Nha trang is the most interesting city in Vietnam

24,472 views

Published on

  • Be the first to comment

Nha trang is the most interesting city in Vietnam

  1. 1. HUỲNH BÁ HỌC Page 1 of 2 WHICH IS THE MOST BEAUTIFUL IN VIENAM? NHA TRANG IS THE MOST INTERESTING CITY IN VIETNAM NHA TRANG LÀ THÀNH PHỐ THÚ VỊ NHẤT VIỆT NAM Hello everybody, my name is Học, I am a student who come from Bình Định. It has been a year since I came here to study at Nha Trang College of Tourism and Art Culture. It isn’t a long time to discover all things here but it’s enough time for me to say that I’ve made a good decision to come here for my brighter future. Xin chào mọi người, tên tôi lạ Học, tôi là một sinh viên đến từ Bình Định. Đã một năm tôi theo học trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật & Du lịch Nha Trang rồi (thời điểm tôi viết bài này). Đó không phải là khoảng thời gian dài để khám phá hết mọi cái ở đây nhưng chừng đó thời gian cũng đã đủ để nói rằng tôi đã có quyết định đúng đắn đến đây học tập. The most beautiful city in Vietnam? This is a difficult question, as each place has it's charm. I think Nha Trang is the most interesting city. Thành phố xinh đẹp nhất Việt Nam? Đây là một câu hỏi không dễ trả lời vì mỗi nơi có vẻ đẹp riêng của nó. Tôi nghĩ rằng Nha Trang là một thành phố thú vị nhất. Nha Trang is one of the 29 most beautiful sea bays in the World. It is a clean and beautiful beach with blue water and white sand. In the city center, the life is very busy. There are a lot of busy streets with shops, restaurants, bars, supermarkets,… Nha Trang là một trong 29 vịnh đẹp nhất trên thế giới. Nó có bờ biển sạch và đẹp với làn nước trong xanh và bờ cát trắng. Ở trung tâm thành phố, cuộc sống rất nhộn nhịp. Có nhiều con đường tấp nập với các cửa hiệu, nhà hàng, quán bar, siêu thị…. https://sites.google.com/site/huynhbahoc/ http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
  2. 2. HUỲNH BÁ HỌC Page 2 of 2 WHICH IS THE MOST BEAUTIFUL IN VIENAM? Besides, there’re some quiet and dreamy streets. The possibly most beautiful street of Nha Trang is Tran Phu Street along the seaside. You can walk along the street to relax after hard day at work. I usualy go around the city with my friends, ex: going out and eating, drinking, listening... Ngoài ra cũng có một vài con đường yên tĩnh và thơ mộng. Có lẽ con đường đẹp nhất thành phố là đường Trần Phú chạy dọc theo bờ biển. Bạn có thể đi dọc theo con đường để thư giản sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tôi cùng với một vài người bạn thường đi chơi vòng vòng thành phố, chẳng hạn như đi ăn uống gì đó, xem ca nhạc…. Nha Trang city is also a place, which attracts many foreigners from other countries. Do you know why? Because, there are a lot of exciting things that foreigners see and enjoy when they come to Nha Trang city. Nha Trang cũng là nơi hấp dẫn rất nhiều khách du lịch nước ngoài đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Bạn có biết tại sao không? Bởi vì có rất nhiều cái thú vị để họ khám phá và tận hưởng khi họ đến đây. Although I go away, Nha Trang is always in my heart forever. Dù tôi có đi đâu chăng nữa, Nha Trang vẫn ở trong tâm trí tôi mãi mãi. https://sites.google.com/site/huynhbahoc/ http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba

×