Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thư xin đi xe đón nhân viên shuttle transport service proposal letter (chinese english)

1,700 views

Published on

Thư xin đi xe đón nhân viên shuttle transport service proposal letter (chinese english)

Published in: Business
  • DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài TIỂU LUẬN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP--- dạy học viên thiết kế powerpoint…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0984.990.180 hoặc zalo 0984.990.180 (Miss. Huyền) or mail hotrolamslide@gmail.com----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email: hotrolamslide@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Be the first to like this

Thư xin đi xe đón nhân viên shuttle transport service proposal letter (chinese english)

  1. 1. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC Page 1 of 1 SHUTTLE TRANSPORT SERVICE PROPOSAL THƯ XIN ĐI XE ĐÓN NHÂN VIÊN https://www.facebook.com/hoc.huynhba m đi nghỉ đi2014 年 3 月 18 日 March 18th , 2014 Ngày 18 tháng 02, 2014 亲爱的李协理和林副理, Dear Mr. Lee and Mr. Lin, Kính thưa ông Lý Hiệp lý và ông Lâm Phó Lý, 为了我的受教育水平进一步提高,我想要去上大学(边工作边学习的课程)。为特别目的,我 打算下一月份搬到....因为在那里可给本人的学习和生活带来极大便利的同时。所以,我就这件 事情给您们写信为询问您们给我许可也想知道我有没有资格领取运送人员的班车服务?我已经 联络总务部门,负责人给我许可但是有一个条件,就是先去征得您们同意。 Because of my higher education, I need to go up to a university (study on a work-study program). For this particular purpose, I plan to move to.... for providing convenience for studying and living of myself. I'm writing to you today regarding this affair in order to give me a permission and I was wondering if I am able to get a daily shuttle service of transporting staff to and from work? I've already contacted general affair department and the person in charge gave me permission but made it a condition that I have to ask your permission first. Với mục đích nâng cao trình độ học vấn của mình, tôi muốn học lên Đại học (chương trình vừa học vừa làm). Để phục vụ cho mục đích đặc biệt này, tôi có ý định chuyển tới.... sinh sống, nơi mà có thể cho tôi nhiều thuận lợi về công việc cũng như các hoạt động học tập của mình. Vì vậy, tôi viết thư này cho quý vị về vấn vừa nêu để xin phép liệu có thể dùng dịch vụ đưa đón nhân viên ở xa? Tôi đã liên lạc với bộ phận Tổng vụ, người phụ trách ở đó đã cho phép, nhưng buộc phải thông qua sự chấp thuận từ phía quý vị nữa. 我方期望得到您们的回复。 I look forward to receiving your reply. Hi vọng sớm có hồi âm từ quý vị. 最好的敬意, Best regards, Kính thư, 黄播学 Huỳnh Bá Học

×