbalclubs zetten hun faciliteiten en
contacten in om de sociale kwaliteiten van
deelnemers te ontplooien en ze tevens aan
een baan te helpen.
Naast de lokale activiteiten (zoals trainin-
gen) doen de deelnemers (minimaal 10 per
team) mee aan landelijke toernooien waar
alle teams aanwezig zijn. Afgelopen jaar
participeerden meer dan 15 betaald voet-
balclubs in de Dutch Career Cup, waaron-
der Ajax, PSV, FC Utrecht en Vitesse. DOVO
behoort bij de eerste tien amateurclubs die
aan het project meedoen. In samenwerking
met het UWV en uitzendorganisatie USG
Restart is een Veenendaals DCC-team sa-
mengesteld. Het team zal worden begeleid
door Ad Schoeman, oud-speler van DOVO 1
en al jarenlang houder van een praktijk in
sport- en bewegingseducatie.
DOVO_PG_2012.indd 33 20-8-2012 9:09:02
0077451.pdf 1 9-2-2012 12:04:28
Ede - 0318 - 479900
Compleet - Dak heeft zich gespecialiseerd in alle soorten daksystemen en toepassingen.
De werkzaamheden omvatten diverse dakconstructies zowel in de nieuwbouw als in de
renovatie en het verzorgen van onderhoud aan deze dakconstructies.
Desgewenst adviseren wij u als beheerder/eigenaar over de toe te passen constructies,
de te volgen procedures en de financiële consequenties.
Door een flexibele opstelling hebben wij de mogelijkheid in overleg met u een bij
de desbetreffende situatie passende totaaloplossing te bieden.
Het moge duidelijk zijn: een goed dak boven uw hoofd is alles behalve een overbodige luxe.
Compleet - Dak in Ede richt zich bijna alles wat met dakbedekking te maken heeft.
Dus behalve op het bedekken van daken ook op ‘randzaken’ als de betimmering rondom.
Compleet - Dak is een allround dakbedekkingsbedrijf.
De gediplomeerde medewerkers zijn dankzij het volgen van cursussen en opleidingen
voortdurend op de hoogte van de laatste stand van de techniek.
www.compleet-dak.com
0030830.pdf 1 22-9-2009 12:05:300077478.pdf 1 13-3-2012 9:37:14
Schoonmaakbedrijf Rocourt Vof is een bedrijf
met een brede dienstverlening. U kunt bij ons terecht
voor: Ramen wassen, ramen etsen, dakgoten
schoonmaken, onderhoud van kantoren, schoonmaken
vloerbedekking,in de was zetten van vloeren,
schoorsteen, vegen, graffiti verwijderen etc.
Voor vrijblijvende informatie kunt u altijd
contact met ons opnemen via telefoonnummer
(0317) 61 38 46, of per email: info@rocourt.nl.
0077482.pdf 1 27-2-2012 11:55:490027706.pdf 1 16-7-2009 11:48:470077486.pdf 1 9-2-2012 12:28:30
www.vanhunnikautogroep.nlwww.vanhunnikautogroep.nlwww.vanhunnikautogroep.nl
0080357.pdf 1 4-4-2012 12:43:47
DOVO_PG_2012.indd 34 20-8-2012 9:09:04
Nieuw in
Veenendaal
Alles voor de voetbal liefhebber!!
Patrimoniumlaan 23 - Veenendaal - www.100voetbal.nl
100% VOETBAL: HET OUDE EN NIEUWE ADRES
VOOR ALLE DOVO TENUES EN ATTRIBUTEN
Op het vertrouwde adres Patrimoniumlaan 23 heeft Reiné van Eldik met
100% Voetbal alle sportactiviteiten overgenomen van Henzen Sport. Frank
Henzen richt zich voortaan op (gewone) schoenen en podologie.
Wie over de drempel komt, stapt de grasmat op van 100% Voetbal. In deze
sportieve ambiance komen alle denkbare voetbalaccessoires uitstekend tot
hun recht. Naast alle tenues en materialen van DOVO heeft 100% Voetbal
een grote collectie voetbalschoenen. Veel soorten en maten zijn ook direct
op voorraad. Verder hangen de wanden vol met shirts van alle bekende
Nederlandse en buitenlandse topteams en –spelers. Een shirt van je favo-
riete speler is natuurlijk leuk om zelf te kopen, maar vaak ook een geweldig
cadeau-idee voor jong en oud.
De echte voetballiefhebber hoeft dus nog maar één naam te onthouden:
100% VOETBAL.
DOVO_PG_2012.indd 35 20-8-2012 9:09:08
Official Dealer Official Partner
0077799.pdf 1 9-3-2012 14:04:27
WIE IS DONKERVOORT INCASSO
Donkervoort incasso is een laagdrempelig, overzichtelijk en effectief
debiteurenbeheerder en incasso bedrijf in de regio Midden Nederland.
Welke bedrijven maken gebruik van Donkervoort Incasso?
Opdrachtgevers komen uit alle lagen van het MKB.
Te weten:
- Aannemers
- Installatiebedrijven
- Dealers van autobedrijven
- Garage bedrijven
- Benzinestations
- Sportscholen
- Transportbedrijven
- Groen en straatwerk
- Grondverzetbedrijven
- Party centers
CONTACT
Voor een nadere kennismaking of vragen over de op deze site beschreven
diensten kunt u ons een korte brief sturen, bellen, faxen of e-mailen. Wij
nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
Donkervoort Incasso
Postbus 182
3900 AD Veenendaal
Goudvink 93
3906 AK Veenendaal
T:0318 - 55 41 67
F:0318 - 55 34 45
E: mailbox1@donkervoort-incasso.nl
W: www.donkervoort-incasso.nl
0080094.pdf 1 23-3-2012 10:47:030083316.pdf 1 20-6-2012 14:32:11
www.vanhunnikautogroep.nlwww.vanhunnikautogroep.nlwww.vanhunnikautogroep.nl
0080357.pdf 1 4-4-2012 12:43:47
DOVO_PG_2012.indd 36 20-8-2012 9:09:09
p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3
FansHop
37p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3
FANSHOP
Afgelopen seizoen vierde de
Fanshop alweer het 12,5 jarig
jubileum. We begonnen met
de bekende marktkraam en
beschikken nu alweer 3 jaar
over de prachtige Fanshop win-
kel aan de kantine langs het
hoofdveld. Inmiddels kan iede-
re DOVO-fan ook terecht in de
Fanshop webshop, mede dank-
zij webmaster Paul Rebergen
(www.dovofanshop.nl).
De DOVO Fanshop is vrij uniek in het
Nederlandse amateur voetbal. We zijn
best trots op ons prachtige en betaalbare
assortiment van zo’n 65 DOVO fan-artikelen.
Daarnaast is er nog het aanbod van de losse,
officiële DOVO kleding zoals shirt, broekje,
sokken, trainingspak, regenjack, slidingbroek,
scheenbeschermers en tassen.
Ook dit seizoen zal de Fanshop weer op de
gebruikelijke uren open zijn: iedere zaterdag
van 9.00 uur tot ongeveer 13.00 uur en bij
thuiswedstrijden van DOVO 1 tot 17.00 uur.
Ook op woensdagmiddag is het mogelijk om
Fanshop artikelen of kleding te kopen.
Vraag dan bij de bar naar Neel
Bouman.
Voor het seizoen 2012-2013 hebben
we weer een aantal artikelen aan het
assortiment toegevoegd. Zo is er een heus
DOVO slabbetje voor de allerjongste leden,
een mini noisy hoorn en handschoenen met
DOVO-logo. Verder is er een nieuwe versie
van het rode badlaken met logo. Kom ook
eens in de Fanshop kijken naar de nieuwe
leren ballen en mini ballen, die voorzien zijn
van een modern en dynamisch design.
Bij de thuiswedstrijden is er vanuit de shop
tevens weer de alom bekende warme worst
verkrijgbaar en bij koud weer is er natuurlijk
snert. Ook zorgen we weer voor de muziek
rond de thuiswedstrijden van DOVO 1 en de
vlaggenparade.
Kom eens langs in de Fanshop
voor leuke cadeau-ideeën of
kijk op www.dovofanshop.
nl en bestel je favoriete
artikelen!
Tot ziens in de Fanshop,
Ton Roek en Jos Heij
Slabbetje
Mini noisy hoorn
Wollen handschoenen Badlaken
Mini noisy hoorn
DOVO_PG_2012.indd 37 20-8-2012 9:09:35
0077954.pdf 1 16-2-2012 8:58:37
HetOverslag64
3906ACVeenendaal
T:0318-541509
www.h
airlinehaarverzorging.nl
Hairline Haarverzorging
0078389.pdf 1 23-2-2012 10:21:56
0078649.pdf 1 1-3-2012 9:17:37
J.P.C. Leinweberstraat 79
3905 EH Veenendaal
Mob: (06) 48 15 25 89
DiepvrieshuisDienst
With passion
0078667.pdf 1 29-6-2012 15:38:57
Een geheel eigen lijnvoering, ongekende technologische hoogstandjes en een zeldzame elegantie,
de Citroën DS5 is ontwikkeld om grenzen te doorbreken. Als bewijs zorgt de 4-wiel aangedreven
Full Hybrid Diesel-technologie van 200 pk (147 kW) voor een CO2 uitstoot van slechts 91 g/km.
Daarmee heeft u slechts 14% bijtelling en betaalt u nu geen wegenbelasting. U rijdt al een Citroën
DS5 Hybrid4 Business vanaf € 38.990.
Gem. verbruik: 3,6/100 km; 27,8 km/l; CO2 91 g/km. Leaseprijs vanaf € 699 excl. BTW, Full Service Operational
Lease excl. brandstof, incl. metallic lak via Citroën Business Finance op basis van 48 maanden, 20.000 km per jaar. Afgebeeld model
kan afwijken van het standaardmodel. Wijzigen voorbehouden.
CITROËN DS5 HYBRID4
VERANDER DE DEFINITIE
HYBRIDE & DIESEL
VAN HUNNIK AUTOGROEP
WWW.VANHUNNIKAUTOGROEP.NL
ARNHEM - DE OVERMAAT 31 - TEL. 026-3202300
EDE - KELVINSTRAAT 39 - TEL. 0318-614551
OSS - GRIEKENWEG 26 - TEL. 0412-632933
TIEL - SIMON STEVINSTRAAT 15 - TEL. 0344-612544
VEENENDAAL - NEWTONSTRAAT 12 - TEL. 0318-519063
GEEN WEGENBELASTING
0088890.pdf 1 16-8-2012 8:56:33
www.vanhunnikautogroep.nlwww.vanhunnikautogroep.nlwww.vanhunnikautogroep.nl
0080357.pdf 1 4-4-2012 12:43:47
DOVO_PG_2012.indd 38 20-8-2012 9:09:38
39p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3
Mini’s & CHaMpions LeagUe
MINI’S EN CHAMPIONS
LEAGUE BIJ DOVO
Dat je nooit te jong bent om
plezier te hebben met voetbal-
len, bewijzen de Mini’s. Speler-
tjes van 4 tot 6 jaar mogen zich
op woensdagmiddag helemaal
uitleven en hun balkunsten ver-
tonen op het trainingsveld on-
der begeleiding van een aan-
tal trainers. Op speelse wijze
worden de eerste beginselen
van het voetballen geoefend.
Uiteraard worden er ook partijvormen
gespeeld. Als de spelertjes al wat ouder zijn
en ervaring hebben opgedaan met het spel-
letje voetbal bij de Mini’s, dan mogen ze
aantreden bij de Champions League. Dit is
een onderlinge competitie die verdeeld is in
een voorjaars- en najaarscompetitie.
De teams die deelnemen aan deze com-
petitie hebben de namen: Real Madrid,
Barcelona, AC Milan, Inter Milan, Chelsea,
Manchester United, Arsenal en Bayern
München. De shirtjes worden door DOVO
verzorgd. Elk team bestaat uit ca. 6 spelers
en de training is op woensdagmiddag. De
wedstrijden zijn op vrijdagavond om 19.00
uur en worden gespeeld op het hoofdveld
waarop vier kleine veldjes worden uitgezet.
Na afloop van de wedstrijden worden er
strafschoppen genomen.
Wanneer een competitie klaar is worden de
prijzen verdeeld, hierbij krijgen alle deelne-
mers een prijs en de winnaar mag op de
foto met de beker met grote oren.
Het seizoen begint tijdens de Open Dag als
een gasttrainer – vaak iemand uit het be-
taalde voetbal – een clinic verzorgt. Dit is
een uitstekende manier om te komen ken-
nismaken met voetbal in het algemeen –
en DOVO in het bijzonder. Natuurlijk komt
in december Sinterklaas op bezoek en met
Pasen mogen de voetballertjes de eieren
zoeken die door de Paashaas zijn verstopt.
Daarnaast wordt er voor de Mini’s en
Champions League-spelers nog een slotdag
georganiseerd door DOVO Red Lions, waar-
bij zij spelletjes mogen doen en onderling
wedstrijdjes gaan spelen.
Al met al is er voor de spelers het gehele
jaar door genoeg te doen om een leuke tijd
bij DOVO te hebben.
DOVO_PG_2012.indd 39 20-8-2012 9:09:43
Techware Telecom, omdat efficiency niet vanzelfsprekend is!
Neem de proef op de som en maak gebruik van
een second opinion. Wij zijn 100% onafhankelijk!
- Informeer naar de gratis Quickscan
- Wij bieden service aan ruim
900- tevreden relaties
T 0318 - 507 595 | info@techwaretelecom.nl | www.techwaretelecom.nl
TWad105x157-2 24-11-2009 10:29 Pagina 1
De DOVO fanshop heeft
ook een DOVO Webshop.
Bestellen via de webshop
en afhalen op zaterdag
voor, tijdens of na de
wedstrijd.
Kijk snel op
www.dovofanshop.nl
en laat je verrassen!
DOVOFANSHOP
DOVO_PG_2012.indd 40 20-8-2012 9:09:45
41p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3
open dag
OPEN DAG DOVO
De Open Dag van DOVO is in zeer korte tijd uitgegroeid tot een sfeervol begin van het nieuwe
voetbalseizoen. Het is ook hét moment voor nieuwe leden om te komen kennismaken – en zich in te
schrijven.
Het programma voorziet in heel veel voetbalactiviteiten, zoals clinics voor Mini’s, Champions League en bijvoorbeeld Meisjes. ’s Middags
wordt de nieuwe selectie van DOVO 1 voorgesteld aan het thuispubliek. Ook om de velden heen heerst gezelligheid met lekkere hapjes
en drankjes, muziek en onder andere een verloting. Kortom, de Open Dag laat zien dat iedereen bij DOVO weer zin heeft in een nieuw
voetbalseizoen.
DOVO_PG_2012.indd 41 20-8-2012 9:10:04
Bakkerij ‘t Haverland gevestigd aan de Zandstraat in Veenendaal staat
bekend om een ruim assortiment van Brood & Banket, Speltbrood,
Foto taarten, Bonbons en Bruidstaarten.
En de uitstekende kwaliteit van de producten en de goede service.
Naast ons assortiment aan brood producten, taarten, vlaaien en gebak levert
Bakkerij ‘t Haverland ook speciaal ontworpen brood, gebak, en taarten bij
speciale gelegenheden zoals verjaardagen en bruiloften.
Bakkerij‘ t Haverland
Zandstraat 131
3905 EB Veenendaal
Tel: 0318-520645
Fax: 0318-520645
E-Mail: Haverland@planet.nl
Internet: www.bakkerijhaverland.nl
0077653.pdf 1 20-6-2012 14:31:22
www.cijfermeester.nl
0077656.pdf 1 13-2-2012 11:19:17
0030768.pdf 1 28-9-2009 16:05:170077671.pdf 1 13-2-2012 11:16:120077703.pdf 1 13-2-2012 11:18:08Professionele horeca benodigdheden
WWW.HENDI.EU
Steenoven 21
3911 TX Rhenen
T: 0317 - 681 040
info@hendi.eu
Hendi is importeur, distributeur,
exporteur en fabrikant van non-food
horeca artikelen, keukengerei en groot-
keukenapparatuur met een optimale
prijs-kwaliteit verhouding.
De producten van Hendi zijn uitsluitend
verkrijgbaar via vak- en groothandels.
0077705.pdf 1 13-2-2012 11:13:36
Projectmanagement en
adviesbureau voor de
(her)inrichting van
bedrijfshuisvesting
Rijksstraatweg 297
3956 CP Leersum
www.qualita-advies.nl
info@qualita-advies.nl
PROJECTMANAGEMENT
Qualita_DZM022011.indd 1 5/27/11 9:50 AM
Projectmanagement en
adviesbureau voor de
(her)inrichting van
bedrijfshuisvesting
Rijksstraatweg 297
3956 CP Leersum
www.qualita-advies.nl
info@qualita-advies.nl
PROJECTMANAGEMENT
Qualita_DZM022011.indd 1 5/27/11 9:50 AM
0077938.pdf 1 8-3-2012 11:04:44
Fokkerstraat 34A
3905 KV Veenendaal
Tel. 0318 - 510 364
info@cdrost.nl
0077946.pdf 1 9-7-2012 16:01:10
fiscale advisering
fiscale aangiften
opstellen jaarrekeningen
Administratie- & Belastingadviesburo
Kerkewijk 71 (boven)
Postbus 345 3901 EC Veenendaal
telefoon 0318-513872 telefax 0318-541879
e-mail: wijnberger@hetnet.nl
LID VAN
Wij zijn in de avonduren bereikbaar!
W I J N B E R G E R
Administratie- & Belastingadviesburo
alle administratieve diensten
fiscale advisering
fiscale aangiften
opstellen jaarrekeningen
Voor:
Administratie- & Belastingadviesburo
Kerkewijk 71 (boven)
Postbus 345 3901 EC Veenendaal
telefoon 0318-513872 telefax 0318-541879
e-mail: wijnberger@hetnet.nl
LID VAN
Wij zijn in de avonduren bereikbaar!
W I J N B E R G E R
Administratie- & Belastingadviesburo
alle administratieve diensten
fiscale advisering
fiscale aangiften
opstellen jaarrekeningen
Voor:
Administratie- & Belastingadviesburo
Kerkewijk 71 (boven)
Postbus 345 3901 EC Veenendaal
telefoon 0318-513872 telefax 0318-541879
e-mail: wijnberger@hetnet.nl
LID VAN
Wij zijn in de avonduren bereikbaar!
W I J N B E R G E R
Administratie- & Belastingadviesburo
alle administratieve diensten
fiscale advisering
fiscale aangiften
opstellen jaarrekeningen
Voor:
Administratie- & Belastingadviesburo
Kerkewijk 71 (boven)
Postbus 345 3901 EC Veenendaal
telefoon 0318-513872 telefax 0318-541879
e-mail: wijnberger@hetnet.nl
LID VAN
Wij zijn in de avonduren bereikbaar!
0077952.pdf 1 22-3-2012 13:28:21
www.vanhunnikautogroep.nlwww.vanhunnikautogroep.nlwww.vanhunnikautogroep.nl
0080357.pdf 1 4-4-2012 12:43:47
DOVO_PG_2012.indd 42 20-8-2012 9:10:08
43p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3
g-teaM
Presteren met plezier
Promoveren van C-Klasse naar de A-Klasse
is niet zomaar iets. Er zal op een hoger ni-
veau getraind moeten worden. De spelers
krijgen ook een plan waaraan ze moeten
gaan werken. Natuurlijk blijft het plezier
bovenaan staan, maar… er moet ook ge-
presteerd worden.
Nieuwe, jonge spelers
En er is nog een extra uitdaging. Een aantal
oudere spelers gaat namelijk stoppen met
voetballen. Het team van DOVO heeft er
gelukkig de nodige nieuwe spelers bij ge-
kregen en is momenteel dan ook behoorlijk
aan het verjongen. We wensen het G-team
van DOVO het komend seizoen veel succes
op het hoogste niveau!
HOOGSTE NIVEAU
Kampioensfoto seizoen 2011/2012
Staand: Chris de Leeuw, Wilco van Hal, Arie Krijtenburg, Willem Dekker, Pascal van den Dries, Jeffrey Klomp, Rob van den Dries.
Zittend: Christiaan Dorenbos, Manuel Brouwer, Bert van de Heiligenberg.
Het G-team van DOVO heeft wel heel veel progressie doorge-
maakt de laatste jaren. Vorig seizoen zijn de spelers van DOVO
kampioen geworden en opgeklommen tot het hoogste niveau. De
leden van het begeleidingsteam, te weten Nils Zwanink (keepers-
trainer), Rob van den Dries (leider/verzorger) en Chris de Leeuw
(trainer) zijn daarom erg trots op hun spelers en zien er naar uit
om met het nieuwe seizoen te mogen beginnen.
DOVO_PG_2012.indd 43 20-8-2012 9:10:08
www.rabobank.nl/vr
Rabobank. Een bank met ideeën.
Altijd en overal bankieren. Ook langs
de lijn bij v.v. DOVO. Dat is het idee.
Online: meer mogelijk
dan u denkt
Bij Rabobank Vallei en Rijn regelt u niet alleen via internetbankieren of via mobielbankieren uw
bankzaken. Wist u dat u nog veel meer snel en eenvoudig online kunt regelen? Bijvoorbeeld een bedrag
storneren of een nieuwe random reader aanvragen. Bent u ondernemer? Dan is het ook mogelijk om
bijvoorbeeld online sealbags aan te vragen. Dit kan gewoon thuis op de bank of achter uw bureau. Altijd
en overal uw bankzaken regelen? U regelt het met de Rabo Bankieren App, zowel zakelijk als privé. Zo
heeft u altijd uw bank bij de hand. Dat is het idee.
Sms APP naar 7171
voor de Rabo
Bankieren App!
DOVO_PG_2012.indd 44 20-8-2012 9:10:09
45p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3
HooFdsponsor
rabobank:
Samen de sport verder brengen.
Dat is het idee.
Rabobank Vallei en Rijn en v.v. DOVO zijn al tientallen jaren aan
elkaar verbonden. De laatste vier jaar is dat duidelijk zichtbaar als
shirtsponsor van het eerste elftal. Als maatschappelijk betrokken bank
en grootste sponsor in Veenendaal past de Rabobank ook goed bij
v.v. DOVO. ‘Samen de sport verder brengen’ is de creatieve invulling
van de grootste sponsor van deze regio: Rabobank Vallei en Rijn.
Meer winnen dan de wedstrijd
Zowel Rabobank Vallei en Rijn als v.v. DOVO
richten zich op de top én de breedte van de
vereniging. Bij de Rabobank gaat het om meer
winnen dan de wedstrijd. Barry van de Lage-
maat, directievoorzitter van Rabobank Val-
lei en Rijn: “Wij geloven dat je samen meer
bereikt. Daarom staan we niet alleen aan de
finish, maar zijn we er al bij de start. Dat doen
we niet eenmalig, maar structureel. Pas dan
komt een sport verder. Daarom zijn we ook
trotse hoofdsponsor van v.v. DOVO, waar ie-
dereen een kans krijgt.”
Een club met een maatschappelijke functie
v.v. DOVO is een vereniging met een enorm
bereik in Veenendaal. In veel gezinnen leeft
het voetbal van de ‘rooien’. Bij zo’n actieve
grote club is de Rabobank graag betrokken.
En juist ook vanwege de filosofie die de club
uitdraagt. “v.v. DOVO investeert niet alleen in
de top, maar ook in een goede jeugdopleiding.
Dat is de basis om een gezonde club te zijn én
te blijven. Daarnaast herkennen we ons ook in
de maatschappelijke functie die de club heeft
met een naschoolse opvang en het G-voetbal.
Prima ontwikkelingen die v.v. DOVO en onze
regio verder helpen. Dat juichen we als hoofd-
sponsor dan ook van harte toe!,” aldus Barry
van de Lagemaat.
Altijd dichtbij
Rabobank Vallei en Rijn is al vele jaren nauw
betrokken bij v.v. DOVO. De hoofdsponsor be-
heerst al jaren vele takken van sport. Barry
van de Lagemaat: “Al meer dan 100 jaar in-
vesteren we in onze klanten en de lokale
samenleving. Of u het nu gaat om wonen,
vermogensmanagement, een bedrijf starten
of internationaal zakendoen: Rabobank Vallei
en Rijn is uw levenslange financiële partner.
De laatste jaren zijn er veel mogelijkheden bij
gekomen om uw bankzaken snel, gemakkelijk
en veilig te regelen. Dit kan gewoon thuis op
de bank via internetbankieren, (video)chat of
via de Rabo Bankieren App. Maar uiteraard
bent u ook van harte welkom op één van onze
vestigingen. Zo zijn we fysiek en virtueel al-
tijd dichtbij. Ook via sponsoring laten we zien
dicht bij de samenleving te staan. Zo helpen
we de sport op de lange termijn vooruit. Ook
bij v.v. DOVO.”
Een 1-2-tje opzetten en scoren?
Steeds meer particulieren en ondernemers
kiezen voor het dichtbij-bankieren bij de Ra-
bobank. Ook een 1-2-tje opzetten en scoren?
Neem dan contact op via telefoonnummer
(0318) 660 660 of ga naar
www.rabobank.nl/vr.
DOVO_PG_2012.indd 45 20-8-2012 9:10:11
Amersfoort
Arnhem
Ede
Hoofddorp
Leusden
Nieuwegein
Rubensstraat 215 C, 6717 VE Ede, T (0318) 648 148
www.crop.nl
Als ondernemer wil je verder komen. Je bedrijf laten groeien, nog betere producten maken,
processen beter onder controle krijgen... Het is een sport om het steeds beter te doen. En net
als in de sport heb je van tijd tot tijd behoefte aan een sparringpartner: een trainer, een coach
of gewoon een andere sporter die een stukje met je meeloopt. Zo’n sparringpartner is CROP.
Professionele en ervaren registeraccountants en belastingadviseurs, die het klappen van de
zweep kennen. Die zelf ondernemer zijn, net als u. Die weten wat u bezighoudt en die samen
met u verder willen komen.
Kom verder met een goede sparringpartner
CROP_Corp_Adv_210x148_WT.indd 1 14-07-10 14:44
ROELOFSEN
Bloemen
PATRIMONIUMLAAN
PASSAGE CORRIDOR
HOOFDSTRAAT
WINKELCENTRUM ELLEKOOT
Roelofsen - adv presentatie heuvelrug.indd 1 07-09-2009 16:24:51
Bij CROP wordt u wél serieus genomen
Kijk nou,
uw accountant
komt weer
langs
Wordt u bij de meeste kantoren nog wel eens
opgezadeld met accountants of fiscalisten die amper
droog achter de oren zijn, bij CROP is dat geenszins het
geval. Wij nemen u wél serieus. Met mannen en
vrouwenvanformaat:bekwaam,ervaren,ondernemend.
Dialoog op gelijkwaardig niveau. Daarom voelt u het
bij CROP meteen: dit klikt naar meer. Bovendien zijn de
specialisten van CROP gewend snel te denken en te
doen. Waardoor u nooit voor onnodige financiële
verrassingen komt te staan. En ook dát werkt in uw
voordeel. Kijk op www.crop.nl Rubensstraat 169
6717 VE Ede
tel 0318-648148
fax 0318-648141
Woensdagmiddag gesloten • Vrijdagavond koopavond
www.reinveenendaal.nl
10653 RV fc adv_93x134mm.indd 1 15-08-2006 12:18:14
Vendelier 4-II
3905 PA Veenendaal
DOVO_PG_2012.indd 46 20-8-2012 9:10:14
0077646.pdf 1 9-7-2012 14:38:570078056.pdf 1 9-8-2012 15:40:42
0078127.indd 1 16-7-2012 13:55:260078406.pdf 1 18-4-2012 14:04:59
DOVO_PG_2012.indd 47 20-8-2012 9:10:16
Sommige zaken zijn té belangrijk om zomaar te versturen.
Siras Koerier is al tientallen jaren uw betrouwbare specialist
voor alle (inter)nationale spoedritten.
We rijden altijd exclusief voor één opdrachtgever!
Bel 0317 – 49 76 14 en ervaar het gemak van een
betrouwbare organisatie met meer dan 25 jaar ervaring.
Siras Koerier - Costerweg 5 - 6702 AA Wageningen - T 0317 49 76 14 - info@siras.nl - www.siras.nl
SNEL EN BETROUWBAAR
Waardevolle documenten - Cruciale onderdelen - Kwetsbare producten…
accountants
belastingadviseurs
arbeidszaken
WWW.SCHUITEMAN.COM
WWW.DGATOOLBOX.COM
‘‘Nothing escapes his eagle eye...’’
SchuitemanHeuvelrug_190x135mm_190712.indd 1 19-07-12 11:35
DOVO_PG_2012.indd 48 20-8-2012 9:10:21
49
HooFdKLasse a
Ajax
Sportpark De Toekomst
Borchlandweg 16 – 18
1099 CT Amsterdam
Tel: 020 – 311 91 00
Website: www.ajaxamateurs.nl
Veld: Zowel kunst als gewoon gras
ARC
Sportpark Zegersloot
Olympiaweg 6
2406 LG Alphen aan den Rijn
Tel: 0172 – 47 27 70
Website: www.svarc.nl
Veld: Gras
Bennekom
Sportpark De Eikelhof
Achterstraat 11
6721 VM Bennekom
Tel: 0318 – 41 61 11
Website: www.vvbennekom.nl
Veld: Kunstgras
CSV Apeldoorn
Sportpark Orderbos
Orderbos 13
7313 HN Apeldoorn
Tel: 055 – 355 24 89
Website: www.csvapeldoorn.nl
Veld: Gras
DOVO
Sportpark Panhuis
Verlengde Sportlaan 5
3905 AE Veenendaal
Tel: 0318 – 51 20 60
Website: www.vvdovo.nl
Veld: Kunstgras
DTS ‘35
Sportpark Inschoten
Inschoterweg 2
6715 CS Ede
Tel: 0318 – 63 55 57
Website: www.dtsede.nl
Veld: Kunstgras
Huizen
Sportpark De Wolfskamer
IJsselmeerstraat 1
1271 AA Huizen
Tel: 035 – 525 46 45
Website: www.svhuizen.nl
Veld: Gras
ODIN ‘59
Sportpark Assumburg
Hoflaan 1
1967 NE Heemskerk
Tel: 0251 – 23 70 26
Website: www.odin59.nl
Veld: Kunstgras
Montfoort
Sportpark Hofland
Bovenkerkweg 83
3417 TA Montfoort
Tel: 0348 – 47 20 53
Website: www.vvmontfoort.nl
Veld: Gras
Quick Boys
Sportpark Nieuw Zuid
Laan van Nieuw Zuid 25
2225 SE Katwijk
Tel: 071 – 401 41 32
Website: www.quickboys.nl
Veld: Gras
Sportlust ‘46
Sportpark Cromwijck
Waardsedijk 31
3448 HV Woerden
Tel: 0348 – 41 55 70
Website: www.sportlust46.nl
Veld: Gras
Ter Leede
Sportpark Roodemolen
Roodemolenweg 10
2171 AX Sassenheim
Tel: 0252 – 21 01 74
Website: www.terleede.nl
Veld: Gras
Volendam
Sportpark Gemeentelijk Sportpark
Julianaweg 3A
1131 CX Volendam
Tel: 0299 – 36 41 64
Website: www.rkav-volendam.nl
Veld: Kunstgras
VVA ‘71
Sportpark De Meent
Zuidelijke Meentsteeg 33
3911 TD Achterberg
Tel: 0317 – 61 47 50
Website: www.vva71.nl
Veld: Kunstgras
p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 1 - 2 0 1 2
DOVO_PG_2012.indd 49 20-8-2012 9:10:25
0080162.pdf 1 16-8-2012 13:38:45
0080337.pdf 1 4-7-2012 12:11:040080388.pdf 1 5-4-2012 10:13:53
V
007762
www.vanhunnikautogroep.nlwww.vanhunnikautogroep.nlwww.vanhunnikautogroep.nl
0080357.pdf 1 4-4-2012 12:43:47
DOVO_PG_2012.indd 50 20-8-2012 9:10:28
VULKA
Bos & Tuinmachines
Service en Onderhoud
Turbinestraat 17 Veenendaal
T. 0318 500944
www.vulka.nl info@vulka.nl
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
08.00-17.00 uur
Wij maken ons zorgen om
uw tuingereedschap
voor het tuinonderhoud!
Zijn deze al klaar
voor het tuinseizoen?
Van tuinfrees tot heggenschaar
van robotmaaier tot bosmaaier
verzorgen wij het juiste advies
en onderhoud.
Het slijpen van maaimessen en
heggenscharen etc.
Het preventief onderhoud is het
behoud van uw machines.
Ook voor advies
kunt u bij ons terecht.
VAN PROFESSIONAL
TOT
PARTICULIER
0077625.pdf 1 10-2-2012 9:08:37DOVO_PG_2012.indd 51 20-8-2012 9:10:28
www.ekris.nl
BMW maakt
rijden geweldig
De nieuwe
BMW 3 Serie
Touring
De nieuwe BMw 3 Serie Touring STaaT nu Bij onS in
De ShowrooM. KoM langS en MaaK een proefriT.
EkriSVEEnEnDaal,
uWBMWDEalErinDErEgio.
EkriS VEEnEnDaal pleSManSTraaT 45 3905 KZ VeenenDaal Tel 0318 546546 WWW.EkriS.nl
DOVO_PG_2012.indd 52 20-8-2012 9:10:32

More Related Content

Similar to DOVO Presentatiegids 2012-2013

DOVO Presentatiegids 2017- 2018
DOVO Presentatiegids 2017- 2018DOVO Presentatiegids 2017- 2018
DOVO Presentatiegids 2017- 2018Anne Mulder
 
DOVO Presentatiegids 2017-2018
DOVO Presentatiegids 2017-2018DOVO Presentatiegids 2017-2018
DOVO Presentatiegids 2017-2018Hans van Setten
 
Presentatiegids DOVO 2018 2019
Presentatiegids DOVO 2018 2019Presentatiegids DOVO 2018 2019
Presentatiegids DOVO 2018 2019Anne Mulder
 
SDC Presentatiegids 2018-2019
SDC Presentatiegids 2018-2019SDC Presentatiegids 2018-2019
SDC Presentatiegids 2018-2019Richard Aalten
 
Voetbalfederatie Vlaanderen - Beleidsplan 2013-2016
Voetbalfederatie Vlaanderen - Beleidsplan 2013-2016Voetbalfederatie Vlaanderen - Beleidsplan 2013-2016
Voetbalfederatie Vlaanderen - Beleidsplan 2013-2016BelgianFootball
 
Welkom bij DZOH
Welkom bij DZOHWelkom bij DZOH
Welkom bij DZOHIrmon Krol
 
Steven Martens: 1 jaar op de voetbalbond
Steven Martens: 1 jaar op de voetbalbondSteven Martens: 1 jaar op de voetbalbond
Steven Martens: 1 jaar op de voetbalbondBelgianFootball
 
TV De Hakkelaars: Sponsoring in 2011
TV De Hakkelaars: Sponsoring in 2011TV De Hakkelaars: Sponsoring in 2011
TV De Hakkelaars: Sponsoring in 2011Jeroen Schuur
 
Het Ondernemersbelang Overijssel 3e editie
Het Ondernemersbelang Overijssel 3e editieHet Ondernemersbelang Overijssel 3e editie
Het Ondernemersbelang Overijssel 3e editieAlbert Sliedrecht
 

Similar to DOVO Presentatiegids 2012-2013 (11)

DOVO Presentatiegids 2017- 2018
DOVO Presentatiegids 2017- 2018DOVO Presentatiegids 2017- 2018
DOVO Presentatiegids 2017- 2018
 
DOVO Presentatiegids 2017-2018
DOVO Presentatiegids 2017-2018DOVO Presentatiegids 2017-2018
DOVO Presentatiegids 2017-2018
 
Presentatiegids DOVO 2018 2019
Presentatiegids DOVO 2018 2019Presentatiegids DOVO 2018 2019
Presentatiegids DOVO 2018 2019
 
OiB verkort jaarverslag 2012
OiB verkort jaarverslag 2012OiB verkort jaarverslag 2012
OiB verkort jaarverslag 2012
 
OiB verkort jaarverslag 2012
OiB verkort jaarverslag 2012OiB verkort jaarverslag 2012
OiB verkort jaarverslag 2012
 
SDC Presentatiegids 2018-2019
SDC Presentatiegids 2018-2019SDC Presentatiegids 2018-2019
SDC Presentatiegids 2018-2019
 
Voetbalfederatie Vlaanderen - Beleidsplan 2013-2016
Voetbalfederatie Vlaanderen - Beleidsplan 2013-2016Voetbalfederatie Vlaanderen - Beleidsplan 2013-2016
Voetbalfederatie Vlaanderen - Beleidsplan 2013-2016
 
Welkom bij DZOH
Welkom bij DZOHWelkom bij DZOH
Welkom bij DZOH
 
Steven Martens: 1 jaar op de voetbalbond
Steven Martens: 1 jaar op de voetbalbondSteven Martens: 1 jaar op de voetbalbond
Steven Martens: 1 jaar op de voetbalbond
 
TV De Hakkelaars: Sponsoring in 2011
TV De Hakkelaars: Sponsoring in 2011TV De Hakkelaars: Sponsoring in 2011
TV De Hakkelaars: Sponsoring in 2011
 
Het Ondernemersbelang Overijssel 3e editie
Het Ondernemersbelang Overijssel 3e editieHet Ondernemersbelang Overijssel 3e editie
Het Ondernemersbelang Overijssel 3e editie
 

DOVO Presentatiegids 2012-2013

 • 1. SEIZOEN 2012 - 2013 DOVO P R E S E N T A T I E G I D S V E E N E N D A A L DOVO_PG_2012.indd 1 20-8-2012 9:07:13
 • 2. 0009053.pdf 1 2-7-2008 14:34:57 Univé is een sportieve verzekeringsmaatschappij. De winst is voor u, zodat u profiteert. Want de lage premies verzekeren u ook nog eens van een prima dekking en een perfecte service. Laat u daarom adviseren door Univé. Wij zijn gespecialiseerd in verzekeringen en hypotheken. Kom dus snel langs op het Univé-kantoor bij u in de buurt of kijk op www.unive.nl Univé Midden Stationsweg 89 6711 PM Ede Telefoon (0318) 67 22 00 e-mail: ede@unive.nl 0077378.pdf 1 9-2-2012 11:50:34DOVO_PG_2012.indd 2 20-8-2012 9:07:14
 • 3. 3 DOVO op weg naar 80 jaar DOVO 1 – Doorpakken DOVO 2 Talent in ontwikkeling Column Bert van Sas Jong DOVO: de schakel Sponsors vrijetijdskleding Commerciële commissie DOVO Sponsormogelijkheden Ledenlijst BCH Teamfoto’s Jeugd Pasfoto’s A-selectie en staf Teamfoto DOVO 1 Damesvoetbal groeit binnen DOVO Website & D-side Meer dan voetbal Fanshop DOVO mini’s en de Champions League Open Dag DOVO Het DOVO G-Team Hoofdsponsor Rabobank: Samen de sport verder brengen. Dat is het idee. Clubgegevens Hoofdklasse A 5 7 9 11 13 15 17 18 20 22 24 26 29 31 33 37 39 41 43 45 47 p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3 inHoUdsopgave dovo in Het Kort Colofon Uitgave: vv DOVO Businessclub De Heuvelrug Stichting FSD Adres vv DOVO: Verlengde Sportlaan 5 3905 AE Veenendaal 0318 512060 Postadres vv DOVO: Postbus 766 3900 AT Veenendaal secretariaat@vvdovo.nl Fotografie: Jan-Fotografie Rinie de Kruijff Pieter Limbeek Redactie: Henri Drost Coby de Roos Nel van Vessem Drukwerk: Drukkerij Van Ree BV Uitgeverij: www.zpress.nl Voetbalvereniging DOVO is op 23 april 1933 opgericht. De letters DOVO staan voor: Door Ons Vrienden Opgericht. De clubkleuren zijn rood (shirt) en wit (broek). DOVO heeft ruim 1.450 leden en is daarmee de grootste sportvereniging van Veenendaal en tevens de grootste voetbalvereniging in de regio. Een groot deel van deze leden is actief als voetballer, waarvan zo’n 800 in de meer dan 50 jeugdteams. De hoogste juniorenteams spelen allen op divisieniveau. De jeugdafdeling kent verder mini-voetbal (op woensdagen) en een interne competitie (de Champions League, op vrijdagavonden) voor kinderen die nog geen plaats hebben gekregen binnen de F-pupillen. DOVO kent verder 14 seniorenelftallen, 6 dames- en meisjesteams en één elftal voor spelers met beperkingen, het G-team. De vereniging is verder enkele honderden vrijwilligers rijk. DOVO heeft van 1950 tot 2006 op het hoogste amateurniveau van Nederland geacteerd en behaalde in de hoofdklasse tot acht keer toe een kampioenschap. Het laatste kampioenschap in de hoogste klasse werd gevierd in het seizoen 2003-2004. DOVO werd één keer algemeen kampioen van de zaterdagamateurs, na een tweeluik tegen ACV in 1978. DOVO is twee maal gedegradeerd naar de eerste klasse en beide keren via een kampioenschap direct weer teruggekeerd. Komend seizoen speelt DOVO voor het tweede achtereenvolgende jaar in de hoofdklasse A. DOVO is gevestigd op sportpark Panhuis in Veenendaal, alwaar de vereniging beschikt over zes speelvelden. Drie daarvan zijn voorzien van kunstgras; vier zijn omringd door lichtinstallaties. DOVO beschikt over een hoofdtribune met ruim 600 zitplaatsen; daarnaast zijn er drie staantribunes. De totale capaciteit van het hoofdveld bedraagt maximaal 5.000 toeschouwers. DOVO beschikt verder over veertien kleedkamers, een ruim clubhuis en een fraaie ontvangstruimte voor sponsoren, het businesshome van de aan DOVO verwante Businessclub De Heuvelrug. 14:34:5711:50:34 DOVO_PG_2012.indd 3 20-8-2012 9:07:14
 • 4. Voor 15.00 uur besteld, volgende dag voor 12.00 uur bezorgd! 0078645.pdf 1 27-2-2012 11:54:08DOVO_PG_2012.indd 4 20-8-2012 9:07:15
 • 5. 5 Boven Vlnr: Rien Bouman, Peter van den Top en Ton Schoeman Onder Vlnr: Andreas Roodbeen,. Henri Drost en Peter Robbertsen p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3 BestUUr DOVO staat aan de vooravond van het seizoen 2012-2013, een voetbaljaar waarin de grootste voetbalvereniging van Veenen- daal haar 80-jarig bestaan gaat vieren. Het is goed te constate- ren dat dit gebeurt met een bruisende vitaliteit. Het seizoen wordt aangevangen met liefst 78 teams in competitie, uiteenlopend van het eerste elftal in de hoofdklasse van het zaterdagamateurvoet- bal, tot zes damesteams, de jongste F-pupillen en één G-team. Dit jaar verwelkomt DOVO wellicht het 1.500e lid en hopen we op nieuwe sportieve successen. De schijnwerpers binnen en buiten de club staan vooral gericht op DOVO 1, dat zich tussen de beste clubs in de hoofdklasse A wil voegen. Benieuwd zijn we ook of de jeugdselecties, actief in de hoofdklassen (pupillen), 4e divisie (A1 en B1) en de 2e divisie (C1), de opgaande lijn doortrekken. DOVO op weg naar 80 jaar Maar DOVO is meer dan voetbal, met een actief verenigingsleven en activiteiten die blijk geven van een oog voor de gemeen- schap waarbinnen DOVO zich beweegt. Sprekende voorbeelden daarvan zijn onder meer de sport-bso en de samenwerking met scholen, zoals de sportklassen van het CLV, praktijklessen voor leerlingen van het CSV en stageplaatsen voor ROC-leerlingen. Mooie resultaten worden verder geboekt door het bij DOVO huizende Praktijkcen- trum Veenendaal, dat jonge werklozen be- geleidt (terug) naar de arbeidsmarkt. Die doelstelling schuilt ook achter het jongste initiatief, deelname aan de Dutch Career Cup. Een groep jonge arbeidsongeschikten (‘Wajongers’) gaat dat begeleid door en on- der de vlag van DOVO doen. Deze gids geeft een beeld van de diverse DOVO-gezichten. De indrukken leiden ho- pelijk tot de conclusie dat DOVO met 80 jaar ‘alive and kicking’ is. Wie zijn de bestuursleden van DOVO? HENRI DROST, VOORZITTER Getrouwd met Lillian en vader van twee bij DOVO spelende zoons. Was tot 2010 speler van DOVO 3. Verruilde dat voorjaar de rol van sectieleider F-pupillen voor het voorzit- terschap van DOVO. Na 20 jaar journalistiek is Henri (42) nu consultant bij het Nijmeegse adviesbureau Oostdam & Partners. PETER ROBBERTSEN, SECRETARIS Getrouwd met Everline en vader van een zoon en dochter. Was jarenlang speler/lei- der van DOVO 3 en trad in het voorjaar van 2011 toe tot het DOVO-bestuur. Peter (42) is in het dagelijks leven applicatiespecialist van het Zweedse bedrijf Assa Abloy Entrance Sy- stems. ANDREAS ROODBEEN, PENNINGMEESTER Woonachtig in Ede, getrouwd met Jantina en vader van twee zoons. Was jarenlang leider van diverse elftallen en ontfermt zich sinds 2010 over de financiën van DOVO. Andreas (36) is als controller/financieel adviseur werkzaam voor sportorganisatie NOC*NSF. TON SCHOEMAN, JEUGDVOORZITTER De oudste van vijf jongens, die als sporter het Nederlands Waterpoloteam bereikte. Getrouwd met Wietske en vader van twee bij DOVO spelende zoons. Ton (50) werd in 2011 jeugdvoorzitter en nam eind juni afscheid als partner van Hendi Service Equipment. PETER VAN DEN TOP, BESTUURSLID VOETBALZAKEN Getrouwd met Cynthia en vader van een zoon en dochter. Kwam vanuit Lunteren via Vitesse als speler van DOVO 1 op sportpark Panhuis terecht. Is sinds begin 2012 be- stuurslid van DOVO. Peter (38) is in Veenen- daal eigenaar van een makelaardij o/g. RIEN BOUMAN, BESTUURSLID COMMERCIËLE ZAKEN Getrouwd met Carolien en vader van een dochter. Was bestuurslid commerciële za- ken van Businessclub De Heuvelrug en kwam begin 2012 in het bestuur van DOVO. Rien (27) is partner van CMC Groep, actief in onder meer assurantieadvies. 11:54:08 DOVO_PG_2012.indd 5 20-8-2012 9:07:16
 • 6. 0078539.pdf 1 21-6-2012 11:40:02 0080060.pdf 1 28-3-2012 10:46:53 0080227.pdf 1 29-6-2012 13:42:27 DOVO_PG_2012.indd 6 20-8-2012 9:07:17
 • 7. 7p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3 dovo 1 doorpakken!Op de laatste speeldag van het afgelopen seizoen konden wij de derde van de drie geformuleerde doelstellingen verwezenlijken, namelijk in een zo kort mogelijk aantal wedstrijden het hoofdklasseschap veiligstellen. Vooral het uit de competitie nemen van Young Boys trof ons onevenredig hard. Omdat DOVO twee keer van Young Boys gewonnen had, raakten we zes punten kwijt, waar sommige concurrenten nul punten kwijt raakten. Om volledig te zijn, de andere twee doel- stellingen waren: • Spelen met een herkenbare, attractieve speelstijl; • Spelers de kans geven zich te ontwik- kelen tot volwaardige hoofdklasser. Het spelen met een herkenbare, attractieve speelstijl is iets wat zich verder heeft ont- wikkeld. We hebben aangetoond dat ook op hoofdklasseniveau in grote lijnen altijd op dezelfde wijze gespeeld kan worden. Aanvallend voetbal in een vaste formatie met veel druk naar voren. Ook in mindere periodes is daaraan zo veel als mogelijk vastgehouden. Het afgelopen seizoen heeft een groot aantal spelers de kans gekregen zich ver- der te ontwikkelen. Een aantal is daarin geslaagd, maar ook een aantal niet. Ieder selectielid is uitvoerig gevolgd en puur op basis van kwaliteit beoordeeld. Vervolgens is er bekeken welke opties er binnen de vereniging waren en - als laatste - wat aangetrokken moest worden van andere verenigingen. Dit alles met de gedachte om dit seizoen door te pakken. Resultaat is dat we van vijftien spelers afscheid hebben genomen en dat er elf nieuwe spelers aan de selectie zijn toege- voegd. We zijn trots op het feit dat tussen de nieuwelingen drie spelers uit de eigen jeugdopleiding zitten. Bovendien zijn in de loop van het afgelopen seizoen al twee jonge spelers uit de B-selectie toegevoegd aan de A-selectie. De aangetrokken spe- lers komen allemaal van een hoofdklasser, topklasser of een BVO vandaan. Voor het nieuwe seizoen blijven twee van de drie eerder geformuleerde doelstellin- gen hetzelfde. De derde wordt anders: dit seizoen zal het streven zijn om aan te slui- ten bij de top van de hoofdklasse. Een uit- daging, want in de Hoofdklasse A zit een aantal ploegen dat op korte termijn naar de Topklasse wil en ook nog eens twee de- gradanten uit de Topklasse. De Hoofdklasse A is een zware afdeling, met aantrekkelijke tegenstanders en een regionaal tintje. Im- mers, drie van onze opponenten zitten op maximaal vijftien kilometer afstand van ons sportpark Panhuis, namelijk vv Benne- kom, DTS ’33 en VVA ‘71. Dit alles bij elkaar maakt het seizoen 2012-2013 een seizoen om naar uit te kijken. Ook een seizoen waar alles in het teken moet staan van betere resultaten. We moeten als totale vereniging ‘honger’ hebben om beter te worden. Commitment tonen, presteren en ontwikkelen, zowel binnen als buiten het veld. Met respect voor ieders mening, maar wel met een vaste koers. Een koers naar de top. Peter Visee & Kees Muller DOVO_PG_2012.indd 7 20-8-2012 9:07:19
 • 8. Gebr. van Gent Ede, Copernicuslaan 7-9, 0318-697855 Veenendaal, Galileïstraat 2, 0318-526767 316H Ook na 1 juli Nederlandsgrootsteautomet14%bijtellingstaatvanafnuvooruklaarbijdeToyotadealer.Komproefladenen ervaar zelf hoe groot 1.750 liter bagageruimte is. Of neem uw team mee en geniet van de 7 zitplaatsen tijdens een proefrit. De Full Hybrid Prius Wagon verbruikt slechts 4,1 l/100 km en is BPM- en wegenbelastingvrij. UleastdePriusWagonalvanaf€439,-permaand.KijkvooreenToyotadealerbijuindebuurtopwww.toyota.nl Brandstofverbruik (566/2011J/EC) 4,1L/100km (24,4km/L) en CO2 96 gr/km. Prijs incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Lease vanaf € 439,- per maand o.b.v. Full Operational Lease, 60 maanden en 20.000 km per jaar. Incl. 75% bonus/malus, excl. BTW en brandstof. Aangeboden door Toyota Financial Services. Afgebeeld: Prius Wagon Dynamic Business (€ 37.500,-) met 17” accessoire velgen. Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info: bel gratis 0800-0369 of kijk opwww.toyota.nl Er is ruimte genoeg voor de hele kampioenploeg. De Prius Wagon vanaf € 30.990,- Kom proefladen (en rijden). 545_TOYOTA_PriusWagonProef_190x135_vGent_WT2.indd 1 05-07-12 16:21 0077617.pdf 1 9-7-2012 12:15:15 speel ook mee met professionals VBA Van Braak Accountants is een on- afhankelijke adviesgroep van accountants en belasting- adviseurs. Wat uw doel ook is wij helpen u graag met de juiste voorzet en creëren kansen zodat u straks beter kunt scoren. Eerlijk en sportief... want zo zijn wij! Kleine details maken het grote verschil... Wij zijn net zo ondernemend als u! Wij zijn VBa Van Braak accountants. ondernemers pur sang. net als u. Wij staan geheel tot uw dienst. ons gezamenlijke doel: halen uit de cijfers wat erin zit en vooral niet teveel betalen. Wij gaan voor een zo goed mogelijk bedrijfsresultaat, daarom geloven wij in mee-ondernemen. Wij verdiepen ons als geen ander in uw onderneming. Wij zetten onze knowhow optimaal in en gaan voor u tot het uiterste, alsof het onze eigen onderneming is. de beste scorekansen.de beste scorekansen. Voor meer informatie: VBA Van Braak Accountants Veenendaal Vendelier 71 3905 PD Veenendaal Postbus 649 3900 AP Veenendaal T 0318-587373 F 0318-500442 E info@vba-veenendaal.nl 0077698.pdf 1 13-2-2012 16:41:38 www.vanhunnikautogroep.nlwww.vanhunnikautogroep.nlwww.vanhunnikautogroep.nl 0080357.pdf 1 4-4-2012 12:43:47 DOVO_PG_2012.indd 8 20-8-2012 9:07:25
 • 9. 9p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3 dovo 2 DOVO 2 VERNIEUWD Talent in ontwikkeling De titel van de tekst zegt het al: DOVO 2 is een nieuwe weg ingeslagen. Vanaf de start van het seizoen 2012-2013 zal het tweede senioren elftal van vv DOVO er anders uitzien. Veel spelers zijn vertrokken en veel eigen jeugd is doorgeschoven. DOVO 2 is vanaf het nieuwe seizoen eigen- lijk het hoogste jeugdteam geworden van de club. Met tien spelers die vorig jaar nog deel uitmaakten van het kampioenselftal van de A1, aangevuld met een aantal oude- re jongens en natuurlijk de spelers die gaan terugkomen vanuit de A-selectie, staat er een hele jonge maar talentvolle groep. Voor de meesten zal het spelen bij de senioren een grote aanpassing vereisen, vooral op het fysieke en mentale vlak. Voetbaltech- nisch hoeft echter niemand over deze groep in te zitten. De doelstelling is dat spelers niet langdu- rig in het tweede elftal gaan spelen, wat voorheen wel vaak gebeurde. Het tweede dient een springplank te gaan worden voor jong talent richting het eerste elftal. Mooie voorbeelden hiervan zijn natuurlijk Wayne Berry en Faisal Kaouass, die zich vorig jaar in het tweede en Jong DOVO in de kijker hebben gespeeld en nu deel uitmaken van de A-selectie. De doelstellingen van DOVO 2 zijn daarom heel duidelijk: • Zoveel mogelijk jonge talenten afleveren bij de A-selectie. • Het behoud van DOVO 2 in de reserve hoofdklasse met verzorgd en herkenbaar voetbal. Deze doelstellingen ga ik, David Wagens- veld, als nieuwe trainer van DOVO 2 pro- beren te realiseren. Het is voor mij het 3e seizoen als trainer bij DOVO. Na twee jaar de A1 onder mijn hoede te hebben gehad, waarin we vorig jaar glansrijk kampioen werden, werd het tijd voor een nieuwe uit- daging. Het nieuwe jasje waar DOVO 2 in wordt gestoken, spreekt mij erg aan. In de vorige twee jaar zijn er al verschillen- de jongens vanuit de jeugd aangesloten bij de A-selectie, zoals Donovan Rijlaarsdam, Ariën Bakkenes, Marco de Gooijer en Ru- ben Rentenaar. Het zou alleen maar mooier worden als ik over een aantal jaar een groot gedeelte van het eerste elftal voorbij heb zien komen, want daar doen we het uitein- delijk voor. Ook in het nieuwe seizoen word ik weer geassisteerd door Hans Outshoven (leider) en Hennie den Houting (assistent scheids- rechter), die ook de overstap maken van de A1 naar het tweede team. Jaap Beumer zal evenals het vorige seizoen verantwoorde- lijk zijn voor de medische begeleiding. Wij als staf hopen u graag een keer te mogen verwelkomen bij een wedstrijd van DOVO 2 om kennis te maken met de talenten van de toekomst. Sportieve groet, David Wagensveld. Trainer DOVO 2 DOVO_PG_2012.indd 9 20-8-2012 9:07:30
 • 10. 0077346.pdf 1 9-2-2012 11:46:54DOVO_PG_2012.indd 10 20-8-2012 9:07:31
 • 11. 11p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3 CoLUMn I HAVE A DREAM Bert van Sas Dat was eigenlijk mijn eerste gedachte toen mij gevraagd werd te schrijven over mijn visie. Dan lijkt het wellicht vreemd om te be- ginnen met een uitspraak van dr. Martin Luther King, gedaan op de trappen van het Lincoln Memorial op 28 augustus 1963. Helemaal als je bedenkt dat deze dominee stond voor geweldloosheid en ik me bezig houd met een tak van sport, die ooit door Rinus Michels werd getypeerd als: “Zoiets als oorlog. Wie te netjes blijft, is verlo- ren.” Toch vind ik het een hele passende gedachte als je kijkt naar de betekenis van het woord visie: een algemene voorstelling van de toekomst van een organisatie. Waar gaan we voor? Wat is onze toekomstdroom? Ik droom dan dat ons 1e team actief is in de Topklasse van het amateurvoetbal en daar een toonaangevende rol speelt met zoveel mogelijk zelf opgeleide spelers. Een team, dat speelt op een herken- bare, attractieve manier. Ik droom dan van DOVO-spelers die, zoals Johan Cruyff zegt, heel goed weten wat ze kunnen en vergeten wat ze niet kunnen. Spelers die met plezier en veel zelfvertrouwen lekker lopen te voetballen en het optimale rendement uit hun kwa- liteiten halen. Ik droom dan dat onze jeugdteams op het (voor DOVO) hoogst mo- gelijke niveau spelen. Het 2e team in de reserve-hoofdklasse, de A-, B- en C-junioren op 2e divisieniveau en de pupillen in de hoofd- klasse. Ik droom dan dat de DOVO-jeugdopleiding door de KNVB is gecertificeerd en te boek staat als een van de beste opleidingen in de regio Zuidoost-Utrecht. Nu hoor ik u zeggen: “droom maar lekker verder” of “de meeste dromen zijn bedrog.” Feit is dat er vorig seizoen al flinke stappen zijn gezet om deze droom waar te maken. Het 1e team heeft zich op een geweldige manier gehandhaafd in de hoofdklasse en gaat verder bouwen. Het 2e team heeft zich probleemloos gehandhaafd in de reserve-hoofdklasse en gaat in het nieuwe seizoen als hoogste jeugdteam opnieuw proberen deze doelstelling te halen. Zowel de A- als de B-junioren zijn gepromo- veerd naar de 4e divisie, de C-junioren hebben zich gehandhaafd op 2e divisie-niveau, de D- en E-pupillen zijn kampioen geworden. En aan de basis van de piramide - bij de mini’s, Champions League en F-pupillen werd de fundering gelegd voor (nog) meer kwaliteit. Maar… stilstand is achteruitgang! We moeten blijven zoeken naar talent (interne scouting), alert blijven op al die verschillende indi- viduele spelers en hun (on)mogelijkheden, streven naar mogelijk- heden om meer te gaan trainen, perfectionering van de accom- modatie en van onze trainer-coaches en begeleiding, (nog) betere communicatie met elkaar, etc. I have a dream… Ambitieus? Idealistisch? Ik zou zeggen: “Mensen, we gáán ervoor!” Heel veel voetbalplezier in het komende seizoen. 11:46:54 DOVO_PG_2012.indd 11 20-8-2012 9:07:33
 • 12. Een geheel eigen lijnvoering, ongekende technologische hoogstandjes en een zeldzame elegantie, de Citroën DS5 is ontwikkeld om grenzen te doorbreken. Als bewijs zorgt de 4-wiel aangedreven Full Hybrid Diesel-technologie van 200 pk (147 kW) voor een CO2 uitstoot van slechts 91 g/km. Daarmee heeft u slechts 14% bijtelling en betaalt u nu geen wegenbelasting. U rijdt al een Citroën DS5 Hybrid4 Business vanaf € 38.990. Gem. verbruik: 3,6/100 km; 27,8 km/l; CO2 91 g/km. Leaseprijs vanaf € 699 excl. BTW, Full Service Operational Lease excl. brandstof, incl. metallic lak via Citroën Business Finance op basis van 48 maanden, 20.000 km per jaar. Afgebeeld model kan afwijken van het standaardmodel. Wijzigen voorbehouden. CITROËN DS5 HYBRID4 VERANDER DE DEFINITIE HYBRIDE & DIESEL VAN HUNNIK AUTOGROEP WWW.VANHUNNIKAUTOGROEP.NL ARNHEM - DE OVERMAAT 31 - TEL. 026-3202300 EDE - KELVINSTRAAT 39 - TEL. 0318-614551 OSS - GRIEKENWEG 26 - TEL. 0412-632933 TIEL - SIMON STEVINSTRAAT 15 - TEL. 0344-612544 VEENENDAAL - NEWTONSTRAAT 12 - TEL. 0318-519063 GEEN WEGENBELASTING 0077613.pdf 1 16-8-2012 8:54:08 Massage op de werkplek • Kostenbesparend want: voorkomt en verhelpt arbeidsgerelateerde klachten • Wordt ervaren als secundaire arbeidsvoorwaarde • Fiscaal aftrekbaar voor info en/of vrijblijvende demonstratie: T. 0318-595472 intouch@hetnet.nl www.intouch-total-balance.nl ook voor relatiebeheer op beurzen nl L A A R EAU B.V. gunning, ns de bouw. sburo R Goed voor elkaar Dennenheul, Ermelo T (0341) 56 86 00 3 zalen (tot 90 personen) • 32 hotelkamers De Werelt, Lunteren T (0318) 48 46 41 15 zalen (tot 600 personen) • 127 hotelkamers Uw adres voor: Cafetaria Catering Bedrijfslunches Warme en Koude hapjes Ruim belegde broodjes Groeneveldeselaan 31 - 3902 HA Veenendaal Tel.: 0318508610 www.lunchroomdeboulevard.nl info@lunchroomdeboulevard.nl Facebook: lunchroom de boulevard Twitter: LunchBoulevard 0080085.pdf 1 29-6-2012 15:54:55 MMC Veenendaal | Patrimoniumlaan 4 | 3904AD | Veenendaal (T) 0318 830 220 | www.mmcveenendaal.nl | info@mmcveenendaal.nl 0078804.pdf 1 6-7-2012 11:28:50 Rivadacleaning heeft een goede naam en goede zakelijke referenties in de portefeuille. Door onze prijs en kwaliteitsverhouding kunnen wij bieden wat veel schoonmaakbedrijven niet hebben. Rivadacleaning staat voor discretie, vakkennis en gebruik van de juiste produkten. Wij worden ondersteund door de leveranciers van onze schoonmaakprodukten. Dit is onze kracht! Oeverzwaluw 16 | 3905 SC Veenendaal | Tel.06-41431385 0080122.pdf 1 28-3-2012 10:45:29 Een kilo vlees is een kilo dier, geen stuntartikel Koop geen KiloKnaller! www.vanhunnikautogroep.nlwww.vanhunnikautogroep.nlwww.vanhunnikautogroep.nl 0080357.pdf 1 4-4-2012 12:43:47 DOVO_PG_2012.indd 12 20-8-2012 9:07:36
 • 13. 13p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3 Jong dovo DE SCHAKEL Voor jonge talentvolle spelers blijkt de overstap van de A1-jeugd naar de A-selectie erg groot. Zeker geen schande, daar het ver- schil tussen jeugd- en seniorenvoetbal groot is. Er wordt technisch en tactisch meer gevraagd, maar ook fysiek. Vandaar dat een belangrijke rol is weggelegd voor ons tweede team, dit seizoen bestaande uit oud A1-spelers en zelfs een tweedejaars A1-spe- ler. Niet de leeftijd moet bepalen in welk team je speelt, maar je kwaliteiten. Zeker een voorwaarde als je zoveel mogelijk zelf opgeleide spelers in de A-selectie wilt krijgen. Om de drempel naar de A-selectie nog ver- der te verlagen neemt DOVO deel aan de door FC Utrecht georganiseerde Beloften- competitie. Ons beloftenteam bestaat uit een wisselende mix van jonge spelers van DOVO 1 en 2 en de jeugdselecties DOVO A1 en B1. Hiermee is dit team een belangrijke schakel, enerzijds om de jeugdspelers te la- ten wennen aan fysiek sterkere tegenstan- ders, anderzijds om de jonge talenten, die eventueel al in het seniorenvoetbal spelen op een nog hoger niveau te laten spelen. Zeker een prachtige uitdaging voor de spe- lers die uitgenodigd worden om in dit team te spelen. Onder begeleiding van hoofdtrainer Peter Visee wordt op dezelfde wijze gespeeld als DOVO 1, wat een prima beoordelings- periode oplevert voor de technische staf. Wie structureel presteert, wordt beloond. Resultaten zijn al zichtbaar. Twee spelers werden, mede door hun vertoonde spel in de beloftencompetitie, het afgelopen sei- zoen tussentijds overgeheveld naar de A- selectie. Bovendien maken in het nieuwe seizoen twee oud A1-spelers en zelfs een tweedejaars A1-speler hun opwachting in de A-selectie. Jong DOVO speelt per seizoen negen wed- strijden op de dinsdagavond. Thuiswedstrij- den beginnen altijd om 20.00 uur. De week voor een wedstrijd wordt een gezamenlijke training afgewerkt. De volgende verenigingen nemen komend seizoen deel aan de beloftencompetitie: ARC, sv Argon, vv Bennekom, DOVO, usv Elinkwijk, sv Huizen, GVVV, vv De Meern, FC Utrecht en IJsselmeervogels. Kees Muller Teammanager (Jong) DOVO Ariën Bakkenes David Scholten Erik van de Putte Jacco van de Brink Ruben Rentenaar DOVO_PG_2012.indd 13 20-8-2012 9:07:42
 • 14. 0077614.pdf 1 9-2-2012 12:08:19 www.valleiautogroep.nl Vallei Auto Groep • Verkoop en onderhoud Volkswagen, Audi, SEAT, Volkswagen Bedrijfswagens, Škoda • Schadeafdeling • Autoverhuur • Leasing Galileïstraat 27-29 | 3902 HR Veenendaal | T: (0318) 509 999 T o t a l e m o b i l i t e i t o n d e r é é n d a k V e e n e n d a a l 0080106.pdf 1 4-7-2012 11:35:41 DOVO_PG_2012.indd 14 20-8-2012 9:07:48
 • 15. 15p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3 sponsors vriJetiJdsKLeding In de winkel aan de Hoogstraat kwamen ook dit jaar weer een aantal spelers de nieuwe kleding helpen uitzoeken. De vrijetijdskleding van DOVO1 wordt ook dit jaar weer gesponsord door Siras Koerier, G. van Beek Kolen en Olie, CROP registeraccountants en CROP belastingadviseurs en natuurlijk Lake Side. DOVO_PG_2012.indd 15 20-8-2012 9:07:56
 • 16. Onze producten hebben gegarandeerd een perfecte smaak dankzij onze eersteklas kwaliteitsproducten van onder andere: JEDE, Nestlé, Nescafé, Van Houten, Lipton, Maggi, Zoegas, Cup a Soup, Coca Cola. JEDE is van origine een Zweeds bedrijf en is onderdeel van Nestlé. Automaten assortiment: Vriesdroog koffieautomaten Fresh brew koffieautomaten Koffiebonen koffieautomaten Hot Cup koffieautomaten Jede Koffieautomaten B.V. Electronenstraat 6 3903 KJ Veenendaal T: 0318 - 528 000 www.jede.nl 0077623.pdf 1 4-7-2012 14:00:08 Kleur Hart voor www.grafiteam.nl DTP-STUDIO OFFSETDRUKKERIJ DIGITAL PRINTING Wildeman 8, Veenendaal T (0318) 52 12 11 E info@grafiteam.nl Adv_92x135b.indd 1 14-07-2010 11:31:200079790.pdf 1 10-7-2012 11:08:02 0080255.pdf 1 17-7-2012 13:15:420078473.pdf 1 1-3-2012 9:15:21 www.vanhunnikautogroep.nlwww.vanhunnikautogroep.nlwww.vanhunnikautogroep.nl 0080357.pdf 1 4-4-2012 12:43:47 DOVO_PG_2012.indd 16 20-8-2012 9:07:59
 • 17. 17 Commerciële Commissie DOVO Links: Rien Bouman, bestuurslid DOVO commerciële zaken; Bart van Wijk, voorzitter commerciële commissie; Dario Castiglione, secretaris commerciële commissie; Ton de Roos, manager commerciële zaken; Roel van Beek, manager commerciële zaken; Rechts: Jules Kingma, manager commerciële zaken; Marco van Boggelen, bordencoördinator; Hans Jansen, kledingcoördinator; Hans van Setten, PR en communicatie p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3 SAMEN MET U NAAR DE TOP! DOVO = samenwerking De gewenste, nauwere samenwerking met onze Businessclub De Heuvelrug is een feit geworden. Voor u als ondernemer biedt dat - naast business en netwerken - de mo- gelijkheid om maatschappelijk en sportief partner te worden van de grootste sport- vereniging van Veenendaal en op die manier iets terug te doen voor de maatschappij. DOVO = sportief Op sportief gebied gebeurt er veel bij DOVO! DOVO zal met 78 teams de competitie in gaan, 6 meer dan het afgelopen seizoen. In het voorbije jaar behaalden jeugdselecties diverse kampioenschappen en rondde het eerste elftal de comeback in de hoofdklasse succesvol af. Om op sportief gebied succesvol te blijven, is uw sponsorbijdrage van groot belang. U kunt kiezen uit vele mogelijkheden, zoals sponsoring van kleding, de bus, een bord, wedstrijdbal of evenement, etc.! U vindt alle mogelijkheden op de volgende pagina’s. DOVO = maatschappelijk betrokken DOVO levert onder meer een bijdrage aan de re-integratie en bemiddeling naar de arbeidsmarkt van jonge uitkeringsgerechtigden van de gemeenten Veenendaal en Rhenen. Tevens bieden wij ruimte voor buitenschoolse opvang, werken we samen met middelbare scholen en kunnen jeugdspelers huiswerkbegeleiding krijgen. Een elftal van jonge arbeidsongeschikten begeleiden wij bij hun deelname aan de lan- delijke Dutch Career Cup. Verderop in deze Presentatiegids leest u meer over alle maatschappelijke activiteiten van DOVO. Samen met u willen wij – ook op sociaal/ maatschappelijk gebied - gaan voor de top! DOVO = business In 1993 is Businessclub De Heuvelrug (BCH) opgericht, met twee doelstellingen: het bevorderen van onderlinge, zakelijke contacten en het financieel ondersteunen van DOVO. De BCH heeft grote bekendheid verworven, dankzij de veelzijdige mogelijk- heden die jaarlijks worden geboden om uw zakelijk netwerk te vergroten. Zo zijn er de maandelijkse, drukbezochte soos, netwerklunches, ontbijtsessies, aansprekende gastsprekers, het eindejaarsfeest, een middagje golfen, etc. De BCH is dan ook het grootste – en nog steeds sterkst groeiende – businessplatform in de regio. Wij kijken uit naar een hernieuwde of eerste kennismaking! Allereerst willen wij alle bedrijven en particulieren die de voetbalvereniging DOVO door sponsoring of anderszins ondersteunen hartelijk danken voor hun bijdragen de afgelopen jaren. Wij realiseren ons dat dit in deze economisch lastige tijd geen vanzelfsprekendheid is. Wij hopen dat wij de komende tijd ook op uw steun mogen rekenen. Samen met u willen wij met DOVO naar de top! Ons beleid berust op vier pijlers, namelijk: samenwerking, sportiviteit, maatschappelijke betrokkenheid en business.Rien Bouman Bart van Wijk Dario Castiglione Ton de Roos Jules Kingma Marco v. Boggelen Hans Jansen Hans van Setten Roel van Beek CoMMerCie DOVO_PG_2012.indd 17 20-8-2012 9:08:05
 • 18. S Z T B N C W J N ( L N S D R E B B h B B B M B B M s E A P ESponsormogelijkheden HOOFDSPONSOR Er is ruimte voor twee hoofdsponsors van DOVO 1. We zijn er trots op dat Rabobank Vallei & Rijn al vele jaren één van die hoofdsponsors is. CLUBSPONSOR Deze sponsort vv DOVO over de volle breedte van de vereniging. SPONSOR VOETBALOPLEIDING Deze sponsoren zetten zich in voor de Jeugdopleiding bij DOVO. KLEDINGSPONSORING DOVO 1 Logo op achterzijde shirt: € 12.500,- Logo op broekjes: € 3.000,- VRIJETIJDSKLEDING DOVO 1 Logo vermelding op de vrijetijdskleding van de spelers. (max. 4 logo’s) € 1.000,- WEDSTRIJDSPONSOR U wordt op diverse manieren aangekondigd als wedstrijdsponsor van een thuiswedstrijd van DOVO 1 € 150,- BALSPONSOR U wordt vermeld als balsponsor van een thuiswedstrijd van DOVO 1 € 75,- DOVO THUISADVERTENTIE Uw advertentie het hele seizoen in het programmaboekje van de thuiswedstrijden van DOVO 1 vanaf € 75,- BUSSPONSOR Uw logo op de spelersbus van DOVO 1 € 195,- LICHTMAST RECLAME € 150,- SCOREBORD RECLAME € 375,- SPANDOEK NAAST SCOREBORD € 1.250,- MEDIAPAKKET Logo op: website, social media, schermen businesshome en clubhuis € 149,- VLAGGEN ROND HOOFDVELD U levert de vlag aan en wij zorgen dat deze iedere thuiswedstrijd van DOVO 1 in top hangt. € 250,- BORDEN LANGS DE VELDEN Roterende borden hoofdveld 6 meter € 495,- 9 meter € 695,- 12 meter € 850,- 18 meter € 1.095,- Vaste borden hoofdveld 6 meter € 395,- 9 meter € 595,- 12 meter € 795,- 18 meter € 995,- Vaste borden bijvelden 6 meter € 250,- 9 meter € 350,- 12 meter € 450,- 18 meter € 595,- Prijzen excl. aanmaakkosten OVERIGE RECLAMEBORDEN OP AANVRAAG (voorzijde/achterzijde tribune, bord aankondiging wedstrijd aan clubhuis etc.) RAD VAN AVONTUUR Uw logo op één van de vakjes voor de verloting € 95,- DIGITALE NIEUWSBRIEF Uw logo in de digitale nieuwsbrief inclusief link naar uw website € 75,- TENUESPONSORING (E-F TEAMS) Circa € 450,- (standaard: shirt, broekje en kousen) TENUESPONSORING (A,B,C EN D TEAMS) Circa € 750,- (standaard: shirt, broekje en kousen) Uw logo komt 2-3 jaar op de voorkant van de shirts te staan. DOVO-BCH-KRANT Redactioneel artikel met advertentie € 295,- EVENTSPONSOR Bijvoorbeeld het Jan Ditewig toernooi, Harm Haan toernooi etc. Prijs op aanvraag. Wilt u een team ook met andere zaken ondersteunen, dan kan dit uiteraard. Denk hierbij aan uw bedrijfslogo op trainingspakken, uit-shirts, tassen, etc. En er zijn nog veel meer mogelijkheden om onze prachtige voetbalvereniging te ondersteunen. In een persoonlijk gesprek lichten wij deze graag toe. Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen per jaar/seizoen en excl. aanmaakkosten. Alle prijzen zijn excl. B.T.W. DOVO_PG_2012.indd 18 20-8-2012 9:08:06
 • 19. Goud Zilver Brons BCH BCH ZZP Seizoenskaarten v.v. DOVO 6 4 3 2 1 Zitplaats hoofdtribune 6 4 3 2 1 Toegangspassen voor de BCH 6 4 3 2 1 BCH Soos 10x 6 pers. 4 pers. 3 pers. 2 pers. 1 pers. Nieuwjaarsreceptie BCH 6 pers. 4 pers. 3 pers. 2 pers. 1 pers. Catering tijdens activiteiten BCH 6 pers. 4 pers. 3 pers. 2 pers. 1 pers. Wedstrijd van de Maand 6 pers. 4 pers. 3 pers. 2 pers. 1 pers. Jaarfeest BCH 6 pers. 4 pers. 3 pers. 2 pers. 1 pers. Netwerk activiteiten (zoals lezing, bedrijfsbezoek) 2 pers. 2 pers. 2 pers. 2 pers. 1 pers. Ladies’Day BCH 2 pers. 2 pers. 2 pers. 2 pers. 1 pers. Nieuwsbrief BCH ja ja ja ja ja Smoelenboek website BCH ja ja ja ja ja Deelname sponsortoernooi ja ja ja ja ja Reclamebord (excl. aanmaakkosten) 18 meter 12 meter 6 meter Exclusieve netwerk activiteiten 2 pers. 1 pers. 1 pers. Bedrijfsnaam op de website BCH ja ja ja Bedrijfsnaam op het bord in het businesshome ja ja ja Bedrijfsnaam bij ingang van het sportpark ja ja ja Bedrijfsnaam op de DOVO-thuis kar ja ja ja Bedrijfsnaam op website v.v. DOVO ja ja ja Mediapakket ja ja ja Bedrijfsnaam clubhuiskantine ja ja ja Bedrijfsnaam lichtkrant tribune ja ja ja Media aandacht ondertekening sponsorcontract ja ja ja Eénmaal per seizoen wedstrijdsponsor ja Advertentie Presentatiegids v.v. DOVO 1/2 pagina 1/4 pagina Pakketprijzen € 7.500,- € 5.500,- € 2.750,- € 1.295,- € 695,- Alle prijzen zijn excl. B.T.W. Edelmetaalsponsors DOVO_PG_2012.indd 19 20-8-2012 9:08:06
 • 20. 20 20 p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3 LedenLiJst BCH 2G Haarden Design ABN AMRO Bank N.V. (voorheen Fortis Bank) ABN-AMRO Bank N.V. Adcom B.V. / Tratec Holding B.V. AdministratieRuimer, De Ambifloor B.V. Architectuur Qua hohd Mies Architectuur ArteA Grafmonumenten AS Schilderwerken Assurantiekantoor De Groot Attracht Uitzendbureau Autobedrijf Gebr. van Gent BV Axent Reclame B.V. Axius Advocaten & Mediators B en G Catering Beda Elektro Betty Visagie Biga Groep B.V. Boers Advocaten Boulevard, Lunchroom De Bouwbedrijf Dikkenberg B.V. Bouwbedrijf Valleibouw Bouwraadgever Brienissen Bomen B.V. Carrosseriebedrijf Wim van den Bosch B.V. CijferMeester CMC Assurantie & Advies Complementair B.V. Craats Party Service De Veenderhoeve, Van de Crop registeraccountants en CROP belastingadvi- seurs Crown Slim Werken CS Works Verzuimmanagement BV CTS B.V. Cunera Vloerbedekking Dames & Heren Decokay Van Dijk Delektro Veenendaal BV Dijk Schilders, Van Diligence Draads Uniek B.V. Drost Systeembouw BV Drukkerij Van Ree B.V. D-Sign Makers DutchLease B.V. Eagles BV LCD Menu Eismann vh Wim Peters Intermediair Ekris Veenendaal B.V. Elektrotechniek C. Drost BV Elst Vastgoed B.V., Van Etalageburo Wouter Kroesbergen Fysiotherapie & Training Neder Veluwe G. van Beek Kolen en Olie B.V. Garden Care Hoveniers Gastrovino De Kaasboerderij Gebr. Drost, Catering & Verhuur Gebr. Henken Veenendaal B.V. Gerritse IJzerwaren Veenendaal Golden House B.V. Grafiteam B.V., Offsetdrukkerij Groeneveld Gerechtsdeurwaarders GTS-Gral (NL) BV Hardeman-Joosten Haro Aluminium B.V. Heeren van de Wijn BV Heineken Brouwerijen Utrecht Hendi Hendriks groep BV Henzen Schoenen en Sport Hertog Fashion Heuvelman Staalhandel B.V. HL Products B.V. Hotel Ibis Veenendaal Huibers Accountants en Belastingadviseurs De Indruk Reclame & Communicatie Innax Automatisering b.v. Innax Personeelsvoorziening B.V. IW4 Bedrijven Jac.van Hardeveld Kwaliteit voor Kantoor Jan-Fotografie Jede Koffieautomaten BV Jos Winkel Brandpreventie & Arbo advies JR Quality Jumbo Petenbos Kamps Consultancy BV KantoorArt Kembo Kerstens Maatwerk Administraties Keurslagerij Henry Harzevoort Kleuver Bedrijfscommunicatie, De Kliniek voor gezelschapsdieren Kerkewijk Klomp Bedrijfsadviezen, De Koninklijke BDU Uitgeverij B.V. Lake-Side Lameris Juwelier-Diamantair Lekko Leweborgh Holding B.V. Loon Advocaten BV, Van Loon Brigade.nl Madern Techniek B.V. Maes Gastvrij, De Marc Roelofs Marketing Advies Marketing Me Media Solutions Veenendaal Midden Nederland Events MMV Consultancy Muller - Textiel bv Multi Media Center Veenendaal Munster Media BV, Van NB Special Werbladen BV Noot B.V., voorheen Vallei-Reizen Notariskantoor mr. R. Ottens Olenz Notarissen Opnivo Horecameubilair Organisatie- en adviesbureau Sport Totaal Paardekooper Cleaning Services Pactor Veenendaal BV Party Verhuur Pieter Valkenburg PensioenVizier Consultancy Veenendaal Coöperatie UA Peter van den Top Makelaardij Peugeot van Hunnik Veenendaal B.V. Plaatselijke Makelaar, De Poelier De Munt Pol Totaalinterieur, Van de Pouw Stemerdink Prometheus Informatics B.V. Prominent Vastgoed B.V. PVL Bouwadvies QR Media Qualità-advies Rabobank Vallei en Rijn Residence Rhenen Restaurant De Hof Restaurant De Vendel Restaurant Mucha Restaurant Rijkskamer Rijk, Servicegroothandel de BV Rijnpost (Wegener Huis-aan-huisMedia BV) Rockline Industries Roelofs Beheer Roelofsen Bloemen Roseboom Aannemers- en Transportbedrijf B.V. Ru-vis B.V. Schadenet Jansen B.V. Schildersbedrijf Chris Gerritsen Schipper Security BV Schuiteman Accountants & Adviseurs Schuman Incasso BV Silfhout Telecom, Van Siras Koerier Siras Secretariële Service Sita Recycling Services Slijterij Het Plein Smeba Brandbeveiliging BV Snickers Original B.V. SNS Bank SNS Bank Regio Utrecht Spirit Support Uitzendbureau B.V. Sports@Work BV Stad in Bedrijf Stern Auto BV Studiosign TBK Group Technica ICT TechTron Groep B.V. Techware Telecom B.V. Three Deal BV Toertocht Betuwe Tromp Consultancy B.V. Vallei Auto Groep BV Vallei en Eem Financieel B.V. VBA Van Braak Accountants Veen Advocaten, Van Verspreidingsbureau Rhenen VOF Verzuimoplosser, De VHM Accountants & Belasting Adviseurs BV. VinoVeen Vitesse VMR Commerciële Groei Vulka BV Walsem Holding B.V., Van Werkwijzer Uitzendbureaus BV Willemsen De Koning XMS ZPRESS Sport DOVO_PG_2012.indd 20 20-8-2012 9:08:08
 • 22. 22 22 p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3 JeUgdseLeCties A1Boven vlnr: Trainer / Coach Dick Boon, Harm Jan Haan, Jan Sterkenburg, Tim Boogers, Daan Koenen, Erik Huistra, Assistent Trainer Bert Boon Zittend vlnr: Wesley Homan, Bart Laponder, Stefan Knuever, Ruben v.d. Bosch, Nick Andriessen, Yoney van Aagten, Leon Parrin, Mathieu van Laar. B1Bovenste rij vlnr: Roy v.d. Heuvel, Nick Rosmolen, Dani Tanalepy, Ali Alshangi, Wesley Heijmans, Daan van Gestel, Armand Nienhuis, Emiel van Leeuwen, Stan van Ginkel, Rogier de Graaf, Thom Huisman, Trainer/Coach Edwin Schotsman Zittend vlnr: Tim Willemsen, Rick v.d. Brink, Norbert Meeuwisse, Jordo Duits, Guido Prins , Emiel v.d. Maat, Jesse Hollander, Vincent v.d. Weerdhof DOVO_PG_2012.indd 22 20-8-2012 9:08:13
 • 23. 23p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3 JeUgdseLeCties C1Bovenste rij vlnr: Trainer/Coach Gerben Bleijenberg, Lennard Terlouw, Matthijs v.d. Laan, Martijn van Wijk, Emiel Remerie, Julian Heijmans, Mohammed Ali Hassan, Davy van Soest, Brett Slevin, Johan Mandemaker, Aron Veldhuizen, assistent trainer Simon van den Dam Zittend vlnr: Sjors van Manen, Lars v.d. Haar, Tim v.d. Weerdhof, Stefan van Soest, Matthijs van Manen, Alec Nieboer D1Bovenste rij vlnr: Max Pouw, Merlijn Ruijs, Michael Schoeman, Matthijs Meijering, Noah Meindertsma, trainer/coach Jan Haan, Ewald van Manen, Milan Wijnstok, Ton Breeschoten. Zittend vlnr: Tarik el Khoulati, Guliano Castiglione,Jasper v.d. Brink, Antonio Taboas, Martijn Brussaard, Sjoerd v.d. Heuvel, Robert Jan van Wijk, Doriano Landman DOVO_PG_2012.indd 23 20-8-2012 9:08:17
 • 24. Adil Mahdadi Wayne Berry Leon Toonen Luc Kipmulder Giel Thijssen Faisal Kaouass Ariën Bakkenes Ritchie Steinmann Rick Bos Omar Riani Ruben Rentenaar Tom Gesgarz Marco de Gooijer Michael Jaliens 24 24 24 24 SEIZOEN 2012 - 2013 p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3 artiKeLseLeCtie & staF DOVO_PG_2012.indd 24 20-8-2012 9:08:28
 • 25. Matthieu van Ingen Assistent trainer Peter Visee Hoofdtrainer Maas Stomphorst Materiaalverzorger Jaap Beumer Medisch begeleider Kees Muller Teammanager Peter Hofman Keeperstrainer Bert van Sas Technisch manager Harold van Dijk Materiaalverzorger Elrik Bos Elbert Nieboer Mike van Houten Mike van der Kooy Donovan Rijlaarsdam Colin Broers Jaap de Brouwer Jacky Testla La Muta 25p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3 seLeCtie & staF DOVO_PG_2012.indd 25 20-8-2012 9:08:40
 • 28. Sommige zaken zijn té belangrijk om zomaar te versturen. Siras Koerier is al tientallen jaren uw betrouwbare specialist voor alle (inter)nationale spoedritten. We rijden altijd exclusief voor één opdrachtgever! Bel 0317 – 49 76 14 en ervaar het gemak van een betrouwbare organisatie met meer dan 25 jaar ervaring. Siras Koerier - Costerweg 5 - 6702 AA Wageningen - T 0317 49 76 14 - info@siras.nl - www.siras.nl SNEL EN BETROUWBAAR Waardevolle documenten - Cruciale onderdelen - Kwetsbare producten… DOVO_PG_2012.indd 28 20-8-2012 9:08:46
 • 29. 29p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3 daMes MEISJES- EN DAMESVOETBAL GROEIT BINNEN DOVO Wat in 2005 begon als een gezellig recreatieteam, begint langzamerhand serieuze vor- men aan te nemen: meisjes- en damesvoetbal groeit nog steeds binnen DOVO. Dankzij veel nieuwe aanmeldingen van sportieve meiden die staan te popelen het (kunst)gras te be- treden, zijn er komend seizoen zes meisjes- en damesteams ac- tief binnen DOVO. Meisjesteams presteerden uitstekend Afgelopen seizoen eindigde DOVO MD1 op een prachtige 2e plaats in de 1e klasse. Een talentvolle groep, waarvan een aantal eerstejaarsspelers komend seizoen zullen spelen in de MC1. Ook dit team liet van zich horen. Onder leiding van trainer Jacco Drost bereikte DOVO MC1 een verdiende 3e plaats in de 1e klasse. De meiden van DOVO MA1 draaiden een topjaar. Zij werden kam- pioen in de 2e klasse. Versterkingen beide Damesteams Ook beide damesteams lieten zien wat ze konden. DOVO Dames 2 werd 3e in de pro- motiepoule van de 5e klasse. DOVO Dames 1 draaide, onder leiding van Martin Vonk en eerste elftalspeler Tom Gesgarz, een wis- selvallig seizoen. Een bijna vliegende start in de 3e klasse werd verstoord door vele en soms ook langdurige blessures, waar- door het vaak een opluchting was als er 11 speelsters op het veld stonden. Mede dank- zij de goede hulp van Dames 2 eindigde het seizoen positief. Waar degradatie zelfs even op de loer lag, handhaafde DOVO Dames 1 zich in de 3e klasse. Door nieuwe aanwin- sten van buitenaf zijn beide damesteams versterkt en klaar voor het nieuwe seizoen. Betere doorstroming Meisjes Nieuw dit seizoen bij DOVO is de MB1. De komst van dit team bevordert de doorstro- ming binnen DOVO en zorgt ervoor dat meisjes vanaf de D in een meisjesteam kun- nen spelen. Alleen de jongste meisjes zullen in een jongensteam hun kunsten moeten vertonen. Er staat onze meiden weer een seizoen vol voetbal te wachten. En dat is iets waar deze meiden geen genoeg van kunnen krijgen! DOVO_PG_2012.indd 29 20-8-2012 9:08:51
 • 30. Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Leusden Nieuwegein Rubensstraat 215 C, 6717 VE Ede, T (0318) 648 148 www.crop.nl Als ondernemer wil je verder komen. Je bedrijf laten groeien, nog betere producten maken, processen beter onder controle krijgen... Het is een sport om het steeds beter te doen. En net als in de sport heb je van tijd tot tijd behoefte aan een sparringpartner: een trainer, een coach of gewoon een andere sporter die een stukje met je meeloopt. Zo’n sparringpartner is CROP. Professionele en ervaren registeraccountants en belastingadviseurs, die het klappen van de zweep kennen. Die zelf ondernemer zijn, net als u. Die weten wat u bezighoudt en die samen met u verder willen komen. Kom verder met een goede sparringpartner CROP_Corp_Adv_210x148_WT.indd 1 14-07-10 14:44 Wim van den Bosch BV – Generatorstraat 3a – 3903 LH Veenendaal Tel. 0318 512 928 – info@boschcarrosserie.nl – www.boschcarrosserie.nl Wim van den Bosch carrosseriebedrijf biedt maatwerk in alle vormen van carrosseriebouw: laadkleppen, afzetsystemen, open-, plywood-, snaplock-, schuifzeil-, koelcarrosserie, onderhoud, schadeherstel, spuit- en reclamewerk, etc. wenst DOVO veel succes! DOVO_PG_2012.indd 30 20-8-2012 9:08:54
 • 31. 31p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3 WeBsite & d-side WWW.DOVO.NL & WWW.DOVONET.NL Bij een grote voetbalvereniging zoals DOVO hoort natuurlijk ook een mooie website. DOVO heeft er zelfs twee. Op DOVO.NL staat alle informatie betreffende de hoofdmacht van DOVO en nieuws vanuit het bestuur en over de senioren. Op DOVONET.NL wordt al het nieuws over en voor de jeugd gezet. Daarnaast kunnen elftalleiders en trainers zelf een pagina onder- houden van hun team. Het is mogelijk om de indelingen, standen en uitslagen hierop te zetten en ook foto’s en (youtube) filmpjes. Ook is er een gastenboek waar kinderen en ouders berichten kun- nen achterlaten of kunnen afspreken wie er tijdens uitwedstrijden mee kunnen rijden. DOVO maakt ook gebruik van social media zoals Twitter en Face- book. Berichten op de diverse sites worden automatisch gedeeld. Dat zijn berichtjes vanuit het (jeugd) bestuur maar ook nieuws over het eerste elftal van DOVO. Sinds kort sturen we ook een digitale nieuwsbrief naar onze leden. Deze wordt tweewekelijks verstuurd naar de ruim 1100 leden waarvan we een e-mailadres weten. Mocht u deze nieuwsbrief nog niet ontvangen, geef dan uw e-mailadres door aan nieuwsbrief@dovo.nl. Beide sites worden voortaan onderhouden door nieuwe webmaster Hans van Setten. Hij zorgt voor de plaatsing van de content op beide sites en het draaiend houden hiervan. Ruim 14 jaar is de website vvDOVO.nl bijgehouden door Rinie de Kruyff. We zijn Rinie zeer erkentelijk voor alle tijd en energie die hij aan de website besteed heeft! En we blijven uiteraard dankbaar gebruik maken van zijn uitstekende foto’s. DOVO_PG_2012.indd 31 20-8-2012 9:09:00
 • 32. De Smalle Zijde 50 3903 LP Veenendaal T 0318 - 51 40 21 E info@barneveld-verpakkingen.nl www.barneveld-verpakkingen.nl van Barneveld Verpakkingen biedt u een totaalpakket aan verpakkingen disposables en hygiëne producten. Voor elk verpakkings- vraagstuk hebben wij een betaalbare oplossing! 0077492.pdf 1 9-2-2012 13:34:410077621.pdf 1 9-2-2012 12:11:03 0026609.pdf 1 11-8-2009 10:08:550077691.pdf 1 13-2-2012 11:21:010077818.pdf 1 13-2-2012 13:35:57 www.vanhunnikautogroep.nlwww.vanhunnikautogroep.nlwww.vanhunnikautogroep.nl 0080357.pdf 1 4-4-2012 12:43:47 DOVO_PG_2012.indd 32 20-8-2012 9:09:01
 • 33. MEER DAN VOETBAL 33p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3 MaatsCHappeLiJK SPORT-BSO IS IN TREK Exact één jaar geleden opende DOVO haar deuren voor buitenschoolse opvang van kinderen. In een periode waarin kinderop- vangorganisaties lastige tijden kennen, is de door Kwink (onderdeel van SKAR Kinder- opvang) verzorgde sport-bso een succes. Steeds meer kinderen - en ouders - raken enthousiast over de combinatie van sport met buitenschoolse opvang. 3 Keer per week - de sport-bso is open op maandag, dinsdag en donderdag - komen rond de dertig kinderen naar ‘Sportkids’, zoals de sport-bso heet. Naast de opvang in het clubhuis van DOVO worden er op het hoofdveld door gekwalificeerde peda- gogisch medewerkers van Kwink allerlei sportieve activiteiten uitgezet en begeleid. Spel- en sportoriëntatie is de doelstelling, alsmede actief en gezond in beweging zijn. Voor meer informatie en aanmeldingen: zie www.kwink.nl. SAMEN SCHOLIEREN OPLEIDEN DOVO levert komend najaar opnieuw in- houdelijke bijdragen aan de sportklassen van het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV). Binnen de lesmodule ‘Voetbal in de diepte’ verzorgen gediplomeerde trainers van DOVO voor de sportklasleerlingen een reeks voetbaltechnische trainingen. Ter af- sluiting van de module spelen teams van CLV-leerlingen oefenduels tegen jeugdelf- tallen van DOVO. Bovendien zullen functio- narissen van DOVO samen met CLV-leerlin- gen een KNVB-scheidsrechterscursus gaan volgen. Aan leerlingen van de Christelijke Scho- lengemeenschap Veenendaal (CSV) biedt DOVO ruimte om op het sportpark prak- tijkopdrachten uit te voeren. De techniek- leerlingen gaan, onder leiding van een docent en DOVO-vrijwilligers, aan de slag. Zij kunnen - onder het motto ‘levensecht leren’ - praktijkopdrachten op het vlak van bijvoorbeeld timmeren, houtbewerking, metselen en stratenmaken uitvoeren. DOVO voorziet op die manier in noodzakelijke on- derhouds- en reparatiewerkzaamheden op de accommodatie en de CSV-leerlingen doen op hun beurt ervaring op in een echte praktijksituatie. AAN DE SLAG MET WERKZOEKENDEN DOVO levert als sportief en maatschappe- lijk partner een bijdrage aan de re-integra- tie en bemiddeling naar de arbeidsmarkt van jonge uitkeringsgerechtigden. Het zogenoemde ‘Praktijkcentrum Veenendaal’ werpt aantoonbaar vruchten af: een tien- tal deelnemers is met succes aan een baan geholpen, onder meer bij bedrijven die be- gunstiger zijn van DOVO’s businessclub De Heuvelrug. Het praktijkcentrum wordt in opdracht van de gemeenten Veenendaal en Rhenen uitgevoerd door Flexpay, in samenwerking met reïntegratiebedrijf Prodies en oplei- dingsinstituut ROC A12. Jongeren (tot 28 jaar) worden vier ochtenden in de week bij DOVO ontvangen en door jobcoaches be- geleid. Die helpen onder meer bij sollicita- tieactiviteiten, vrijwilligersplaatsen en sta- geplaatsen. Er worden arbeidsactiviteiten uitgevoerd, onder meer op de accommo- datie van DOVO én op de persoon gerichte trainingen gegeven. Naast groepsactivitei- ten is er tijd voor individuele begeleiding en op de velden van DOVO ruimte voor bewe- gingssport en ontspanning. BEGELEIDING BIJ HUISWERK DOVO wil de combinatie sport en stu- die beter mogelijk maken en heeft in de huiswerkbegeleiders Meneer Brinkman en Meesterwerk twee partijen gevonden die deze doelstelling onderschrijven. Alle juni- oren die bij DOVO spelen kunnen daarom tegen aantrekkelijke condities gebruik ma- ken van hun studiebegeleiding. Voor de vijftig talentvolle voetballers van de drie belangrijkste jeugdselecties A1, B1 en C1 wordt de korting aangevuld met een bij- drage van DOVO. Deze selectiespelers trai- nen immers drie keer in de week, waardoor tijd voor school beperkter is. KLEDING VOOR GEHANDICAPTENSPORT DOVO zamelt kleding in om langs die weg het Fonds Gehandicaptensport te onder- steunen. De opbrengst van de kledingcon- tainer van de Stichting KICI, te vinden bij de fietsenstalling voor de ingang van DOVO, komt grotendeels ten goede aan het Fonds Gehandicaptensport. Dat fonds werft fi- nanciële middelen om sport mogelijk te maken voor iedereen met een handicap. De gelden worden onder meer ingezet voor de aanschaf van speciaal sport- en spelma- teriaal, organisatie van sportevenementen en het realiseren van bouwtechnische aan- passingen aan sportaccommodaties. DOVO herbergt zelf al jarenlang een G-team en biedt op die wijze ruimte aan jongens met een beperking om hun geliefde voetbal- sport te bedrijven. DEELNEMER DUTCH CAREER CUP DOVO wordt een nieuwe naam in de Dutch Career Cup, een nationaal voetbal én re- integratieproject voor werkzoekenden met een Wajong-uitkering of uit andere sociaal kwetsbare groepen. Het project bestaat uit een sportprogramma, gekoppeld aan di- verse re-integratieactiviteiten. De betrok- ken voetbalclubs zetten hun faciliteiten en contacten in om de sociale kwaliteiten van deelnemers te ontplooien en ze tevens aan een baan te helpen. Naast de lokale activiteiten (zoals trainin- gen) doen de deelnemers (minimaal 10 per team) mee aan landelijke toernooien waar alle teams aanwezig zijn. Afgelopen jaar participeerden meer dan 15 betaald voet- balclubs in de Dutch Career Cup, waaron- der Ajax, PSV, FC Utrecht en Vitesse. DOVO behoort bij de eerste tien amateurclubs die aan het project meedoen. In samenwerking met het UWV en uitzendorganisatie USG Restart is een Veenendaals DCC-team sa- mengesteld. Het team zal worden begeleid door Ad Schoeman, oud-speler van DOVO 1 en al jarenlang houder van een praktijk in sport- en bewegingseducatie. DOVO_PG_2012.indd 33 20-8-2012 9:09:02
 • 34. 0077451.pdf 1 9-2-2012 12:04:28 Ede - 0318 - 479900 Compleet - Dak heeft zich gespecialiseerd in alle soorten daksystemen en toepassingen. De werkzaamheden omvatten diverse dakconstructies zowel in de nieuwbouw als in de renovatie en het verzorgen van onderhoud aan deze dakconstructies. Desgewenst adviseren wij u als beheerder/eigenaar over de toe te passen constructies, de te volgen procedures en de financiële consequenties. Door een flexibele opstelling hebben wij de mogelijkheid in overleg met u een bij de desbetreffende situatie passende totaaloplossing te bieden. Het moge duidelijk zijn: een goed dak boven uw hoofd is alles behalve een overbodige luxe. Compleet - Dak in Ede richt zich bijna alles wat met dakbedekking te maken heeft. Dus behalve op het bedekken van daken ook op ‘randzaken’ als de betimmering rondom. Compleet - Dak is een allround dakbedekkingsbedrijf. De gediplomeerde medewerkers zijn dankzij het volgen van cursussen en opleidingen voortdurend op de hoogte van de laatste stand van de techniek. www.compleet-dak.com 0030830.pdf 1 22-9-2009 12:05:300077478.pdf 1 13-3-2012 9:37:14 Schoonmaakbedrijf Rocourt Vof is een bedrijf met een brede dienstverlening. U kunt bij ons terecht voor: Ramen wassen, ramen etsen, dakgoten schoonmaken, onderhoud van kantoren, schoonmaken vloerbedekking,in de was zetten van vloeren, schoorsteen, vegen, graffiti verwijderen etc. Voor vrijblijvende informatie kunt u altijd contact met ons opnemen via telefoonnummer (0317) 61 38 46, of per email: info@rocourt.nl. 0077482.pdf 1 27-2-2012 11:55:490027706.pdf 1 16-7-2009 11:48:470077486.pdf 1 9-2-2012 12:28:30 www.vanhunnikautogroep.nlwww.vanhunnikautogroep.nlwww.vanhunnikautogroep.nl 0080357.pdf 1 4-4-2012 12:43:47 DOVO_PG_2012.indd 34 20-8-2012 9:09:04
 • 35. Nieuw in Veenendaal Alles voor de voetbal liefhebber!! Patrimoniumlaan 23 - Veenendaal - www.100voetbal.nl 100% VOETBAL: HET OUDE EN NIEUWE ADRES VOOR ALLE DOVO TENUES EN ATTRIBUTEN Op het vertrouwde adres Patrimoniumlaan 23 heeft Reiné van Eldik met 100% Voetbal alle sportactiviteiten overgenomen van Henzen Sport. Frank Henzen richt zich voortaan op (gewone) schoenen en podologie. Wie over de drempel komt, stapt de grasmat op van 100% Voetbal. In deze sportieve ambiance komen alle denkbare voetbalaccessoires uitstekend tot hun recht. Naast alle tenues en materialen van DOVO heeft 100% Voetbal een grote collectie voetbalschoenen. Veel soorten en maten zijn ook direct op voorraad. Verder hangen de wanden vol met shirts van alle bekende Nederlandse en buitenlandse topteams en –spelers. Een shirt van je favo- riete speler is natuurlijk leuk om zelf te kopen, maar vaak ook een geweldig cadeau-idee voor jong en oud. De echte voetballiefhebber hoeft dus nog maar één naam te onthouden: 100% VOETBAL. DOVO_PG_2012.indd 35 20-8-2012 9:09:08
 • 36. Official Dealer Official Partner 0077799.pdf 1 9-3-2012 14:04:27 WIE IS DONKERVOORT INCASSO Donkervoort incasso is een laagdrempelig, overzichtelijk en effectief debiteurenbeheerder en incasso bedrijf in de regio Midden Nederland. Welke bedrijven maken gebruik van Donkervoort Incasso? Opdrachtgevers komen uit alle lagen van het MKB. Te weten: - Aannemers - Installatiebedrijven - Dealers van autobedrijven - Garage bedrijven - Benzinestations - Sportscholen - Transportbedrijven - Groen en straatwerk - Grondverzetbedrijven - Party centers CONTACT Voor een nadere kennismaking of vragen over de op deze site beschreven diensten kunt u ons een korte brief sturen, bellen, faxen of e-mailen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Donkervoort Incasso Postbus 182 3900 AD Veenendaal Goudvink 93 3906 AK Veenendaal T:0318 - 55 41 67 F:0318 - 55 34 45 E: mailbox1@donkervoort-incasso.nl W: www.donkervoort-incasso.nl 0080094.pdf 1 23-3-2012 10:47:030083316.pdf 1 20-6-2012 14:32:11 www.vanhunnikautogroep.nlwww.vanhunnikautogroep.nlwww.vanhunnikautogroep.nl 0080357.pdf 1 4-4-2012 12:43:47 DOVO_PG_2012.indd 36 20-8-2012 9:09:09
 • 37. p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3 FansHop 37p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3 FANSHOP Afgelopen seizoen vierde de Fanshop alweer het 12,5 jarig jubileum. We begonnen met de bekende marktkraam en beschikken nu alweer 3 jaar over de prachtige Fanshop win- kel aan de kantine langs het hoofdveld. Inmiddels kan iede- re DOVO-fan ook terecht in de Fanshop webshop, mede dank- zij webmaster Paul Rebergen (www.dovofanshop.nl). De DOVO Fanshop is vrij uniek in het Nederlandse amateur voetbal. We zijn best trots op ons prachtige en betaalbare assortiment van zo’n 65 DOVO fan-artikelen. Daarnaast is er nog het aanbod van de losse, officiële DOVO kleding zoals shirt, broekje, sokken, trainingspak, regenjack, slidingbroek, scheenbeschermers en tassen. Ook dit seizoen zal de Fanshop weer op de gebruikelijke uren open zijn: iedere zaterdag van 9.00 uur tot ongeveer 13.00 uur en bij thuiswedstrijden van DOVO 1 tot 17.00 uur. Ook op woensdagmiddag is het mogelijk om Fanshop artikelen of kleding te kopen. Vraag dan bij de bar naar Neel Bouman. Voor het seizoen 2012-2013 hebben we weer een aantal artikelen aan het assortiment toegevoegd. Zo is er een heus DOVO slabbetje voor de allerjongste leden, een mini noisy hoorn en handschoenen met DOVO-logo. Verder is er een nieuwe versie van het rode badlaken met logo. Kom ook eens in de Fanshop kijken naar de nieuwe leren ballen en mini ballen, die voorzien zijn van een modern en dynamisch design. Bij de thuiswedstrijden is er vanuit de shop tevens weer de alom bekende warme worst verkrijgbaar en bij koud weer is er natuurlijk snert. Ook zorgen we weer voor de muziek rond de thuiswedstrijden van DOVO 1 en de vlaggenparade. Kom eens langs in de Fanshop voor leuke cadeau-ideeën of kijk op www.dovofanshop. nl en bestel je favoriete artikelen! Tot ziens in de Fanshop, Ton Roek en Jos Heij Slabbetje Mini noisy hoorn Wollen handschoenen Badlaken Mini noisy hoorn DOVO_PG_2012.indd 37 20-8-2012 9:09:35
 • 38. 0077954.pdf 1 16-2-2012 8:58:37 HetOverslag64 3906ACVeenendaal T:0318-541509 www.h airlinehaarverzorging.nl Hairline Haarverzorging 0078389.pdf 1 23-2-2012 10:21:56 0078649.pdf 1 1-3-2012 9:17:37 J.P.C. Leinweberstraat 79 3905 EH Veenendaal Mob: (06) 48 15 25 89 DiepvrieshuisDienst With passion 0078667.pdf 1 29-6-2012 15:38:57 Een geheel eigen lijnvoering, ongekende technologische hoogstandjes en een zeldzame elegantie, de Citroën DS5 is ontwikkeld om grenzen te doorbreken. Als bewijs zorgt de 4-wiel aangedreven Full Hybrid Diesel-technologie van 200 pk (147 kW) voor een CO2 uitstoot van slechts 91 g/km. Daarmee heeft u slechts 14% bijtelling en betaalt u nu geen wegenbelasting. U rijdt al een Citroën DS5 Hybrid4 Business vanaf € 38.990. Gem. verbruik: 3,6/100 km; 27,8 km/l; CO2 91 g/km. Leaseprijs vanaf € 699 excl. BTW, Full Service Operational Lease excl. brandstof, incl. metallic lak via Citroën Business Finance op basis van 48 maanden, 20.000 km per jaar. Afgebeeld model kan afwijken van het standaardmodel. Wijzigen voorbehouden. CITROËN DS5 HYBRID4 VERANDER DE DEFINITIE HYBRIDE & DIESEL VAN HUNNIK AUTOGROEP WWW.VANHUNNIKAUTOGROEP.NL ARNHEM - DE OVERMAAT 31 - TEL. 026-3202300 EDE - KELVINSTRAAT 39 - TEL. 0318-614551 OSS - GRIEKENWEG 26 - TEL. 0412-632933 TIEL - SIMON STEVINSTRAAT 15 - TEL. 0344-612544 VEENENDAAL - NEWTONSTRAAT 12 - TEL. 0318-519063 GEEN WEGENBELASTING 0088890.pdf 1 16-8-2012 8:56:33 www.vanhunnikautogroep.nlwww.vanhunnikautogroep.nlwww.vanhunnikautogroep.nl 0080357.pdf 1 4-4-2012 12:43:47 DOVO_PG_2012.indd 38 20-8-2012 9:09:38
 • 39. 39p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3 Mini’s & CHaMpions LeagUe MINI’S EN CHAMPIONS LEAGUE BIJ DOVO Dat je nooit te jong bent om plezier te hebben met voetbal- len, bewijzen de Mini’s. Speler- tjes van 4 tot 6 jaar mogen zich op woensdagmiddag helemaal uitleven en hun balkunsten ver- tonen op het trainingsveld on- der begeleiding van een aan- tal trainers. Op speelse wijze worden de eerste beginselen van het voetballen geoefend. Uiteraard worden er ook partijvormen gespeeld. Als de spelertjes al wat ouder zijn en ervaring hebben opgedaan met het spel- letje voetbal bij de Mini’s, dan mogen ze aantreden bij de Champions League. Dit is een onderlinge competitie die verdeeld is in een voorjaars- en najaarscompetitie. De teams die deelnemen aan deze com- petitie hebben de namen: Real Madrid, Barcelona, AC Milan, Inter Milan, Chelsea, Manchester United, Arsenal en Bayern München. De shirtjes worden door DOVO verzorgd. Elk team bestaat uit ca. 6 spelers en de training is op woensdagmiddag. De wedstrijden zijn op vrijdagavond om 19.00 uur en worden gespeeld op het hoofdveld waarop vier kleine veldjes worden uitgezet. Na afloop van de wedstrijden worden er strafschoppen genomen. Wanneer een competitie klaar is worden de prijzen verdeeld, hierbij krijgen alle deelne- mers een prijs en de winnaar mag op de foto met de beker met grote oren. Het seizoen begint tijdens de Open Dag als een gasttrainer – vaak iemand uit het be- taalde voetbal – een clinic verzorgt. Dit is een uitstekende manier om te komen ken- nismaken met voetbal in het algemeen – en DOVO in het bijzonder. Natuurlijk komt in december Sinterklaas op bezoek en met Pasen mogen de voetballertjes de eieren zoeken die door de Paashaas zijn verstopt. Daarnaast wordt er voor de Mini’s en Champions League-spelers nog een slotdag georganiseerd door DOVO Red Lions, waar- bij zij spelletjes mogen doen en onderling wedstrijdjes gaan spelen. Al met al is er voor de spelers het gehele jaar door genoeg te doen om een leuke tijd bij DOVO te hebben. DOVO_PG_2012.indd 39 20-8-2012 9:09:43
 • 40. Techware Telecom, omdat efficiency niet vanzelfsprekend is! Neem de proef op de som en maak gebruik van een second opinion. Wij zijn 100% onafhankelijk! - Informeer naar de gratis Quickscan - Wij bieden service aan ruim 900- tevreden relaties T 0318 - 507 595 | info@techwaretelecom.nl | www.techwaretelecom.nl TWad105x157-2 24-11-2009 10:29 Pagina 1 De DOVO fanshop heeft ook een DOVO Webshop. Bestellen via de webshop en afhalen op zaterdag voor, tijdens of na de wedstrijd. Kijk snel op www.dovofanshop.nl en laat je verrassen! DOVOFANSHOP DOVO_PG_2012.indd 40 20-8-2012 9:09:45
 • 41. 41p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3 open dag OPEN DAG DOVO De Open Dag van DOVO is in zeer korte tijd uitgegroeid tot een sfeervol begin van het nieuwe voetbalseizoen. Het is ook hét moment voor nieuwe leden om te komen kennismaken – en zich in te schrijven. Het programma voorziet in heel veel voetbalactiviteiten, zoals clinics voor Mini’s, Champions League en bijvoorbeeld Meisjes. ’s Middags wordt de nieuwe selectie van DOVO 1 voorgesteld aan het thuispubliek. Ook om de velden heen heerst gezelligheid met lekkere hapjes en drankjes, muziek en onder andere een verloting. Kortom, de Open Dag laat zien dat iedereen bij DOVO weer zin heeft in een nieuw voetbalseizoen. DOVO_PG_2012.indd 41 20-8-2012 9:10:04
 • 42. Bakkerij ‘t Haverland gevestigd aan de Zandstraat in Veenendaal staat bekend om een ruim assortiment van Brood & Banket, Speltbrood, Foto taarten, Bonbons en Bruidstaarten. En de uitstekende kwaliteit van de producten en de goede service. Naast ons assortiment aan brood producten, taarten, vlaaien en gebak levert Bakkerij ‘t Haverland ook speciaal ontworpen brood, gebak, en taarten bij speciale gelegenheden zoals verjaardagen en bruiloften. Bakkerij‘ t Haverland Zandstraat 131 3905 EB Veenendaal Tel: 0318-520645 Fax: 0318-520645 E-Mail: Haverland@planet.nl Internet: www.bakkerijhaverland.nl 0077653.pdf 1 20-6-2012 14:31:22 www.cijfermeester.nl 0077656.pdf 1 13-2-2012 11:19:17 0030768.pdf 1 28-9-2009 16:05:170077671.pdf 1 13-2-2012 11:16:120077703.pdf 1 13-2-2012 11:18:08Professionele horeca benodigdheden WWW.HENDI.EU Steenoven 21 3911 TX Rhenen T: 0317 - 681 040 info@hendi.eu Hendi is importeur, distributeur, exporteur en fabrikant van non-food horeca artikelen, keukengerei en groot- keukenapparatuur met een optimale prijs-kwaliteit verhouding. De producten van Hendi zijn uitsluitend verkrijgbaar via vak- en groothandels. 0077705.pdf 1 13-2-2012 11:13:36 Projectmanagement en adviesbureau voor de (her)inrichting van bedrijfshuisvesting Rijksstraatweg 297 3956 CP Leersum www.qualita-advies.nl info@qualita-advies.nl PROJECTMANAGEMENT Qualita_DZM022011.indd 1 5/27/11 9:50 AM Projectmanagement en adviesbureau voor de (her)inrichting van bedrijfshuisvesting Rijksstraatweg 297 3956 CP Leersum www.qualita-advies.nl info@qualita-advies.nl PROJECTMANAGEMENT Qualita_DZM022011.indd 1 5/27/11 9:50 AM 0077938.pdf 1 8-3-2012 11:04:44 Fokkerstraat 34A 3905 KV Veenendaal Tel. 0318 - 510 364 info@cdrost.nl 0077946.pdf 1 9-7-2012 16:01:10 fiscale advisering fiscale aangiften opstellen jaarrekeningen Administratie- & Belastingadviesburo Kerkewijk 71 (boven) Postbus 345 3901 EC Veenendaal telefoon 0318-513872 telefax 0318-541879 e-mail: wijnberger@hetnet.nl LID VAN Wij zijn in de avonduren bereikbaar! W I J N B E R G E R Administratie- & Belastingadviesburo alle administratieve diensten fiscale advisering fiscale aangiften opstellen jaarrekeningen Voor: Administratie- & Belastingadviesburo Kerkewijk 71 (boven) Postbus 345 3901 EC Veenendaal telefoon 0318-513872 telefax 0318-541879 e-mail: wijnberger@hetnet.nl LID VAN Wij zijn in de avonduren bereikbaar! W I J N B E R G E R Administratie- & Belastingadviesburo alle administratieve diensten fiscale advisering fiscale aangiften opstellen jaarrekeningen Voor: Administratie- & Belastingadviesburo Kerkewijk 71 (boven) Postbus 345 3901 EC Veenendaal telefoon 0318-513872 telefax 0318-541879 e-mail: wijnberger@hetnet.nl LID VAN Wij zijn in de avonduren bereikbaar! W I J N B E R G E R Administratie- & Belastingadviesburo alle administratieve diensten fiscale advisering fiscale aangiften opstellen jaarrekeningen Voor: Administratie- & Belastingadviesburo Kerkewijk 71 (boven) Postbus 345 3901 EC Veenendaal telefoon 0318-513872 telefax 0318-541879 e-mail: wijnberger@hetnet.nl LID VAN Wij zijn in de avonduren bereikbaar! 0077952.pdf 1 22-3-2012 13:28:21 www.vanhunnikautogroep.nlwww.vanhunnikautogroep.nlwww.vanhunnikautogroep.nl 0080357.pdf 1 4-4-2012 12:43:47 DOVO_PG_2012.indd 42 20-8-2012 9:10:08
 • 43. 43p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3 g-teaM Presteren met plezier Promoveren van C-Klasse naar de A-Klasse is niet zomaar iets. Er zal op een hoger ni- veau getraind moeten worden. De spelers krijgen ook een plan waaraan ze moeten gaan werken. Natuurlijk blijft het plezier bovenaan staan, maar… er moet ook ge- presteerd worden. Nieuwe, jonge spelers En er is nog een extra uitdaging. Een aantal oudere spelers gaat namelijk stoppen met voetballen. Het team van DOVO heeft er gelukkig de nodige nieuwe spelers bij ge- kregen en is momenteel dan ook behoorlijk aan het verjongen. We wensen het G-team van DOVO het komend seizoen veel succes op het hoogste niveau! HOOGSTE NIVEAU Kampioensfoto seizoen 2011/2012 Staand: Chris de Leeuw, Wilco van Hal, Arie Krijtenburg, Willem Dekker, Pascal van den Dries, Jeffrey Klomp, Rob van den Dries. Zittend: Christiaan Dorenbos, Manuel Brouwer, Bert van de Heiligenberg. Het G-team van DOVO heeft wel heel veel progressie doorge- maakt de laatste jaren. Vorig seizoen zijn de spelers van DOVO kampioen geworden en opgeklommen tot het hoogste niveau. De leden van het begeleidingsteam, te weten Nils Zwanink (keepers- trainer), Rob van den Dries (leider/verzorger) en Chris de Leeuw (trainer) zijn daarom erg trots op hun spelers en zien er naar uit om met het nieuwe seizoen te mogen beginnen. DOVO_PG_2012.indd 43 20-8-2012 9:10:08
 • 44. www.rabobank.nl/vr Rabobank. Een bank met ideeën. Altijd en overal bankieren. Ook langs de lijn bij v.v. DOVO. Dat is het idee. Online: meer mogelijk dan u denkt Bij Rabobank Vallei en Rijn regelt u niet alleen via internetbankieren of via mobielbankieren uw bankzaken. Wist u dat u nog veel meer snel en eenvoudig online kunt regelen? Bijvoorbeeld een bedrag storneren of een nieuwe random reader aanvragen. Bent u ondernemer? Dan is het ook mogelijk om bijvoorbeeld online sealbags aan te vragen. Dit kan gewoon thuis op de bank of achter uw bureau. Altijd en overal uw bankzaken regelen? U regelt het met de Rabo Bankieren App, zowel zakelijk als privé. Zo heeft u altijd uw bank bij de hand. Dat is het idee. Sms APP naar 7171 voor de Rabo Bankieren App! DOVO_PG_2012.indd 44 20-8-2012 9:10:09
 • 45. 45p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 2 - 2 0 1 3 HooFdsponsor rabobank: Samen de sport verder brengen. Dat is het idee. Rabobank Vallei en Rijn en v.v. DOVO zijn al tientallen jaren aan elkaar verbonden. De laatste vier jaar is dat duidelijk zichtbaar als shirtsponsor van het eerste elftal. Als maatschappelijk betrokken bank en grootste sponsor in Veenendaal past de Rabobank ook goed bij v.v. DOVO. ‘Samen de sport verder brengen’ is de creatieve invulling van de grootste sponsor van deze regio: Rabobank Vallei en Rijn. Meer winnen dan de wedstrijd Zowel Rabobank Vallei en Rijn als v.v. DOVO richten zich op de top én de breedte van de vereniging. Bij de Rabobank gaat het om meer winnen dan de wedstrijd. Barry van de Lage- maat, directievoorzitter van Rabobank Val- lei en Rijn: “Wij geloven dat je samen meer bereikt. Daarom staan we niet alleen aan de finish, maar zijn we er al bij de start. Dat doen we niet eenmalig, maar structureel. Pas dan komt een sport verder. Daarom zijn we ook trotse hoofdsponsor van v.v. DOVO, waar ie- dereen een kans krijgt.” Een club met een maatschappelijke functie v.v. DOVO is een vereniging met een enorm bereik in Veenendaal. In veel gezinnen leeft het voetbal van de ‘rooien’. Bij zo’n actieve grote club is de Rabobank graag betrokken. En juist ook vanwege de filosofie die de club uitdraagt. “v.v. DOVO investeert niet alleen in de top, maar ook in een goede jeugdopleiding. Dat is de basis om een gezonde club te zijn én te blijven. Daarnaast herkennen we ons ook in de maatschappelijke functie die de club heeft met een naschoolse opvang en het G-voetbal. Prima ontwikkelingen die v.v. DOVO en onze regio verder helpen. Dat juichen we als hoofd- sponsor dan ook van harte toe!,” aldus Barry van de Lagemaat. Altijd dichtbij Rabobank Vallei en Rijn is al vele jaren nauw betrokken bij v.v. DOVO. De hoofdsponsor be- heerst al jaren vele takken van sport. Barry van de Lagemaat: “Al meer dan 100 jaar in- vesteren we in onze klanten en de lokale samenleving. Of u het nu gaat om wonen, vermogensmanagement, een bedrijf starten of internationaal zakendoen: Rabobank Vallei en Rijn is uw levenslange financiële partner. De laatste jaren zijn er veel mogelijkheden bij gekomen om uw bankzaken snel, gemakkelijk en veilig te regelen. Dit kan gewoon thuis op de bank via internetbankieren, (video)chat of via de Rabo Bankieren App. Maar uiteraard bent u ook van harte welkom op één van onze vestigingen. Zo zijn we fysiek en virtueel al- tijd dichtbij. Ook via sponsoring laten we zien dicht bij de samenleving te staan. Zo helpen we de sport op de lange termijn vooruit. Ook bij v.v. DOVO.” Een 1-2-tje opzetten en scoren? Steeds meer particulieren en ondernemers kiezen voor het dichtbij-bankieren bij de Ra- bobank. Ook een 1-2-tje opzetten en scoren? Neem dan contact op via telefoonnummer (0318) 660 660 of ga naar www.rabobank.nl/vr. DOVO_PG_2012.indd 45 20-8-2012 9:10:11
 • 46. Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Leusden Nieuwegein Rubensstraat 215 C, 6717 VE Ede, T (0318) 648 148 www.crop.nl Als ondernemer wil je verder komen. Je bedrijf laten groeien, nog betere producten maken, processen beter onder controle krijgen... Het is een sport om het steeds beter te doen. En net als in de sport heb je van tijd tot tijd behoefte aan een sparringpartner: een trainer, een coach of gewoon een andere sporter die een stukje met je meeloopt. Zo’n sparringpartner is CROP. Professionele en ervaren registeraccountants en belastingadviseurs, die het klappen van de zweep kennen. Die zelf ondernemer zijn, net als u. Die weten wat u bezighoudt en die samen met u verder willen komen. Kom verder met een goede sparringpartner CROP_Corp_Adv_210x148_WT.indd 1 14-07-10 14:44 ROELOFSEN Bloemen PATRIMONIUMLAAN PASSAGE CORRIDOR HOOFDSTRAAT WINKELCENTRUM ELLEKOOT Roelofsen - adv presentatie heuvelrug.indd 1 07-09-2009 16:24:51 Bij CROP wordt u wél serieus genomen Kijk nou, uw accountant komt weer langs Wordt u bij de meeste kantoren nog wel eens opgezadeld met accountants of fiscalisten die amper droog achter de oren zijn, bij CROP is dat geenszins het geval. Wij nemen u wél serieus. Met mannen en vrouwenvanformaat:bekwaam,ervaren,ondernemend. Dialoog op gelijkwaardig niveau. Daarom voelt u het bij CROP meteen: dit klikt naar meer. Bovendien zijn de specialisten van CROP gewend snel te denken en te doen. Waardoor u nooit voor onnodige financiële verrassingen komt te staan. En ook dát werkt in uw voordeel. Kijk op www.crop.nl Rubensstraat 169 6717 VE Ede tel 0318-648148 fax 0318-648141 Woensdagmiddag gesloten • Vrijdagavond koopavond www.reinveenendaal.nl 10653 RV fc adv_93x134mm.indd 1 15-08-2006 12:18:14 Vendelier 4-II 3905 PA Veenendaal DOVO_PG_2012.indd 46 20-8-2012 9:10:14
 • 47. 0077646.pdf 1 9-7-2012 14:38:570078056.pdf 1 9-8-2012 15:40:42 0078127.indd 1 16-7-2012 13:55:260078406.pdf 1 18-4-2012 14:04:59 DOVO_PG_2012.indd 47 20-8-2012 9:10:16
 • 48. Sommige zaken zijn té belangrijk om zomaar te versturen. Siras Koerier is al tientallen jaren uw betrouwbare specialist voor alle (inter)nationale spoedritten. We rijden altijd exclusief voor één opdrachtgever! Bel 0317 – 49 76 14 en ervaar het gemak van een betrouwbare organisatie met meer dan 25 jaar ervaring. Siras Koerier - Costerweg 5 - 6702 AA Wageningen - T 0317 49 76 14 - info@siras.nl - www.siras.nl SNEL EN BETROUWBAAR Waardevolle documenten - Cruciale onderdelen - Kwetsbare producten… accountants belastingadviseurs arbeidszaken WWW.SCHUITEMAN.COM WWW.DGATOOLBOX.COM ‘‘Nothing escapes his eagle eye...’’ SchuitemanHeuvelrug_190x135mm_190712.indd 1 19-07-12 11:35 DOVO_PG_2012.indd 48 20-8-2012 9:10:21
 • 49. 49 HooFdKLasse a Ajax Sportpark De Toekomst Borchlandweg 16 – 18 1099 CT Amsterdam Tel: 020 – 311 91 00 Website: www.ajaxamateurs.nl Veld: Zowel kunst als gewoon gras ARC Sportpark Zegersloot Olympiaweg 6 2406 LG Alphen aan den Rijn Tel: 0172 – 47 27 70 Website: www.svarc.nl Veld: Gras Bennekom Sportpark De Eikelhof Achterstraat 11 6721 VM Bennekom Tel: 0318 – 41 61 11 Website: www.vvbennekom.nl Veld: Kunstgras CSV Apeldoorn Sportpark Orderbos Orderbos 13 7313 HN Apeldoorn Tel: 055 – 355 24 89 Website: www.csvapeldoorn.nl Veld: Gras DOVO Sportpark Panhuis Verlengde Sportlaan 5 3905 AE Veenendaal Tel: 0318 – 51 20 60 Website: www.vvdovo.nl Veld: Kunstgras DTS ‘35 Sportpark Inschoten Inschoterweg 2 6715 CS Ede Tel: 0318 – 63 55 57 Website: www.dtsede.nl Veld: Kunstgras Huizen Sportpark De Wolfskamer IJsselmeerstraat 1 1271 AA Huizen Tel: 035 – 525 46 45 Website: www.svhuizen.nl Veld: Gras ODIN ‘59 Sportpark Assumburg Hoflaan 1 1967 NE Heemskerk Tel: 0251 – 23 70 26 Website: www.odin59.nl Veld: Kunstgras Montfoort Sportpark Hofland Bovenkerkweg 83 3417 TA Montfoort Tel: 0348 – 47 20 53 Website: www.vvmontfoort.nl Veld: Gras Quick Boys Sportpark Nieuw Zuid Laan van Nieuw Zuid 25 2225 SE Katwijk Tel: 071 – 401 41 32 Website: www.quickboys.nl Veld: Gras Sportlust ‘46 Sportpark Cromwijck Waardsedijk 31 3448 HV Woerden Tel: 0348 – 41 55 70 Website: www.sportlust46.nl Veld: Gras Ter Leede Sportpark Roodemolen Roodemolenweg 10 2171 AX Sassenheim Tel: 0252 – 21 01 74 Website: www.terleede.nl Veld: Gras Volendam Sportpark Gemeentelijk Sportpark Julianaweg 3A 1131 CX Volendam Tel: 0299 – 36 41 64 Website: www.rkav-volendam.nl Veld: Kunstgras VVA ‘71 Sportpark De Meent Zuidelijke Meentsteeg 33 3911 TD Achterberg Tel: 0317 – 61 47 50 Website: www.vva71.nl Veld: Kunstgras p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 1 1 - 2 0 1 2 DOVO_PG_2012.indd 49 20-8-2012 9:10:25
 • 50. 0080162.pdf 1 16-8-2012 13:38:45 0080337.pdf 1 4-7-2012 12:11:040080388.pdf 1 5-4-2012 10:13:53 V 007762 www.vanhunnikautogroep.nlwww.vanhunnikautogroep.nlwww.vanhunnikautogroep.nl 0080357.pdf 1 4-4-2012 12:43:47 DOVO_PG_2012.indd 50 20-8-2012 9:10:28
 • 51. VULKA Bos & Tuinmachines Service en Onderhoud Turbinestraat 17 Veenendaal T. 0318 500944 www.vulka.nl info@vulka.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur Wij maken ons zorgen om uw tuingereedschap voor het tuinonderhoud! Zijn deze al klaar voor het tuinseizoen? Van tuinfrees tot heggenschaar van robotmaaier tot bosmaaier verzorgen wij het juiste advies en onderhoud. Het slijpen van maaimessen en heggenscharen etc. Het preventief onderhoud is het behoud van uw machines. Ook voor advies kunt u bij ons terecht. VAN PROFESSIONAL TOT PARTICULIER 0077625.pdf 1 10-2-2012 9:08:37DOVO_PG_2012.indd 51 20-8-2012 9:10:28
 • 52. www.ekris.nl BMW maakt rijden geweldig De nieuwe BMW 3 Serie Touring De nieuwe BMw 3 Serie Touring STaaT nu Bij onS in De ShowrooM. KoM langS en MaaK een proefriT. EkriSVEEnEnDaal, uWBMWDEalErinDErEgio. EkriS VEEnEnDaal pleSManSTraaT 45 3905 KZ VeenenDaal Tel 0318 546546 WWW.EkriS.nl DOVO_PG_2012.indd 52 20-8-2012 9:10:32