Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

van #rotschool naar #topschool @socialmedia

1,025 views

Published on

Presentatie voor communicatie medewerkers Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

van #rotschool naar #topschool @socialmedia

 1. 1. `  van  #rotschool  naar  #topschool  Marcel  Kesselring   1 Hutspot  
 2. 2. Samen  reizen!    2 Hutspot  
 3. 3. Samen op reis Relaties Merkbeleving Op zoek naar je hart Social Media Jouw reis?3 Hutspot  
 4. 4. REPUTATIE ers o ud RESPECT basis s cho o lRELATIE RUIL b uu r t be s tuu r ngen n ig i vere4 Hutspot  
 5. 5. “It  takes  a  community  to  raise  a  child” relatie! duurzame5 Hutspot  
 6. 6. WAT IS JOUW VERHAAL?! 6  66 hutspot   Hutspot  
 7. 7. Waarom¤  Goed  personeel  vinden  en  behouden    ¤  Ontgroening    ¤  Minder  middelen   7 Hutspot  
 8. 8. h7p://y o u tu . b e /_LBMG CSClgY   Wist je dat we al goed zijn in PR?!8 Hutspot  
 9. 9. Spreken we dezelfde taal? ! ! ! ! !9 Hutspot  
 10. 10. WHY? HOW? WHAT? Vaak begint PR met   WHAT!   ! Vertellen wat je WHY doet! ! Maar als je vertelt HOW over wat je gelooft, dan trek je diegenen WHAT aan die geloven wat jij gelooft. !10 Hutspot  
 11. 11. 11 Hutspot  
 12. 12. h7p://youtu.be/bXwuw8idk7U   h7p://youtu.be/wa_ShuRumI8  12 Hutspot  
 13. 13. Het Hart – De identiteit! Waar doe je het voor? !     Waar geloof je in?! Waarom ben je een WHY school? ! Waar kom je je bed voor uit s morgens? ! HOW WHAT En waarom zou het iemand uitmaken?!13 Hutspot  
 14. 14. Het Hart – De identiteit! Vertel als school !     ! 1.  Waarom je iets doet! WHY 2.  Hoe je dat doet! HOW WHAT 3.  Wat je doet!14 Hutspot  
 15. 15. Het SchoolHart!Hoe  posi0oneren  andere  scholen  zich  in  de  omgeving  en  welke  associa0es  hebben  leerlingen,  ouders,    ‘het  bewijs’  leveren  dat  een  buurtbewoners  met  deze  scholen   school  staat  waar  voor  het     concurrentie! claimt  te  staan     omgeving! geloofwaardigheid! aan  welke  waarden  een   de  school  als  merk   waarden & moet  appelleren,  waar   persoonlijkheid! staat  de  school  voor  en   Voor  welke  leerlingen  is  de   waar  ‘gelooE’  het  in?     doelgroep ! Essentie! school  de  beste  keuze?     voordelen! het  benoemen  van  de  sterke   punten  van  de  school   inzicht ! onderscheidende! waarom  leerlingen  kiezen  voor  een  bepaalde   school  en    waarom  juist    niet  voor  de  school   kracht! hét  verschil  is  van  de  school  ten  opzichte  van   zouden  kiezen.   andere  scholen.  “Alleen  onze  school  heeE...  “   15 Hutspot  
 16. 16. 16 Hutspot  
 17. 17. Talent! Ruimte! Geven!!17 Hutspot  
 18. 18. Wat is jouw verhaal? ! Schrijf op een post-it de essentie van jouw school!18 Hutspot  
 19. 19. RELATIE ud ers o basis s cho o l b uu r t be s tuu r ngen n ig i vere19 Hutspot  
 20. 20. 20 Hutspot  
 21. 21. 21 Hutspot  
 22. 22. 22 Hutspot  
 23. 23. (Social) Media! laat zien wie je bent als school! ! Het is zowel een microfoon! als de spiegel!23 Hutspot  
 24. 24. 24 Hutspot  
 25. 25. 25 Hutspot  
 26. 26. 26 Hutspot  
 27. 27. WEET WAT ER SPEELT……! Monitoren met Google Reader (RSS)!27 Hutspot  
 28. 28. WEET WAT MEN SCHRIJFT OVER JE SCHOOL……! Monitoren met Google Alerts!28 Hutspot  
 29. 29. Leerlingen z ijn online b ereikbaar!! Gebruik dit om je relatie te versterken!!29 Hutspot  
 30. 30. de hartslag van je school op basis van tweets, berichten….. vanuit je relatie’s!30 Hutspot  
 31. 31. aan …..! med ia omg et s ociale t hoe we mDe zo ektoch Werk aan relatie, wacht niet af!! Van passief en reactief naar pro-actief  31 Hutspot  
 32. 32. 32 Hutspot  
 33. 33. Discussie Dinsdag! !  #netwijs! TIP:! Lees blog’s, volg discussie op twitter en praat mee!!33 Hutspot  
 34. 34. ! Transparantie!!Betrekken personeel en ouders!34 Hutspot  
 35. 35. en! 3 000 led en! 400 led n! 10 00 ledeVergroten kennis en in contact met bedrijfsleven en potentiële n! medewerkers! 44 00 lede35 Hutspot  
 36. 36. “It  takes  a  community  to  raise  a  child”36 Hutspot  
 37. 37. 37 Hutspot  
 38. 38. !Werkende ouders! Kennisdeling opvoeding!! !Ouderraad! Gemeente!! !Schoolprojecten! Zorgondersteuning!! !Medezeggenschap! e-Portfolio!! !! !! !! 38 Hutspot  
 39. 39. SCHOOLHART! Van s IST / SOLL! truis naar vogel chau ffeu STRATEGISCHE DOELEN! r! BEPAAL! ONLINE / OFFLINE KANALEN! ACTIVATIE! PLAN! RESULTATEN ! MONITOREN!39 Hutspot  
 40. 40. KIES  JE  EIGEN  WEG   Neem de regie in handen! Volg je hart! Gebruik je verstand! Blijf nadenken! Blijf beleefd! Wees respectvol!40 Hutspot  
 41. 41. “A VISION WITHOUTACTION IS JUST A DREAM.!!ACTION WITHOUT VISIONJUST PASSRS THE TIME.!!A VISION WITH ACTIONCAN CHANGE THE WORLD”!!Nelson Mandela! 41 Hutspot  
 42. 42. Wacht niet af! Monitor reacties! Vergroot je kennis! Wees niet bang! ! Wij h e komen lpen u graa tot ee voor u g n moo om te w sch i recept DURF   ool!! TE  PROEVEN          42 Hutspot  
 43. 43. h7p://youtu.be/e9fgnjr21Kg   #topschool  43 Hutspot  
 44. 44. Waarom  Hutspot?   ›  Wij  zijn  een  slim  organisa?e  adviesbureau.     ›  Wij  helpen  je  gebruik  te  maken  van  de  mogelijkheden  van  nu  zodat  je  resultaten  beter   worden.  Die  mogelijkheden  van  nu  gaan  verder  dan  de  social  media  &  2.0  internet   technologie.  Het  gaat  ook  over  de  wijze  waarop  je  je  organisa?e  aanstuurt,  s?muleert  en   mo?veert  (strategie  en  besturing)  en  hoe  je  goede  mensen  aan  je  verbindt  en  helpt   excelleren  (human  capital).  Opgeteld  noem  je  dat,  volgens  ons,  “Het  Nieuwe  Werken”.     ›  Dat  doen  we  voor  bedrijven,  samenwerkingsverbanden,  onderwijsinstellingen  en  de   publieke  sector.   ›  Wij  combineren  kennis  en  ervaring  op  alle  gebieden.  Dat  vertaalt  zich  naar  onze   specialiteiten:  slim  bedenken,  slim  kiezen  en  slim  organiseren.  En  dat  natuurlijk  in   samenhang.  We  gebruiken  tools  die  specifiek  bij  je  organisa?e  passen.   ›  Wij  houden  niet  alleen  van  het  bedenken  van  de  oplossing  maar  blijven  hoe  dan  ook  aan   boord  tot  de  resultaten  er  zijn.  44 Hutspot  
 45. 45. 45 Hutspot  

×