Trắc nghiệm (lý thuyết access)

13,873 views

Published on

0 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,873
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
500
Comments
0
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Trắc nghiệm (lý thuyết access)

  1. 1. Bài tập trắc nghiệm Access1. Trong cửa sổ thiết kế Report chuẩn có bao nhiêu thành phần?a. 3b. 4c. 5d. 62. Khi thiết kế Combobox trong Form muốn lấy dữ liệu nguồn choCombobox người ta có thể định nghĩa 1 câu query hay chọn 1 table vàothuộc tính nào sau đây trong cửa sổ Properties của Combobox?a. Row sourceb. Column Headsc. Column Widthsd. Row source type3. Để canh chỉnh khoảng cách giữa các control cho bằng nhau theo chiềungang ta chọn Make Equal cho chức năng nào sau đây khi thiết kế Formsử dụng?a. Format Horizontal Spacingb. Click phải chuột chọn Horizontal Spacingc. b đúng a said. a đúng b sai4. Khi gõ văn bản trong Label, muốn xuống dòng bạn phải nhấn?a. Enterb. Alt + Enterc. Shift + Enterd. Tất cả sai(Câu này còn có đáp án khác là Ctr + Enter gặp ở câu 18)
  2. 2. 5. Khi thiết kế Macro người ta chọn lệnh thực thi một hành động nào đótrong cột nào của Macro?a. Macro Nameb. Conditionc. Actiond. Comment6. Khi muốn truyền dữ liệu từ Form vào query người ta sử dụng công thứcgì?a. =[Tên Form]![Forms]![Tên Control trên Form]b. =[Forms]![Tên Form]![Tên Control trên Form]c. Câu a và b đều đúngd. Câu a và b đều sai7. Khi thiết kế Control tính toán dùng để nhận dữ liệu thống kê số lượngtổng cộng truyền từ Sub Form người ta thiết kế Control đó tại phần nàocủa Main Form?a. Detailb. Form Footerc. Form Headerd. Cả a, b và c đều đúng8. Để thoát khỏi ứng dụng sử dụng lệnh nào sau đây?a. Exitb. Quitc. Closed. Stop
  3. 3. 9. Muốn di chuyển các mẫu tin qua lại trên Form bằng nút nhấn người tasử dụng lệnh macro gì cho các nút nhấn này?a. Goto Controlb. Goto Controlsc. Goto Recordd. Goto Records10. Để đánh số thứ tự tự động theo nhóm trong Report người ta gõ vàothuộc tính Control Source của textbox là = 1. Sau đó vào thuộc tínhRunning Sum của tetbox chọn:a. Over Groupsb. Over Groupc. Group Overd. Group Overs11. Để canh trái các Control trên Form ta phải chọn các Control đó rồichọn Left trong chức năng nào sau đây?a. Click phải chuột chọn Alignb. Chọn menu Format Alignc. Cả a, b đều đúngd. Cả a, b đều sai12. Khi muốn thiết kế một Macro có điều kiện người ta phải sử dụng kếthợp 2 cột nào của Macro?a. Macro Name + Actionb. Macro Name + Conditionc. Macro Name + Commentd. Condition + Action
  4. 4. e. Condition + Commentf. Action + Comment13. Khi muốn lấy dữ liệu từ Combobox hiển thị lại trong Textbox bạn sửdụng công thức nào sau đây?a. = Tên Combobox.Column(Số lượng cột có trong Combobox)b. = Tên Textbox.Column(Số lượng cột có trong Combobox)c. = Tên Combobox.Column(Chỉ số cột muốn lấy dữ liệu trong Combobox)d. = Tên Textbox.Column(Chỉ số cột muốn lấy dữ liệu trongCombobox)14. Khi thiết kế Main Form/ Sub Form người ta hay truyền số liệu từ SubForm ra Main Form khi đó người ta sử dụng công thứ gì?a. =[Tên ô chứa Sub Form].Form!Tên Control trong Sub Formb. =Form![Tên ô chứa Sub Form]!Tên Control trong Sub Formc. Câu a và b đều đúngd. Câu a và b đều sai15. Để canh chỉnh các control cho đều nhau khi thiết kế Form sử dụng?a. Format Size To Tallest hay To Shortest hay Widest hay To Narrowestb. Format Align Left hay Right hay Top hay Bottomc. b đúng a said. a đúng b sai16. Khi thiết kế Combobox trong Form muốn hiện tiêu đề cột choCombobox ta cho Yes cho thuộc tính nào sau đây trong cửa sổ Propertiescủa Combobox?a. Row Sourceb. Column Heads
  5. 5. c. Column Withsd. Bound Column17. Một Form có bao nhiêu thành phần?a. 3b. 4c. 5d. 618. Khi gõ văn bản trong Label, muốn xuống dòng bạn phải nhấn?a. Enterb. Ctr + Enterc. Alt + Enterd. Tab + Enter19. Form có bao nhiêu chế độ làm việc?a. 1b. 2c. 3d. 420. Để canh chỉnh các control cho bằng nhau khi thiết kế Form sử dụng?a. Format Size To Tallest hay To Shortest hay Widest hay ToNarrowestb. Format Align Left hay Right hay Top hay Bottomc. a và b đều said. a và b đều đúng21. Khi thiết kế Combobox trong Form muốn khai báo độ rộng của các cột
  6. 6. cho Combobox ta gõ vào thuộc tính nào sau đây trong cửa sổ Propertiescủa Combobox?a. List Widthb. Column Widthc. Coumn Widthsd. List Widths22. Khi thiết kế Sub Form Control tính toán dùng để thống kê số lượngtổng cộng truyền ra ngoài Main Form được thiết kế ở phần nào của Form?a. Detailb. Form Footerc. Cả a và b đều đúngd. Cả a và b đều sai23. Để đóng Form sử dụng lệnh nào sau đây?a. Exitb. Quitc. Closed. Stop24. Khi tạo Control tính toán bạn sử dụng công thức nào? Ví dụ ta có 2control Soluong và Dongia, để tạo control Thanhtien bạn phải sử dụngcông thức?a. =([Soluong]*[Dongia])b. =[Soluong]*[Dongia]c. Câu a và b đều đúngd. Câu a đúng, câu b sai25. Trong trường hợp 1 điều kiện mà có nhiều hành động xảy ra. Khi xử lý
  7. 7. các hành động tiếp theo trong cột Condition Macro ta phải gõ những gì?a. Gõ lại điều kiện cũb. Gõ dấu ...c. Gõ dấu ---d. Cả 3 câu trên đều đúng26. Để gán giá trị cho Field, hay 1 đối tượng trên Form/ Report trongMacro ta sử dụng lệnh gì?a. SetValuesb. SetValuec. SetField27. Để đánh số trang trong Repor người ta gõ vào thuộc tính ControlSource của textboxa. Pageb. [Page]c. Pagesd. [Pages]28. Để đánh tổng số trang in trong Report người ta gõ vào thuộc tínhControl Source của textboxa. Pageb. [Page]c. Pagesd. [Pages]29. Để tạo Field đánh số thứ tự tự động theo từng nhóm trong Reportngười ta gõ =1 vào thuộc tính Control Source của Textbox. Sau đó vàothuộc tính Running Sum chọn?
  8. 8. a. Over Allb. Over Groupc. Cả 2 cùng đúngd. Cả 2 cùng sai

×