Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Các thao tác cơ bản trên photoshop cs3 (phần 1)

30,655 views

Published on

Đây là tài liệu nháp ghi lại quá trình xử lý các thao tác trên chương trình xử lý hình ảnh Photoshop. Các thao tác được ghi lại khá thực dụng và tôi hi vọng nó sẽ có ích cho bạn.

Các thao tác cơ bản trên photoshop cs3 (phần 1)

 1. 1. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 1 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS GHI CHÉP NHÁP LÝ THUYẾT MÔN PHOTOSHOP (PHẦN I) Thời gian học: 6:30 – 8:30 tối Nội dung học Tổng hợp 1. Chỉnh sửa ảnh 2. Chuyển động 3. Nâng cao 4. Thiết kế tạo mẫu Chọn ảnh File  Browse  Chọn mục chứa hình ảnh cần mở  Chọn ảnh  Bấm Enter để load hình ảnh tới trang để biên tập. - Tạo file mới: File  New  Hộp thoại tùy chỉnh hiện ra  Chọn background Contents  Click OK. - Chọn màu nền: Chọn layer nền  Chọn màu nền  Bấm Ctrl + Del http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 2. 2. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 2 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS TẬP GHÉP HÌNH 1. Load hình góc vào  Chọn file mới  Lasso (để chọn đối tượng cần cắt)  move tool để dán vào file mới. 2. Xóa màu nền: Magic wand tool  Chọn màu nền cần xóa  Bấm Del để xóa 3. Dùng các phím mũi tên để di chuyển vào đúng vị trí mong muốn 5. Di chuyển các lớp layer để đặt vị trí các lớp hình ảnh chính xác. Ch.ý: Bấm Ctrl + D hoặc Select  Deselect để bỏ chọn http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 3. 3. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 3 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS - Bấm Alt + Ctrl để copy - Sửa đối tượng nào thì phải chọn đúng layer của đối tượng đó. GHI CHÉP PHOTOSHOP NGÀY 26th March 26, 2014 THAO TÁC CẦN THIẾT 1. Mở hộp thoại layer: window  layer Vào file chọn file cần mở  Chọn File  New  tùy chọn kích thước và độ phân giải  Chọn pixel/inch 2. Cắt và di chuyển hình dùng công cụ vùng chọn pixel/inch. Sửa lại vùng chọn cho chính xác hơn: Select  Transform selection  chỉnh sửa  Enter để kết thúc thao tác. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 4. 4. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 4 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS 3. Lật đối tượng: Chọn đối tượng  Edit  Free Transform (hoặc Ctrl + T)  Click phải chuột  Flip….  Enter để kết thúc. 4. Mở rộng/hẹp công cụ chọn: http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 5. 5. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 5 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Chọn đối tượng cần chọn (vùng chọn phải rộng và đồng màu)  Bấm Alt (trừ)  Magic wand tool  Chọn vùng thừa cần loại bỏ  Enter để kết thúc. 5. Công cụ bắt dính màu (áp dụng đối với đối tượng có ranh giới màu rõ rang). Lasso Tool  Magnetic Lasso Tool  Di chuyển chuột tới mép đối tượng để công cụ tự động chọn. 6. Xoay đối tượng http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 6. 6. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 6 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Chọn đối tượng cần xoay  Edit  Free Transform  Phải chuột  Rotate  Enter để kết thúc. 7. Biến dạng đối tượng Chọn đối tượng  Edit  Free Transform  Phải chuột  Distort  tùy chỉnh  Enter để kết thúc. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 7. 7. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 7 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS GHI CHÉP PHOTOSHOP NGÀY 28/3 LAYER Các loại layer: http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 8. 8. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 8 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS 1. Layer đặc (background): không thể di chuyển muốn di chuyển phải chuyển sang layer thường. Cách đổi: Click đôi chuột lên layer background  hộp thoại hiện lên  OK. 2. Layer thường layer mặc định, di chuyển được. 3. Layer văn bản (biểu hiện chữ T). 4. Layer hiệu chỉnh (biểu hiện hình con mắt). Tạo layer mới: Layer box  5h  Create a new layer Tô màu layer: Tool  6h  bấm biểu tượng 2 hình vuông chồng lên nhau. Tô hình phía trên: Alt + Del Tô hình phía dưới: Ctrl + Del Tăng giảm độ trong suốt: Layer  1h  Opacity  kéo thả để tăng giảm độ trong suốt. Tăng giảm màu: Layer  1h  Fill Chế độ tô màu: Gradient  Option  11h  chọn các kiểu tô gradient. Tạo chữ: Tool  T  Gõ chữ  Options  Biên tập. Tạo bóng đổ & khối: Layer  7h  fx  Drop shadow  tùy chọn http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 9. 9. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 9 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Tạo khối: Layer  7h  fx  Bevel and….  tùy chọn Trộn layer: Layer  10h  Option box  mặc định là normal  tùy chọn http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 10. 10. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 10 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Nhóm đối tượng: Giữ Ctrl chọn 2 đối tượng  Layer  8h  Link layers • Đổi ngược vùng chọn: Tool  magic….  chọn vùng đối lập với vùng chọn mong muốn  Select  Inverse (Shift + Ctrl + I). • Trộn mất màu nền: Layer  10h  Chuyển Normal  Screen. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 11. 11. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 11 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS GHI CHÉP LÝ THUYẾT PHOTOSHOP NGÀY 31/3 TÔ MÀU I. Ghép nền (back ground). - Phương pháp trộn layer. - Yêu cầu: hình chụp trên nền màu trắng. - Chọn toàn bộ hình  dán vào hình nền  nhân bản layer vừa tạo  đổi tên layer - Layer 1: dung chế độ trộn  mutiply (layer, 11h) - Layer 2: xóa bỏ màu trắng. (Dùng Tool – Erase) tăng vùng chọn (Brush), không được tẩy vào da. II. Tô màu Công cụ (brush – (B). Tool  Brush  Options  11h  chỉnh lại nét cọ ([ nhỏ, ] lớn). - Mở rộng: bấm vào biểu tượng tam giác  tùy chọn . Bấm Reset để trở về ban đầu. - Flow: áp lực nét cọ. - F5 để hiển thị tùy biến cọ (các chế độ và hướng cọ). - Cọ nhọn đầu  Shape dynamics  Control  Fade  Ứng dụng làm lông mi. Tô màu cho ảnh: - Tạo một layer từ layer gốc (copy)  Magic…  Dùng cọ  chọn màu  tô đối tượng. - Đối với đối tượng không kín: dung cọ hoặc b.chì để vẽ cho kín  dùng công cụ magic để chọn vùng cần tô  làm tương tự như trên. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 12. 12. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 12 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Tô bầu trời Option  2h  Chọn màu  Chọn vùng trời  Behind. Tô màu nên: Edit  Fill  Use  Fore….  Mode behind Layer cuối cùng nên chọn layer màu trắng. Có ít nhất 3 lớp layer. Ứng dụng để tô màu tranh ảnh, truyện tranh. • Cách tạo cọ http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 13. 13. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 13 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Hình trắng đen, có vùng cần tạo  Edit  Defi… brush preset  đặt tên. Lên mạng để kiếm nhiều công cụ brush. GHI CHÉP NGÀY 2/4 Ghép ảnh quảng cáo Chuyển màu (phối màu): Image  Adjustments  Color Balance (Ctrl + B) Hue/…. (Ctrl + U)  Color levels  tùy chỉnh…. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 14. 14. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 14 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Trộn layer (gộp các layer rời thành 1 layer duy nhất): Chọn các layer cần gộp  Layer, 1h  bảng tùy chọn  merge layers (Ctrl + E). Vẽ hình chữ nhật + tô màu: Tool  Rectangular Marquee Tool  Vẽ hình chữ nhật  Alt + Del  Enter. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 15. 15. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 15 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Cách chọn nhanh vùng chọn: Ctrl + Click vào layer chứa đối tượng (chứa 1 đối tượng/layer). Chèn đối tượng file *AI vào bài vẽ: File  Place  Khung hình  Đè Shift  kéo hình to nhỏ  Enter  Layer/Right click  Rasterize layer  Enter. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 16. 16. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 16 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS • Để download thêm các họa tiết hoa văn vào trang web: http://www.all-free- download.com/free-vector (download các file có đuôi *eps (file Corel phải chuyển lưu thành file *eps để place vào PT). CÔNG CỤ QUICK MASK MODE Tool  6h  (Q) Công cụ này kết hợp với cọ (B) (màu sắc đen trắng). Select (đi kèm theo)  Load seclect….. & Save….. - window  Channels  Red + Green + Blue Cách sử dụng: Chọn công cụ (Q). Dùng cọ (B) tô lên đối tượng (màu đen). Chú ý mềm biên/opacity/áp lực/size. Hardness: 50%, capacity 100%; mode: normal. - Dùng cọ bôi lên đối tượng cần chọn (vùng màu đỏ là vùng đã chọn)  http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 17. 17. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 17 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 18. 18. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 18 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Sử dụng màu trắng thu hẹp vùng chọn (nhấn phím X trên bàn phím) Màu đỏ là vùng chọn ngược (màu đỏ mặc định). - Tùy chọn vùng chọn: x2 click trên Edit in Quick mask mode  Option  chọn selected area. Lưu lại vùng chọn: Select  Save….  Ok  tự động lưu lại với tên là Alpha 1. Tái xuất vùng chọn: Select  Load….  Chọn channel alpha cần chọn (invert: chọn vùng nghịch đảo). http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 19. 19. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 19 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS 1 số lỗi thường gặp: - Lỗi chọn kênh RGB không đúng. Khắc phục chỉ cần bấm vào chữ “RGB” là được. - Tạo mới kênh (giống như tạo mới layer). Một vài ứng dụng cơ bản. Ứng dụng làm khung ảnh - Tạo một channel mới  Vẽ hình chữ nhật  Ctrl + Sh + I để đổi ngược vùng chọn  tô màu  tạo khung có hình gợn song  Filter  Distort  Ocean Ripple  Ctrl + D. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 20. 20. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 20 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Về layer thường  Load  Tạo khối + bóng đổ. Làm sáng đối tượng. Image  Adjustment  Level (Ctrl + T)  chọn 1 trong ống  đối tượng sáng/tối tạo hiệu ứng chú ý. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 21. 21. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 21 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Giảm bớt hiệu ứng: Edit  Fade Colorved Pencil (Sh + Ctr + F), ngay khi sử dụng Filter. BÀI TẬP NÂNG CAO Filter: tạo chất liệu background Filter  Distort  Ripple… Bài tập: Chữ N có 2 lớp. Lớp trên: hình (cắt theo test/lblend: overlay) Lớp dưới: Text vùng chọn của text (nhấn Ctrl + Thum text)  cắt hình. Đĩa và trái cây: Dùng công cụ  xóa công cụ xóa (Tool  9h  cục tẩy)  (cây cọ - mềm biên – opacity: nhẹ: khoảng 10%. Nhấn giữ chuột kéo thả chuột lên đối tượng. Bài tập thực hành: Chọn layer background  Tạo màu nền  chuyển màu nền Cách tạo màu chuyển: Tool  Gradient tool  Option  Tùy chọn kiểu tô  Click vào biểu tượng để chọn màu tô  Gradient Editor  Ok  kéo thả lại. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 22. 22. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 22 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS  Dùng cọ vẽ các đường tạo hiệu ứng. Filter  Distort  Ripple… để tạo hiệu ứng bề mặt. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 23. 23. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 23 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Cái đĩa: xóa mờ  dùng cục tẩy (để size to)  nhấn chuột chà liên tục  mờ. Trái cây: làm tương tự. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 24. 24. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 24 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Chữ N: Để chữ N lên trên họa tiết trái cây  Chọn vùng chọn là chữ N  Đổi ngược vùng chọn  Xóa phần thừa  Layer chuyển sang Overlay  Liên kết chữ và họa tiết. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 25. 25. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 25 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS (chú ý phải chọn đúng layer khi xóa) Chữ “Achtisch” Vẽ đường thẳng Dùng công cụ Pecil Tool + Shift để vẽ đường thẳng. Nhóm 2 đối tượng chữ và đường thẳng (Ctrl + E), chọn 2 layer trước. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 26. 26. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 26 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Xử lý menu: Xoay đối tượng  Đổ bóng: http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 27. 27. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 27 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Filter  Stylize  Emboss  Để tạo hiệu ứng tượng đá. Tạo hiệu ứng mờ ảo: tạo 2 lớp layer, xóa lớp trên lớp dưới còn lại tại hiệu ứng. Tạo hiệu ứng đối tượng bị nhuôm màu từ đối tượng tiếp xúc: Tìm chế độ trộn trong layer. Nhuộm màu: Cách 1: Ctrl +U/B Cách 2: trộn màu color: layer (Blending mode: color). Vùng chọn: mềm biên Nhuộm hình không màu. Tạo đường viền http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 28. 28. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 28 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Tăng kích thước ảnh theo ý muốn: Image  Canvas Size  Chuyển sang cm  Tăng chiều cao  Relative  4 cm (tạo màu viền nền bên ngoài màu đen). http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 29. 29. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 29 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Tạo đường viền màu: tạo layer mới  mượn vùng chọn của layer cũ để tạo một màu nền cho layer mới (chuyển layer góc  layer 0)  Chuyển màu nền cho layer mới. Tạo vùng chọn bị đục thủng  xóa  viền  Canvas Size để chỉnh sửa lại cho chính xác. CÁCH TÁCH MÀU NỀN Select  Color Range….  Chọn màu cần lấy (chồ nào có màu trắng là chỗ sẽ lấy)  Chuyển layer background thành layer 0 (click đôi chuột lên layer). http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 30. 30. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 30 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Dùng công cụ magic wand để chọn đồng loạt một vùng lớn  xóa Tạo mới một layer  tô màu layer này xanh http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 31. 31. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 31 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Màu trắng còn dư lại  giới hạn vùng chọn  Color Range  Tăng Fuzziness  Chọn dấu + để chọn thêm vùng chọn  OK  phải chuột chọn Feather (độ mềm biên 0.4 là được) xóa nhiều lần. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 32. 32. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 32 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Dùng công cụ Blur Tool (xử lý them) chà lên chỗ màu cần loại bỏ. KỸ NĂNG CHỈNH SỬA ẢNH CHỤP 1. Ảnh bị nghiêngL ciibg cyh cắt (crop: cắt xoay thẳng)  Vẽ một hình chữ nhật rồi xoay theo hướng nghiêng của ảnh  Enter. Cắt tùy chọn: 4 đieemr – trên thanh Option: nhập thông số  Enter 2. Canh chỉnh (Ctrl + L) http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 33. 33. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 33 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Levels: biểu đồ. Bên trái: th tối, giữa: trung tính, phải: t.sáng, có hình sọc là do đã cảnh chỉnh. 3. Bỏ phần thừa: bỏ thuyền nhỏ: Công cụ Clone Stamp  Option  Hảdness =10  chọn mẫu (nước)  Alt + Click lên đối tượng cần xóa bỏ  Tiếp tục click cho đến khi đối tượng bị xóa hết. Chú ý: Option: Aligned. Nhấn giữ chuột kéo thả để copy tòa tháp: làm tương tự như trên  để con trỏ ở phái dưới tòa tháp  di chuyến sang vị trí bên cạnh  kéo chuột từ dưới lên trên  một tòa tháp mới hình thành. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 34. 34. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 34 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS 4. Làm tối sang, tăng giảm màu  chú ý thứ tự trên màu hình. Tool  Dodge Tool Ghép bầu trời, đám mấy: hình đám mây  copy. Chọn đám mây  copy toàn bộ đám mây (Ctrl + C)  Ảnh gốc chọn bầu trời  mềm biên  Edit  Paste Into  Giảm bớt Opacity (layer). http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 35. 35. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 35 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba

×