Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[Slideart.vn-0965373178] - Nhận thiết kế slide Luận văn - Hoạt động tiêu thụ sản phẩm

546 views

Published on

[Slideart.vn - 0965373178] - Luận văn thạc sỹ - Hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty Cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Hồng Anh
Đơn vị thiết kế: SlideArt - Thiết kế Powerpoint - 0965373178 - Mr Hùng - Email: slideart.vn@gmail.com
SlideArt.vn hân hạnh và vinh dự được tin tưởng để thực hiện các bài slide chuyên nghiệp không chỉ của các doanh nghiệp, các cá nhân nổi tiếng mà còn là cộng tác của các báo, tạp chí nổi tiếng.
Sản phẩm của SlideArt.vn luôn được đánh giá cao về tính sáng tạo, thiết kế ấn tượng và cô đọng.
Chúng tôi tự vào vì mang lại cho Quý khách hàng các sản phẩm tinh túy nhất !
Slideart.vn - Đẳng cấp thiết kế!
2. Website chính thức của SlideArt: http://slideart.vn/
3. Fanpage chính thức:
https://web.facebook.com/powerpoint.mr/
4. Kênh Youtube: https://www.youtube.com/playlist…
5. Email: slideart.vn@gmail.com/ nguyenvanhung231@gmail.com
6. Điện thoại liên hệ: 099 453 6964 hoặc 096 537 3178
7. Thông tin tài khoản:
Số tài khoản thanh toán:
VPBank:
Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Hùng
Số TK: 42059714
Ngân hàng VPBank - CN Đông Đô - TP Hà Nội
Techcombank:
Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Hùng
Số TK: 19029727705014
Ngân hàng Techcombank - PGD Đống Đa - TP Hà Nội

Published in: Education

[Slideart.vn-0965373178] - Nhận thiết kế slide Luận văn - Hoạt động tiêu thụ sản phẩm

 1. 1. Tính cấp thiết của đề tài
 2. 2. NỘI DUNG TRÌNH BÀY
 3. 3. CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM
 4. 4. Khái niệm và bản chất về tiêu thụ sản phẩm
 5. 5. Ý nghĩa của tiêu thụ sản phẩm
 6. 6. Nguyên tắc và yêu cầu tiêu thụ sản phẩm
 7. 7. Nội dung hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp
 8. 8. CHƯƠNG II THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM PHÂN BÓN TẠI CÔNG TY CP SX&TM DV HỒNG ANH
 9. 9. Khái quát về công ty
 10. 10. Sơ đồ tổ chức
 11. 11. Đặc điểm nguồn hàng của công ty
 12. 12. Đặc điểm thị trường tiêu thụ và khách hàng
 13. 13. Tình hình hoạt động 3 năm qua của công ty
 14. 14. Thực trạng tiêu thụ phân bón của công ty
 15. 15. Thực trạng chính sách bán hàng
 16. 16. Thực trạng chính sách bán hàng
 17. 17. Nhân tố ảnh hưởng
 18. 18. Đánh giá chung
 19. 19. Nguyên nhân
 20. 20. CHƯƠNG III ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM PHÂN BÓN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG ANH ĐẾN NĂM 2020
 21. 21. Các giải pháp
 22. 22. Các giải pháp
 23. 23. Khuyến nghị

×