Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Kskt may-phat-dien-cummins
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Hat ca phe.otp

Download to read offline

hòa mình và thay đổi

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Hat ca phe.otp

 1. 1. CỦ CÀ RỐT, QUẢ TRỨNG VÀ HẠT CÀ PHÊ THE CARROT, THE EGG AND THE COFFEE BEAN
 2. 2. Put three pots of water over the fire. Bạn đặt ba nồi nước lên bếp lửa
 3. 3. Trong cái nồi thứ nhất, bạn bỏ vào vài củ cà rốt. In the first pot, put some carrots.
 4. 4. Trong cái nồi thứ hai, bạn bỏ vào vài quả trứng. In the second pot, put some eggs.
 5. 5. Trong cái nồi thứ ba, bạn bỏ vào vài hạt cà phê đã được xay thành bột cà phê. In the third pot, put some coffee beans that have been grounded into coffee powder.
 6. 6. Bạn nấu cả ba nồi trong vòng 15 phút. Bạn lấy ra những gì bạn đã bỏ vào. Boil all three pots for 15 minutes. Take out what you put in.
 7. 7. The carrots went in hard. They are now soft. The eggs went in soft inside. Now they are hard inside. Mấy củ cà rốt lúc đầu thì cứng. Bây giờ chúng thành mềm. Mấy quả trứng lúc đầu thì mềm bên trong. Bây giờ chúng lại cứng bên trong.
 8. 8. But the water has the colour and the wonderful smell of coffee. The coffee powder has disappeared. Bột cà phê đã biến mất. Nhưng nước có màu và mùi cà phê tuyệt vời.
 9. 9. Now think about life. Life is not always easy. Life is not always comfortable. Sometimes life is very hard. Bây giờ hãy nghĩ về cuộc sống. Cuộc sống không phải bao giờ cũng dễ dàng. Cuộc sống không phải bao giờ cũng thoải mái. Đôi khi cuộc sống cũng rất cam go.
 10. 10. Chúng ta làm việc rất chăm mà chỉ đạt ít kết quả. Chuyện gì xảy ra khi chúng ta đối diện với các khó khăn ? Things don’t happen like we wish. People don’t treat us like we hope. Các sự việc không xảy ra như chúng ta muốn. Người ta không cư xử với chúng ta như chúng ta mong. We work very hard but get few results. What happens when we face difficulties ?
 11. 11. Now think about the pots. The boiling water is like the problems of life. Bây giờ hãy nghĩ tới mấy cái nồi. Nước sôi giống như các vấn đề của cuộc đời.
 12. 12. We can be like the carrots. Chúng ta đi vào vừa dai vừa mạnh. We come out soft and weak. Chúng ta có thể giống như các củ cà rốt. We go in tough and strong. Chúng ta đi ra vừa mềm vừa yếu.
 13. 13. We get very tired. We lose hope. We give up. There is no more fighting spirit. Don’t be like the carrots! Chúng ta cảm thấy rất mệt. Chúng ta mất hy vọng. Chúng ta buông xuôi. Không còn tinh thần chiến đấu nữa. Đừng giống như các củ cà rốt!
 14. 14. We can be like the eggs. Chúng ta bắt đầu với một trái tim mềm mại và nhạy cảm. Chúng ta kết thúc rất cứng cỏi và vô cảm trong lòng. Chúng ta có thể giống như mấy quả trứng. We start with a soft and sensitive heart. We end up very hard and unfeeling inside.
 15. 15. We hate others. We don’t like ourselves. We become hard-hearted. There is no warm feeling, only bitterness. Don’t be like the eggs! Chúng ta ghét người khác. Chúng ta không thích chính mình. Chúng ta trở nên chai đá con tim. Không có những tâm tình ấm áp, chỉ có chua chát. Đừng giống như các quả trứng!
 16. 16. We can be like the coffee beans. The water does not change the coffee powder. The coffee powder changes the water! Chúng ta có thể giống như các hạt cà phê. Nước không làm cho bột cà phê thay đổi. Bột cà phê làm thay đổi nước!
 17. 17. The water has become different because of the coffee powder. See it. Smell it. Drink it. The hotter the water, the better the taste. Nước đã thành khác, vì bột cà phê. Hãy nhìn xem. Hãy thưởng thức. Hãy uống. Nước càng nóng , hương vị càng thơm ngon.
 18. 18. We can be like the coffee beans. We make something good from the difficulties we face. We learn new things. Chúng ta có thể giống như các hạt cà phê. Từ những khó khăn phải đối mặt, chúng ta làm ra điều tốt lành. Chúng ta học được những điều mới.
 19. 19. We have new knowledge, new skills, new abilities. We grow in experience . Chúng ta có kiến thức mới, những kỹ năng mới, những tài năng mới. Chúng ta lớn lên về kinh nghiệm.
 20. 20. We make the world around us better. Chúng ta làm cho thế giới chung quanh chúng ta nên tốt đẹp hơn.
 21. 21. To succeed, we must try… and try again. We must believe in what we are doing. We must not give up. We must be patient. We must keep pushing. Muốn thành công, chúng ta phải thử … và thử nữa. Chúng ta phải tin vào những gì chúng ta đang làm. Chúng ta không được đầu hàng. Chúng ta phải kiên nhẫn. Chúng ta cứ phải đẩy tới. difficulties problems handle with care
 22. 22. Problems and difficulties give us the chance to become stronger … and better … and tougher . Các vấn đề và các khó khăn cho chúng ta cơ may trở nên mạnh mẽ hơn … cũng như tốt đẹp hơn … và dai bền hơn .
 23. 23. What are we like when things do not go well? or the egg… Hoặc quả trứng… or the coffee bean? Hay hạt cà phê? Chúng ta giống như thứ gì khi các công việc không xuôi chảy? Are we like the carrot… Phải chăng chúng ta giống như cà rốt…
 24. 24. Be like the coffee bean! Hãy nên giống hạt cà phê! Dịch từ bản Anh ngữ: HPL, 24-3-2009

hòa mình và thay đổi

Views

Total views

499

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6

Actions

Downloads

23

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×