Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A területfejlesztés lényege, céljai, tartalma, folyamatai, eszközei

7,536 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/369VOVb ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

A területfejlesztés lényege, céljai, tartalma, folyamatai, eszközei

 1. 1. SzegediTudományegyetem<br />Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék<br />University of Szeged, Hungary<br />Department of Economic and Human Geography<br />A területfejlesztés lényege, céljai, tartalma, folyamatai, eszközei<br />Terület- és településfejlesztés szakszigorlat<br />2009-2010 1. félév<br />Készítette: Hurton Zsuzsanna<br />V. évf. geográfus<br />
 2. 2. Mi a területfejlesztés?<br /> Adott térben élő társadalom döntései és tevékenységei, amelyek a gazdaság és a társadalom térbeli szerkezetének bizonyos célok érdekében való megvalósítására szolgál<br /><ul><li>Fejlődés  kedvező folyamat
 3. 3. Fejlesztés  tudatos beavatkozás</li></li></ul><li>Területfejlesztési törvény*szerint<br /><ul><li>térbeli folyamatok figyelése, értékelése
 4. 4. tervszerű beavatkozási irányok meghatározása
 5. 5. fejlesztési célok, koncepciók és intézkedések meghatározása
 6. 6. fejlesztési programok kialakítása, végrehajtása</li></ul>*1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről<br />
 7. 7. Területfejlesztés földrajzi alapjai<br />Földrajzi térelemek egymásmelletti-sége<br />Földrajzi differenciáltság<br />Földrajzi kiterjedtség és tagoltság<br />Földrajzi távol-<br />ság és mobilitás<br />
 8. 8. A területfejlesztés céljai<br />Hosszú távon<br />Rövid távon<br /><ul><li>munkahelyteremtés
 9. 9. városokra nehezedő nyomás mérséklése
 10. 10. felzárkóztatás
 11. 11. nemzeti erőforrások hatékony kihasználása
 12. 12. regionális különbségek mérséklése
 13. 13. népesség és a környezet egyensúlyának megőrzése
 14. 14. kultúrák és identitások megőrzése
 15. 15. integráció biztosítása egy nagyobb gazdasági térben</li></li></ul><li>A szereplők céljai<br />Kormány<br />Versenyszféra<br /><ul><li>stabilitás a rendszerben
 16. 16. állam versenyképessége
 17. 17. stabil gazdasági környezet a profitszerzéshez
 18. 18. jó elérhetőség
 19. 19. helyi bekapcsolódás (gazdaság, politika, kultúra)</li></ul>Önkormányzat<br /><ul><li>település és a térség „erejének” növelése
 20. 20. közszolgáltatások biztosítása
 21. 21. erős helyi-térségi politika
 22. 22. sajátos értékek megőrzése lokális fejlesztésekkel</li></ul>Szakmai és civil szféra<br /><ul><li>támogatásokhoz való hozzáférés,
 23. 23. jó érdekképviselet</li></li></ul><li>Területfejlesztés alapkérdései<br /><ul><li>területfejlesztés és a településfejlesztés kapcsolata
 24. 24. területfejlesztés és az ágazati fejlesztések kapcsolata (közlekedés, vidékfejlesztés)
 25. 25. területfejlesztés és a speciális térségek fejlesztésének kapcsolata</li></li></ul><li>Területfejlesztés eszközei<br />Fejlesztési dokumentumok<br /><ul><li>koncepció
 26. 26. program
 27. 27. fejlesztési terv</li></ul>Makro-ökonómiai eszközök:<br /><ul><li>adó- és költségvetés- politika
 28. 28. Infrastruktúra
 29. 29. Közbeszerzés</li></ul>Mikro-ökonómiai eszközök:<br /><ul><li>építési szabályozás
 30. 30. képzés-átképzés
 31. 31. különböző ösztönzők</li></ul>Koordinációs eszközök:<br /><ul><li>intézkedések összehangolása</li></ul>Pénzügyi eszközök<br /><ul><li>címzett és céltámogatások:</li></ul>TFC,TTFC,TEKI,CÉDA<br /><ul><li>adó, hitel, kamatkedvezmé-nyek, hitelgarancia</li></ul>Konkrét területi beavatkozások <br /><ul><li>ipari parkok, vállalkozási övezetek
 32. 32. kedvezményezett területek kijelölése</li></li></ul><li>Sikeres területfejlesztés összetevői<br />Komplex szemléletű területfejlesztés<br />
 33. 33. Összegezve<br /><ul><li>sikeres és eredményes területfejlesztés minden tényezőcsoporttal foglalkozik valamilyen szinten
 34. 34. bármelyik elhagyása veszélyezteti a „jó” területfejlesztési programot
 35. 35. magyar területfejlesztés egyelőre a kezdő lépéseknél tart</li></li></ul><li>Köszönöm a figyelmet!<br />

×