Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reis door de tijd

994 views

Published on

Published in: Education

Reis door de tijd

 1. 1. Walburg  College  Teamdag  Welkom
 2. 2. 2
 3. 3. › Welkom › Openingswoord  Bart  Jan  Geers  3
 4. 4. Op  reis4
 5. 5. Reisgids09.00  -­‐  10.00   12.30  -­‐  13.30Opening LunchReis  door  de  .jdIntroduc.e  profielen 13.30  -­‐  14.30   Thema  4:  Samen  werken,  samen  leren10.00  -­‐  10.15   Je  krijgt  een  beeld  van  hoe  je  online  kunt  samenwerken  en  Pauze kennis  met  elkaar  kan  delen.  10.15  -­‐  11.15   14.30  -­‐  14.45  Thema  1:  De  klas  en  de  omgeving PauzeJe  krijgt  een  beeld  van  hoe  je  met  social  media  de  wereld    binnen  kan  halen. 14.45  -­‐  15.45   Thema  2:  Hulpmiddel  in  de  klas  (smartboard)11.15  -­‐  11.30 Thema  3:  Hulpmiddel  in  de  klas  (elo)Pauze -­‐  Ronde  211.30  -­‐  12.30 15.45  -­‐  16.00Thema  2:  Hulpmiddel  in  de  klas  (smartboard) PauzeJe  krijgt  een  beeld  van  hoe  je  op  het  smartboard  een  afwisselende  leeromgeving  kan  creëren. 16.00  -­‐  16.55Thema  3:  Hulpmiddel  in  de  klas  (elo) Plenaire  discussie  -­‐  bespreken  en  samenvaIngJe  krijgt  een  beeld  van  hoe  je  de  ELO  kan  gebruiken.-­‐  Ronde  1 16.55  -­‐  17.15 AfsluiLng
 6. 6. Reis  door  de  Ljd6
 7. 7. Wat  was  jouw  eerste   computer?7
 8. 8. 1991 World  Wide  Web8
 9. 9. 1992 Digitaal  Schoolbord9
 10. 10. 1998 Wim  Kok  en  mail10
 11. 11. 1998 Zoekmachine11
 12. 12. 2004 Social  Network12
 13. 13. 2005 You  Tube13
 14. 14. 2006 TwiLer14
 15. 15. 15
 16. 16. Nog  in  ontwikkeling Richtlijnen  gebruik  social   regels media 1.  Medewerkers  van  de  school  delen   kennis  en  andere  waardevolle  informa5e. screenshot  of  a,eelding  met   screenshot  of   2.  Bij  onderwijs  onderwerpen  maken   medewerkers  duidelijk  of  zij  op   fotolijst  (eerste  op5e)  +  schaduw a,eelding  met   persoonlijke  5tel  of  namens  de  school   publiceren. fotolijst  (eerste   3.  Medewerkers  van  de  school  publiceren   geen  vertrouwelijke  informa5e  op  social   op5e)  +  schaduw media. 4.  Ga  niet  in  discussie  met  een  leerling  of   ouder  op  social  media. 5.  Schoolbestuurders,  schoolleiders  en   leidinggevenden  zijn  al5jd   vertegenwoordiger  van  de  school  –  ook  als   zij  een  privé-­‐mening  verkondigen.  Bij   twijfel  niet  publiceren. 6.  Medewerkers  van  de  school  zijn   persoonlijk  verantwoordelijk  voor  wat  zij   publiceren. 7.  Medewerkers  van  de  school  weten  dat   publica5es  op  social  media  al5jd  vindbaar   screenshot  of  a,eelding  met   zijn. fotolijst  (eerste  op5e)  +   8.  Bij  twijfel  over  een  publica5e  of  over  de   raakvlakken  met  de  school  zoeken   schaduw medewerkers  contact  hun  leidinggevende. 9.  De  school  zorgt  ook  digitaal  voor  een   veilig  klimaat  en  communiceert  met   medewerkers,  leerlingen  en  ouders  hoe  zij   dit  doet. 10.  De  school  legt  vast  welke  maatregelen   zij  neemt  bij  digitale  overtredingen  van   medewerkers,  leerlingen  en  ouders  en   communiceert  dit  met  deze  doelgroepen.16
 17. 17. › Verandering  in  onderwijs  in   de  21e  eeuw   › Kennis › Kennisoverdracht   › Leerplek › School › Techniek › ICT  op  school17
 18. 18. Onderwijs  in  de  21e   eeuw18
 19. 19. › Social  Media  &  Onderwijs › Aansluiten  belevingswereld › De  wereld  binnen  halen › Kennis  halen  en  creëren › Podium  voor  leerlingen › Mo@va@e › Bereikbaarheid "It’s better to teach it than to fight it" Sarah Kessler19
 20. 20. Bart  Jan  GeersWat  betekent  dit  voor  het  Walburg  College?  20
 21. 21. 21st  Century  EducaLon21
 22. 22. › Vandaag,  het  begin  van   een  reis › Kies  je  eigen  weg › Samen  onderweg › Vele  wegen  naar  Rome › Welke  reis  kiest  u  vandaag?22
 23. 23. Welke  reis  past  bij  jou?   Meneer Strubbe ...  is  nieuwsgierig  naar  nieuwe   ontwikkelingen,  maar  vind  het  ook  wel  las.g.   Moeilijk  om  alles  bij  te  houden.  Zoekt  wel   eens  wat  op  op  internet,  maar  doet  niet  mee   aan  Hyves  enzo!  Wil  zeker  geen  mobieltjes  in   de  klas  zien.   Sylvia Witteman ...  is  best  wel  op  de  hoogte  en  gebruikt  online   materiaal  via  het  digibord  in  de  klas.  Ze   gebruikt  actuele  informa.e  en  zoekt  laat  wel   eens  wat  zien  van  YouTube.  Ze  wil  graag  met   haar  .jd  mee  blijven  gaan  maar  weet  niet  al.jd   goed  hoe.   Alexander Klöpping ...  is  al.jd  online.  Hij  zit  op  TwiWer,  Facebook!   Hij  gebruikt  leuke  weetjes  om  de  les   boeiender  te  maken  en  deelt  informa.e  met   zijn  leerlingen  via  social  media.  Hij  voelt  zich   hierin  soms  geremd  door  zijn  omgeving.  23
 24. 24. Kies  uw  profiel Meneer Strubbe Sylvia Witteman Alexander Klöpping24
 25. 25. De  opdracht  van  vandaag:  Schrijf  op  een  post-­‐it  jouw  mening Meneer Strubbe Sylvia Witteman Alexander Klöpping “Wat  vind  jij  wat  Walburg  wel  of  niet  zou  moeten   meenemen  na  vandaag  over  het  betreffende  onderwerp?” -­‐  gee^  Lps,  ideeën,  vragen,  kan`ekeningen -­‐  Ieder  profiel  heeZ  een  eigen  kleur -­‐  Schrijf  jouw  5ps,  ideeën,  vragen,  kanekening  op  een  post-­‐it -­‐  Plak  jouw  post-­‐it  bij  het  profiel  van  je  reis  op  de  borden  in  de  aula  (Walburg  Workshops)   of  in  het  lokaal  (Hutspot  Workshops)  25
 26. 26. : r esultaatamTam Een prachtig en met T wint samctive Award Hutspot h Intera 11 Dutc ranet 20 Best Int meer  info  op  www.hutspot.nl Kij k ma ar ! Hutspot helpt  met  het  maken  van  de  juiste  keuze,  Ljdens  iedere  stap   maar  ook  met  het  uitvoeren  ervan.  Wij  vinden  het  leuk  om   de  verbinding  te  leggen  tussen  een  wereld  van  (bijna)   onbeperkte  technologische  mogelijkheden  en  die  van   gewone  menselijkheid  en  interacLe.   Dat  staat  volgens  ons  garant  voor  prachLge  resultaten. We  adviseren  het  niet  alleen,  we  doen  het  zelf  ook!  26
 27. 27. Contacthallo@hutspot.nl 015  -­‐  364  1701 www.hutspot.nl @hutspot hutspotnl

×