EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 1 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN PHOTOSHOP CS3 (PHẦN 2)
Bài tập:
1. Tạo mẫu tô
2. Tô...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 2 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
Tạo đường viền: Layer  fx  str  cách tô đường viền  chọn toàn bộ ảnh  E...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 3 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
Tô màu vùng chọn.
Ctrl + D để bỏ chọn.
Làm tăng màu
Vẽ tự do.
Công cụ pen to...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 4 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
Di chuyển hình vẽ: Tool  Path Selection Tool (b.tượng hình mũi tên màu đen)...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 5 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
Click vào biểu tượng hình tròn (fill…. Bảng layer) để tô màu.
Bài mẫu
Sửa hư...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 6 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 7 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
Tạo đường viền màu: tạo layer mới  mượn vùng chọn của layer cũ để tạo một m...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 8 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
Dùng công cụ magic wand để chọn đồng loạt một vùng lớn  xóa
Tạo mới một lay...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 9 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
Màu trắng còn dư lại  giới hạn vùng chọn  Color Range  Tăng Fuzziness  C...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 10 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
Dùng công cụ Blur Tool (xử lý them) chà lên chỗ màu cần loại bỏ.
KỸ NĂNG CH...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 11 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
Levels: biểu đồ. Bên trái: th tối, giữa: trung tính, phải: t.sáng, có hình ...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 12 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
4. Làm tối sang, tăng giảm màu  chú ý thứ tự trên màu hình.
Tool  Dodge T...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 13 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
GHI CHÉP T2
PHỤC HỒI ẢNH CŨ
1. Phương pháp chuyển ảnh không màu thành có mà...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 14 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
Mở layer  cân màu: sử dụng layer hiệu chỉnh curves.
 xuất hiện layer hiệu...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 15 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
Bắt buộc phải có layer hiệu chỉnh (không sử dụng Ctrl + M).
Khi bị lem nhớ ...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 16 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
Chuyển hình về đúng màu (đen trắng).
Shift + Ctrl + U  Canh chỉnh  Ctrl +...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 17 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
Cà da tổng thể: Filter  Blur  Smart Blur.
http://vi-vn.facebook.com/hoc.h...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 18 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
Dùng kết hợp với công cụ Blur để chỉnh sửa theo ý muốn.
3. Nhấn sáng tối nh...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 19 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
4. Chỉnh hình.
Filter  Liquify 
5. Tạo xốp bề mặt da.
http://vi-vn.facebo...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 20 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
Tạo xốp màu da  Giảm Amount 
6. Cân chỉnh nhiều kênh màu.
Chuyển mode san...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 21 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
Khi chọn công cụ Quick Mask nhớ chọn công cụ đi kèm là cây cọ.
GHI CHÉP PTS...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 22 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
Chuyển sang vùng chọn  chuyển đổi màu  Neon  Filter  lưu ý màu đen và t...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 23 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
Chất liệu của nền: Select  Inverse  Đảo ngược vùng chọn 
Công cụ pen vẽ ...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 24 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
Bài ghép: Cho 1 hình nền bắt đầu ghép.
Hình nằm phía sau khung  chuyển san...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 25 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
chèn hình cần ghép vô 
chỉnh sửa hình vừa với khung  Ctrl + T  click phả...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 26 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
Xử lý ly rượu: đổi màu, trong suốt  giới hạn vùng chọn  Ctrl U; trong suố...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 27 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
Công cụ quick mask  chọn hoa để sau đó đổi màu.
http://vi-vn.facebook.com/...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 28 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
Bài thực hành:
Bổ sung shape (mở rộng).
Chú ý các điểm: tập vẽ theo các điể...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 29 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
Chuyển sang vùng chọn  chuyển đổi màu  Neon  Filter  lưu ý màu đen và t...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 30 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
Chất liệu của nền: Select  Inverse  Đảo ngược vùng chọn 
Công cụ pen vẽ ...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 31 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
Bài ghép: Cho 1 hình nền bắt đầu ghép.
Hình nằm phía sau khung  chuyển san...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 32 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
chèn hình cần ghép vô 
chỉnh sửa hình vừa với khung  Ctrl + T  click phả...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 33 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
Xử lý ly rượu: đổi màu, trong suốt  giới hạn vùng chọn  Ctrl U; trong suố...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 34 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
Công cụ quick mask  chọn hoa để sau đó đổi màu.
http://vi-vn.facebook.com/...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 35 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 36 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
GHI CHÉP NGÀY 21/4
CÀI ĐẶT PLUG IN VÀO PS.
C:Program filesAdobeAdope Phtosh...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 37 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
2. Làm mịn da (dành cho CS 3) Làm mịn da: Ctrl + M để nâng sáng
 làm cho t...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 38 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
3. Xóa dây điện
Xóa dây điệnl: óng lớn để xem dây điện: Filter  my Plug-In...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 39 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
2. Camera Row
Thao tác cũ: làm hình  Sáng tối  màu  chỉnh sửa hình  ghé...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 40 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
Vẽ vùng chọn và xóa phần thừa  mục đích là để trang trí viền ảnh.
Khởi độn...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 41 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
Ghép nền (Sử dụng mặt nạ che). dùng lệnh magic wand để chọn vùng nền kết hợ...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 42 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 43 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
Bóng hình: tách đối tượng thành một layer riêng.
http://vi-vn.facebook.com/...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 44 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
Layer  New  Layer Vida Copy 
Lật đối tượng xuống  Ctrl T  Flip Vertica...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 45 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
Bóng đổ: load vùng chọn  tạo 1 layer tiếp  đặt tên “bong do”
http://vi-vn...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 46 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
 tô màu đen
 Ctrl + T  phải chuột  Distort  vẽ bóng nằm  di chuyển đế...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 47 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
 Giảm Opacity xuống  Filter làm mờ  từ xa đến gần  Filter Blur 
Gaussi...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 48 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
Tẩy mờ bóng ở phía xa đến gần  xóa bỏ phần bóng thừa (bóng đè lên đối tượn...
EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 49 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS
Giả sử ta có ảnh phong cảnh muốn ghép vô đối tượng: đưa ảnh cần ghép vào  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Các thao tác cơ bản trên photoshop cs3 (phần 2)

3,789 views

Published on

Published in: Art & Photos
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,789
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
95
Actions
Shares
0
Downloads
192
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Các thao tác cơ bản trên photoshop cs3 (phần 2)

 1. 1. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 1 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN PHOTOSHOP CS3 (PHẦN 2) Bài tập: 1. Tạo mẫu tô 2. Tô đường viền 3. Tăng màu 4. Đổi màu 5. Text (2 lớp trắng và đen) Có 1 text màu trắng, them 1 text màu đen nằm dưới. Mẫu tô: Cách tạo ra mẫu tô. Lấy 1 miếng nào đó làm mẫu tô. Tạo một vùng chọn (Feather =0). Chú ý chọn vùng chọn là hình vuông hoặc hình chữ nhật không chọn hình tròn. Lưu: Edit  Define Pattern….  đặt tên  OK  tạo mới file  tô mẫu tô vừa tạo vào file mới  Edit fill  Use  Pattern  Custom Pattern  chọn mẫu vừa mới tạo  nền mới chứa mẫu tô vừa tạo. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 2. 2. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 2 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Tạo đường viền: Layer  fx  str  cách tô đường viền  chọn toàn bộ ảnh  Edit  Stro….  chọn màu  rộng  nên tạo ra một layer riêng. Tạo chữ 2 lớp: Chọn chữ để mượn tạo vùng chọn http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 3. 3. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 3 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Tô màu vùng chọn. Ctrl + D để bỏ chọn. Làm tăng màu Vẽ tự do. Công cụ pen tool Thao tác: Pen Tool  Option  Shape & Path Shape: tạo layer Path: tạo work path  lưu tại path (ở chung bảng layer). Chú ý đến bảng cộng thêm, trừ bớt, lấy phần giao nhau. Load path: Những hình có sẵng: vuông, chữ nhật, đa giác. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 4. 4. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 4 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Di chuyển hình vẽ: Tool  Path Selection Tool (b.tượng hình mũi tên màu đen), mũi tên còn lại để chỉnh sửa. Một số chế độ vẽ Pen. Freeform Pen Tool: vẽ tự do Add anchor Point Tool: thêm điểm. Convert…. Sửa chữa: đưa trỏ chuột vào điểm sau đó kéo thả chuột theo hướng kim đồng hồ, ngược sẽ bị xoắn. Vẽ những đoạn thẳng nối lại. Dùng kết hợp với mũi tên để định hướng. Lưu paths: Click đôi chuột vào work paths(cái hình)  lưu. Không hiển thị bấm vào khoảng trống ơ panel. Xóa bỏ: click vào layer kéo bỏ. Ứng dụng để tạo vùng chọn, kết hợp với cọ (tạo layer trước) + click vào vòng tròn ở cuối bảng paths, để tạo hiệu ứng hình vẽ. Window  Brushes  enter  http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 5. 5. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 5 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Click vào biểu tượng hình tròn (fill…. Bảng layer) để tô màu. Bài mẫu Sửa hướng hoặc bỏ hướng: tạo điểm đầu tiên  điểm 2  xuất hiện hướng (không nhầm với điểm)  nhấn giữ Alt để sửa hướng  bỏ hướng Alt  click vào điểm bỏ hướng. GHI CHÉP LÝ THUYẾT MÔN PHOTOSHOP (II) Nhuộm màu: Cách 1: Ctrl +U/B Cách 2: trộn màu color: layer (Blending mode: color). Vùng chọn: mềm biên Nhuộm hình không màu. Tạo đường viền Tăng kích thước ảnh theo ý muốn: Image  Canvas Size  Chuyển sang cm  Tăng chiều cao  Relative  4 cm (tạo màu viền nền bên ngoài màu đen). http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 6. 6. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 6 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 7. 7. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 7 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Tạo đường viền màu: tạo layer mới  mượn vùng chọn của layer cũ để tạo một màu nền cho layer mới (chuyển layer góc  layer 0)  Chuyển màu nền cho layer mới. Tạo vùng chọn bị đục thủng  xóa  viền  Canvas Size để chỉnh sửa lại cho chính xác. CÁCH TÁCH MÀU NỀN Select  Color Range….  Chọn màu cần lấy (chồ nào có màu trắng là chỗ sẽ lấy)  Chuyển layer background thành layer 0 (click đôi chuột lên layer). http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 8. 8. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 8 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Dùng công cụ magic wand để chọn đồng loạt một vùng lớn  xóa Tạo mới một layer  tô màu layer này xanh http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 9. 9. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 9 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Màu trắng còn dư lại  giới hạn vùng chọn  Color Range  Tăng Fuzziness  Chọn dấu + để chọn thêm vùng chọn  OK  phải chuột chọn Feather (độ mềm biên 0.4 là được) xóa nhiều lần. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 10. 10. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 10 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Dùng công cụ Blur Tool (xử lý them) chà lên chỗ màu cần loại bỏ. KỸ NĂNG CHỈNH SỬA ẢNH CHỤP 1. Ảnh bị nghiêngL ciibg cyh cắt (crop: cắt xoay thẳng)  Vẽ một hình chữ nhật rồi xoay theo hướng nghiêng của ảnh  Enter. Cắt tùy chọn: 4 đieemr – trên thanh Option: nhập thông số  Enter 2. Canh chỉnh (Ctrl + L) http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 11. 11. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 11 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Levels: biểu đồ. Bên trái: th tối, giữa: trung tính, phải: t.sáng, có hình sọc là do đã cảnh chỉnh. 3. Bỏ phần thừa: bỏ thuyền nhỏ: Công cụ Clone Stamp  Option  Hảdness =10  chọn mẫu (nước)  Alt + Click lên đối tượng cần xóa bỏ  Tiếp tục click cho đến khi đối tượng bị xóa hết. Chú ý: Option: Aligned. Nhấn giữ chuột kéo thả để copy tòa tháp: làm tương tự như trên  để con trỏ ở phái dưới tòa tháp  di chuyến sang vị trí bên cạnh  kéo chuột từ dưới lên trên  một tòa tháp mới hình thành. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 12. 12. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 12 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS 4. Làm tối sang, tăng giảm màu  chú ý thứ tự trên màu hình. Tool  Dodge Tool Ghép bầu trời, đám mấy: hình đám mây  copy. Chọn đám mây  copy toàn bộ đám mây (Ctrl + C)  Ảnh gốc chọn bầu trời  mềm biên  Edit  Paste Into  Giảm bớt Opacity (layer). http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 13. 13. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 13 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS GHI CHÉP T2 PHỤC HỒI ẢNH CŨ 1. Phương pháp chuyển ảnh không màu thành có màu dựa trên kênh (channel)  sử dụng layer hiệu chỉnh. Sử dụng công cụ quick mask để tạo vùng chọn. Mặt nạ: không tô vào màu mắt, mũi, miệng, lông mày…. Đảo ngược để có vùng chọn. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 14. 14. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 14 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Mở layer  cân màu: sử dụng layer hiệu chỉnh curves.  xuất hiện layer hiệu chỉnh màu. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 15. 15. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 15 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Bắt buộc phải có layer hiệu chỉnh (không sử dụng Ctrl + M). Khi bị lem nhớ chọn mũi tên cong gần ở Qick Mask để xóa vùng lem. 2. Phục hồi nâng cao. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 16. 16. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 16 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Chuyển hình về đúng màu (đen trắng). Shift + Ctrl + U  Canh chỉnh  Ctrl + L  Cân màu  Sửa lỗi ảnh bị xước, rách: Path Tool + Cone Stamp. Khoanh tròn chỗ bị lỗi  hòa trộn  để chuột vô vùng chọn  đem ra ngoài chỗ không bị lỗi  http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 17. 17. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 17 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Cà da tổng thể: Filter  Blur  Smart Blur. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 18. 18. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 18 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Dùng kết hợp với công cụ Blur để chỉnh sửa theo ý muốn. 3. Nhấn sáng tối như phần gò má, sóng mũi. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 19. 19. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 19 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS 4. Chỉnh hình. Filter  Liquify  5. Tạo xốp bề mặt da. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 20. 20. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 20 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Tạo xốp màu da  Giảm Amount  6. Cân chỉnh nhiều kênh màu. Chuyển mode sang CMYK để tạo nhiều màu hơn, xuất ảnh thì phải chuyển lại 3 màu. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 21. 21. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 21 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Khi chọn công cụ Quick Mask nhớ chọn công cụ đi kèm là cây cọ. GHI CHÉP PTS NGÀY 18/4 Bài thực hành: Bổ sung shape (mở rộng). Chú ý các điểm: tập vẽ theo các điểm gợi ý, theo thứ tự: ABCD…. Dùng pen, path. Chú ý điểm màu đỏ, kéo thả chuột theo hướng đã gợi ý. Chỉnh sửa hướng sai (nhấn giữ Alt)  kết hợp với mũi tên tr để kết hợp chỉnh sửa. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 22. 22. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 22 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Chuyển sang vùng chọn  chuyển đổi màu  Neon  Filter  lưu ý màu đen và trắng. Chọn màu Tool  6h  Filter  Artistic  Neon Glow…. Chất liệu: Filter  Texture  Texturizer http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 23. 23. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 23 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Chất liệu của nền: Select  Inverse  Đảo ngược vùng chọn  Công cụ pen vẽ hình có sẵn  Custom Shape Tool  Open Custom Shapes  bấm tùy chọn hình mũi tên  Load shape  chỉ đường dẫn  Chọn shape tùy thích  kéo thả chuột ta được hình  sửa chữa lại….  http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 24. 24. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 24 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Bài ghép: Cho 1 hình nền bắt đầu ghép. Hình nằm phía sau khung  chuyển sang layer 0  xóa màu đen của khung  dùng công cụ pen để vẽ vùng chọn  chuyển nhanh về vùng chọn  click chuột phải  make selection  xóa. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 25. 25. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 25 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS chèn hình cần ghép vô  chỉnh sửa hình vừa với khung  Ctrl + T  click phải chuột  Distort  biến dạng góc để đặt các góc ảnh vô các góc của khung. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 26. 26. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 26 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Xử lý ly rượu: đổi màu, trong suốt  giới hạn vùng chọn  Ctrl U; trong suốt  tách ly ra khỏi khung ảnh  chọn vùng chọn chứa đối tượng cần tách  layer  New  Layer cut (Sh + Ctr + J)  trộn hard light. Cần làm mềm biên để đối tượng đẹp mắt hơn. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 27. 27. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 27 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Công cụ quick mask  chọn hoa để sau đó đổi màu. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 28. 28. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 28 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Bài thực hành: Bổ sung shape (mở rộng). Chú ý các điểm: tập vẽ theo các điểm gợi ý, theo thứ tự: ABCD…. Dùng pen, path. Chú ý điểm màu đỏ, kéo thả chuột theo hướng đã gợi ý. Chỉnh sửa hướng sai (nhấn giữ Alt)  kết hợp với mũi tên tr để kết hợp chỉnh sửa. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 29. 29. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 29 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Chuyển sang vùng chọn  chuyển đổi màu  Neon  Filter  lưu ý màu đen và trắng. Chọn màu Tool  6h  Filter  Artistic  Neon Glow…. Chất liệu: Filter  Texture  Texturizer http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 30. 30. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 30 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Chất liệu của nền: Select  Inverse  Đảo ngược vùng chọn  Công cụ pen vẽ hình có sẵn  Custom Shape Tool  Open Custom Shapes  bấm tùy chọn hình mũi tên  Load shape  chỉ đường dẫn  Chọn shape tùy thích  kéo thả chuột ta được hình  sửa chữa lại….  http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 31. 31. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 31 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Bài ghép: Cho 1 hình nền bắt đầu ghép. Hình nằm phía sau khung  chuyển sang layer 0  xóa màu đen của khung  dùng công cụ pen để vẽ vùng chọn  chuyển nhanh về vùng chọn  click chuột phải  make selection  xóa. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 32. 32. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 32 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS chèn hình cần ghép vô  chỉnh sửa hình vừa với khung  Ctrl + T  click phải chuột  Distort  biến dạng góc để đặt các góc ảnh vô các góc của khung. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 33. 33. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 33 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Xử lý ly rượu: đổi màu, trong suốt  giới hạn vùng chọn  Ctrl U; trong suốt  tách ly ra khỏi khung ảnh  chọn vùng chọn chứa đối tượng cần tách  layer  New  Layer cut (Sh + Ctr + J)  trộn hard light. Cần làm mềm biên để đối tượng đẹp mắt hơn. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 34. 34. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 34 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Công cụ quick mask  chọn hoa để sau đó đổi màu. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 35. 35. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 35 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 36. 36. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 36 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS GHI CHÉP NGÀY 21/4 CÀI ĐẶT PLUG IN VÀO PS. C:Program filesAdobeAdope Phtoshop CS3Plug-InsFilters 1. Khử noise Filter  Colormance  Freeware Boundary Noise Reduction V2.3.0  chỉnh sửa http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 37. 37. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 37 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS 2. Làm mịn da (dành cho CS 3) Làm mịn da: Ctrl + M để nâng sáng  làm cho trong  Giải quyết nếp nhăn: Tool  Patch Tool  khoanh tròn chỗ nhăn  đem ra chỗ không nhăn  Filter  Portraiture  nhân bản layer  tùy chỉnh trong hộp thoại. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 38. 38. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 38 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS 3. Xóa dây điện Xóa dây điệnl: óng lớn để xem dây điện: Filter  my Plug-Ins  Xoadaydien  khoanh vùng cần xóa  kéo thả ra vùng biên (nơi có màu và cảnh vật gần với đối tượng). GHI CHÉP NGÀY 25/4 1. Bóng đổ của hình B.đổ phản http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 39. 39. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 39 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS 2. Camera Row Thao tác cũ: làm hình  Sáng tối  màu  chỉnh sửa hình  ghép  bóng đổ  bóng ảnh. + Dùng Pen tạo vùng chọn cho đối tượng. Ghép khung (từ vector) File EPS: vẽ bằng Corel trong suốt Illu….  EPS – PDF – AI Place đối tượng vector vào ảnh. Tạo viền cho ảnh: Tạo vùng chọn hình chữ nhật. Lấy màu từ vector  Edit  Stroke  Rộng  http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 40. 40. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 40 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Vẽ vùng chọn và xóa phần thừa  mục đích là để trang trí viền ảnh. Khởi động chương trình Aillu…. Để tiến hành chỉnh sửa theo ý muốn. Place đối tượng vào PTS: Chú ý: trộn layer (CTrl + E): nhóm layer ảnh và viền. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 41. 41. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 41 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Ghép nền (Sử dụng mặt nạ che). dùng lệnh magic wand để chọn vùng nền kết hợp với Color range  kết hợp với công cụ chọn để chọn toàn bộ màu nền. Chú ý: kết hợp phím Shift + công cụ vùng chọn để chọn thêm (Alt để bớt chọn). Select  Save selection. Dùng ảnh ở ngoài ghép vô hình  Enter Tải vùng chọn  Select  load….  dùng mặt nạ để che  Layer  5h  add Vector Mask  ghép. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 42. 42. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 42 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 43. 43. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 43 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Bóng hình: tách đối tượng thành một layer riêng. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 44. 44. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 44 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Layer  New  Layer Vida Copy  Lật đối tượng xuống  Ctrl T  Flip Vertical  Enter  Giảm Opacity xuống. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 45. 45. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 45 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Bóng đổ: load vùng chọn  tạo 1 layer tiếp  đặt tên “bong do” http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 46. 46. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 46 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS  tô màu đen  Ctrl + T  phải chuột  Distort  vẽ bóng nằm  di chuyển đến vị trí mong muốn http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 47. 47. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 47 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS  Giảm Opacity xuống  Filter làm mờ  từ xa đến gần  Filter Blur  Gaussian Blur  Tăng giảm Radius cho phù hợp  http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 48. 48. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 48 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Tẩy mờ bóng ở phía xa đến gần  xóa bỏ phần bóng thừa (bóng đè lên đối tượng). http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 49. 49. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 49 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Giả sử ta có ảnh phong cảnh muốn ghép vô đối tượng: đưa ảnh cần ghép vào  load vùng chọn lên  tạo biên mờ  cây cọ (quay về bài ghép đối tượng). Chú ý: bấm CTrl + M để cân chỉnh. Camera Row Cài thêm nếu dùng CS3, các phiên bản sau không cần cài đặt. Chuyển đổi thành file hình ảnh File  Scripts  Imagine Processor  Tùy chọn  http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba

×