Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

8 quy tắc tài chính cá nhân cho cả cuộc đời

961 views

Published on

8 quy tắc tài chính cá nhân cho cả cuộc đời

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

8 quy tắc tài chính cá nhân cho cả cuộc đời

 1. 1. 8 QUY TẮC TÀI CHÍNH CÁ NHÂN CHO CẢ CUỘC ĐỜI lamtruonghuy.info
 2. 2. Tiết kiệm ít nhất 10% thu nhập của bạn
 3. 3. Có một quỹ dự phòng khẩn cấp bằng ít nhất ba tháng chi phí sinh sống
 4. 4. Trang bị bảo hiểm nhân thọ có giá trị ít nhất 6 lần thu nhập của gia đình bạn
 5. 5. Sử dụng quy tắc 20/4/10 khi mua xe Quy luật này nói rằng khi mua một chiếc xe, bạn nên trả trước ít nhất 20%, thời gian vay không quá 4 năm và tổng số tiền trả cho việc mua và sử dụng xe hàng tháng không quá 10% tổng thu nhập của bạn
 6. 6. Dành dụm số tiền bằng 20 lần thu nhập cho quỹ hưu trí
 7. 7. Trả trước ít nhất 20% khi vay mua nhà
 8. 8. Lấy 100 trừ đi số tuổi để xác định tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục đầu tư của bạn
 9. 9. Trả các khoản nợ lãi suất cao nhất trước
 10. 10. Thanks ^_^ lamtruonghuy.info

×