Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

R037 0511 hob zeeland definitief

815 views

Published on

Het ondernemersbelang ZeelanO

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

R037 0511 hob zeeland definitief

 1. 1. NR. 5 2011 zeelaNd Meesters in duurzame vistechniek29 november: WeShare Talent brengt “Volop beweging in de verkleinde schoenmaatSecretaresse by the Sea organisaties en talenten samen Terneuzen” van Mark Rutte•••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL
 2. 2. Onze mensen zijn net zo makkelijkbereikbaar als onze havens Zeeland Seaports heeft veel sterke punten. De ligging aan Zoekt u een haven waar u te allen tijde op kunt bouwen?open zee, de diepgang van 16,5 meter, de filevrije verbindingen Wilt u in zee met gedreven vakmensen zonder negen tot vijfmet het achterland en de faciliteiten. mentaliteit, die ervoor zorgen dat ladingen snel en zorg-vul-Maar één belangrijke reden om voor een haven te kiezen, dig worden afgehandeld? Mooi, de haven is ons leven.ontbreekt nog in dit rijtje. De mensen. Wie kennis maakt met We weten wat werken is en begrijpen dat uw belang ookZeeland Seaports, leert professionals kennen die trots zijn op ons belang is. Klanten gaan voor. Altijd.hun havens. Trots zijn op hun vak. En zoals u weet is trotsde brandstof van motivatie. We weten wat voor onze klanten Bel met onze commerciële afdeling die u graag in contactbelangrijk is in onze havens en dat het verschil vaak wordt ge- brengt met de juiste verlader. U kunt ons bereiken via telefoon-maakt door de inzet. In de directiekamers en op de kades nummer +31 115 647 400. Dag en nacht, zeven dagen per week.wordt er met veel verstand van zaken met u meegedacht. www.zeelandseaports.com driven by dedication
 3. 3. Geen leven zonder kleuren spreken verbinden onderscheiden ontroeren communiceren kleur = persoonlijk beleving expressieGRAFIMEDIAPARTNERS is qua naam een nieuwe spelerop de markt, maar wat betreft ervaring en kennis doenwij al vele jaren mee. Door de krachten van vijf onderne-mingen te bundelen sluiten de verschillende disciplinesnaadloos op elkaar aan.Zodoende bieden wij vakmanschap en specialisten opalle terreinen in het brede communicatiespectrum. Onestop shopping als u dat wenst, maar geen verplichtingen.U kunt bij ons terecht voor complete communicatie-trajecten, maar als u gewoon een goed jaarverslag wilt,verkopen wij u geen nieuwe huisstijl.Meer weten?Kijk dan op www.grafimediapartners.nl.GRAFIMEDIAPARTNERS Textieldruk & Belettering
 4. 4. het ONDERNEMERS B E L A N Ghet ondernemersbelang vanzeeland verschijnt vijf keer per jaar. Inhoud MeeSTeRS iN duuRzaMe ViSTechNiekNegende jaargang, nummer 5, 2011 De Delmeco Groep is een multidisciplinaire organisatie, die bestaat uit diverseoplage zelfstandige werkmaatschappijen. Delmeco Fishing Technology B.V. uit4.000 exemplaren Colijnsplaat, specialist in het ontwikkelen, bouwen en vermarkten vancoVeRFoTo pulsvissystemen, is de jongste loot aan de Delmeco stam.ko zwemer van delmecoFotografie: Willem MierasuiTgeVeR 08Jelte hutNovema uitgevers bVpostbus 309860 aa grootegast 29 NoVeMbeR: SecReTaReSSe by The SeaWeegbree 19861 eS grootegast Viavox uit Middelburg en Janse&Janse uit Nieuwdorp hebben per 1T 0594 - 51 03 03 september een samenwerkingsverband gesloten onder de naam SecretaresseF 0594 - 61 18 63 by the Sea. Met deze samenwerking bundelen beide ondernemingen huninfo@novema.nl krachten en netwerken om binnen Zeeland één initiatief te ontwikkelen dat structureel ondersteuning levert voor persoonlijke ontwikkeling van zowel 10bladMaNageR vrouwelijke als mannelijke ondersteunende functies.Novemaharold van der laanT 0594 - 51 03 03h.vanderlaan@novema.nllay ouT WeShaRe TaleNT bReNgT oRgaNiSaTieS eN TaleNTeN SaMeNVdS Vormgeving Elke organisatie beschikt over unieke kennis en ‘talenten’ die van toegevoegdepostbus 6689200 aR drachten waarde kunnen zijn voor andere organisaties, waar het ontbreekt aan dezeT 0512 - 38 11 14 specialismen. Het Zeeuws Instituut voor Organisatieontwikkeling (ZIO) uitF 0512 - 38 11 71 Vlissingen brengt als Ambassadeur van WeShare Talent voor Zeelandinfo@vds-vormgeving.nl organisaties bij elkaar, die op tijdelijke basis een expert op het gevraagde 16 gebied uitlenen c.q. inhuren.dRukd+l printpartner gmbh, bocholtMedeWeRkeRS aaN deze uiTgaVeben van den aarssengerrit boer WeThoudeR Jaap boS: “Volop beWegiNg iN TeRNeuzeN”Jur engelchor De Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone uitbouwen als economisch havengebied vanhugo Fermont regionale, nationale en grensoverschrijdende betekenis. Dat blijft onverkort deloes van der hoevenJeroen kuypers ambitie van de gemeente Terneuzen en zijn strategische partners. Tegen deMarco Magielse stroom in wordt er het nodige geïnvesteerd in een duurzame toekomst, meerWillem Mieras opslagcapaciteit en een betere infrastructuur. Wethouder Jaap Bos is optimis- 20henk Roede (strip) tisch, hoewel de ontwikkelingen niet zo spectaculair verlopen dan gehoopt.andré Staas “Het wordt druk hier.’’andré Vermeulen (columnist)René zoetemelkWiJzigiNgeN dooRgeVeNadreswijzigingen, veranderingvan contactpersoon of afmeldingenkunt u per mail doorgeven Dirk Zeur - de directeur Voor al uw strips en illustraties: www.studioroede.nlaan harold van der laan,h.vanderlaan@novema.nl Helaas Frits, na modernisering is jouw functie Hmm… internet …dat is misschien ook op onze postkamer overbodig… en mail… wel een idee…Vermeld svp ook de editie er bij,die vindt u bovenaan in het colofon. Daar was ik al bang voor in deze tijd van internet en mail…Niets uit deze uitgave magworden verveelvoudigd en/ofovergenomen zonder schriftelijketoestemming van de uitgever.De uitgever kan niet aansprakelijkworden gesteld voor de inhoudvan de advertenties.02 het ONDERNEMERS BELANG
 5. 5. Columnn En verder We gaan de lucht in!04 Nieuws Files bestaan al sinds de auto een massavervoermiddel is. Als het in de jaren 60 op zondag mooi weer was, ston-09 Onderscheidend in Techniek en Communicatie den de wegen naar Zandvoort en Scheveningen propvol. Opeenvolgende regeringen hebben sindsdien zonder er bij10 Janssen & Janssen over het ‘anders ondernemen’ stil te staan van het verschijnsel file een echt economisch14 De vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) probleem gemaakt. Ga maar na. Om de naoorlogse woning- nood op te heffen, viel het besluit om woningen te gaan15 Meer inzicht in uw bedrijfsvoering en financiën bouwen in het weiland. Zo ontstonden Almere, Zoetermeer, Nieuwegein en al die andere deprimerende nieuwbouw-15 Irritaties op het werk? oorden.19 Meer dan een kortstondige werkgever In de loop der tientallen jaren zijn vele 100.000-en gezin- nen ‘naar buiten’ gegaan. Ik herinner mij nog een collega bij23 Partner in veiligheid het toenmalig Economisch Dagblad in Den Haag, die elke ochtend om 7 uur zijn doorzonwoning in Salt Lake City ver-24 Heeft u nog vertrouwen in de euro? liet om om 8 uur op de redactie te kunnen zijn. Al rond 198027 Alles draait om vertrouwen had hij een uur nodig om met de auto een afstand van nog geen 10 kilometer te overbruggen. Inmiddels weten wij niet beter meer. Veel huishoudens nemen de files voor lief. Voor minder geld ruimer wonen in een rustig dorp in de Betuwe is voor hen belangrijker dan vlakbij het werk in Utrecht, Den Bosch of Rotterdam. De files zullen nooit verdwijnen. Zelfs als de forens in de toekomst met zijn volautomatische, elektrische auto overn In het hartkatern een geleiderail voortschuift, dan nog zit hij in een perma- nente slang van computergestuurde botsautootjes.De verkleinde schoenmaat van Mark Rutte Wie daaraan wil ontsnappen, gaat de lucht in! Nu al zie je dat geslaagde zakenlieden en captains of industry zich perTussen het aantreden van de liberaal Rutte als premieren dat van zijn liberale voorganger Cort van der Linden helikopter verplaatsen. Zo kan Hennie van der Most vijfzit bijna een eeuw. Honderd jaar lang moest hun stroming afspraken per dag aan, verspreid over het hele land. Indie post overlaten aan christendemocraten en sociaal- China gaat dat nog veel verder. In 2010 is het gebruik vandemocraten. En nu de liberalen eindelijk weer de eerste een privéhelikopter in de grootstedelijke agglomeratiesminister leveren is deze de leider van een minderheids- met 20 procent gestegen.kabinet dat voor elk wetsvoorstel moet soebatten met In Japan is sinds 2005 een eenpersoons heli te koop meteen gedoogpartner of de oppositie. Tijdens een rede inAntwerpen legde hij uit dat minderheidskabinetten in deze een motortje van 125 cc, een vermogen van 8 pk en eeneeuw niet de uitzondering maar de regel zullen vormen. topsnelheid van 90 kilometer per uur. Het ding kost 27.000 euro. De NASA experimenteert met een krachtiger versie,- Het Kantoorblok die elektrisch vliegt en 240 kilometer per uur haalt.- LMG|KCND strategie creatie maakt het verschil Het is slechts een kwestie van tijd voordat de forenzende- Zicht: Een heldere kijk op zekerheid werknemer en de actieve ondernemer zich door de lucht- Veldhuis Media investeert anticyclisch in mensen en machines verplaatsen in hun eigen een- of tweepersoons minikopter. Daken van kantoorgebouwen worden landingsdek, par- Bedrijven zetten stap van keerterreinen veranderen in luchthaventjes. Ik ben ervan donateurschap naar partnership overtuigd dat dit voor het jaar 2050 volledig is ingeburgerd. Of u, waarde lezer, dat nog meemaakt, hangt dus vooral van Hulporganisaties kunnen een rol van doorslaggevend belang uw huidige leeftijd af. Misschien zit u tegen die tijd wel in spelen, voor het lenigen van acute nood, maar ook voor het bevorderen van zelfredzaamheid. Dat geldt zeker voor een echte luchtfile. de manier waarop UNICEF hulp biedt. Somalië kent een grootschalige hongersnood, maar buurland Ethiopië slaagt André Vermeulen erin, ondanks dezelfde droogte, de eigen bevolking te blijven info@avoor.nl voeden. In beide succesverhalen speelde UNICEF een cruciale rol. In deze wereldwijde VN-organisatie staat het gulle en actieve Nederland in de top als het gaat om donaties. het ONDERNEMERS BELANG 03
 6. 6. NieuwsWerkgevers onderschatten dagje ziek van werknemer EuropeseVeel werkgevers nemen het ‘dagje ziek van de totale verzuimkosten kwijt aan de planning, ontregelt de personele belangstelling voorzijn’ van de werknemer niet serieus. kort verzuim. Dat stelt Rob Hoedeman, bezetting, is slecht voor de sfeer en De ToekomstBedrijvenHet probleem van kortdurend verzuim verzuimexpert bij 365/ArboNed. is ‘besmettelijk’. Een terugkerend  zit in de herhaling. Verzuim en vooral De HR-dienstverlener 365 heeft een patroon stopt niet als je er geen De ervaringen met de campagnede frequentie van verzuim toont een analyse uitgevoerd onder ruim 1 aandacht aan besteedt. De ToekomstBedrijven worden ookpatroon dat zich over de jaren herhaalt miljoen werknemers. Van het totale Het bespreekbaar maken van dit buiten Nederland met belangstellingen dat in ongeveer 50 procent van verzuim is 72 procent kortdurend. verzuim én het vergroten van de gevolgd. Zo ondertekenden Syntensde gevallen binnen vier jaar leidt tot Volgens Hoedeman is herhaling het bevlogenheid van werknemers is Innovatiecentrum en een Poolselangdurig verzuim. Werkgevers in grootste probleem van kortdurend cruciaal om kort frequent verzuim ontwikkelingsmaatschappij eenNederland zijn gemiddeld 15 procent verzuim. Frequent verzuim verstoort te verlagen en te voorkomen. intentieverklaring om de ervaringen in te zetten voor een Pools project.  Eind december worden de ervaringen van de campagne bovendien getoond als Een heldere kijk ‘Best Practice’ op een conferentie in op zekerheid Brussel van het Committee of Iedere ondernemer is op zoek naar de the Regions. De ToekomstBedrijven beste oplossing voor bedrijfsrisico’s. is een campagne van Syntens Ook voor u staat deze vraag centraal. Innovatiecentrum in samenwerking Maar hoe kunt u voor de beste met de Kamer van Koophandel oplossing kiezen als onvoldoende in om mkb-bedrijven te betrekken bij de beeld is welk probleem opgelost bestaande innovatienetwerken voor moet worden? De Zicht, risico- en een beter toekomstperspectief. Vanaf verzekeringsadviseurs vestiging in 2008 bezochten Syntensadviseurs in Breda helpt u graag hierbij. Met onze Zuid-Nederland bedrijven om in een BedrijfsRisicoVerkenner brengen persoonlijk gesprek te luisteren naar wij uw bedrijfsrisico’s in kaart. Wij de toekomstplannen en te helpen adviseren u over maatregelen, u met het realiseren van kansen vanuit maakt keuzes. Welke risico’s zijn voor innovatienetwerken. Ondernemers u acceptabel en welke kunt u door kunnen zich nog steeds melden preventie minimaliseren? Of welke voor een gesprek. Kijk op risico’s wilt u met een verzekering www.toekomstbedrijven.nl en afdekken? Alles gericht op de doe zelf de ToekomstBedrijvenscan. continuïteit van uw onderneming. www.zichtadviseurs.nl Gratis advies voor de ontwikkeling van uwDicht het gat tussen vraag en aanbod die erin personeel slaagdenOngebruikte kantoorgebouwen, beschrijven hoe durftevragen voor elkaar Wilt u de effectiviteit en output vanlaptops, ideeën en contacten: samen Nederland heeft veroverd. Mede te krijgen uw medewerkers verhogen en daarhebben we meer welvaart en crea- dankzij sociale media als Twitter en wat ze deskundige en praktische ondersteuningtiviteit dan we nodig hebben. In het de hashtag #durftevragen groeide wilden. bij ontvangen? Meld u dan aan voorboek Durftevragen kun je lezen hoe het uit van een sympathiek idee tot het project Excelleren.nu. Juist in dezeje deze overwaarde kunt benutten, een fenomeen, een nieuwe manier Ontdek hoe tijd is het belangrijk om te investerengewoon door te vragen! van denken. Lees praktische tips en ook jij slim in uw personeel en ervoor te zorgenNils Roemen en Fanny Koerts inspirerende ervaringen van mensen kunt samen- dat u klaar bent voor de toekomst. werken met Via opleiding en training, maar ookQredits verruimt kredietmogelijkheid voor mensen binnen en buiten je netwerk. door anders (samen) te werken en Durftevragen, en help mee om het te leren van elkaar. Investeren in dekleine ondernemers gat tussen vraag en aanbod te dich- ontwikkeling van uw medewerkers zalStartende en bestaande ondernemers solide basis opgebouwd met ruim 30 ten – er is genoeg voor iedereen. een positieve uitstraling hebben op uwkunnen sinds september bij Qredits medewerkers en tien vestigingen door bedrijf en uw personeel en leiden totterecht voor een microkrediet tot het hele land. Er zijn inmiddels 1.750 Durftevragen is onder meer een beter bedrijfsresultaat. Via50.000 euro (was 35.000 euro). Met microkredieten verstrekt. Mede als verkrijgbaar via managementboek.nl Excelleren.nu kan aan bedrijvendeze verhoging is Qredits in staat nog gevolg van coaching en intensieve be- en bol.com. in Noord-Brabant en Zeeland metmeer (startende) ondernemers te fi- geleiding is het aantal ondernemers in minimaal tien medewerkers advies advertentienancieren en het ondernemerschap in de achterstand zeer beperkt gebleven. op maat worden geboden op hethet kleinbedrijf verder te stimuleren. Qredits is de handelsnaam van Stich- gebied van groei en ontwikkeling vanDe vraag naar microkredieten is het ting Microkrediet Nederland. Deze uw medewerkers. Gratis. Dit wordtafgelopen jaar sterk toegenomen. In stichting (zonder winstoogmerk) is uitgevoerd door een HR adviseur metde praktijk zag Qredits dat een redelijk een uniek samenwerkingsverband tus- ruime ervaring met opleidingsvragen,aantal aanvragen niet in behande- sen ABN AMRO Bank, ING Nederland de ontwikkeling van organisaties enling kon worden genomen omdat en Rabobank Nederland en het Fonds de groei van medewerkers. Wees erhet aangevraagd krediet boven de Werken aan Wonen, het ministerie van BEDRIJFSWAGENINRICHTING snel bij, want er kunnen slechts twaalf35.000 euro lag. In ruim 2,5 jaar heeft Economische Zaken, Landbouw en bedrijven deelnemen! Meer informatieQredits  microkrediet in Nederlandop de kaart gezet en hiermee een Innovatie en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. WWW.ZEVIM.NL via 06 5424 6688 en d.vandenaker@ wispa.nl of kijk op www.excelleren.nu.04 het ONDERNEMERS BELANG
 7. 7. Column Onrechtmatige beslaglegging In Nederland is het vrij gemakkelijk beslag te leggen, bijvoorbeeld op een effectenportefeuille, een schip of een bedrijfsgebouw. Via een eenvoudig verzoek aan de voorzieningenrechter van de recht- bank, kan toestemming worden verkregen om beslag te leggen,Nieuw pand Koopcoach voorafgaand aan een procedure. Er is dan nog geen beslissingHet lijkt alsof er weer een tankstation inderdaad eerst een benzinepomp van een rechter. De bedrijfsvoering van de onderneming kan be-aan de Guido Gezellestraat in Ter- stond. “Wij vinden de Dudok stijl hoorlijk worden gefrustreerd door zo’n beslag. Het schip mag nietneuzen komt, maar het gaat hier om persoonlijk erg mooi en passen bij de gaan varen, de effecten kunnen niet verkocht en het bedrijfsge-de nieuwe, opvallende huisvesting uitstraling van Koopcoach. In devan Koopcoach, gebouwd naar het jaren vijftig en zestig van de vorige bouw kan niet verkocht of belast worden. De rechter aan wie hetvoorbeeld van Esso-tankstations van eeuw waren er zo’n zestig verzoek wordt gedaan toetst summier of er een vordering is. Hijarchitect Dudok. Koopcoach begeleidt Dudok-tankstations in Nederland. kan inhoudelijk nog geen oordeel vellen. Dparticulieren en bedrijven bij deaankoop van onroerend goed. Andere Nu is er nog één in gebruik, in e Hoge Raad heeft in 1995 tussen de schade en de onrechtmatigeactiviteiten zijn taxaties, verhuur en Groningen. Dat is een rijksmonument. al bepaald dat: “bijzondere daad. Dat zijn vaak lastige hobbels inrelocationbegeleiding. De andere is te zien bij Louwman & omstandigheden daargelaten, is een juridische procedure. Ook dient Parqui. De nazaten van Dudok hebben de beslaglegger wiens beslag ten onrechte duidelijk te zijn dat de schade niet zouKoopcoach-eigenaar Dingena Tromp ons toestemming gegeven en zullen blijkt te zijn gelegd, aansprakelijk uit zijn ontstaan wanneer er geen beslagliet zich door Dudok inspireren na in 2012 ook bij de opening aanwezig onrechtmatige daad jegens degene op zou zijn gelegd. De beslaglegger kande aankoop van het grondstuk waar zijn”, aldus Dingena. wiens recht het beslag inbreuk heeft nog opwerpen dat er sprake is van eigen gemaakt”. De beslaglegger is dus schuld bij de beslagene en dat die de gewaarschuwd. De claimende partij schade had kunnen beperken. Zo wordt dient niet al te lichtvaardig over te vaak gesteld dat de beslagene eenNieuwe datum Grijs & Groots conferentie gaan tot het leggen van beslag. De bankgarantie had kunnen aanbieden.en Award-uitreiking “ontsnapping” in deze maatstaf kunnen Maar dit verweer wordt doorgaans niet dus ‘bijzondere omstandigheden’ zijn. geaccepteerd.De eerer aangekondigde Grijs & www.grijsengroots.nl. De heren Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn,Groots Conferentie en Award- Rinnooy Kan (voorzitter SER wanneer de schade als gevolg van het De Hoge Raad heeft op 8 juli 2011uitreiking die gepland stond voor Nederland) en De Reu (Gedeputeerde beslag niet voorzienbaar was. Enige geoordeeld dat bij een onrechtmatige16 november 2011 is verplaatst naar Economie provincie Zeeland) jaren later oordeelde de Hoge Raad in beslaglegging de beslagene geen8 maart 2012. Reden hiervan zijn zullen die dag ook aanwezig zijn en 2003 dat voor het beantwoorden van de aanspraak kon maken op vergoedingonvoorziene omstandigheden en een passende bijdrage leveren. vraag of een beslaglegger aansprakelijk van de wettelijke rente, omdat interestendaarmee gepaard gaande samenloop is voor de gevolgen van een beslag, pas verschuldigd zijn bij verzuimvan activiteiten van SER Zeeland, de De belangrijkste thema’s die tijdens de omdat het beslag voor een te hoog met de voldoening van de geldsom. Eenorganisator van Grijs & Groots. De Grijs & Groots conferentie aan de orde bedrag, lichtvaardig of onnodig is gelegd, interessante aanvulling die een aardigenieuwe datum is ook reeds met de zullen komen zijn de vergrijzing en dient uit te worden gegaan van de slok op een borrel kan schelen ensprekers afgestemd; het programma de krapper wordende arbeidsmarkt, criteria van misbruik van recht. daarom het vermelden waard is.van de conferentie is ongewijzigd leeftijdsbewust personeelsbeleid cq Gekeken wordt naar de concretegebleven. Als gevolg van de nieuwe duurzame inzetbaarheid. omstandigheden van het geval, zoals Het is dus zaak zorgvuldig om te gaandatum is ook de aanmeldingstermijn de hoogte van de te verhalen vordering, met het leggen van beslag alsook uwvoor de Grijs & Groots Award verlengd De conferentie is vooral gericht op de waarde van de beslagen goederen rechten te kennen wanneer u wordttot 5 december. Aanmelden voor de directie- en MT-leden, HRM-ers en en de eventueel onevenredig zware geconfronteerd met een beslag. Inconferentie en van kandidaten kan via OR-leden van organisaties in Zeeland. wijze waarop de schuldenaar door het kort geding kan namelijk opheffing beslag op een van die goederen in zijn gevorderd worden van het beslag en belangen wordt getroffen. zal de rechter de andere kant van de zaak horen. Een kort geding wordt bij Wanneer de onrechtmatigheid vast voorrang behandeld en kan nog wel staat, betekent dit nog niet dat de eens leiden tot een meer aanvaardbare beslaglegger automatisch de schade tussenoplossing. dient te vergoeden. De schade dient aangetoond te worden en er dient Mr. Kees van Overloop sprake te zijn van causaal verband www.huismanadvocaten.nl het ONDERNEMERS BELANG 05
 8. 8. Mourik Vlissingen B.V. al ruim 35 jaar een betrouwbare partner in de Zeeuwse industrieDoor veelzijdigheid en innovaties blijvend sterk in onderhouden lokale aanwezigheid. Dat zijn de eigenschappen waarklanten om vragen als het gaat om onderhoud van huninstallaties. Mourik Vlissingen B.V. heeft ze allemaal inhuis. Het dochterbedrijf van Mourik Services B.V. (Botlek-Rotterdam) is al ruim 35 jaar actief in Zeeland op hetgebied van technische dienstverlening voor met name desectoren (petro)chemie, energie en milieu.Onder de dienstverlening vallen advies, realisatie, onder-houd en beheer met als disciplines o.a. mechanisch werk,industriële reiniging (hogedruk/vacuümreiniging), civielewerkzaamheden, catalyst handling, asbestsanering enmilieutechniek.Total maintenance aanzien van turnaround ma-‘Maintenance’ gaat verder dan nagement en uitbesteding vanhet vervangen van versleten onderhoud. Daarnaast beherenonderdelen. Bij Mourik Vlis- en opereren zij secondaire in-singen weten ze er alles van. stallaties. Met een groot aantalZij hebben jarenlange ervaring opdrachtgevers in de regiomet management en uitvoe- Vlissingen heeft Mourik eenring van multidisciplinaire langdurige relatie opgebouwdonderhoudswerkzaamheden in de vorm van meerjarigetijdens projecten en fabrieks- onderhoudscontracten voorstops. Zij ontwikkelen en im- cleaning, mechanische en ci- de aanpak van het werk, maar dienstverlener. Naast een pro- derdeel van Joh. Mourik & Co.plementeren onderhoudscon- viele werkzaamheden. Daarbij ook in de contractvormen, fessioneel team van ± 85 eigen Holding B.V. te Groot-Ammers,cepten, adviseren klanten ten zijn we niet alleen veelzijdig in bijvoorbeeld partnerships, medewerkers beschikt Mourik een concern met wereldwijd allianties en prestatiecontrac- Vlissingen over een gedegen, 2.000 medewerkers, kunnen ten. En altijd ligt de nadruk open netwerk van partners, snel diverse specialistische op wederzijds vertrouwen en enerzijds voor het inzetten diensten ingeschakeld worden. samenwerking. van extra capaciteit, anderzijds Innovaties, veelal door Mourik voor het aanbieden van speci- zelf ontworpen en ontwikkeld, Vakbekwame mensen en alistische disciplines die Mourik zorgen ervoor dat Mourik Vlis- nieuwste technologieën Vlissingen zelf niet in huis singen continu de beschikking Mourik Vlissingen B.V. - Liechtensteinweg 2 - 4455 ST Nieuwdorp Het kunnen inzetten van heeft. Daarbij wordt samen heeft over technisch hoog- T 0113 61 62 00 - F 0113 61 62 01 vakbekwame mensen is es- gewerkt met andere bedrijven waardig materieel. Zo blijft mvlis@mourik.com - www.mourik.com sentieel voor een industriële uit de Mourik-groep. Als on- Mourik sterk in onderhoud.
 9. 9. Tekst: Ben van den Aarssen • Fotografie: Hugo Fermont Bedrijfsreportage Onmisbare partner voor regionale bedrijfslevenPraktijkgerichte vakopleidingen: vaak wordt het beloofd. Lang niet altijd worden de verwachtingen waar gemaakt. Bij JonkmanLogistics in Terneuzen maken ze er echt werk van. Sinds kort in een nieuw bedrijfspand op een toplocatie, met vier moderneleslokalen en een warehouse dat heftruckchauffeurs in opleiding alle ruimte biedt. Vader en zoon Jonkman leiden rond in hetlogistiek opleidingscentrum aan de Oudelandseweg. “Kwaliteit en persoonlijke benadering staan hier altijd voorop.’’M et recht zijn ze er trots op. gehuisvest. We stappen binnen in de Veiligheid Directeur Peter Jonkman en kantine. De huiselijke sfeer valt op. Jonkman Logistics is uitgegroeid tot zijn zoon Roald, bedrijfsleider. Ruime toiletgroepen, nog zo’n onmisbare een allround aanbieder van logistiekeDe nieuwe locatie biedt veel voordelen. randvoorwaarde. De vier leslokalen opleidingen. Binnenkort kunnen ook hijs-De bereikbaarheid natuurlijk, met zijn directe beschikken over een vaste beamerop- cursussen worden gegeven. Net alstoegang tot de grote aanrijroutes in Terneu- stelling. Een tussenwand zorgt voor industriële reiniging met hoge druk, om maarzen. De ruime parkeergelegenheid voor de maximale flexibiliteit. Het magazijn dan. eens een voorbeeld te noemen. Ook BHV envele duizenden cursisten die jaarlijks worden Een heuse nabootsing van de praktijk, VCA-cursussen horen bij het aanbod. Voorontvangen. Een impuls voor de buurt is het in elk detail. Met palletstellingen en specifieke opleidingen, zoals bijvoorbeeldook. Onvoorstelbaar dat een voormalige vis- stellingen die gericht zijn op het inrijden die met de reachstacker voor container-fabriek na jaren leegstand is omgetoverd in door de heftruckchauffeur. De oprijbrug transport, bestaat zelfs belangstelling uiteen toekomstbestendig opleidingscentrum is nog zo’n onderdeel waar ze bij Jonkman het buitenland. Vaak zijn de instructeursvoor de logistieke sector. De passie en het trots op zijn. Precies de goede hellings- van Jonkman buiten de provincie te vinden,enthousiasme klinken in elke zin van vader hoek. Ideaal om het laden en lossen in voor opleidingen in company. “We werkenen zoon Jonkman door. Sinds 1998 timmeren een trailer te oefenen. Er zijn heftrucks door het hele land.’’ De naamsbekendheidze aan de weg. Ooit begonnen als hobby, na op gas en elektrisch. Alles ademt hier van Jonkman gaat verder dan het opleidenvragen vanuit de markt. Goeie heftruckchauf- de dagelijkse praktijk uit. Het zijn alleen. De organisatie richt zich eveneens opfeurs, daar was behoefte aan. Bij Jonkman investeringen die het mogelijk maken advieswerk in opdracht van bedrijven. Terhadden ze er een antwoord op. Met volledig wat ze bij Jonkman voor ogen staat: de plekke wordt gekeken hoe er veiliger kangecertificeerde opleidingen, deels zelf ontwik- beste opleidingen in Zeeland aanbieden. worden gewerkt in magazijnen of werkplaat-keld. Eerst werd een loods gehuurd bij Elopak, Met gekwalificeerde instructeurs die in sen. Met vaak adviezen die de opdrachtgeverlater volgde de verhuizing naar een onder- vaste dienst zijn en hun bewezen kennis geld opleveren. Samen met de kwaliteit inkomen aan de Transportstraat. Ondertussen met enthousiasme over willen dragen. vakopleidingen maakt dat Jonkman Logisticsnam de vraag naar cursussen en opleidingen Instructeurs die altijd ook examinator zijn, tot een onmisbaar partner voor het regionalealsmaar toe. Het gevolg: Jonkman Logistics of dat binnenkort worden. De opleidingen bedrijfsleven. “Het waarborgen van de veilig-groeide uit haar jasje. Aan de Oudelandseweg van Jonkman voldoen aan de SSVV, heid van werknemers is ons ultieme doel.’’is sprake van een verdubbeling van de bedrijfs- NEN-normen en ARBO wetgevingen.ruimte. Met daardoor nieuwe perspectieven. Een gereputeerde partij als PBNA behoort Jonkman Logistics“We kunnen het cursusaanbod vergroten en tot de vaste partners. Een overzicht van Oudelandseweg 22meer groepen een opleiding aanbieden.’’ de belangrijkste klanten maakt duidelijk 4536 HL Terneuzen dat ondernemend Zeeland de weg naar T 0115 - 64 97 49Oefenen Jonkman goed weet te vinden. Ook daarop F 0115 - 64 96 08De leslokalen, praktijkruimten en kantoren zijn ze trots. “Grote bedrijven komen info@jonkmanlogistics.nlzijn bij Jonkman Logistics onder één dak vanzelf naar ons toe.’’ www.jonkmanlogistics.nl het ONDERNEMERS BELANG 07
 10. 10. Bedrijfsreportage Tekst: Loes van der Hoeven • Fotografie: Willem Mieras Delmeco Fishing Technology B.V.De Delmeco Groep is een multidisciplinaireorganisatie, die bestaat uit diverse zelfstandige Meesters inwerkmaatschappijen. Delmeco Fishing TechnologyB.V. uit Colijnsplaat, specialist in het ontwikkelen, duurzamebouwen en vermarkten van pulsvissystemen, is dejongste loot aan de Delmeco stam. vistechniek S inds de overname van Verburg-Holland brandstofbesparing op. De overlevingskans Wetenschappelijk vastgelegd in oktober 2010 is Delmeco Fishing van kleinere vissen (bijvangst) ten slotte, is “In Nederland zijn twee bouwers van Technoly (DFT) een van de twee veel groter dan bij het traditionele systeem. Bij pulsvissystemen, ons DFT-systeem dat wij Nederlandse bedrijven die gespecialiseerd NGO natuurorganisaties staat deze duurzame in Colijnsplaat bouwen en dat van HFK. Aan zijn in pulsvissystemen (elektrisch vissen). De vistechniek, waarbij zoveel mogelijk leven in de ontwikkeling van ons multi-instelbare pulsvisserij is een duurzame vistechniek. In zee in stand blijft, hoog in het vaandel. Vanuit systeem is dertien jaar gewerkt. De plaats van de traditionele boomkor, bestaande de Nederlandse overheid zijn inmiddels pre- resultaten daarvan zijn wetenschappelijk uit een boomkorvistuig met wekkerkettingen, sentaties en simulaties verzorgd voor diverse vastgelegd in onderzoeksrapporten. Wij gebruikt de pulskor een vistuig, bestaande uit buitenlandse instanties. werken intensief samen met allerlei een aantal stroomdraden, dat bij het slepen specialistische instanties, zoals Imares en over de zeebodem elektrische prikkels afgeeft. De pulsvisserij wordt momenteel gedoogd het LEI van Wageningen Universiteit en het Deze stimuli zorgen ervoor dat de ingegraven door de Europese Commissie. In afwachting ILVO uit Vlaanderen”, licht directeur/ platvissen een min of meer gekromde houding van permanente toestemming heeft Brussel eigenaar Ko Zwemer toe. “Het beste aannemen, waardoor zij met een achter het bepaald dat maximaal 5 procent van de resultaat van het vissen met ons systeem vistuig bevestigd net als het ware worden Nederlandse boomkorvloot met een wordt door allerlei factoren bepaald, zoals ‘opgeschept’. De pulskor leidt tot minder pulssysteem mag vissen. Daartoe heeft de snelheid, pulsdiepte, lengte van de bodemberoering en dus tot een betere staatssecretaris Bleeker van Economische elektroden en de bodemstructuur. kwaliteit vis, daar deze minder beschadigd Zaken, Landbouw en Innovatie in mei 2011 Momenteel onderzoekt het ILVO samen wordt dan bij de traditionele boomkorvisserij. het aantal boomkorkotters dat met deze met MARELEC of en op welke wijze ons Bovendien levert deze veel lichtere installatie systemen mag vissen, kunnen verhogen systeem kan worden ingesteld om geschikt dan het boomkorsysteem, een aanzienlijke met 20 tot 42. te zijn voor de garnalenvangst. Inmiddels hebben wij diverse opdrachten ontvangen voor de installatie van ons systeem op Eurokotters en grote kotters. De staatssecretaris heeft bepaald dat die voor 12 maart 2012 operationeel moeten zijn. DFT heeft subsidie aangevraagd en gekregen om een nieuwe kabel te ontwikkelen. Dat is de kwetsbare ‘navel’ van het systeem. Momenteel zijn onderzoeken gaande naar een specifieke bekabeling, die voldoet aan de trekkracht maar toch soepel blijft. Ons systeem is leverbaar in drie versies, 4,5 meter breed voor Euro- kotters binnen de 12-mijlszone, 7-9 meter voor daarbuiten en 12 meter voor grote kotters. Het is ook inzetbaar voor andere vistechnieken. Wij verwachten veel van deze innovatieve, duurzame vismethode.” Delmeco Fishing Technology Molenweg 1 4486 PP Colijnsplaat T 0113 - 69 57 51/0113 - 27 04 84 F 0113 - 69 55 51 www.delmeco.nl08 het ONDERNEMERS BELANG
 11. 11. Onderscheidend In 2008 is TechniCo B.V. opgericht als dochter vanin Techniek en de Delmeco Group uit Goes. In de korte tijd dat het bedrijf bestaat hebben zij al veel mooie enCommunicatie uitdagende projecten gerealiseerd in de elektro- techniek en installatietechniek. Bijzondere projecten Een van de specialiteiten van TechniCo is het verbouwen van winkels bijvoorbeeld voor formule- en/of naamsverandering. Deze opdrachten moeten altijd binnen een zeer korte tijd gerealiseerd worden. “Speciaal voor dit soort winkelverbouwin- gen hebben wij onze logistiek aangepast, waardoor onze monteurs geheel selfsup- porting zijn. Daartoe hebben wij hen ook opgeleid”, vervolgt Kees Noordhoek. Zij hebben de beschikking over een volledig ingerichte voorraadcontainer, waarin al het benodigde materiaal zit, dat voorzien is van barcodes. Aan de hand daarvan weten onze monteurs exact welke artikelen moet worden aangevuld voor een snelle en accurate montage. Verder verzorgen wij het bedrijfsmatig technisch onderhoud van vele woningen en bedrijfspanden voor onder andere Zeeuwse zorginstellingen. Onlangs hebben wij een zeer luxe woningK mogen voorzien van de meest innovatieve ernwaarden van het bedrijf zijn Installatiebedrijf L.W. van Gilst. “De kracht van technische snufjes en domotica (huisauto- Technische installaties en de groep is de veelzijdigheid van de expertise matisering) in combinatie met authentiek persoonlijke Communicatie. die erin is gebundeld. Dat levert veel sanitair en radiatoren. Dat was een heleTechniCo is installateur van de meest uiteen- voordelen op. Doordat wij binnen de mooie uitdaging.”lopende elektrotechnische, verwarmings- en Delmeco Group collega’s op allerlei niveausluchtbehandelinginstallaties en loodgieters- ter beschikking hebben die met ons meedenken, LED verlichtingwerk. Dit kan zijn van een eenvoudige kunnen wij nagenoeg elk technisch Kees Noordhoek hoeft er niet over na tegroepenkast tot een complete hoofdverde- probleem oplossen zonder dat dit afbreuk denken: “LED- verlichting is dé verlichtingling en van een eenvoudig ventilatiesysteem doet aan de kwaliteit. Hiermee kunnen van de toekomst. Wat begonnen is alstot een complete HVAC-installatie (Heating we ons onderscheiden in de markt. Indien experimentele verlichting, is in korte tijdVentilation Airconditioning). Zonder noodzakelijk en mogelijk, lenen wij personeel uitgegroeid tot een lichtbron met zeer veleuitzondering ligt aan elke opdracht een van de zusterbedrijven in”, licht Kees Noord- mogelijkheden en toepassingen. Met namegedegen communicatie met de opdracht- hoek toe. “TechniCo is een ‘warm’ bedrijf in de bedrijfsmatige vervangingsmarkt zijngever ten grondslag. Het werkgebied is naar de opdrachtgevers toe, maar ook voor hier grote energiebesparingen te realiserenZuidwest-Nederland. TechniCo werkt onder ons personeel. Wij ontzorgen onze klanten met een zeer gunstige terugverdientijd.meer voor de utiliteitsmarkt, kleine industrie, door samen met onze monteurs met henzorginstellingen en de detailhandel. Kees mee te denken om tot een positief resultaatNoordhoek is directeur van het veelzijdige te komen. Vanzelfsprekend kunnen onze TechniCo B.V.installatiebedrijf. opdrachtgevers rekenen op een perfecte after Columbusweg 12d sales service. Voor ons personeel gelden Postbus 52Meedenken goede voorzieningen en arbeidsvoorwaarden. 4460 AB GoesNaast TechniCo bestaat de Delmeco Group Zij worden intern opgeleid en beschikken T 0113 - 36 20 50uit de volgende B.V.’s: Delmeco Raadgevend over de vereiste certificaten. Onze service- F 0113 - 36 20 55Ingenieursbureau, Delmeco Projecten, wagens zijn goed onderhouden en compleet info@technico-goes.nlDelmeco Fishing Technology, Soltegro en uitgerust met kwaliteitsgereedschappen.” www.technico-goes.nl het ONDERNEMERS BELANG 09
 12. 12. Secretaresse by the Sea Fotografie: Els Swart 29ber vem Samenwerking Janse&Janse en Viavox Secretaresse by the Sea no Viavox uit Middelburg en Janse&Janse uit Nieuwdorp hebben per 1 september een samenwerkingsverband gesloten onder de naam Secretaresse by the Sea. Met deze samenwerking bundelen beide ondernemingen hun krachten en netwerken om binnen Zeeland één initiatief te ontwikkelen dat structureel ondersteuning levert voor persoonlijke ontwikkeling van zowel vrouwelijke als mannelijke ondersteunende functies. I n onze dagelijkse organisatiepraktijk constateren wij met regelmaat dat er veel vraag is naar korte trainingen en workshops voor managementonder- steunende functies. Daarnaast blijkt deze doelgroep met regelmaat behoefte te hebben aan netwerken waarin zij kennis, ervaring en dilemma’s kunnen delen. Secretaresse by the Sea biedt hiervoor de gelegenheid door het organiseren van trainingsdagen en netwerkmomenten met een praktische inslag en voldoende ruimte voor ontspanning. En natuurlijk binnen Zeeland! 29 november, Waterschap Scheldestromen Middelburg De eerste activiteit die door Secretaresse by the Sea gezamenlijk wordt georganiseerd is een trainingsdag in het najaar voor secretaresses, assistentes en ondersteunende medewerkers. Tijdens deze dag worden deelnemers in de gelegenheid gesteld hun vaardigheden en kennis bij te schaven op het gebied van creatief schrijven, correct Nederlands, evenementen- organisatie, notuleren, sociale media en persoonlijke effectiviteit. Deelnemers kunnen zowel ‘s morgens als ‘s middags kiezen uit drie verschillende trainingen. De trainingen duren ongeveer drie uur en zijn interactief van opzet. De trainingsdag vindt plaats op 29 november in het kantoor van Waterschap Scheldestromen in Middelburg. Het programma 08.30 - 08.45 uur inloop 08.45 - 09.15 uur plenaire bijeenkomst 09.15 - 12.00 uur ochtendworkshops Nederlandse taal Correct Nederlands schrijven is niet eenvoudig. Taal en vooral spelling verandert in de loop der jaren. Maar ook door het gebruik van internet neemt de kans op fouten toe. Tijdens deze opfristraining krijg je inzicht in de meest voorkomende taalfouten en verkeerde10 het ONDERNEMERS BELANG
 13. 13. Alles op een rijtjedatum dinsdag 29 novemberlocatie Waterschap Scheldestromen, Middelburgprijzen ochtend + lunch 195 euro (excl. btw) lunch + middag 195 euro (excl. btw) middag + borrel 195 euro (excl. btw) Gehele dag 375 euro (excl. btw)inlichtingen bel 0118 682200 of info@secretaressebythesea.nlinformatie www.secretaressebythesea.nlInschrijvenEr is plaats voor maximaal 25 deelnemers per workshop, dus wees er snel bij! Wij stellen hetop prijs u, uw collega of assistent(e) te mogen verwelkomen als deelnemer. Inschrijven voorSecretaresse by the Sea kan via onze website www.secretaressebythesea.nl. Indien u meerinformatie wilt dan kunt u ons bellen 0118 682200 of mailen via info@secretaressebythesea.nl. Secretaresse by the Sea is ook te volgen op Twitter: #sbtszeelandzinsconstructies, maar vooral hoe je kunt 12.00 - 13.30 uur lunch Creatief schrijvenleren deze te vermijden. 13.30 - 16.15 uur middagworkshops Schrijven op een duidelijke en aan- trekkelijke manier is een vak apart!Succesvolle evenementen Persoonlijke effectiviteit Vandaag leren we je vaardigheden omSteeds vaker wordt er van secretaresses, De secretaresse neemt een belangrijke boeiende en leesbare teksten te schrijven.managementassistenten of office- en verantwoordelijke positie in. Ze Je zult na deze middag op kantoormanagers verwacht dat zij de organisatie communiceert met veel verschillende terugkeren als een enthousiast schrijvervan een personeelsbijeenkomst of een mensen, houdt overzicht, denkt mee van goed leesbare brieven, nota’s enbedrijfsevenement er “wel even bij doen”. en zorgt dat alles ongemerkt soepel rapporten.Tijdens deze workshop krijg je inzicht verloopt. In deze training gaan we aanin de onderdelen die bij het succesvol de slag met de uitdagingen en dilemma’s 16.15 - 17.00 uur plenaire afsluiting enorganiseren van een evenement van het secretaressevak. Het accent ligt bespreekborrelkomen kijken. op feedback geven, assertiviteit en leren van elkaar.Notuleren met de laptopNotuleren op de laptop kan tot 30 procent Social Media Janse&Jansetijdwinst opleveren. Tijd om over je Het gebruik van social media is hip en Janse&Janse ontplooit activiteiten om organisaties,schroom heen te stappen en er mee aan het lijkt wel of iedereen er mee bezig is. ondernemers en managers het beste uit zichzelf te latende slag te gaan. Voorwaarde is dat je al Maar wat kun je er mee? Wat doet het halen. Organisaties nog beter laten presteren door zeenige ervaring hebt met notuleren en voor jou als persoon maar ook voor de duidelijke keuzes te laten maken en kansen te benuttenwe verwachten dat je zelf een laptop organisatie waar je werkt. Waar begin je? is onze missie! Janse&Janse ondersteunt, inspireert,meeneemt. Na deze workshop ben je Vanmiddag krijg je antwoord op je vragen provoceert en coacht de organisatie, leidinggevende(n)in staat in minder tijd beknopte, en praktische tips waarmee je direct aan en het team naar de “next level”. Dit doet ze op hetlezersgerichte verslagen te maken. de slag kunt. gebied van: • Strategie: organiseren en implementeren van visie, structuur en doelstellingenViavox • Corporate image: interne en externe presentatie van deViavox levert al sinds 1991 secretariële ondersteuning aan commerciële en non-profit organisatie en haar medewerkersbedrijven. In onze visie laat een goed secretariaat een organisatie groeien en bloeien. • Leiderschap: ontwikkelen van effectieve leiders en eenHet vormt immers het gezicht, de stem, het luisterend oor, de vraagbaak, het geheugen en effectief teamde ruggengraat van een organisatie. Viavox ondersteunt bedrijven en organisaties daarommet hoogwaardige secretariële diensten, maar ook met detachering, werving en selectie, Teveel organisaties laten kansen onbenut, afgeleid doortraining en consultancy op het terrein van secretariaat, receptie en administratie. randzaken. Janse&Janse laat organisaties excelleren door activiteiten die energie opleveren. Directie en managersBedrijven leggen hun dagelijkse secretariële werkzaamheden steeds vaker bij ons neer. kunnen zich zo weer concentreren op hun core-business.Praktische voorbeelden zijn het verzorgen van telefoonverkeer en mailings, het uitwerken van Klanten van Janse&Janse op de zakelijke markt en in dedigitaal ingesproken interviews, maar ook het behandelen van e-mailberichten, het beheren non-profit sector hebben behoefte aan een objectief envan agenda’s, het maken van presentielijsten, het verzenden van bevestigingsbrieven en kritisch klankbord. Met passie en persoonlijke aandacht doetbrochures, data-entry en het maken van afspraken voor vertegenwoordigers. Janse&Janse er alles aan om de business van de klant en zijn processen te doorgronden. Alleen zo krijgt de klant preciesViavox detachering betekent: getrainde, direct inzetbare, representatieve en flexibele wat hij zoekt en is hij in staat om direct te reageren, maatwerktelefonistes, receptionistes, secretaresses, notulistes en administratief medewerkers. dus! Onze no nonsens aanpak is resultaatgericht, praktischViavox heeft al twintig jaar ervaring in de secretariële branche, en dat stelt ons in staat om en duidelijk. Do-it, try-it, fix-it is onze stelregel.echt geschikte kandidaten snel te herkennen, eruit te pikken en vervolgens goed op te leiden.Dat maakt dat een ‘viavox-ster’ veel gemakkelijker is in te passen in uw organisatie dan een www.janse-janse.nlwillekeurige kandidaat van een uitzendbureau. www.viavox.nl het ONDERNEMERS BELANG 11
 14. 14. Bedrijfsreportage Janssen & Janssen Incasso & Gerechtsdeurwaarders over het ‘anders ondernemen’ Innovatief ondernemen is écht van buiten naar binnen durven denkenBegin dit jaar nam Janssen & Janssen Incasso & Gerechtsdeurwaarders de in West-Brabant en in Zeeland gevestigde collegaBuys & Partners over. In een branche die barst van tradities is Janssen & Janssen een vreemde eend in de bijt. Waarom? Janssen& Janssen durft te kiezen voor een andere aanpak en heeft daarmee al de nodige successen behaald. Rayon Manager GregoryStuurman en Frontoffice Manager Margot Capelle leggen uit hoe een organisatie met lef en ambitie een onderscheidende positiein de markt heeft gerealiseerd.12 het ONDERNEMERS BELANG
 15. 15. S inds januari dit jaar is Janssen & tradities. Met onze benadering zijn we echt Janssen prominent aanwezig in onderscheidend. Onze dienstverlening is Zuidwest-Nederland. Als gevolg van gebaseerd op het van buiten naar binnende overname van Buys & Partners kon de denken. Zo hebben we een zelfstandigorganisatie zich in korte tijd vestigen in opererende juridische afdeling dieWest-Brabant en Zeeland. Deze overname ondernemers ondersteunt bij zakelijketypeert de fase waarin Janssen & Janssen geschillen. Dit beperkt zich dus niet totverkeert. In een branche die flink onder druk incasso- en gerechtsdeurwaardersstaat weet Janssen & Janssen zich prima gerelateerde zaken maar gaat juist verder.staande te houden en zelfs verder te groeien. Zo helpen wij ondernemers bijvoorbeeld ook met huurgeschillen, arbeidsgeschillenDe ondernemersgeest van of aansprakelijk-heidsvraagstukken.Janssen & Janssen Doordat we geen advocatenkantoor zijn,Janssen & Janssen Incasso & Gerechts- maar wel kwalitatief hoogstaande juristendeurwaarders is inmiddels niet meer weg in dienst hebben, kunnen we juridischte denken uit Zuid-Nederland. Vanuit advies tegen scherpe tarieven aanbieden.een echte ondernemersgeest heeft de Deze dienstverlening is geïntroduceerdorganisatie een onderscheidende markt- naar aanleiding van positieve resultaten uit Margot Capelle: “Onze dienstverlening is gebaseerd op het van buiten naar binnen denken”positie weten te veroveren. Margot Capelle een marktonderzoek. We brengen eenis Frontoffice Manager Zeeland bij Janssen behoefte in kaart en spelen daar& Janssen en legt uit hoe dit van origine daadwerkelijk op in. Ondernemers makenEindhovense bedrijf dit heeft kunnen hier inmiddels gretig gebruik van.”realiseren. “De kracht ligt in het al jarenlangdurven uitwerken van een eigen visie, Blijven vernieuwenwaarbij innoveren vanuit de marktbehoefte Zoals gezegd: Janssen & Janssen ishet uitgangspunt werd, in plaats van stug voortdurend op zoek naar innovaties.vasthouden aan de tradities van het vak. Stuurman is hier stellig in: ”Wil je die uniekeAls één van de eersten heeft Janssen & marktpositie behouden, dan zul je in onsJanssen de zogenaamde ‘deurwaardersjas’ geval niet alleen continu moetenuitgetrokken en zijn we onze business innoveren, maar ook steeds durven tedoor de ogen van onze opdrachtgevers veranderen. De ondernemer van vandaaggaan beoordelen. Nog steeds zijn er is niet meer de ondernemer van vijf jaargerechtsdeurwaarders-kantoren die deze geleden. Het ‘nieuwe werken’ heeft zijnstap niet durven maken. Het deurwaarders- intrede gedaan. Ondernemers willen overalvak is eigenlijk maar een klein onderdeel en altijd actueel op de hoogte kunnen zijn.van de debiteuren-problematiek van een Deze nieuwe manier van werken vraagt omondernemer. De ondernemer wil één loket een andere benadering van de markt.voor al zijn vragen en problemen. Dan zul Wij spelen hier op in door nieuweje de organisatie ook als zodanig moeten ‘state-of-the-art’ inzage- en rapportage- Gregory Stuurman: “We hebben een pioniersrol”positioneren. Deze visie heeft ons gebracht tools te ontwikkelen die real-timenaar een organisatie met inmiddels negen inzichtelijk zijn.vestigingen en 150 medewerkers. Waarandere kantoren onder druk staan, blijven Met Business Intelligence bieden we een wij groeien.” Gregory Stuurman is Rayon prachtige oplossing voor ondernemers Manager bij Janssen & Janssen en beaamt die niet alleen knelpunten in het debiteuren- dit: “Doordat we als één van de eersten beheer in kaart willen brengen, maar ook juist als ondernemer zijn gaan handelen verregaande inzage willen hebben in de en zijn gaan vernieuwen hebben we processen bij een incassopartner. Je steekt een voorsprong gepakt. Een mooie als het ware de thermometer in beide eerste stap was destijds de online organisaties. De effectiviteit van de gehele inzage, waarmee de papieren dossiers debiteurenadministratie kan worden tot het verleden behoorden. Alle gemeten, alsmede de toekomstver- concullega’s bieden inmiddels varianten wachtingen bij een verandering in je aan, maar wij waren de eerste en debiteurenbeheer. Dit is overigens ook hebben nog steeds een voorsprong. Wat toepasbaar voor mobiele werkers. En dat is dat betreft hebben we een pioniersrol.” nog maar een klein gedeelte van de mogelijkheden. Dit laat ik graag persoonlijk Van buiten naar binnen denken zien aan geïnteresseerde ondernemers.” Janssen & Janssen Incasso & Het van buiten naar binnen denken is niet Gerechtsdeurwaardersmeer dan een logische gedachte die elke Capelle vult aan: ”In plaats van alleen te Ondernemersweg 5ondernemer zou moeten hebben. Heeft vertellen dat we van buiten naar binnen 4691 SL TholenJanssen & Janssen dan zo’n bijzondere denken en handelen, willen we het T 0166 - 60 10 20 bedrijfsfilosofie? Capelle vertelt: “Absoluut. ondernemers graag in een persoonlijk zeeland@janssen-janssen.nlOnze branche houdt hardnekkig vast aan gesprek laten zien.” www.janssen-janssen.nl het ONDERNEMERS BELANG 13
 16. 16. ColumnIn deze tijden van nerveuze beurzen is het goed beleggen van middelenin de vennootschap al een vraagstuk apart. Van het rendement gaat nogeens een heffing aan vennootschapsbelasting van 20-25 procent af, latergevolgd door een heffing in privé van 25 procent aanmerkelijkbelangbelasting.Beleggen in de BV of NV: de vrijgesteldebeleggingsinstelling (VBI) H et is natuurlijk het prettigst = 43,75 procent. Netto houdt u dan 56,25 kwalificerende beleggingen overgedragen. om de beleggingen in privé in procent over. Bij een VBI is de heffing De status vanVBI gaat in op de eerste dag box 3 te hebben, maar daartoe uitsluitend 25 procent IB. Netto houdt u van het nieuwe boekjaar. Voorafgaand dient eerst afgerekend te worden in de dan 75 procent over, een verschil van aan deze nieuwe status dient in de ven- vennootschap en in privé en dat is minder 18,75 procent. nootschap te worden afgerekend over de aanlokkelijk. Bij een tarief vennootschaps- meerwaarde op de beleggingen. belasting van 25 procent, een aanmerkelijk Het VBI regime is voor familievennoot- belang tarief van 25 procent en een heffing schappen toegankelijk als de directeur Inmiddels mag de VBI zich verheugen in in box 3 van 1,2 procent ligt het break- grootaandeelhouder (dga) zelf maximaal een grote belangstelling. Volgens een evenpunt hiervoor bij een rendement van 90 procent van de aandelen houdt en de opgave van de Belastingdienst per 16 4,8 procent. Daarboven kunt u beter de overige minimaal 10 procent bij anderen augustus 2011 zijn er op dit moment circa reserves als dividend uitkeren en privé in zijn geplaatst. De ‘anderen’ mogen ook 400 familie-VBI’s en zijn er ongeveer 800 box 3 gaan beleggen, daaronder is het de (niet in gemeenschap van goederen in aanvraag. Waar wacht u nog op? verstandiger om de reserves in de vennoot- gehuwde) echtgenote of de meerderjarige schap te laten. De huidige beleggingsmarkt kinderen van de dga zijn. Hier ligt een Mr.drs. G.H.C.Blommers toont aan dat rendementen boven de 4,8 frictie met ondernemingen met meerdere procent zeldzaam zijn, zodat beleggen in dga’s, waar gemakkelijker aan de eis van de NV/BV een veelvoorkomend gegeven is. meerdere aandeelhouders kan worden voldaan. De beleggingen in de VBI zijn Om tot een matiging te komen in de duidelijk omschreven: het gaat om belastingheffingen over de behaalde beleggen in financiële instrumenten. rendementen, kan de status van Vorderingen op de dga of beleggingen in Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI) onroerende zaken zijn uitgesloten. worden aangevraagd. De VBI is vrijgesteld ESJ Accountants & van vennootschapsbelasting. De beleg- Wanneer u de VBI-status wilt aanvragen Belastingadviseurs gingsrendementen uit de NV/BV komen op en uw NV/BV beschikt tevens over niet- Waterfront 392 die wijze uiteindelijk voor 100 procent ten kwalificerende beleggingen dan kan er Postbus 1038 goede aan de aandeelhouder die daar 25 fiscaal geruisloos een juridische splitsing 4530 GA Terneuzen procent inkomstenbelasting over betaalt. van de vennootschap plaatsvinden. Aan gerard.blommers@esj.nl Bij een gewone NV/BV is de heffing 25 de nieuw opgerichte vennootschap - www.esj.nl procent Vpb + 25 procent IB over (100-25) die een NV moet zijn- worden dan de14 het ONDERNEMERS BELANG
 17. 17. ColumnBehoefte aanmeer inzicht in Irritaties opuw bedrijfsvoering het werk?en financiën? Een werknemer die ’s ochtends bij binnenkomst eerst een half uur staat te lummelen bij het koffieapparaat en inIn het huidig economisch klimaat is inzicht in uw financiële situatie het rookhok. “Om bij te praten.” Gedurende de dag zijn erbelangrijker dan ooit. U wilt immers snel en adequaat handelen om veel van dit soort pauzes en er wordt wel opvallend veelzo uw resultaat te optimaliseren. Dat geeft u extra tijd. Tijd om te “bijgepraat” met collega’s, veel internetgebruik voorondernemen. privédoeleinden, gemaild met één zelfde persoon of privéC trl is het online platform van geven interne management-rapportages getelefoneerd. Deloitte voor het MKB. Via inzicht in uw bedrijfsprestaties. www.ctrl.nl wordt online kennisgedeeld, samengewerkt en hebben u en Visie achterhalen waarom uw medewerkeruw adviseur toegang tot diverse online De visie van Deloitte richt zich op dit gedrag vertoont. Maak vervolgensdiensten. De diensten worden continu optimalisatie van de administratieve duidelijke afspraken, geef de (huis)uitgebreid op basis van ontwikkelingen keten, van brongegevens tot rapportage, regels aan, licht deze kort toe en maakin de markt. aangevuld met advies. Het resultaat is de afspraak met uw medewerker dat een online ondersteuning gericht op de hij zich hieraan houdt. Een belangrijkDeloitte-experts vertalen nieuws en behoeften van de ondernemer. aspect is dat u aangeeft hoe u toe gaatontwikkelingen in praktisch toepasbare zien op de naleving van de afspraken.inzichten voor het management in het Meer weten?mkb. Standaard krijgt u toegang tot Kijk voor meer informatie op www.ctrl.nl Daarna begint het echte werk voor unieuws- en adviesberichten van Deloitte of neem contact met ons op. pas. U zult continu uw medewerker di-en dagelijks specifiek branchenieuws. rect en onmiddellijk moeten aansprekenDaarnaast leveren gerichte online scans Michiel Brouwer als hij de afspraak niet nakomt. Veleninzicht in uw bedrijfssituatie. geven aan niet voor politieagent te willen spelen, want zo wordt het vaakRapporteren Deloitte Accountants B.V. door de leidinggevende ervaren. EchterHet verwerken van uw financiële Buitenruststraat 4 de mate waarin u consequent uw mede- Hadministratie is een tijdrovende maar Middelburg werker aanspreekt bij het niet nakomenwel noodzakelijke klus. Die betaal- T 088 - 288 31 97 erkent u dit? Voor ons een van de gemaakte afspraken, is bepalendopdracht moet toch naar de bank, uw mibrouwer@deloitte.nl regelmatig terugkerende voor het succes. Na verloop van tijd zultbtw-aangifte naar de Belastingdienst vraag en ergernis van onder- u minder moeten corrigeren. Tijdig enen uw jaarrekening naar de Kamer nemers of managers die wij coachen of consequent ingrijpen loont!van Koophandel. Deloitte maakt het adviseren. Hoe pak je dergelijk gedrageenvoudig voor u om te rapporteren. aan? Hoe vind je de juiste toon? Ellen SinkeVia www.ctrl.nl kunt u met één drukop de knop de betreffende instanties Het beste is om een individueel gesprekvan de gewenste informatie voorzien. aan te gaan met uw werknemer en teU rapporteert eenvoudig aan de vertellen wat u ziet gebeuren. Geef ver-Belastingdienst, de KvK en uw bank, volgens aan wat voor indruk het u geeft: HR Consultancy BVwaardoor u meer tijd krijgt om te bijvoorbeeld dat hij onvoldoende werk Dorpsstraat 123ondernemen. Met Standard Business heeft, niet gemotiveerd is voor zijn werk 4451 AB HeinkenszandReporting levert u vanuit uw bedrijfs- en anderen van het werk afhoudt. Vraag T 0113 - 56 31 80administratie de juiste financiële dan aan uw medewerker of dit beeld info@hr-consultancy.nlrapportages in XBRL formaat. Tevens klopt. Hoe zien hij dat zelf? Probeer te www.hr-consultancy.nl het ONDERNEMERS BELANG 15
 18. 18. Bedrijfsreportage Tekst: Loes van der Hoeven • Fotografie: Willem MierasElke organisatie beschikt over unieke kennis en ‘talenten’ die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor andere organisaties, waar hetontbreekt aan deze specialismen. Het Zeeuws Instituut voor Organisatieontwikkeling (ZIO) uit Vlissingen brengt als Ambassadeur vanWeShare Talent voor Zeeland organisaties bij elkaar, die op tijdelijke basis een expert op het gevraagde gebied uitlenen c.q. inhuren. WeShare Talent brengt organisaties en talenten samen W eShare Talent is een nieuw Hogeschool Zeeland. ZIO werkt samen fenomeen in Nederland. De met nationale en internationale instituten officiële kick-off vond plaats en beschikt over een netwerk van zo’n 40 op 20 september 2011. Het is een open adviseurs die gespecialiseerd zijn in deze community van verschillende grote en kennisdomeinen. “WeShare Talent is een kleine organisaties en hun talenten. instrument voor kennisuitwisseling en Ieder bedrijf kan lid worden van deze mobiliteit in en tussen organisaties. Door community. De Ambassadeurs brengen de werkzaamheden efficiënt uit te voeren die organisaties zowel fysiek als virtueel in de eigen organisatie blijft er tijd over bij elkaar. Fysiek door middel van het om andere organisaties te adviseren.{ organiseren van rondetafel- en netwerk- Het tijdelijke werk geeft talenten nieuwe bijeenkomsten. Virtueel door de realisatie energie, die zij weer kunnen inzetten in van een online platform, waar vraag en hun eigen organisatie. Dat levert een aanbod inzichtelijk worden gemaakt. win-winsituatie op.” dat de opdrachtgever deze methodiek zelf aanleert. Met de tools die wij hem en Mobiliteit Leertrajecten zijn medewerkers aanreiken, kunnen zij “Dat er veel vraag is naar tijdelijke De dienstverlening van het ZIO is gestoeld toekomstige vraagstukken zelf aanpakken expertise, blijkt wel uit het feit dat er op de principes van de Lerende Organisatie. en veranderingen binnen de organisatie inmiddels contacten zijn met zo’n 800 “Om vernieuwingen binnen organisaties succesvol doorvoeren. Dergelijke leer- geïnteresseerde organisaties, waarvan blijvend tot stand te kunnen brengen, is trajecten kunnen wij ook koppelen aan een deel ook al daadwerkelijk personeel het noodzakelijk om een leercultuur te onze WeShare Talent projecten. Wij uitwisselt binnen WeShare Talent. Deze creëren die medewerkers inspireert en verwachten er heel veel van. Bedrijven mensen behouden hun arbeidscontract, die voldoet aan de wensen van klanten”, en instellingen die geïnteresseerd zijn, maar worden op tijdelijke basis uitgeleend vervolgt André de Korte. “Het succes van vertellen wij graag meer”. aan de vragende organisatie”, licht André een organisatie zit in de medewerkers, de Korte toe. Hij is directeur van het ZIO, niet in het product. Daarom moet er een Zeeuws Instituut voor Organisatieontwikkeling de full-service organisatie op het terrein klimaat ontstaan, waarin elke medewerker Edisonweg 4 van organisatieontwikkeling. Het instituut doet waar hij goed in is en durft te zeggen 4382 NW Vlissingen ondersteunt organisaties in Leiderschaps- wat noodzakelijk is. Daaraan koppelen wij T 0118 - 49 96 00 ontwikkeling, Strategie, Human Resource onze leertrajecten. Wij beschikken over info@zionetwerk.nl Management en Communicatie. Het is de expertise om problemen op te sporen www.zionetwerk.nl gevestigd op het terrein van de en op te lossen, maar het is de bedoeling www.wesharetalent.com16 het ONDERNEMERS BELANG

×