Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LOGO
MÔN HỌC
NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ
Th.S Nguyễn Minh Thu
Khoa Thống kê – Trường ĐH KTQD
1
nmthu@neu.edu.vn
Chương 2
QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU
THỐNG KÊ
2
Sơ đồ chung
5. Phân tích và dự đoán
6. Trình bày kết quả
nghiên cứu
2. Xác định nhu cầu
thông tin
3. Điều tra
thống kê
4. ...
I. Điều tra thống kê
4
Khái niệm chung về điều tra thống kê1
Các loại điều tra thống kê2
Các phương pháp thu thập thông ti...
1. Khái niệm chung
5
Điều tra
thống kê
Chính xác
Kịp thời
Đầy đủ
2. Các loại điều tra thống kê
6
Điều tra
thống kê
Điều tra
thường xuyên
Điều tra
không
thường xuyên
Điều tra
toàn bộ
Điều ...
3. Các phương pháp thu thập thông tin
7
Trực tiếp Gián tiếp
Ưu điểm
Nhược điểm
4. Phương án điều tra
8
Mốc thời gian cần
thu thập thông tin
Thời điểm điều tra Thời kỳ điều tra Thời hạn điều tra
Khoảng ...
5. Sai số trong điều tra thống kê
Sai số trong
điều tra
Sai số do
tính đại diện của
số đơn vị
được chọn
Sai số do
đăng ký,...
II. Tổng hợp thống kê
Tổng hợp
thống kê
Kiểm tra tài liệu
Xác định phương pháp
Chuẩn bị tài liệu
10
III. Phân tích và dự đoán thống kê
Phân tích,
dự đoán
Cơ sở lý luận KT-XH
Đặt trong mối liên hệ
Vận dụng phpháp phù hợp
11
LOGO
12
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nguyên lý thống kê chương 2

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Nguyên lý thống kê chương 2

 1. 1. LOGO MÔN HỌC NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ Th.S Nguyễn Minh Thu Khoa Thống kê – Trường ĐH KTQD 1 nmthu@neu.edu.vn
 2. 2. Chương 2 QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ 2
 3. 3. Sơ đồ chung 5. Phân tích và dự đoán 6. Trình bày kết quả nghiên cứu 2. Xác định nhu cầu thông tin 3. Điều tra thống kê 4. Tổng hợp thống kê 1. Xác định mục đích, đối tượng nghiên cứu QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ 3
 4. 4. I. Điều tra thống kê 4 Khái niệm chung về điều tra thống kê1 Các loại điều tra thống kê2 Các phương pháp thu thập thông tin3 Phương án điều tra4 Sai số trong điều tra thống kê5
 5. 5. 1. Khái niệm chung 5 Điều tra thống kê Chính xác Kịp thời Đầy đủ
 6. 6. 2. Các loại điều tra thống kê 6 Điều tra thống kê Điều tra thường xuyên Điều tra không thường xuyên Điều tra toàn bộ Điều tra không toàn bộ Điều tra chọn mẫu Điều tra trọng điểm Điều tra chuyên đề
 7. 7. 3. Các phương pháp thu thập thông tin 7 Trực tiếp Gián tiếp Ưu điểm Nhược điểm
 8. 8. 4. Phương án điều tra 8 Mốc thời gian cần thu thập thông tin Thời điểm điều tra Thời kỳ điều tra Thời hạn điều tra Khoảng thời gian có sự tích lũy về lượng của htượng Khoảng thời gian người điều tra thu thập số liệu
 9. 9. 5. Sai số trong điều tra thống kê Sai số trong điều tra Sai số do tính đại diện của số đơn vị được chọn Sai số do đăng ký, ghi chép Sai số ngẫu nhiên Sai số hệ thống 9
 10. 10. II. Tổng hợp thống kê Tổng hợp thống kê Kiểm tra tài liệu Xác định phương pháp Chuẩn bị tài liệu 10
 11. 11. III. Phân tích và dự đoán thống kê Phân tích, dự đoán Cơ sở lý luận KT-XH Đặt trong mối liên hệ Vận dụng phpháp phù hợp 11
 12. 12. LOGO 12

×