Successfully reported this slideshow.

Giấy mời mẫu (gm tham dự hội thảo)

19,765 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Giấy mời mẫu (gm tham dự hội thảo)

  1. 1. HUỲNH BÁ HỌC (CĐ QTVP K32C) GIẤY MỜI (BÀI TẬP LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC HỌP) UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH NHA TRANG Số: /VHNT&DL Khánh Hòa, ngày 07 tháng 9 năm 2012 V/v mời dự Hội thảo bàn về trang phục học đường Kính gửi: .................................................... Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang trân trọng kínhmời đồng chí......................................... đến dự Hội thảo bàn về thực trạng trangphục học đường của HS-SV hiện nay nói chung, HS-SV nhà trường nói riêng vàtiến hành đề xuất các giải pháp, quy định mới về đồng phục của HS-SV cho cácniên khóa mới. Chủ trì Hội nghị: Hiệu trưởng Hoàng Minh Tâm Địa điểm tổ chức: Nhà Biểu Diễn, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật vàDu lịch Nha Trang, số 52 Phạm Văn Đồng, P. Vĩnh Hải, TP. Nha Trang. Thời gian: Hội thảo bắt đầu vào lúc: 07:00, ngày 12 tháng 9 năm 2012 Đề nghị đồng chí chuẩn bị các bài tham luận, bài phát biểu góp ý để góp phầnxây dựng nội dung chương trình thêm phong phú, hiệu quả. Rất mong đồng chí sắp xếp công việc, thời gian hợp lý để tham dự cuộc Hộithảo. Đồng chí có thể cử đại diện khác đến thay nếu đồng chí không có điều kiệntham gia. Trong trường hợp này, đồng chí hãy báo cho Ban Tổ chức chúng tôi biếtđể kịp thời sắp xếp lại nội dung chương trình. Sự góp mặt của đồng chí là niềm vinh hạnh cho Nhà trường chúng tôi./.Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG- Như trên;- Lưu: VT. Hoàng Minh Tâmhttp://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba https://sites.google.com/site/huynhbahoc/

×