Successfully reported this slideshow.
Öýöãýýð õóâü çàÿàãàà äóóäààðàéÁ¿ñã¿é òà ººðèéíõºº õóâü çàÿàã ººðò òàíü áàéãàëèàñ õàéðëàñàíø¿òýýí öýöãèéíõýý òóñëàìæòàéãààð...
ч хүчтэй саадыг даван туулахад тусалдаг. Хайр дурлалд ямагт ялан дийлэх ньтанд юу юунаас илүү таалагддаг биз дээ.6.Алтанзу...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

цэцгээр хувь тавилангаа ольё

3,116 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

цэцгээр хувь тавилангаа ольё

  1. 1. Öýöãýýð õóâü çàÿàãàà äóóäààðàéÁ¿ñã¿é òà ººðèéíõºº õóâü çàÿàã ººðò òàíü áàéãàëèàñ õàéðëàñàíø¿òýýí öýöãèéíõýý òóñëàìæòàéãààð ìýäýæ áîëíî. Èíãýõäýý çóðõàéíöýöãýý òà òîîíû ýíãèéí àðèôìåòèê àðãààð áîäîæ îëîõ þì. ¯¿íèéòóëä òà òºðñºí îí, ñàð, ºäðèéíõºº òîîíóóäûí íèéëáýðèéã ãàðãàõàä ëõàíãàëòòàé . Õýðâýý òºðñºí îíû ÷èíü íèéëáýð 9-ººñ äýýø áóþó õî¸ðîðîíòîé áàéâàë îðîíãóóäûã õîîðîíä íü íýìæ íýã îðîíäøèëæ¿¿ëýýðýé. Æèøýýëáýë òà 1971 îíû 3 äóãààð ñàðûí 27-íäòºðñºí áîë 1+9+7+1+3+2+7=30=3+0=3 ãàðíà . Òàíû õóâèéí äóãààð 3ãýñýí ¿ã. Èíãýñíýýð ãóðàâäóãààðò áàéðëàõ öýöýã òàíû òóõàé õýëæºãºõ áîëíî.1.Ñàðíàéßã ñàðíàéí õóðö ºðãºñ ìýò òàíû çàí ÷àíàð áóñäûã àéëãàæ ìàãàäãé . Òèéìýýñáóñàä õ¿í òàíûã ñàíàìñàðã¿é õàðãèñ ,”õàòãàìòãàé “, óâàéã¿é õ¿í ìýòýýðáóðóóãààð îéëãîæ áîëçîøã¿é þì. ¯íýí ÷àíàðòàà áîë èòãýëèéã òàíü îëñîí õ¿íäòà æèíõýíý òàíñàã, ýìçýã, 纺ëºí , ÿëäàì ñàéõàí ñàðíàéí äýëáýý ìýò õ¿íáèëýý. Ñàðíàéã ýðò íàõèàëäãèéã íü “” öàãààñàà ýðò íàñàíä õ¿ðñíèé” áýëãýòýìäýã ãýæ ¿çäýã. Òèéìýýñ ÷ òà áàãààñàà ¿åèéíõýýñýý àðàé ë ò¿ð¿¿ëæ óõààíñóóæ íàñàíä õ¿ðñýí áîëîâ óó. Òà ãýðòýý þì óó àæèë äýýðýý áîëæ ºãâºë áàéíãàøèíýõýí ñàðíàéí áàãëàà áàéëãàæ áàéõûã õè÷ýýãýýðýé.2. Õóìñàí öýöýãÕóìñàí öýöýã áîë ãî¸ìñîã ãàë øàðãàë, áÿöõàí äýëáýýòýé, ýì÷èëãýýíèé õîâîðìºí ÷àíàðòàé óðãàìàë þì. Ýíý áÿöõàí öýöýã ñýòãýë ñàíààã äýìæèæ, õºãæèëáàÿñàë àâ÷èðäàã . Õóìñàí öýöýã äàíäàà íàð óðãàäàã ó÷ðààñ “ íàðíû ñ¿éòá¿ñã¿é” ãýæ íýðëýäýã. ßã ò¿¿í øèã òà àìüäðàëûí óðò çàìä ººðèéíõºº çàÿàíûõàíüòàéãàà çýðýãöýí òîëãîé äýýã¿¿ð àëõàæ ÿâàõäàà äóðòàé . Òà ÿã õýðýãòýé ¿åäõóìñàí öýöãèéí дэлбээ мэтээр өөрийн ховор мөн чанараа гаргах чадалтай ,Иймд та өөрийнхөө заяаны цэцгийг ямагт ойр авч явахыг бодоорой. Энэ ньтаныг хууран мэхлэлт , атаа жөтөөнөөс хамгаалж , хамгийн чухал зүйл болоххардалт, хармын сэтгэлийг намжаахад тусална.3. ЦахилдагЦахилдаг нь тогтвортой, ижил хэмжээтэй, гурван талт цэцэг юм. Голын гурвандэлбээ нь дээшээ тэмүүлсэн эгц бол нөгөө гурван дэлбээ нь гурван тийш тэгшхэмтэй унжсан байдаг . Үнэн хэрэгтээ гурав гэсэн тооны зохицох ганц цэцэгцахилдаг. Энэ цэцэг харилцааны бэлгэ тэмдэг юм. Тэгээд ч цэцгийн хэлээрцахилдгийг “сайн мэдээ” гэж нэрлэдэг нь талаар хэрэг биш. Хэрвээ та байнгахарилцдаг мэргэжилтэй, ажилтай бол энэ дэргэдээ өндөр, нарийхан хэлбэртэйтунгалаг шил юм уу болор саванд байнга гурван ширхэг цахилдаг байлгаарай.4.Хонхлой цэцэгХонхлой цэцэг бол хаврын хамгийн эхний цэцгүүдийн нэг юм.Хонхлой ньнарийн мэдрэмжтэй эрчүүдийг гоц ялдам үнэрээрээ татдаг гэсэн домогтойбөгөөд жижигхэн хонх мэт хэлбэртэй цагаан өнгийн цэцэг юм. Энэ нь дөрвийнтооны эзний цэцэг бөгөөд энэ тооны эзэн бүсгүй ямагт өөрийгөө сайтаршигшиж шалгарсан хүмүүсээр хүрээлүүлэх дуртай хүн. Хонхлой нь бүтэнжилийн турш ургадаггүй тул та өглөө бүр хонхлойн үнэрт тансаг бэлдмэлээрөөрийгөө арчиж байгаарай. Энэ нь таныг мөрөөдлийнхөө эрийг олж бүх лдайсан муу санаатнуудыг ялж гарахад тань туслах болно.5.Мэлрэг цэцэгМэлрэг цэцэг бол дурлалт хосын цэцэг юм. Үнэндээ мэлрэг цэцэг бусад бүхцэцэгнээс илүү сэтгэлд нэвтрэм, хурц, тод содон үнэртэй. Мэлрэг нь тавандэлбээтэй бөгөөд тавын тоо нь бусад бэлгэдэл дотроос секс, хүсэл тачаалыгхамгийн ихээр бэлгэдэг ажээ. Тавын тооны эзэн бүсгүй гэртээ бяцхан савандмэлрэг тарих, мэлрэгийн үнэрт тансаг үнэртэн түрхэх хэрэгтэй. Энэ нь ямар
  2. 2. ч хүчтэй саадыг даван туулахад тусалдаг. Хайр дурлалд ямагт ялан дийлэх ньтанд юу юунаас илүү таалагддаг биз дээ.6.Алтанзул цэцэгЗургаагийн тооны эзний цэцэг бол гоолиг гоёмсог алтан зул цэцэг юм. Эртнийдомогт алтанзул нь нэгэн бүсгүйд ухаангүй дурлаад хайр дурлал нь бүтээгүйзалуу хүүгийн цус, нулимснаас ургасан гэж өгүүлдэг. Хэрвээ та төгс биш юмаа гэхэд тогтвортой, хослол төгөлдөр сайхан амьдралыг хүсдэг бол таныхувийн цэцэг үүнд тусална. Алтанзул нь мэдрэмжит, хоёр талаасаа харилцандурласан, цөхөршгүй үнэнч хайр сэтгэлийн бэлгэдэл гэж тооцогддог. Алтанзулцэцэгт өөрийн гэсэн бяцхан цэцэрлэгт хүрээлэн байдаггүй. Иймд түүний нүдэндүл үзэгдэх гайхамшигт мэдрэмжийг байнга мэдэрч байхын цонхон дороо тусгайсагс юм уу модон саванд алтанзул тариарай.7.Цахирмаа цэцэгҮзэсгэлэн төгс цахирмаа цэцэг бол сэтгэлийн төгс байдал, хослол төгөлдөрбүхний бэлгэдэл юм. Эр, эм хоёр хүйсийг нэгэн зэрэг төлөөлж чаддаг бөгөөдүр жимс , үр удмын илэрхийлэл гэж тооцогддог. Эрт цагт үргүйдлээссэргийлэхийн тулд цахирмаа цэцэгний боловсорсон үрийг иддэг байжээ.Долоогийн эзэн бол бүрэн бүтэн байдал, сэтгэл санааны ариун нандинбайдлыг эрхэмлэгч байдаг. Тиймээс долоогийн тооны эзэн бүсгүй тасонирхлын журмаар ч болтугай цахирмаа тарих хэрэгтэй. Түүний гайхам ялдамүнэр түүгээр дамжих үл үзэгдэгч эрч хүч нь таны сэтгэлийн төгс тгөлдөрбайдлыг хангахад тусална.8.Øèâýýíòýã öýöýãØèâýýíòýã /Õðèçàíòåìà / öýöýã íü àìüäðàëûí áàÿð áàÿñãàëàí , ãýãýýí ñàðóóëºí㺠, ñàéí ýð¿¿ë ìýíä, óðò óäààí íàñëàõûí áýëãýäýë þì. Ò¿¿íèé äýëáýýã áèåìàõ áîäèîñ õîðò áîäèñûã çàéëóóëàõûí òóëä ¿íýðýýð ýì÷èëäýã ýì÷èëãýýíäºðãºí àøèãëàäàã . Òà àìüäðàëûã õýí õýíýýñ èë¿¿ õàéðëàã÷, õÿçãààðã¿éíáýëãýäýë áîëñîí íàéìûí òîîíû ýçíèé õóâüä øèâààíòýã öýöãèéí ãàéõàì ¿íýðèéãìýäýð÷ áàéõûí òóëä äýðãýäýý òóíãàëàã ñàâòàé øèâààíòèã öýöãèéí áàãëààáàéíãà òàâüæ áàéãààðàé.9.Öèêëàìåí öýöýãÝðòíèé Ðîìûí íýðò ýðäýìòýí Ïëèíèé õ¿íèé õàð öàãààí õýë àìíààññýðãèéëýõèéí òóëä ãýðèéíõýý ýðãýí òîéðîíä Öèêëàìåí áóþó ä¿ðñ õóâèðñàíòàñàëãààíû öàõèðìàà òàðèõûã çºâëºäºã áàéææýý. Ýðòíèé ãðåêèéí õàìãèéíýðòíèé àëäàðòàé óðãàìàë ñóäëàà÷ Òåîôðàñò Öèêëàìåí íü ýðýãòýé ýìýãòýéÿìàð÷ õ¿íèé ìýäðýìæèéã ñàéæðóóëäàã ó÷èð îðíûõîî äýðãýä èéì áàãëàà öýöýãòàâüæ áàéõûã çºâëºäºã áàéñàí ãýíý. Åñèéí òîîíû ýçýí áîë ãàéõàëòàéìýäðýìæòýé , çºí áýëãýòýé õ¿ì¿¿ñ þì. Òèéìýýñ òàíä áàéãàëèàñ çàÿàñàí ýíýõèøãèéã óëàì õóðöàëæ áàéõûí òóëä òà ººðèéíõºº òîîíû öýöãèéí ¿íýð, èäøèäèéã ÿìàãò ìýäýð÷ áàéõûã õè÷ýýãýýðýé

×