Workshop: Samen werken, samen leren - Profiel K

745 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Workshop: Samen werken, samen leren - Profiel K

 1. 1. Samen  werken,  samen  lerenSocial  media  learning  experience
 2. 2. We  kennen  het  allemaal... ‣ Veel  en  lang  vergaderen ‣ Documenten  in  verschillende  versies ‣ Volle  mailboxen ‣ Niet  weten  waar  je  collega’s  mee  bezig   zijn2
 3. 3. Dat  kan  slimmer! ‣ Slim  combineren  en  benuCen  van   kennis ‣ Slim  gebruiken  van  elkaars  kwaliteiten ‣ Slim  inzeCen  van  de  techniek  die  nu   beschikbaar  is3
 4. 4. Technology  scouGng ‣ Maak  gebruik  van  de  ‘cloud’   ‣ Veel  slim  (en  graGs!)  gereedschap,  op   een  muisklik  afstand ‣ Voor  ieder  probleem  een  passende   oplossing ‣ En  voor  iedere  werkwijze  een  passende   tool4
 5. 5. OFFICE+TOOLS+ PRODUCTIVITY+ BLOGGING+ PUBLICATION+ INSTANT+MESSAGING+VIDEO+BROADCASTING+ SOCIAL+MEDIA+ our$favorite$tools$$ in$the$cloud$ VIDEO+CONFERENCING+ WIKI’S+ PRESENTATIONS+ ONLINE+STORAGE+ PROJECT+MANAGEMENT+5
 6. 6. 3  toepassingen6
 7. 7. Harde  schijf ‣ Meestal  werken  we  met  Office   ‣ Documenten  staan  op  eigen  harde  schijf ‣ Verschillende  versies  en  veel  heen  en   weer  mailen   ‣ Geen  centrale  plaats  waar  de  meest  up   to  date  versies  staan ‣ Google  docs!7
 8. 8. Wat  is  het?  8
 9. 9. Wat  kun  je  er  mee?   je kunt er inwerken, net als met office!- documenten- presentaties- spreadsheets en al je documenten in opslaan 9
 10. 10. Hoe  gaat  het  helpen?  (1) iedereen toegang tot dezelfdedocumenten, altijd up to date, altijd één versie 10
 11. 11. Hoe  gaat  het  helpen?  (2)versiebeheer: zien wat je collega’shebben toegevoegd en aangepast 11
 12. 12. Hoe  gaat  het  helpen?  (3) even overleggentijdens het werk via de chat 12
 13. 13. Hoe  kunnen  we  dat  inzeCen?  Stap 1: doel bepalenEen  groep  docenten  wil  samen  een  dossier  opze3en  per  klas  om  de  ontwikkelingen  van  de  klas  en  de  leerlingen  bij  te  houden hten’Stap 2: omgeving ‘inricMaak  in  Docs  een  gedeelde  map  aan  en  voeg  alle  leden  van  de  projectgroep  toe  als  auteurs nStap 3: documenten makeStart  een  document  in  Google  DocsVoeg  het  document  toe  aan  de  gedeelde  map:  alle  collega’s  kunnen  nu  het  document  zien,  openen  en  bewerken  Stap 4: aan de slagAlle  docenten  hebben  toegang  en  vullen  in  hun  eigen  Cjd  het  document  aanVan  elkaar  kan  iedereen  zien  wat  de  anderen  hebben  toegevoegd  of  aangepastZe  spreken  een  vast  moment  af  waarop  ze  gezamenlijk  met  de  chat  de  status  doorspreken13
 14. 14. Samen  kennis  maken ‣ Wikipedia  even  accuraat  als  de  grote   encyclopedie  Britannica ‣ Hoe  kan  dat?  Doordat  mensen  samen   kennis  maken!   ‣ De  kracht  van  de  crowd...   ‣ Werken  in  een  wiki!  14
 15. 15. Wat  is  het? gezamenlijk samenstellen van content over gedeelde interesse of onderwerp wijzigen en aanpassen is snel en eenvoudig het gaat om de inhoud en niet om de vorm15
 16. 16. Voorbeeld:  Triple  A200 mensen uit het onderwijsschreven sameneen encyclopedie in een wiki 16
 17. 17. Voorbeeld:  Qwiki.comeen andere kijk opwiki’s: beeld, film en gesproken tekstbij elkaar gebracht door gebruik te maken van semantiek 17
 18. 18. Dat  kan  ook  binnen  én  buiten  de  school,  5  stappenStap 1: doel bepalenAan  welke  onderwerpen  gaan  we  werken?  Met  wie  doen  we  dat?  Ouders?  Andere  onderwijsinstellingen?  InstanCes?  Wie  mag  wat?  Kan  iedereen  van  buiten  ook  bewerken  of  alleen  docenten?    Stap 2: vullenWie  gaat  de  structuur  bepalen?  En  wie  is  ‘eigenaar’?Beginnen  we  bij  0  of  is  er  al  basis  informaCe  beschikbaar?   egenStap 3: semantiek toevoBedenk  slimme  kenmerken  die  je  aan  informaCe  kan  toevoegen ctieStap 4: samenvatten & eindredaDe  wiki  moet  geen  onoverzichtelijke  brei  van  informaCe  worden,  dus  het  is  belangrijk  om  samen  te  va3en  en  te  structureren  en  om  definiCeve  versies  vast  te  stellenStap 5: ontmoetenDe  combinaCe  tussen  online  en  offline  werken  moet  elkaar  ondersteunenPlan  dus  bijeenkomsten  zodat  je  ook  gezamenlijk  in  de  wiki  kan  werken18
 19. 19. Op  de  hoogte  blijven ‣ Wat  speelt  er  binnen  de  school? ‣ Vaak  zijn  we  a`ankelijk  van  de   koffiemomenten  in  de  docentenkamer ‣ Maar  dat  hoea  niet,  deel  direct  met   collega’s  in  een  online  omgeving ‣ Zo  is  iedereen  op  de  hoogte  en  kun  je   direct  aan  de  slag19
 20. 20. Wat  is  het? OFFICE+TOOLS+ PRODUCTIVITY+ BLOGGING+ PUBLICATION+ INSTANT+MESSAGING+ VIDEO+BROADCASTING+ SOCIAL+MEDIA+ our$favorite$tools$$ in$the$cloud$ VIDEO+CONFERENCING+ WIKI’S+ PRESENTATIONS+ ONLINE+STORAGE+ PROJECT+MANAGEMENT+20
 21. 21. Het  podium  om  jouw  verhaal  te  vertellen21
 22. 22. InformaGe  bij  elkaar  en  alGjd  terug  te  vinden22
 23. 23. Het  loket  om  een  vraag  te  stellen23
 24. 24. Gelijk  aan  de  slag  met  vergaderen24
 25. 25. Toegang  tot  jouw  documenten,  en  die  van  collega’s25
 26. 26. Hoe  gaat  het  helpen?  Online  docentenkamer  en  werkplek!   de gesprekken bijde koffie automaat direct vragenstellen & antwoord krijgen start meteen met vergaderen met deagenda die je samen gemaakt hebt start direct de documenten op waar je mee bezig was en dat alles online en snel bereikbaar! 26
 27. 27. Knap  voorbeeld27
 28. 28. Leerstof  aanbieden  als  een  prezi-­‐reis  (1) Een landkaart ombijvoorbeeld dooreen lesthema heen te wandelen en gaandeweg de benodigde kennis op te doen eeld: een kijkje bij dit voorbnizations.html Neem zelf ook eens ib/ib---modern-orga va http:// share.blikstroom.nl/h 28
 29. 29. Leerstof  aanbieden  als  een  prezi-­‐reis  (2) de De stu dent volgt de route op nde kaart e n reist langs verschille t videopre sentaties van de docen Aan de hand van ics afbeeldingen, infograph en animaties wordt de leerstof uitgelegd29
 30. 30. Durf  te  vragen30
 31. 31. hCp://sites.google.com/a/hutspot.nl/socialmediaexperience/Bekijk  hier  de  presentaGe  terug31
 32. 32. : r esultaatamTam Een prachtig en met T wint samctive Award Hutspot h Intera 11 Dutc ranet 20 Best Int meer  info  op  www.hutspot.nl Kij k ma ar ! Hutspot helpt  met  het  maken  van  de  juiste  keuze,  Gjdens  iedere  stap   maar  ook  met  het  uitvoeren  ervan.  Wij  vinden  het  leuk  om   de  verbinding  te  leggen  tussen  een  wereld  van  (bijna)   onbeperkte  technologische  mogelijkheden  en  die  van   gewone  menselijkheid  en  interacGe.   Dat  staat  volgens  ons  garant  voor  prachGge  resultaten. We  adviseren  het  niet  alleen,  we  doen  het  zelf  ook!  32
 33. 33. Contact hallo@hutspot.nl 015  -­‐  364  1701 www.hutspot.nl @hutspot hutspotnlAReelding  op  voorpagina:  h3p://www.flickr.com/photos/89898604@N00/6331300/

×