Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Componence Social Inholland case 2010

1,135 views

Published on

This presentation describes the results from the pilot using

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Componence Social Inholland case 2010

  1. 1. Social media mashup case InHolland<br />Minor Creative Industries<br />
  2. 2.
  3. 3. Achtergrond<br />DedocentenvandeminorCreativeIndustrieswildensocialmediadoelgerichterinzettenomdeinteractietussenleerlingenendocententeverhogentovinterneSharepoint site<br />Dehoopwasommeteenopenbarecollaborationsiteookalumnienprofessionalsuithetbedrijfslevenaantekunnen trekken<br />
  4. 4. Inzet social media<br />Linkedin loginalsuser ID,eengoedebasisvoorzakelijkesocial media<br />Wordpressalsbasisframeworkvoormashupmet blogs, events<br />SlideShare&YouTubevoormulti media<br />Twitteralsbackchannelmetalshashtag #inhci<br />
  5. 5. Opstart efforts<br />Docenten namendeleidingdoordiscussiestestartenenreactieste vragen<br />Erwerdfeedbackgevraagdnaaraanleidingvanbezoekaanrelevante events<br />Alumnienconsultantswerdengevraagdomactiefmeete doen<br />Socialmediaintroductie&ondersteuningopTwitterdoor Componence<br />
  6. 6. Interessante observaties<br />Twitterwerdsteedsmeer gebruikt,metpiekenrondomtentamen periodes. #inhciwerdaanheteinddagelijks gebruikt<br />EenaantalstudentenpostenblogsengingenopTwitter mede-studentenvragenom feedback<br />OokconsultantswerdenbenaderdviaTwittervoordialoogen informatie<br />
  7. 7. Resultaat<br />Docenten tevreden met de zichtbare toename aan digitale interactie tijdens de minor<br />Alumni en bedrijfsleven hebben bijdrage geleverd, dit kon meer zijn als de studenten er vaker om vroegen<br />Ideeën om in het volgende semester mashup gerichter in te zetten voor individuele groepen<br />Activiteiten op social media om kennis te delen gaat wegen in cijfer<br />Uitbreiding in gerbuiksocial media, zoals Prezi, Issuu, Twitterpolls<br />
  8. 8. Voor meer informatie<br />Remko de Jong<br />@RDJ063 op Twitter<br />remko@onedayonline.net<br />

×