Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Company
LOGO
MÔN HỌC
NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ
Th.S Nguyễn Minh Thu
Khoa Thống kê – Trường ĐH KTQD
1
Company
LOGO
NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ
CÁC MỨC ĐỘ CỦA HIỆN TƯỢNG
Chương 4
2
Chương 4
3
Số tuyệt đối và số tương đối trong thống kêI
Các mức độ trung tâmII
Các mức độ đo độ biến thiênIII
I. Số tuyệt đối và số tương đối…
4
1
Số tuyệt đối
trong
thống kê
2
Số tương đối
trong
thống kê
3
Một số vấn đề
vận dụng ch...
1. Số tuyệt đối trong thống kê
5
Số
tuyệt
đối
Quy mô
Khối lượng
Số tuyệt đối
thời điểm
Số tuyệt đối
thời kỳ
2. Số tương đối trong thống kê
6
Số
tương đối
Cùng loại
Thực tế - Kế hoạch
Khác loại
Có mối liên hệ
Cùng loại
Bộ phận –
Tổ...
2. Số tương đối trong thống kê
7
Số
tương đối
So sánh
2 mức độ
- Không trực tiếp thu thập được
qua điều tra
- Đều có gốc s...
3. Một số vấn đề vận dụng chung…
8
Số
tuyệt
đối
Số
tương
đối
Bản chất và
môi trường tồn tại
II. Các mức độ trung tâm
9
Số
bình
quân
Mốt
Trung
vị
Đặc trưng
phân phối
của dãy số
Kết hợp số
bình quân tổ
và dãy số
phân phối
1. Số bình quân
10
Số
bình
quân
San bằng
chênh lệch
về lượng
Chịu ảnh
hưởng củ...
1.1. Số bình quân cộng
11
=
Tổng lượng biến của tiêu thức
Tổng số đơn vị của tổng thể
x
Bình quân cộng
giản đơn
Bình quân ...
1.2. Số bình quân nhân
12
Bình quân nhân
giản đơn
Bình quân nhân
gia quyền
Bình quân nhân
n
i
n
1i
n
n21 xΠx...xxx



...
2. Mốt (Mo)
13
MỐT
Dãy số thuộc tính, dãy số lượng biến
không có khoảng cách tổ
Mo: dựa vào fi max
Dãy số có khoảng cách t...
3. Trung vị (Me)
14
58
4
Trung vị
của
đứng ở
vị trí chính giữa
Lượng biến
đơn vị
Vị trí
chính giữa?
Số đơn vị tổng thể lẻ
...
15
4. Đặc trưng phân phối của dãy số
xi xi xi
fififi
Mo
= Me
= x
< Me < Mox Mo < Me < x
Phân phối chuẩn,
đối xứng
Phân phố...
III. Các mức độ đo độ biến thiên
16
KhoảngKhoảng
biến thiênbiến thiên
Độ lệch tuyệt đốiĐộ lệch tuyệt đối
bình quânbình quâ...
Company
LOGO
17
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nguyên lý thống kê chương 4

28,195 views

Published on

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và CAO HỌC (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE: 10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Nguyên lý thống kê chương 4

 1. 1. Company LOGO MÔN HỌC NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ Th.S Nguyễn Minh Thu Khoa Thống kê – Trường ĐH KTQD 1
 2. 2. Company LOGO NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ CÁC MỨC ĐỘ CỦA HIỆN TƯỢNG Chương 4 2
 3. 3. Chương 4 3 Số tuyệt đối và số tương đối trong thống kêI Các mức độ trung tâmII Các mức độ đo độ biến thiênIII
 4. 4. I. Số tuyệt đối và số tương đối… 4 1 Số tuyệt đối trong thống kê 2 Số tương đối trong thống kê 3 Một số vấn đề vận dụng chung số tuyệt đối và số tương đối
 5. 5. 1. Số tuyệt đối trong thống kê 5 Số tuyệt đối Quy mô Khối lượng Số tuyệt đối thời điểm Số tuyệt đối thời kỳ
 6. 6. 2. Số tương đối trong thống kê 6 Số tương đối Cùng loại Thực tế - Kế hoạch Khác loại Có mối liên hệ Cùng loại Bộ phận – Tổng thể Cùng loại khác không gian Cùng loại khác thời gian StgĐ kế hoạch STgĐ kết cấu STgĐ cường độ STgĐ không gian So sánh 2 mức độ STgĐ động thái
 7. 7. 2. Số tương đối trong thống kê 7 Số tương đối So sánh 2 mức độ - Không trực tiếp thu thập được qua điều tra - Đều có gốc so sánh - Đơn vị tính: lần, %, ‰, đơn vị kép
 8. 8. 3. Một số vấn đề vận dụng chung… 8 Số tuyệt đối Số tương đối Bản chất và môi trường tồn tại
 9. 9. II. Các mức độ trung tâm 9 Số bình quân Mốt Trung vị Đặc trưng phân phối của dãy số
 10. 10. Kết hợp số bình quân tổ và dãy số phân phối 1. Số bình quân 10 Số bình quân San bằng chênh lệch về lượng Chịu ảnh hưởng của lượng biến đột xuất Tổng thể đồng chấtĐiều kiện Đặc điểm
 11. 11. 1.1. Số bình quân cộng 11 = Tổng lượng biến của tiêu thức Tổng số đơn vị của tổng thể x Bình quân cộng giản đơn Bình quân cộng gia quyền Bình quân điều hòa n x x n 1i i         n 1i i n 1i ii n21 nn2211 f fx f...ff fx...fxfx x   i i i x M M x   ix 1 n x Mi=xifi fi: quyền số Mi: quyền số
 12. 12. 1.2. Số bình quân nhân 12 Bình quân nhân giản đơn Bình quân nhân gia quyền Bình quân nhân n i n 1i n n21 xΠx...xxx        i i i n21 f f i n 1i f fff x x...xxx
 13. 13. 2. Mốt (Mo) 13 MỐT Dãy số thuộc tính, dãy số lượng biến không có khoảng cách tổ Mo: dựa vào fi max Dãy số có khoảng cách tổ bằng nhau )ff()ff( ff hxM 1MoMo1MoMo 1MoMo MminMo oo      Dãy số có khoảng cách tổ không bằng nhau Tổ chứa Mo: tổ có mi max i i i h f m  Tổ chứa Mo: tổ có fi max
 14. 14. 3. Trung vị (Me) 14 58 4 Trung vị của đứng ở vị trí chính giữa Lượng biến đơn vị Vị trí chính giữa? Số đơn vị tổng thể lẻ ∑f = 2m + 1 Đơn vị thứ m+1 Số đơn vị tổng thể chẵn ∑f = 2m Đơn vị thứ m và m+1 e e ee M 1M i MminMe f S 2 f hxM   
 15. 15. 15 4. Đặc trưng phân phối của dãy số xi xi xi fififi Mo = Me = x < Me < Mox Mo < Me < x Phân phối chuẩn, đối xứng Phân phối chuẩn, lệch trái Phân phối chuẩn, lệch phải
 16. 16. III. Các mức độ đo độ biến thiên 16 KhoảngKhoảng biến thiênbiến thiên Độ lệch tuyệt đốiĐộ lệch tuyệt đối bình quânbình quân Phương saiPhương sai Độ lệch chuẩnĐộ lệch chuẩn Hệ số biến thiênHệ số biến thiên Hiện tượng cùng loại và số bình quân bằng nhau Hiện tượng khác loại Hiện tượng cùng loại và số bình quân khác nhau
 17. 17. Company LOGO 17

×