Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chính sách quản lý chất thải rắn của Thụy Điển

2,644 views

Published on

Các vấn đề môi trường ở Thụy Điển
Chính sách quản lý chất thải rắn
Phân tích các yếu tố tác động đến việc hình thành chính sách
Đánh giá chính sách QL CTR của Thụy Điển
Bài học kinh nghiệm tại Việt Nam

Published in: Environment
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Chính sách quản lý chất thải rắn của Thụy Điển

 1. 1. L/O/G/O GIỚI THIỆU CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CỦA THỤY ĐIỂN GVHD: TS. Lê Văn Khoa Nhóm thực hiện: Nhóm 6 Trần Thị Hồng Diễm Nguyễn Thị Hữu Duyên Vũ Thị Nguyệt Trương Cẩm Nhung PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG TP. Hồ Chí Minh - 2014
 2. 2. www.themegallery.com Nội dung Thụy Điển và các VĐ MT Chính sách QL CTR Thực hiện chính sách Đánh giá chính sách4 1 2 3 Kết luận5
 3. 3. www.themegallery.com 1. Giới thiệu Thụy Điển + Nước Bắc Âu + Diện tích: 449.964 km² + Kinh tế: Dịch vụ 69% Công nghiệp 29% + GDP: 55,244 USD (2012). + HDI: 0.916 (2012)
 4. 4. www.themegallery.com 1. Vấn đề môi trường • 1960, môi trường bị ô nhiễm bởi Hg, do phát thải ngành CN giấy  chim chết 17.000/90.000 hồ của bị lắng đọng axit • 1967, Cơ quan BVMT được thành lập, luật bảo vệ môi trường ra đời  Quan tâm đến môi trường : Nước thải, không khí, sử dụng năng lượng, quản lý chất thải, bảo tồn thiên nhiên
 5. 5. www.themegallery.com 1.Bảo tồn thiên nhiên • 1909, Vườn quốc gia đầu tiên ở Châu Âu được thành lập. • 2012, có 29 vườn quốc gia và gần 4.000 bảo tồn thiên nhiên • Thành công: nhờ chính sách tiếp cận công, ý thức cộng đồng và giúp đỡ của tổ chức phi chính phủ
 6. 6. www.themegallery.com 1. Năng lượng • Năm 1970, dầu chiếm 75% nguồn cung cấp năng lượng cho Thụy Điển. • 1997, Thụy Điển đưa ra CS năng lượng • Năng lượng hạt nhân hoặc năng lượng tái tạo • Hiện này, 50% năng lượng từ thủy điện, gió và 50% từ năng lượng tái tạo.
 7. 7. www.themegallery.com 1. Quản lý chất thải
 8. 8. www.themegallery.com 2. Diễn biến chính sách 1980 1990 2000 2008 Chất thải chủ yếu được chôn lấp Bộ MT đưa ra chính sách QL CTR Thuế chôn lấp hình thành 250 SEK/tấn EU quy định chặt hơn về chôn lấp chất thải  ½ bãi chôn lấp đóng cửa 2010 CS vẫn đang thực hiện và đạt được những thành công đáng kể Tái chế 50% chất thải sinh hoạt Hiện nay
 9. 9. www.themegallery.com 2. Mục tiêu chính sách 2015: chất thải thực phẩm giảm 20% so với 2010 40% chất thải thực phẩm được xử lý sinh học 2020: 70% chất thải nguy hại được xử lý 50% chất thải sinh hoạt, kim loại, nhựa, giấy, thủy tinh và chất thải tương tự được tái sử dụng hoặc thu hồi, 70% đối với chất thải xây dựng
 10. 10. www.themegallery.com 2. Mục tiêu chính sách
 11. 11. www.themegallery.com 2. Cơ quan quản lý
 12. 12. www.themegallery.com 3.Thực hiện chính sách THU GOM HỘ GIA ĐÌNH Hệ thống thu gom thông thường Hệ thống thu gom chân không
 13. 13. www.themegallery.com 3.Thu gom hộ gia đình
 14. 14. www.themegallery.com 3.Thu gom doanh nghiệp Doanh nghiệp: • Đem đến các trung tâm tái chế • Phân loại, tái chế tại nhà máy. • . Chất thải điện tử:
 15. 15. www.themegallery.com 3.Xử lý Xử lý sinh học Đốt thu hồi năng lượng Chôn lấp
 16. 16. www.themegallery.com 3.Công cụ chính sách
 17. 17. www.themegallery.com 4.Các yếu tố TĐ tới quá trình hình thành CS YẾU TỐ TÁC ĐỘNG CƠ CẤU CN Chiếm 29% nhưng chất thải chiếm 69% Tác động chất lượng MT  có CSMT để hạn chế ÔN. THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ - Có 3 cấp chính quyền - Mỗi cấp tự quyết định chính sách phù hợp với địa phương - Đa Đảng tranh quyền YẾU TỐ BÊN NGOÀI Liên minh châu Âu EU có các chính sách môi trường buộc áp dụng với các nước thành viên XÃ HỘI - Bao gồm nhận thức và sự tham gia của cộng đồng. - Xã hội Chính sách KHẢ NĂNG ĐỔI MỚI - Là nước có trình độ cao luôn nghiên cứu, cạnh tranh với các nước về vấn đề môi trường.
 18. 18. www.themegallery.com 4.Phân tích nhóm liên đới CN thu gom Truyền thông Nhà khoa học, MT Tổ chức giáo dục Tổ chức phi chính phủ Chính quyền địa phương Chính quyền quận Tòa án MT Tổ chức QL CTR (avfall Sverige) Cơ quan BVMT (EPA) Bộ TNMT và năng lượng Các tổ chức Đảng Chính phủ Công ty xử lý Tổ chức kinh tế xả thải, nhà SX Ngân hàng Ngân hàng thế giới HỆ THỐNG XÃ HỘI HỆ THỐNG KINH TẾ HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN THỤY ĐIỂN Cộng đồng dân cư Hộ gia đình Công ty thu gom EU
 19. 19. www.themegallery.com 4. Đánh giá chính sách TÍNH HIỆU QUẢ 2007 2008 2009 2010 2011 Tái chế vật liệu 1,591,180 1,520,470 1,604,400 1,414,410 1,425,690 Xử lý sinh học 561,300 597,280 617,680 623,200 650,300 Chất thải tạo năng lượng 2,190,980 2,292,970 2,173,000 2,123,680 2,235,720 Chôn lấp 186,490 140,250 63,000 42,000, 1% 38,200 0,8 Tổng 4,529,950 4,550,970 4,458,080 4,203,290 4,349,910 1,4%4,1 % 1,0 % 0,8%3,08 99% chất thải hộ gia đình được tái chế để tạo năng lượng hay vật chất. mục tiêu tái chế ít nhất 50% chất thải hộ gia đình bao gồm cả xử lý sinh học, năm 2010 đã được đáp ứng.
 20. 20. www.themegallery.com TÍNH BỀN VỮNG Chính sách mang lại hiệu quả lâu dài: khối lượng chất thải chôn lấp giảm, khối lượng chất thải được tái chế, xử lý sinh học và đốt để thu hồi năng lượng đều tăng qua hằng năm. 5. Đánh giá chính sách
 21. 21. www.themegallery.com •Công khai về thông tin tới mọi người dân •Thông tin về chính sách được cụ thể trên các website của chính phủ •Quy rõ trách nhiệm của từng đối tượng khác nhau trong chính sách (cơ quan quản lý, nhà sản xuất, hộ gia đình) Từ nhà sản xuất, các doanh nghiệp, các thành phố và các hộ gia đình đều nỗ lực tham gia cho hoạt động bảo vệ môi trường ở Thụy Điển. 4. Đánh giá chính sách
 22. 22. www.themegallery.com 4. So sánh với Agenda 21 Chính sách quản lý CTR Thụy Điển Agenda 21 Hiệp định thư Montreal, Nghị định thư Kyoto, công ước Basel Khía cạnh kinh tế - xã hội: hợp tác quốc tế Sử dụng các công nghệ mới ít gây tác động đến môi trường Khía cạnh kinh tế - xã hội, môi trường Giảm khai thác tài nguyên và giảm thiểu chất thải : thông qua trách nhiệm của nhà sản xuất về việc tái chế, tái sử dụng chất thải Khía cạnh kinh tế - xã hội và cách thức sản xuất Hệ thống phân loại chất thải : hữu cơ và vô cơ, nguy hại và không nguy hại với sự tham gia của cộng đồng Khía cạnh kinh tế - xã hội và tăng cường vai trò của các nhóm xã hội Áp dụng công nghệ đốt, công nghệ xử lý sinh học để tận dụng nguồn năng lượng dùng cho sưởi ấm Phương tiện: chuyển giao công nghệ Sử dụng các công cụ kinh tế như phí rác thải sinh hoạt, phí chất thải chôn lấp, phí xử lý chất thải, thuế trên các sản phẩm độc hại theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền Khía cạnh kinh tế - xã hội: thay đổi cách thức sản xuất và cách thức tiêu dùng Phương tiện: thể chế, pháp lý Hoàn thiện hệ thống pháp luật, quy định về quản lý chất thải rắn, tăng trách nhiệm của các bên liên quan Khía cạnh môi trường phát triển trong các quyết định về luật, quy định Giáo dục môi trường ở tất cả các bậc học Tập huấn các vấn đề về phân loại, tái sử dụng chất thải ở các địa phương Tăng cường vai trò của cộng đồng
 23. 23. www.themegallery.com 4. So sánh với thuyết EM Chính sách quản lý CTR Thụy Điển Thuyết hiện đại hóa sinh thái EM Sử dụng các công nghệ mới ít gây tác động đến môi trường Vai trò của khoa học và công nghệ hiện đại Giảm khai thác tài nguyên và giảm thiểu chất thải : thông qua trách nhiệm của nhà sản xuất về việc tái chế, tái sử dụng chất thải Vai trò của khoa học và công nghệ hiện đại Thay đổi về chính sách môi trường: - từ đối phó, chữa trị sang ngăn ngừa, Hệ thống phân loại chất thải : hữu cơ và vô cơ, nguy hại và không nguy hại với sự tham gia của cộng đồng như gia đình bền vững, trường học xanh xây dựng chính sách kiểu ‘đóng cửa’ sang kiểu ‘cùng tham dự’, Áp dụng công nghệ đốt, công nghệ xử lý sinh học để tận dụng nguồn năng lượng dùng cho sưởi ấm Vai trò của khoa học và công nghệ hiện đại Sử dụng các công cụ kinh tế như phí rác thải sinh hoạt, phí chất thải chôn lấp, phí xử lý chất thải, thuế trên các sản phẩm độc hại theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền Vai trò của nhà nước: sự nổi lên của các công cụ dựa vào thị trường Hoàn thiện hệ thống pháp luật, quy định về quản lý chất thải rắn, Phân chia quyền lực, trách nhiệm từ cấp quốc gia đến cấp liên bang, cấp địa phương Vai trò của nhà nước: quản lý tập trung sang phân cấp Giáo dục môi trường ở tất cả các bậc học Tập huấn các vấn đề về phân loại, tái sử dụng chất thải Vai trò của các nhóm xã hội
 24. 24. www.themegallery.com 5. Kết luận - Qua quá trình phân tích thấy được chính sách quản lý CTR Thụy Điển đã thành công : tỷ lệ rác thải chôn lấp chỉ còn dưới 1% - Kết quả này của Thụy Điển là quá trình thực hiện chính sách lâu dài, có được sự đồng thuận từ chính phủ tới nhân dân trong quá trình thực hiện. - Từ chính sách quản lý CTR của Thụy Điển thấy được hướng đi và niềm tin cho môi trường thế giới.
 25. 25. www.themegallery.com 5. BH. Kinh nghiệm cho Việt Nam • Đẩy mạnh việc phân loại rác tại nguồn, cải thiện hệ thống thu gom chất thải (sử dụng xe chở chất thải phân bố theo từng giờ riêng để thu gom tách biệt các loại chất thải khác nhau) • Truyền thông, đưa giáo dục môi trường vào hệ thống giáo dục. • Áp dụng nghiêm khắc theo luật với những đối tượng vi phạm.
 26. 26. L/O/G/O www.themegallery.com Thank You!

×