Tài liệu Hội Thảo Google Adword
Tổ chức bởi Google Singapore
Tối ưu quảng cáo
cho Mạng Hiển Thị
Học Online về Google Adword
Trực tiếp từ Google Singapore
 Học Online mọi lúc mọi nơi
 Các chương trình Huấn luyện của G...
Google Confidential and Proprietary
Tối ưu quảng cáo cho Mạng Hiển Thị
1
Quang Huy – Minh Hương
Adwords Specialists, Googl...
Google Confidential and Proprietary
 Tại sao sử dụng Mạng Hiển Thị?
 Nhắm mục tiêu với Mạng Hiển Thị Google
 Tạo Quảng Cáo...
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ CẬP NHẬT MIỄN
PHÍ CÁC TÀI LIỆU HỌC GOOGLE ADWORD
 Tài liệu 100% bằng tiếng việt
 Tài liệu 100% ...
Google Confidential and Proprietary
Tại sao sử dụng Mạng Hiển Thị?
3
Google Confidential and Proprietary
Người dùng ngày nay sử dụng mạng Internet nhiều hơn – 95% thời gian
được sử dụng để đọ...
Google Confidential and Proprietary
Các Đối Tác Google…
5
Google Confidential and Proprietary
3,9 tỉ pageviews/tháng
6,6 tỉ impressions/tháng
Source: OPG Global Smart Dash 1st May/...
Google Confidential and Proprietary 7Comscore Key Metrics – March 2013
15,403
13,797
13,013
12,123
11,970
11,227
9,339
7,0...
Google Confidential and Proprietary
And more…
Hiện các website lớn đã có mặt trong mạng hiển thị Google
8
Google Confidential and Proprietary
Mạng hiển thị Google có những vị trí tốt
9
Google Confidential and Proprietary
Trên cả phiên bản máy tính và điện thoại di động
10
Google Confidential and Proprietary 11
Nhắm mục tiêu với
Mạng Hiển Thị Google
Học Online về Google Adword
Trực tiếp từ Google Singapore
 Học Online mọi lúc mọi nơi
 Các chương trình Huấn luyện của G...
Google Confidential and Proprietary
Cài Đặt Nhắm Mục Tiêu Hiển Thị
12
Google Confidential and Proprietary 13
Mạng Tìm Kiếm với Chọn Hiển Thị
Học Online về Google Adword
Trực tiếp từ Google Singapore
 Học Online mọi lúc mọi nơi
 Các chương trình Huấn luyện của G...
Google Confidential and Proprietary
Mạng Tìm Kiếm với Chọn Hiển Thị là gì?
Thiết lập mới của Google
Adwords giúp bạn tham ...
Google Confidential and Proprietary
Mạng Tìm Kiếm với Chọn Hiển Thị khác gì so với thiết lập Mạng Tìm Kiếm &
Hiển Thị cũ?
...
Google Confidential and Proprietary
Nhắm mục tiêu & đặt giá thầu ở cấp Từ Khoá đem sự ưu việt của
Mạng Tìm Kiếm tới Mạng H...
Google Confidential and Proprietary
Nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh (từ khoá) đặt quảng cáo của bạn
trên các trang web liên qu...
Google Confidential and Proprietary
Mạng Tìm Kiếm & Mạng Hiển Thị với Chọn
Hiển Thị
Mạng Tìm Kiếm
Mạng Tìm Kiếm với Chọn
H...
Google Confidential and Proprietary
Mạng Tìm Kiếm với Chọn Hiển Thị
Cách nâng cấp
1.  Đăng nhập vào AdWords tại adwords.go...
Google Confidential and Proprietary
Giới hạn hiển thị
Thời gian dành cho
thiết lập & quản lý
Đặt ngân sách và
giá thầu riê...
Google Confidential and Proprietary 21
Nhắm mục tiêu theo Vị Trí Đặt
Học Online về Google Adword
Trực tiếp từ Google Singapore
 Học Online mọi lúc mọi nơi
 Các chương trình Huấn luyện của G...
Google Confidential and Proprietary
Cài Đặt Nhắm Mục Tiêu Hiển Thị
22
Google Confidential and Proprietary
Chọn trang web nhắm mục tiêu nhằm truyền đạt thông điệp của bạn
Quảng cáo
của bạn
Quản...
Google Confidential and Proprietary
Nhắm mục tiêu theo Vị Trí Đặt
24
Google Confidential and Proprietary
Nhắm mục tiêu theo Vị Trí Đặt
25
Google Confidential and Proprietary
Nhắm mục tiêu theo Vị Trí Đặt
26
Google Confidential and Proprietary
Nhắm mục tiêu theo Vị Trí Đặt
27
Google Confidential and Proprietary 28
Chủ Đề, Sở Thích & Nhân Khẩu Học
Học Online về Google Adword
Trực tiếp từ Google Singapore
 Học Online mọi lúc mọi nơi
 Các chương trình Huấn luyện của G...
Google Confidential and Proprietary
Cài Đặt Nhắm Mục Tiêu Hiển Thị
29
Google Confidential and Proprietary
Trình diễn quảng cáo cho người tiêu dùng dựa trên phân loại của chúng tôi về
các trang...
Google Confidential and Proprietary 31
Nhắm đối tượng dựa trên sở thích của họ.
Google phân tích các trang web một người t...
Google Confidential and Proprietary 32
Nhắm mục tiêu theo dữ liệu Nhân Khẩu Học
Tiếp thị đến các khách hàng tiềm năng nhất...
Google Confidential and Proprietary
2 Lựa Chọn Cài Đặt Nhắm Mục Tiêu
33
Google Confidential and Proprietary
Mục tiêu và giá thầu: Quảng cáo của
bạn được nhắm mục tiêu dựa theo
phương pháp mà bạn...
Google Confidential and Proprietary
Kết hợp các phương pháp nhắm mục tiêu
35
Google Confidential and Proprietary
Kết hợp các phương pháp nhắm mục tiêu
36
Google Confidential and Proprietary
Kết hợp các phương pháp nhắm mục tiêu
37
Google Confidential and Proprietary
Từ khoá: Mục tiêu và giá thầu
Sở thích: Chỉ giá thầu
Từ khoá: Mục tiêu và giá thầu
Sở ...
Google Confidential and Proprietary 39
Tạo Quảng Cáo Hình Ảnh & Video
trên Mạng Hiển Thị
Học Online về Google Adword
Trực tiếp từ Google Singapore
 Học Online mọi lúc mọi nơi
 Các chương trình Huấn luyện của G...
Google Confidential and Proprietary
Chúng tôi biết rằng tạo các mẫu quảng
cáo đẹp, lôi cuốn là công đoạn cực kỳ
khó khăn…....
Google Confidential and Proprietary
…mục tiêu của chúng tôi là giúp việc tạo các mẫu quảng cáo trở nên dễ
dàng hơn với các...
Google Confidential and Proprietary
Quảng Cáo Hình Ảnh Thư Viện Quảng Cáo
Tạo các quảng cáo tiêu chuẩn tuyệt đẹp
trong chỉ...
Google Confidential and Proprietary
Đơn giản chỉ cần nhập URL
trang web hoặc tải lên mẫu
quảng cáo có sẵn ...
Và quan sát ...
Google Confidential and Proprietary
Tuỳ chỉnh các mẫu quảng cáo bằng cách sử dụng trình sửa đổi thân
thiện của Quảng Cáo H...
Google Confidential and Proprietary
Quảng cáo thân thiện với các thiết bị di động – xây dựng sẵn với chuẩn
HTML5
Sử dụng c...
Google Confidential and Proprietary
Sử dụng công cụ Thư Viện Quảng Cáo
46
Google Confidential and Proprietary
Quảng Cáo Cam Kết
Thu hút người dùng bằng các
quảng cáo hình ảnh động được tối
ưu và c...
Google Confidential and Proprietary
Nhà quảng cáo đặt giá thầu dựa trên mức độ thu hút người dùng và chỉ trả
phí khi video...
Google Confidential and Proprietary
Tiếp cận người dùng tiềm
năng nhất
•  Tìm kiếm người dùng bằng
các hình thức nhắm mục
...
Google Confidential and Proprietary
Truy cập tài khoản Adwords ngay bây giờ để bắt
đầu tạo các Quảng Cáo Hình Ảnh cho riên...
Google Confidential and Proprietary 51
Đặt Giá Thầu Trên Mạng Hiển Thị
Học Online về Google Adword
Trực tiếp từ Google Singapore
 Học Online mọi lúc mọi nơi
 Các chương trình Huấn luyện của G...
Google Confidential and Proprietary
Đặt Gía Thầu Trên Mạng Hiển Thị
52
Đặt giá thầu CPM Đặt giá thầu CPC
Giá thầu Số tiền ...
Google Confidential and Proprietary 53
Khắc phục các vấn đề về
Quảng Cáo Không Hiển Thị
Học Online về Google Adword
Trực tiếp từ Google Singapore
 Học Online mọi lúc mọi nơi
 Các chương trình Huấn luyện của G...
Google Confidential and Proprietary
Khắc phục các vấn đề về quảng cáo không hiển thị
Chỉ Mạng Hiển Thị
Mạng tìm kiếm có lự...
Google Confidential and Proprietary
Khắc phục các vấn đề về quảng cáo không hiển thị
2) Đảm bảo thời gian cập nhật báo cáo...
Google Confidential and Proprietary
Khắc phục các vấn đề về quảng cáo không hiển thị
3) Đảm bảo mẫu quảng cáo phù hợp
-  Q...
Google Confidential and Proprietary
Khắc phục các vấn đề về quảng cáo không hiển thị
3) Đảm bảo mẫu quảng cáo phù hợp
-  M...
Google Confidential and Proprietary
Khắc phục các vấn đề về quảng cáo không hiển thị
3) Đảm bảo mẫu quảng cáo phù hợp
-  M...
Google Confidential and Proprietary
Khắc phục các vấn đề về quảng cáo không hiển thị
4) Phạm vi tiếp cận của bạn có thể qu...
Google Confidential and Proprietary
Khắc phục các vấn đề về quảng cáo không hiển thị
5) Ngân sách hàng ngày của bạn quá th...
Google Confidential and Proprietary
Khắc phục các vấn đề về quảng cáo không hiển thị
6) Cạnh tranh lẫn nhau trong một tài ...
Google Confidential and Proprietary 62
Tối Ưu Hoá cho Chiến Dịch Hiển Thị
Học Online về Google Adword
Trực tiếp từ Google Singapore
 Học Online mọi lúc mọi nơi
 Các chương trình Huấn luyện của G...
Google Confidential and Proprietary
Tối ưu hoá chiến dịch Mạng Hiển Thị
63
1) Cấu trúc chiến dịch của bạn để thành công
Bạ...
Google Confidential and Proprietary
Tối ưu hoá chiến dịch Mạng Hiển Thị
64
2)Tối ưu hoá cho từ khoá
-  Tạo một nhóm từ kho...
Google Confidential and Proprietary
Tối ưu hoá chiến dịch cho Mạng Hiển Thị
65
3) Tối ưu hoá cho Vị trí đặt
Bạn có thể xem...
Google Confidential and Proprietary
Tối ưu hoá chiến dịch cho Mạng Hiển Thị
66
4) Trình tối ưu hóa chiến dịch hiển thị
-  ...
Google Confidential and Proprietary
Tối ưu hoá chiến dịch cho Mạng Hiển Thị
67
4) Trình tối ưu hóa chiến dịch hiển thị
-  ...
Google Confidential and Proprietary 68
Giao Lưu Hỏi Đáp
Google Confidential and Proprietary 69
Cám Ơn Các Bạn
Học Online về Google Adword
Trực tiếp từ Google Singapore
 Học Online mọi lúc mọi nơi
 Các chương trình Huấn luyện của G...
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ CẬP NHẬT MIỄN
PHÍ CÁC TÀI LIỆU HỌC GOOGLE ADWORD
 Tài liệu 100% bằng tiếng việt
 Tài liệu 100% ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Học Google Adword - Hội thảo tối ưu hóa cho Quảng cáo mạng hiển thị

352 views

Published on

Đăng ký nhận miễn phí Bộ tài liệu tự học Google Adword
http://obus.vn/M1/quang-cao-google-adword_c104/tang-free-bo-tai-lieu-huong-dan-quang-cao-google-adword_c231.htm

Published in: Marketing
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
352
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
79
Actions
Shares
0
Downloads
48
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Học Google Adword - Hội thảo tối ưu hóa cho Quảng cáo mạng hiển thị

 1. 1. Tài liệu Hội Thảo Google Adword Tổ chức bởi Google Singapore Tối ưu quảng cáo cho Mạng Hiển Thị
 2. 2. Học Online về Google Adword Trực tiếp từ Google Singapore  Học Online mọi lúc mọi nơi  Các chương trình Huấn luyện của Google Singapore  Tài liệu tiếng việt đầy đủ cho các buổi huấn luyện  Tham gia 1 lần được Update tài liệu liên tục và mãi mãi Xem khóa học tại: Obus.vn
 3. 3. Google Confidential and Proprietary Tối ưu quảng cáo cho Mạng Hiển Thị 1 Quang Huy – Minh Hương Adwords Specialists, Google Southeast Asia
 4. 4. Google Confidential and Proprietary  Tại sao sử dụng Mạng Hiển Thị?  Nhắm mục tiêu với Mạng Hiển Thị Google  Tạo Quảng Cáo Hình Ảnh & Video trên Mạng Hiển Thị  Đặt giá thầu trên Mạng Hiển Thị  Khắc phục các vấn đề về Quảng Cáo không hiển thị  Tối Ưu Hoá Mạng Hiển Thị 1 2 3 4 5 Nội Dung 2 6
 5. 5. CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ CẬP NHẬT MIỄN PHÍ CÁC TÀI LIỆU HỌC GOOGLE ADWORD  Tài liệu 100% bằng tiếng việt  Tài liệu 100% từ Google Singapore  Tài liệu được Update liên tục theo thời gian  Đây là bộ tài liệu dành cho những ai muốn TỰ HỌC về Google Adword BỘ TÀI LIỆU ĐỂ TỰ HỌC VỀ GOOGLE ADWORD
 6. 6. Google Confidential and Proprietary Tại sao sử dụng Mạng Hiển Thị? 3
 7. 7. Google Confidential and Proprietary Người dùng ngày nay sử dụng mạng Internet nhiều hơn – 95% thời gian được sử dụng để đọc và tương tác với nội dung trên các trang web1 Tại sao sử dụng Mạng Hiển Thị? Mạng Hiển Thị đồng nghĩa với việc tiếp cận hơn 90% người dùng Internet, hơn 2 triệu trang web, video và ứng dụng nơi quảng cáo của bạn có thể xuất hiện2 Tiếp cận người dùng chưa quen thuộc với thương hiệu/ chưa biết tới sản phẩm/chưa thể hiện ý định mua hàng3 Quảng cáo đúng lúc, đúng chỗ thông qua các cách nắm mục tiêu quảng cáo trên Mạng Hiển Thị khác nhau4 Tất cả đều thông qua chính giao diện Google Adwords5 4
 8. 8. Google Confidential and Proprietary Các Đối Tác Google… 5
 9. 9. Google Confidential and Proprietary 3,9 tỉ pageviews/tháng 6,6 tỉ impressions/tháng Source: OPG Global Smart Dash 1st May/ 2013;, Comscore Report May 2013 Mạng hiển thị Google tiếp cận 93.3% người dùng mạng Việt Nam Mạng Hiển Thị Google 6
 10. 10. Google Confidential and Proprietary 7Comscore Key Metrics – March 2013 15,403 13,797 13,013 12,123 11,970 11,227 9,339 7,054 6,322 6,245 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 Google’s GDN Key Partners 95.9% 85.9% 81.1% 75.5% 74.6% 69.9% 58.2% 43.9% 39.4% 38.9% 7 trong số 10 trang web hàng đầu Việt Nam là đối tác của Mạng Hiển Thị Google.
 11. 11. Google Confidential and Proprietary And more… Hiện các website lớn đã có mặt trong mạng hiển thị Google 8
 12. 12. Google Confidential and Proprietary Mạng hiển thị Google có những vị trí tốt 9
 13. 13. Google Confidential and Proprietary Trên cả phiên bản máy tính và điện thoại di động 10
 14. 14. Google Confidential and Proprietary 11 Nhắm mục tiêu với Mạng Hiển Thị Google
 15. 15. Học Online về Google Adword Trực tiếp từ Google Singapore  Học Online mọi lúc mọi nơi  Các chương trình Huấn luyện của Google Singapore  Tài liệu tiếng việt đầy đủ cho các buổi huấn luyện  Tham gia 1 lần được Update tài liệu liên tục và mãi mãi Xem khóa học tại: Obus.vn
 16. 16. Google Confidential and Proprietary Cài Đặt Nhắm Mục Tiêu Hiển Thị 12
 17. 17. Google Confidential and Proprietary 13 Mạng Tìm Kiếm với Chọn Hiển Thị
 18. 18. Học Online về Google Adword Trực tiếp từ Google Singapore  Học Online mọi lúc mọi nơi  Các chương trình Huấn luyện của Google Singapore  Tài liệu tiếng việt đầy đủ cho các buổi huấn luyện  Tham gia 1 lần được Update tài liệu liên tục và mãi mãi Xem khóa học tại: Obus.vn
 19. 19. Google Confidential and Proprietary Mạng Tìm Kiếm với Chọn Hiển Thị là gì? Thiết lập mới của Google Adwords giúp bạn tham gia vào Mạng Hiển Thị của Google một cách dễ dàng 14
 20. 20. Google Confidential and Proprietary Mạng Tìm Kiếm với Chọn Hiển Thị khác gì so với thiết lập Mạng Tìm Kiếm & Hiển Thị cũ? 35% Tỉ lệ click (CTR) trên Mạng Hiển Thị 35% Chi phí trên mỗi chuyển đổi trên Mạng Hiển Thị Giới hạn lượng hiển thị Quảng cáo chỉ hiển thị tới những khách hàng tiềm năng nhất Mạng Tìm Kiếm với Chọn Hiển Thị 15
 21. 21. Google Confidential and Proprietary Nhắm mục tiêu & đặt giá thầu ở cấp Từ Khoá đem sự ưu việt của Mạng Tìm Kiếm tới Mạng Hiển Thị Dễ dàng thay đổi danh mục từ khoá và giá thầu Control Báo cáo chi tiết theo từng từ khoá Hiệu quả Nhắm mục tiêu theo từ khoá giúp quảng cáo được hiển thị chính xác hơn Sử dụng ngay danh mục từ khoá của Mạng Tìm Kiếm cho Mạng Hiển Thị Đo lườngChính xác Thiết lập Mạng Tìm Kiếm với Chọn Hiển Thị 16
 22. 22. Google Confidential and Proprietary Nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh (từ khoá) đặt quảng cáo của bạn trên các trang web liên quan nhất đến từ khoá bạn chọn Thuật toán tinh vi của Google giúp nhận diện ngôn ngữ và nội dung của trang web Các quảng cáo liên quan nhất được hiển thị ngay khi người dùng xem nội dung trang web Hàng nghìn lần hiển thị mỗi giây trên các trang web của Mạng Hiển Thị Mạng Tìm Kiếm với Chọn Hiển Thị hoạt động ra sao? 17
 23. 23. Google Confidential and Proprietary Mạng Tìm Kiếm & Mạng Hiển Thị với Chọn Hiển Thị Mạng Tìm Kiếm Mạng Tìm Kiếm với Chọn Hiển Thị Vị trí quảng cáo •  Kết quả tìm kiếm của Google •  Đối tác tìm kiếm của Google •  Kết quả tìm kiếm của Google •  Đối tác tìm kiếm của Google •  Trang web & Trang web có chứa video trên Mạng Hiển Thị Định dạng quảng cáo •  Quảng cáo văn bản •  Quảng cáo văn bản •  Quảng cáo hình ảnh •  Quảng cáo đa phương tiện •  Quảng cáo video 18
 24. 24. Google Confidential and Proprietary Mạng Tìm Kiếm với Chọn Hiển Thị Cách nâng cấp 1.  Đăng nhập vào AdWords tại adwords.google.com.vn. 2.  Nhấp vào tab Chiến dịch và chuyển đến Cài đặt. 3.  Bên cạnh “Loại chiến dịch”, bạn sẽ thấy thông báo màu vàng về việc nâng cấp lên “Mạng tìm kiếm có Chọn hiển thị”. Nhấp vào Bắt đầu, rồi Tiếp tục. 4.  Nhấp vào chiến dịch sẽ nâng cấp và nhấp vào Tiếp tục. 5.  Nhấp vào Nâng cấp ngay. 19
 25. 25. Google Confidential and Proprietary Giới hạn hiển thị Thời gian dành cho thiết lập & quản lý Đặt ngân sách và giá thầu riêng cho Tìm Kiếm & Hiển Thị Quan tâm hơn tới các dạng nhắm mục tiêu khác ngoài từ khoá Tôi có nên sử dụng Mạng Tìm Kiếm với Chọn Hiển Thị? Mạng Tìm kiếm với Chọn Hiển Thị Chỉ Mạng Hiển Thị ✓ Chỉ tiếp thị tới các khách hàng tiềm năng nhất dựa trên nhắm mục tiêu theo từ khoá ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ Tiếp thị đến lượng khách hàng tiềm năng rộng hơn 20
 26. 26. Google Confidential and Proprietary 21 Nhắm mục tiêu theo Vị Trí Đặt
 27. 27. Học Online về Google Adword Trực tiếp từ Google Singapore  Học Online mọi lúc mọi nơi  Các chương trình Huấn luyện của Google Singapore  Tài liệu tiếng việt đầy đủ cho các buổi huấn luyện  Tham gia 1 lần được Update tài liệu liên tục và mãi mãi Xem khóa học tại: Obus.vn
 28. 28. Google Confidential and Proprietary Cài Đặt Nhắm Mục Tiêu Hiển Thị 22
 29. 29. Google Confidential and Proprietary Chọn trang web nhắm mục tiêu nhằm truyền đạt thông điệp của bạn Quảng cáo của bạn Quảng cáo của bạn •  Chọn các vị trí đặt cụ thể để chạy quảng cáo •  Khả năng kiểm soát lớn, với lượng hiển thị giới hạn Nhắm mục tiêu theo Vị Trí Đặt 23
 30. 30. Google Confidential and Proprietary Nhắm mục tiêu theo Vị Trí Đặt 24
 31. 31. Google Confidential and Proprietary Nhắm mục tiêu theo Vị Trí Đặt 25
 32. 32. Google Confidential and Proprietary Nhắm mục tiêu theo Vị Trí Đặt 26
 33. 33. Google Confidential and Proprietary Nhắm mục tiêu theo Vị Trí Đặt 27
 34. 34. Google Confidential and Proprietary 28 Chủ Đề, Sở Thích & Nhân Khẩu Học
 35. 35. Học Online về Google Adword Trực tiếp từ Google Singapore  Học Online mọi lúc mọi nơi  Các chương trình Huấn luyện của Google Singapore  Tài liệu tiếng việt đầy đủ cho các buổi huấn luyện  Tham gia 1 lần được Update tài liệu liên tục và mãi mãi Xem khóa học tại: Obus.vn
 36. 36. Google Confidential and Proprietary Cài Đặt Nhắm Mục Tiêu Hiển Thị 29
 37. 37. Google Confidential and Proprietary Trình diễn quảng cáo cho người tiêu dùng dựa trên phân loại của chúng tôi về các trang web trên hệ thống Mạng Hiển Thị Google Chọn trong hơn 1,750 phân loại Sản phẩm cao cấp Xe hơi cao cấp Trang Du lịch Trang về Golf Nhắm mục tiêu theo Chủ đề 30
 38. 38. Google Confidential and Proprietary 31 Nhắm đối tượng dựa trên sở thích của họ. Google phân tích các trang web một người tìm đến trong một khoảng thời gian để nhận ra các sở thích của họ. Đạt đọc rất nhiều về… Anh ta sẽ nhìn thấy rất nhiều mẫu quảng cáo liên quan bất kỳ khi nào đang duyệt web … Trên Mạng Hiển Thị Google Trò Chơi Giải Trí Thể Thao Trò Chơi Giải Trí Thể Thao Nhắm mục tiêu theo Sở Thích
 39. 39. Google Confidential and Proprietary 32 Nhắm mục tiêu theo dữ liệu Nhân Khẩu Học Tiếp thị đến các khách hàng tiềm năng nhất dựa trên độ tuổi và giới tính 18 - 24 25 - 34 35-44 45-54 55-64 65+ Mở rộng phạm vi tiếp thị trong các độ tuổi/giới tính khác nhau Tùy chỉnh quảng cáo dựa trên các nhóm khách hàng khác nhau
 40. 40. Google Confidential and Proprietary 2 Lựa Chọn Cài Đặt Nhắm Mục Tiêu 33
 41. 41. Google Confidential and Proprietary Mục tiêu và giá thầu: Quảng cáo của bạn được nhắm mục tiêu dựa theo phương pháp mà bạn đã chọn (bắt buộc với nhắm mục tiêu theo từ khoá) Chỉ giá thầu: Hiển thị quảng cáo dựa trên các phương pháp nhắm mục tiêu khác bạn đã thêm, nhưng đặt giá thầu trên phương pháp này để tăng cơ hội hiển thị của bạn ở đó. Nhóm quảng cáo với tất cả cài đặt để là “Chỉ giá thầu” sẽ không hiển thị được! 2 Lựa Chọn Cài Đặt Nhắm Mục Tiêu 34
 42. 42. Google Confidential and Proprietary Kết hợp các phương pháp nhắm mục tiêu 35
 43. 43. Google Confidential and Proprietary Kết hợp các phương pháp nhắm mục tiêu 36
 44. 44. Google Confidential and Proprietary Kết hợp các phương pháp nhắm mục tiêu 37
 45. 45. Google Confidential and Proprietary Từ khoá: Mục tiêu và giá thầu Sở thích: Chỉ giá thầu Từ khoá: Mục tiêu và giá thầu Sở thích: Mục tiêu và giá thầu Kết hợp các phương pháp nhắm mục tiêu 38
 46. 46. Google Confidential and Proprietary 39 Tạo Quảng Cáo Hình Ảnh & Video trên Mạng Hiển Thị
 47. 47. Học Online về Google Adword Trực tiếp từ Google Singapore  Học Online mọi lúc mọi nơi  Các chương trình Huấn luyện của Google Singapore  Tài liệu tiếng việt đầy đủ cho các buổi huấn luyện  Tham gia 1 lần được Update tài liệu liên tục và mãi mãi Xem khóa học tại: Obus.vn
 48. 48. Google Confidential and Proprietary Chúng tôi biết rằng tạo các mẫu quảng cáo đẹp, lôi cuốn là công đoạn cực kỳ khó khăn…. 40
 49. 49. Google Confidential and Proprietary …mục tiêu của chúng tôi là giúp việc tạo các mẫu quảng cáo trở nên dễ dàng hơn với các công cụ Quảng Cáo Hình Ảnh và Thư viện Quảng Cáo – các công cụ tự động có trong tài khoản 
 50. 50. Google Confidential and Proprietary Quảng Cáo Hình Ảnh Thư Viện Quảng Cáo Tạo các quảng cáo tiêu chuẩn tuyệt đẹp trong chỉ vài giây! Tạo quảng cáo động, quảng cáo cam kết, quảng cáo video thật dễ dàng với hàng ngàn mẫu có sẵn Kết hợp 2 Công Cụ mới để tạo quảng cáo hình ảnh 42
 51. 51. Google Confidential and Proprietary Đơn giản chỉ cần nhập URL trang web hoặc tải lên mẫu quảng cáo có sẵn ... Và quan sát các mẫu quảng cáo được tạo chỉ trong vài giây dưới nhiều kích cỡ quảng cáo tiêu chuẩn khác nhau Sử dụng công cụ Quảng cáo Hình Ảnh 43
 52. 52. Google Confidential and Proprietary Tuỳ chỉnh các mẫu quảng cáo bằng cách sử dụng trình sửa đổi thân thiện của Quảng Cáo Hình Ảnh. Thay đổi font chữ, nội dung, URL, mầu, hình ảnh, dòng tiêu đề, mà nhiều thứ nữa! Sử dụng công cụ Quảng cáo Hình Ảnh 44
 53. 53. Google Confidential and Proprietary Quảng cáo thân thiện với các thiết bị di động – xây dựng sẵn với chuẩn HTML5 Sử dụng công cụ Quảng cáo Hình Ảnh 45
 54. 54. Google Confidential and Proprietary Sử dụng công cụ Thư Viện Quảng Cáo 46
 55. 55. Google Confidential and Proprietary Quảng Cáo Cam Kết Thu hút người dùng bằng các quảng cáo hình ảnh động được tối ưu và cực kỳ lôi cuốn Xây dựng chiến dịch quảng cáo thương hiệu bằng việc quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ bằng mẫu quảng cáo video cuốn hút + Hàng ngàn mẫu Quảng Cáo Mục Đích Chung khác Quảng cáo Video Thu lại hiệu quả rõ rệt nhờ vào Thư Viện Quảng Cáo 47
 56. 56. Google Confidential and Proprietary Nhà quảng cáo đặt giá thầu dựa trên mức độ thu hút người dùng và chỉ trả phí khi video bắt đầu chạy Quảng cáo được đặt ở vị trí banner quảng cao hình ảnh thông thường Khi di chuột lên quảng cáo, bộ đếm 2 giây bắt đầu hoạt động để hạn chế tối đa người dùng không mong muốn Video có âm thanh tự động chạy 2 giây trễ đảm bảo loại trừ hầu như toàn bộ các di chuột ngẫu nhiên & không mong muốn, do vậy nhà quảng cáo sẽ chỉ phải trả chi phí cho những người dùng thực sự chú ý đến thông điệp quảng cáo 1 2 3 Quảng cáo di chuột để phát: thu hút người dùng với quảng cáo tương tác 48
 57. 57. Google Confidential and Proprietary Tiếp cận người dùng tiềm năng nhất •  Tìm kiếm người dùng bằng các hình thức nhắm mục tiêu tương tự như Mạng Hiển Thị •  Nhân khẩu học (Độ tuổi/Giới tính) •  Sở thích •  Vị trí đặt •  Chủ đề •  Đặt giá thầu dựa trên số lần tương tác Cuốn hút người dùng •  Thu hút sự chú ý với sức mạnh của hình ảnh động và âm thanh trong quảng cáo video •  Tải lên video quảng cáo của bạn •  Liên kết tới video YouTube có sẵn •  Tiếp thị chính xác tới người dùng tiềm năng nhờ vào 2 giây trễ sau khi di chuột vào quảng cáo Đo lường hiệu suất dễ dàng, thuận tiện •  Tối ưu quảng cáo nhờ vào các báo cáo Adwords khác nhau •  Báo cáo vị trí đặt •  Báo cáo tỉ lệ hiển thị •  Báo cáo theo nhân khẩu học •  Nhận được các số liệu liên quan khác trong tab “Thứ nguyên” Tải nội dung video trực tiếp lên AdWords và Google sẽ thêm vào độ trễ 2 giây nhằm hạn chế tối đa người dùng không mong muốn Quảng cáo di chuột để phát 49
 58. 58. Google Confidential and Proprietary Truy cập tài khoản Adwords ngay bây giờ để bắt đầu tạo các Quảng Cáo Hình Ảnh cho riêng mình 50
 59. 59. Google Confidential and Proprietary 51 Đặt Giá Thầu Trên Mạng Hiển Thị
 60. 60. Học Online về Google Adword Trực tiếp từ Google Singapore  Học Online mọi lúc mọi nơi  Các chương trình Huấn luyện của Google Singapore  Tài liệu tiếng việt đầy đủ cho các buổi huấn luyện  Tham gia 1 lần được Update tài liệu liên tục và mãi mãi Xem khóa học tại: Obus.vn
 61. 61. Google Confidential and Proprietary Đặt Gía Thầu Trên Mạng Hiển Thị 52 Đặt giá thầu CPM Đặt giá thầu CPC Giá thầu Số tiền tối đa bạn sẵn lòng chi cho 1000 lần hiển thị Số tiền tối đa bạn sẵn lòng chi cho 1 nhấp chuột Cân nhắc sử dụng đặt giá thầu này nếu Bạn quan tâm nhiều hơn đến số lần xem quảng cáo thay vì số nhấp chuột được tạo ra Bạn quan tâm nhiều hơn đến số nhấp chuột * Lưu ý: Khi quảng cáo CPC và quảng cáo CPM cạnh tranh cho cùng vị trí trên Mạng hiển thị, hai loại quảng cáo này được so tương xứng: Với quảng cáo CPC, Google ước tính số lượng nhấp chuột quảng cáo có thể nhận được trong 1.000 lần hiển thị để so sánh với CPM
 62. 62. Google Confidential and Proprietary 53 Khắc phục các vấn đề về Quảng Cáo Không Hiển Thị
 63. 63. Học Online về Google Adword Trực tiếp từ Google Singapore  Học Online mọi lúc mọi nơi  Các chương trình Huấn luyện của Google Singapore  Tài liệu tiếng việt đầy đủ cho các buổi huấn luyện  Tham gia 1 lần được Update tài liệu liên tục và mãi mãi Xem khóa học tại: Obus.vn
 64. 64. Google Confidential and Proprietary Khắc phục các vấn đề về quảng cáo không hiển thị Chỉ Mạng Hiển Thị Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị Chỉ Mạng Tìm Kiếm 54 1) Đảm bảo bạn chọn loại chiến dịch phù hợp Kiểm tra tab Cài đặt của chiến dịch của bạn để đảm bảo rằng bạn đang sử dụng loại chiến dịch nhắm vào Mạng Hiển Thị thay vì Mạng Tìm Kiếm
 65. 65. Google Confidential and Proprietary Khắc phục các vấn đề về quảng cáo không hiển thị 2) Đảm bảo thời gian cập nhật báo cáo mạng hiển thị - Quảng cáo của bạn cần được phê duyệt trước khi có thể chạy. Thời gian phê duyệt quảng cáo là 24h. Nếu sau 24h mẫu quảng cáo chưa được phê duyệt, bạn có thể liên lạc với đội ngũ hỗ trợ. -  Sau khi được phê duyệt, tài khoản sẽ cần từ 5h-48h để cập nhật báo cáo trên mạng hiển thị. 55 Thời gian Cập nhật báo cáo hiển thị 48h Phê duyệt quảng cáo 24h
 66. 66. Google Confidential and Proprietary Khắc phục các vấn đề về quảng cáo không hiển thị 3) Đảm bảo mẫu quảng cáo phù hợp -  Quảng cáo của bạn cũng cần phải có nội dung An toàn cho gia đình thì mới có thể hiển thị trên Mạng hiển thị. -  Đảm bảo mẫu quảng cáo tuân thủ theo chính sách định dạng quảng cáo của Google ( https://support.google.com/adwordspolicy/answer/176108?hl=vi) Ví dụ: độ dài hoạt ảnh flash phải dưới 30 giây, thuộc phiên bản Adobe Flash Player 4 đến 10.1 56
 67. 67. Google Confidential and Proprietary Khắc phục các vấn đề về quảng cáo không hiển thị 3) Đảm bảo mẫu quảng cáo phù hợp -  Một số mẫu quảng cáo không thể hiển thị trên các trang nhất định vì rơi vào các nội dung mà nhà xuất bản hạn chế. Vì vậy bạn nên chọn nhiều vị trí đặt để tăng khả năng hiển thị quảng cáo. Ví dụ: nhà xuất bản abc.com hạn chế các mẫu quảng cáo về game trên trang web của họ 57
 68. 68. Google Confidential and Proprietary Khắc phục các vấn đề về quảng cáo không hiển thị 3) Đảm bảo mẫu quảng cáo phù hợp -  Một số mẫu quảng cáo không thể hiển thị trên các trang nhất định vì nhà xuất bản không chấp nhận định dạng quảng cáo đó trên trang web của họ. Vì vậy bạn nên tạo ra nhiều định đạng quảng cáo trong nhóm quảng cáo ( văn bản, hình ảnh tĩnh và hình ảnh flash ở các size) hoặc sử dụng công cụ Lập Kế Hoạch Hiển Thị ( trong phần Công cụ > Lập kế hoạch hiển thị) 58
 69. 69. Google Confidential and Proprietary Khắc phục các vấn đề về quảng cáo không hiển thị 4) Phạm vi tiếp cận của bạn có thể quá hẹp Việc có quá nhiều phương pháp nhắm mục tiêu trong cùng một nhóm quảng cáo sẽ giới hạn số lượng trang web đáp ứng tất cả tiêu chí của bạn. Ví dụ 1: Một nhóm quảng cáo nhắm vào từ khoá “socola” trên trang báo “abc.com” thì quảng cáo sẽ chỉ hiển thị trên những bài báo về Socola trên trang “abc.com” Ví dụ 2: Hai nhóm quảng cáo, một nhóm sử dụng cách nhắm từ khoá “socola” và một nhóm nhắm vào vị trí đặt trên trang “abc.com” 59 Từ Khoá Vị trí đặt Nhóm 1: Từ Khoá Nhóm 2: Vị trí đặt
 70. 70. Google Confidential and Proprietary Khắc phục các vấn đề về quảng cáo không hiển thị 5) Ngân sách hàng ngày của bạn quá thấp -  Nếu có một vài vị trí đặt trong nhóm quảng cáo chiếm phần lớn ngân sách hàng ngày, quảng cáo của bạn sẽ không hiển thị trên các vị trí đặt khác. Trong trường hợp này, bạn có thể chuyển các vị trí tốn nhiều ngân sách sang một chiến dịch mới để dễ kiểm soát ngân sách. -  Bạn nên đặt ngân sách hàng ngày và giá thầu hợp lý, ví dụ: có thể quảng cáo sẽ không hiển thị nếu ngân sách hàng ngày là VND 100 000 và CPC là VND 50 000 60
 71. 71. Google Confidential and Proprietary Khắc phục các vấn đề về quảng cáo không hiển thị 6) Cạnh tranh lẫn nhau trong một tài khoản Nếu có nhiều quảng cáo trong cùng một nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc tài khoản cùng nhắm đến một vị trí đặt, có thể chỉ một nhóm quảng cáo được hiển thị. 7) Các điều kiện để chiến dịch tiếp thị lại hoạt động Danh sách tiếp thị lại phải có ít nhất 100 khách truy cập hoạt động trong vòng 30 ngày qua trước khi bạn có thể hiển thị quảng cáo cho những người trên danh sách khi họ truy cập trang web trên Mạng hiển thị. Danh sách tiếp thị lại cho quảng cáo tìm kiếm của Google cần có một số lượng tối thiểu là 1000 cookie trước khi bạn có thể sử dụng danh sách để chỉnh sửa quảng cáo tìm kiếm của mình cho phù hợp. 61 Abc.com Chiến dịch 1 Chiến dịch 2 Chiến dịch 3
 72. 72. Google Confidential and Proprietary 62 Tối Ưu Hoá cho Chiến Dịch Hiển Thị
 73. 73. Học Online về Google Adword Trực tiếp từ Google Singapore  Học Online mọi lúc mọi nơi  Các chương trình Huấn luyện của Google Singapore  Tài liệu tiếng việt đầy đủ cho các buổi huấn luyện  Tham gia 1 lần được Update tài liệu liên tục và mãi mãi Xem khóa học tại: Obus.vn
 74. 74. Google Confidential and Proprietary Tối ưu hoá chiến dịch Mạng Hiển Thị 63 1) Cấu trúc chiến dịch của bạn để thành công Bạn nên chia chiến dịch thành nhiều nhóm quảng cáo riêng biệt và mỗi nhóm quảng cáo sử dụng một cách nhắm mục tiêu riêng biệt. Ví dụ: chiến dịch A có 4 nhóm quảng cáo trong đó 1 nhóm nhắm vào từ khoá, 1 nhóm nhắm vào chủ đề, 1 nhóm nhắm vào sở thích và 1 nhóm nhắm vào vị trí đặt. Tài Khoản Nhóm 1- Từ Khoá Nhóm 2 – Vị trí đặt Nhóm 3 – Sở thích Nhóm 4 – Tiếp thị lại Chiến dịch 1
 75. 75. Google Confidential and Proprietary Tối ưu hoá chiến dịch Mạng Hiển Thị 64 2)Tối ưu hoá cho từ khoá -  Tạo một nhóm từ khoá từ 5 đến 15 từ khóa liên quan với nhau và với các quảng cáo trong nhóm quảng cáo đó. Lưu ý từ khoá trên mạng hiển thị sẽ mang tính chất chung hơn so với mạng tìm kiếm. Ví dụ: Nhóm quảng cáo: bánh sô-cô-la hạnh nhân Từ khóa: bánh sô-cô-la hạnh nhân, bánh sô-cô-la đen hạnh nhân, bánh sô-cô-la hạnh nhân dâu, món tráng miệng, công thức làm bánh sô-cô-la hạnh nhân, Valentine … -  Từ khóa có hai hoặc ba từ (cụm từ) có khuynh hướng hoạt động hiệu quả nhất. Ví dụ: để quảng cáo cho cửa tiệm bánh ngọt, thay vì đặt từ khoá là “bánh” thì bạn nên đặt từ khoá là “bánh so-co-la” “bánh kem” “bánh ngọt” “bánh mì” … - Bạn có thể loại trừ các từ khoá, vị trí đặt không phù hợp để ngăn không cho quảng cáo hiển thị trên các trang về những chủ đề không có liên quan, do đó, bạn tránh phải trả tiền cho các nhấp chuột không cần thiết, có thể cải thiện ROI.
 76. 76. Google Confidential and Proprietary Tối ưu hoá chiến dịch cho Mạng Hiển Thị 65 3) Tối ưu hoá cho Vị trí đặt Bạn có thể xem danh sách các vị trí đặt để đo lường hiệu quả của các trang vị trí đặt: -  Tăng giá thầu cho các trang có CTR tốt -  Loại trừ các trang tốn nhiều ngân sách nhưng không phù hợp với nội dung hoặc có CTR thấp. Vị trí tốt Vị trí xấu
 77. 77. Google Confidential and Proprietary Tối ưu hoá chiến dịch cho Mạng Hiển Thị 66 4) Trình tối ưu hóa chiến dịch hiển thị -  Công cụ tự động tối ưu hóa cả nhắm mục tiêu và đặt giá thầu để giúp bạn tìm kiếm thêm chuyển đổi cho nhóm quảng cáo trong các chiến dịch trên Mạng hiển thị. -  Công cụ này có sẵn cho chiến dịch đã đạt được 15 chuyển đổi mỗi tháng. ü Tiết kiệm thời gian Tiếp cận nhiều vị trí hơn Tối ưu hoá số lượng chuyển đổi
 78. 78. Google Confidential and Proprietary Tối ưu hoá chiến dịch cho Mạng Hiển Thị 67 4) Trình tối ưu hóa chiến dịch hiển thị -  Vào tab Mạng hiển thị -  Chọn nhóm quảng cáo và nhấp vào nút + Nhắm mục tiêu -  Trong phần "Tối ưu hóa nhắm mục tiêu" bên dưới các phương pháp nhắm mục tiêu khác, hãy chọn hộp kiểm có thể nhận được nhiều chuyển đổi hơn -  Lưu ü Tiết kiệm thời gian Tiếp cận nhiều vị trí hơn Tối ưu hoá số lượng chuyển đổi
 79. 79. Google Confidential and Proprietary 68 Giao Lưu Hỏi Đáp
 80. 80. Google Confidential and Proprietary 69 Cám Ơn Các Bạn
 81. 81. Học Online về Google Adword Trực tiếp từ Google Singapore  Học Online mọi lúc mọi nơi  Các chương trình Huấn luyện của Google Singapore  Tài liệu tiếng việt đầy đủ cho các buổi huấn luyện  Tham gia 1 lần được Update tài liệu liên tục và mãi mãi Xem khóa học tại: Obus.vn
 82. 82. CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ CẬP NHẬT MIỄN PHÍ CÁC TÀI LIỆU HỌC GOOGLE ADWORD  Tài liệu 100% bằng tiếng việt  Tài liệu 100% từ Google Singapore  Tài liệu được Update liên tục theo thời gian  Đây là bộ tài liệu dành cho những ai muốn TỰ HỌC về Google Adword BỘ TÀI LIỆU ĐỂ TỰ HỌC VỀ GOOGLE ADWORD

×