Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
The eagle has the longest life-span of its’ speciesChim ưng có khoảng thời gian sống dài nhất trong chủng loại của nó
It can live up to 70 years            Nó có thể sống tới 70 tuổi    But to reach this age, the eagle must m...
In its’ 40’s                         Vào nhữ ng năm 40 Its’ long and flexible talons can no longe...
Its’ long and sharp beak becomes bentChiếc mỏ dài và sắc của nó đã bị cong lại
Its’ old-aged and heavy wings, due to their thick feathers, become stuck to its’ chest and make it difficult to fly.   ...
Then, the eagle is left with only two options: die or go through a painful process of              change wh...
The process requires that the eagle fly          to a mountain top and sit on its’ nest.Tiến trình đó đòi buộc ch...
There the eagle knocks its’ beak against a rock until it plucks it out.Tại đó, chim ưng gõ mỏ vào một tảng đá cho tới khi ...
After plucking it out, the eagle will wait for a new beak to grow back and then it               will pluck ...
When its’ new talons grow back,the eagle starts plucking its’ old-agedfeathers.Sau khi các móng vuốt mới đã mọclại, chim ư...
And after five months, the eagle takes its’ famous flight of rebirth and lives for Và sau năm tháng, chim ưng bay lượn chà...
Why is change needed? Tại sao thay đổi lại cần thiết?    Many times, in order to survive   we have to start a chang...
Cám ơnDịch từ bản Anh ngữ: Têrêsa Ngọc Nga, 20-8-2009
Cuộc tái sinh của chim ưng(2)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cuộc tái sinh của chim ưng(2)

1,135 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cuộc tái sinh của chim ưng(2)

 1. 1. The eagle has the longest life-span of its’ speciesChim ưng có khoảng thời gian sống dài nhất trong chủng loại của nó
 2. 2. It can live up to 70 years Nó có thể sống tới 70 tuổi But to reach this age, the eagle must make a hard decision.Nhưng để đạt tới tuổi này, chim ưng phải lấy một quyết định khó khăn.
 3. 3. In its’ 40’s Vào nhữ ng năm 40 Its’ long and flexible talons can no longer grab prey which serves as foodCác móng vuốt dài và dẻo của nó không còn có thể quắp lấy con mồi dùng làm lương thực được nữa.
 4. 4. Its’ long and sharp beak becomes bentChiếc mỏ dài và sắc của nó đã bị cong lại
 5. 5. Its’ old-aged and heavy wings, due to their thick feathers, become stuck to its’ chest and make it difficult to fly. Đôi cánh già nua và nặng nề, do bộ lông dày, đã dính vào ngực nó, khiến nó bay vất vả
 6. 6. Then, the eagle is left with only two options: die or go through a painful process of change which lasts 150 days.Như thế, chim ưng bị bỏ mặc với hai chọn lựa mà thôi: chịu chết hoặc đi qua
 7. 7. The process requires that the eagle fly to a mountain top and sit on its’ nest.Tiến trình đó đòi buộc chim ưng bay lên một đỉnh núi và ngồi vào tổ của nó.
 8. 8. There the eagle knocks its’ beak against a rock until it plucks it out.Tại đó, chim ưng gõ mỏ vào một tảng đá cho tới khi làm gãy mỏ ra.
 9. 9. After plucking it out, the eagle will wait for a new beak to grow back and then it will pluck out its’ talons.Sau khi đã bẽ gảy mỏ, chim ưng chờ cho một cái mỏ khác mọc ra, rồi nó sẽ bẻ gãy các móng vuốt.
 10. 10. When its’ new talons grow back,the eagle starts plucking its’ old-agedfeathers.Sau khi các móng vuốt mới đã mọclại, chim ưng bắt đầu nhổ các lônggià đi.
 11. 11. And after five months, the eagle takes its’ famous flight of rebirth and lives for Và sau năm tháng, chim ưng bay lượn chào mừng cuộc tái sinh và sống 30 more years thêm 30 năm nữa
 12. 12. Why is change needed? Tại sao thay đổi lại cần thiết? Many times, in order to survive we have to start a change process. Nhiều lần, để có thể tồn tạichúng ta phải bắt đầu một tiến trình thay đổi. We sometimes need to get rid of oldmemories, habits and other past traditions. Đôi khi chúng ta cần loại bỏ những ký ức, những thói quen già cỗi và những truyến thống quá khứ khác. Only freed from past burdens, can we take advantage of the present. Chỉ khi đã thoát khỏi các khối nặng quá khứ, chúng ta mới có thể tận dụng hiện tại.
 13. 13. Cám ơnDịch từ bản Anh ngữ: Têrêsa Ngọc Nga, 20-8-2009

×