Minor Werken 2.0 - Het Nieuwe Samenwerken

689 views

Published on

Gastcollege Hutspot & Tam Tam over het nieuwe samenwerken in het kader van de Minor Werken2.0 aan de Haagsche Hogeschoo

Published in: Business, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Minor Werken 2.0 - Het Nieuwe Samenwerken

 1. 1. & Minor Werken 2.0 “Het Nieuwe Samenwerken” 05 december 2008 1
 2. 2. 2
 3. 3. Spelregels • Ja, je mag vragen stellen. • Ja, je mag reageren. • Ja, je mag bloggen. • Ja, je mag foto’s maken. • Ja, je mag twitteren. #werken20 • Ja, je mag de presentatie nakijken. 3
 4. 4. Dus niet alleen… 4
 5. 5. Conversatie 5
 6. 6. Plan? • Duurzame trends • Nieuwe || Samenwerken • Nieuwe (technologieën) • Samenwerken Mens Organisatie Techniek 6
 7. 7. Four drivers for change… WEB 2.0 THE ECONOMIC THE NET REVOLUTION GENERATION THE SOCIAL REVOLUTION
 8. 8. Web2.0… BROADBAND WEB SERVICES Web 2.0 MOBILITY 8
 9. 9. The net generatie… Net generation… 9
 10. 10. Sociale revolutie… • 57% internetgebruikers maakt gebruik van blogs, sociale netwerken, videosites, vergelijkingssites, etc. • > 7 miljoen Nederlanders op Hyves • 40% internetgebruikers is actief op online sociale netwerken • > 500.000 artikelen in Nederlandse wikipedia • 15% internetgebruikers publiceert een weblog of een website • 58% hecht meer waarde aan de mening van de gewone consument 10
 11. 11. Economische revolutie 11
 12. 12. Paradigm shifts… Source: Paradigm Shift: The New Promise of Information Technology, 1992 12
 13. 13. Nieuwe Samenwerken… 13
 14. 14. sa·men·wer·ken werkte -, h -gewerkt in onderling overleg werken 14
 15. 15. Het Oude Samenwerken 15
 16. 16. 16
 17. 17. Nieuwe samenwerken Leerpunten workshop • Gaat over: • Flexibiliteit in: • Hoe je werk • Waar je werk • Wanneer je werkt • Manieren van communiceren • Ondersteunende technologieen • GO WITH THE FLOW 17
 18. 18. Index Teams Succesfactoren Rollen / Kwaliteiten Individuen in teams 18
 19. 19. Team • Twee of meer personen, die gezamenlijk een taak uitvoeren • Afhankelijkheidsrelatie • Méér dan de som van individuele prestaties • Combinatie van competenties: • Een competentie is een vermogen dat kennis, inzicht, attitude en vaardigheidsaspecten omvat om in concrete taaksituaties doelen te bereiken. • Coördineren van het werk • Zinvol doel, bereid tot investeren van energie 19
 20. 20. 20
 21. 21. 21
 22. 22. Index Teams Succesfactoren Rollen / Kwaliteiten Individuen in teams 22
 23. 23. Succesfactoren Bron: Belbin, R.M., Management Teams: Why they succeed or fail. Heinemann, London, 1981. Vroemen, M.W., Werken in Team: samen denken en doen. Kluwer, Deventer, 1995 23
 24. 24. Index Teams Succesfactoren Rollen / Kwaliteiten Individuen in teams 24
 25. 25. Mensen 25
 26. 26. Rollen en kwaliteiten Jouw rol in je team 1. de persoonlijkheid 2. de mentale vaardigheden 3. de waarden en de motivatie 4. Invloeden van de omgeving 5. de ervaring 6. het vermogen om andere rollen te spelen 26
 27. 27. Rollen en kwaliteiten Type Typische kenmerken Zorgdrager Nauwgezet, ordelijk, gewetensvol, vaak gespannen Groepswerker Sociaal gericht, mild, gevoelig, diplomatiek Bronnenonderzoeker Extravert, enthousiast, nieuwsgierig, communicatief Voorzitter Kalm, beheerst, veel zelfvertrouwen Monitor Nuchter, weinig emoties Specialist doelbewust, initiatief- rijk, toegewijd Individualistisch, serieus, onorthodox, creatief, rijk aan Uitvinder/ Plant verbeeldingskracht Vormgever Veel energie, extravert, dynamisch Bedrijfsmannen Behoudend, plichtsgetrouw, voorspelbaar, efficiënt Bron: Belbin. M. (1981). Management Teams. London; Heinemann 27
 28. 28. Favoriete rol
 29. 29. Favoriete rol 29
 30. 30. Evenwichtige teamsamenstelling 30
 31. 31. Index Teams Succesfactoren Rollen / Kwaliteiten Individuen in teams 31
 32. 32. Groepsdynamica 32
 33. 33. 33
 34. 34. Groepsdynamica Groepsvorming Groepscohesie Groepsbesluitvorming Groepsconflicten Leiderschap 34
 35. 35. Groepsdynamica Groepsvorming Groepscohesie Groepsbesluitvorming Groepsconflicten Leiderschap 35
 36. 36. 36
 37. 37. Groepsvorming… Adjourning Bruce Tuckman's 1965 Forming Storming Norming Performing team-development model 37
 38. 38. Groepsvorming Leerpunten workshop • Mensen vinden, ontmoeten en verbinden met zelfde ideeën • Fysieke ontmoetingen blijven belangrijk en blijven altijd bestaan • Balans tussen on- en offline samenwerken • Betere techniek nodig, 3D-werken, hologrammen, rijkere vormen van communicatie • Sociale netwerken schetsen persoonlijkheden, geven achtergrond informatie • Fasen zullen altijd blijven bestaan 38
 39. 39. Groepsdynamica Groepsvorming Groepscohesie Groepsbesluitvorming Groepsconflicten Leiderschap 39
 40. 40. Groepscohesie… Taakcohesie De mate waarin teamleden samenwerken om een specifiek en duidelijk doel te bereiken. Sociale cohesie De mate waarin de leden van het team elkaar aardig vinden en om die reden graag onderdeel van het team uitmaken. Normatieve cohesie De mate waarin teamleden zich aan elkaar binden als gevolg van het conformeren aan de groepsnormen. 40
 41. 41. Royal Haskoning VOORBEELD 41
 42. 42. British School Nederland VOORBEELD 47
 43. 43. Groepscohesie Leerpunten workshop • Verbinden van mensen staat centraal, niet het bedrijf of de baas • Binding ontstaat automatisch op basis van het onderwerp/taak • Sfeer creëren zodat het leuk is • Sociale aspect wordt steeds belangrijker • Twitter voelt meer verbonden dan LinkedIn • Binding en vertrouwen zijn de basis voor het ontstaan van een community 54
 44. 44. Groepsdynamica Groepsvorming Groepscohesie Groepsbesluitvorming Groepsconflicten Leiderschap 55
 45. 45. Groepsbesluitvorming… • Rationele model • Beperkt-rationele model • Garbage can model • Politieke model 56
 46. 46. Groepsbesluitvorming… • Groepsprocessen die de effectiviteit van besluitvorming beïnvloeden zijn: • Delen van informatie • Planning • Kritische evaluatie • Positieve communicatie • Commitment naar de groep • Monitoring van taakuitvoering • Samenwerking 57
 47. 47. Tripple A VOORBEELD 58
 48. 48. Groepsbesluitvorming Leerpunten workshop • Weten welke beslissingen wanneer genomen worden • Rijkere informatievoorziening • Van hiërarchische structuur naar netwerkgeoriënteerd • Crowdsourcing • Delen van kennis en informatie • Open zijn en open staan • Uservoice.com, feedback, voting, openbaar, discussie • Bedrijf is geen democratie • Business Intelligence 65
 49. 49. Groepsdynamica Groepsvorming Groepscohesie Groepsbesluitvorming Groepsconflicten Leiderschap 66
 50. 50. Groepsconflicten… Een conflict is… …“is een situatie waarin twee of meer partijen doelstellingen nastreven of waarden aanhangen die onverenigbaar zijn en daardoor in botsing komen”. • Cognitieve conflicten of taakconflicten • Affectieve conflicten of relatieconflicten 67
 51. 51. Groepsconflicten Leerpunten workshop • Conflicten voorkomen door het verzamelen van meer informatie over teamgenoten • Gevaar van misinterpretatie bij email • Meta-analyse van conflicten, verplaatsen in teamleden, 360 graden feedback • Minder conflicten omdat je verbindingen aan gaat op basis van inhoudelijke uitdaging of gelijksoortige mensen opzoekt om verbindingen mee aan te gaan • Taakconflicten versterken het team, scherpen het resultaat aan • Rules of engagement afspreken, gedragsregels samen opstellen • Respect en vertrouwen • In community corrigeren teamleden elkaar 68
 52. 52. Groepsdynamica Groepsvorming Groepscohesie Groepsbesluitvorming Groepsconflicten Leiderschap 69
 53. 53. Leiderschap… with • “Getting things done through others” • Type leiderschap: • Sociaal-ondersteunend leiderschap • Taakgericht leiderschap • Charismatisch leiderschap • Consultatief / participatief leiderschap • Coachend leiderschap 70
 54. 54. Twynstra Gudde VOORBEELD 71
 55. 55. Filter op bron Relatiebeheer Opdrachten database Relatiebeheer DocsOpen DMS
 56. 56. Aangepaste filters
 57. 57. Aangepaste filters
 58. 58. Leiderschap Leerpunten workshop • Command & control past niet bij huidige kenniswerkers • Verschil tussen managers en leiders • Leiderschap moet nieuwe manier van werken faciliteren • Loslaten van controle • Zelfsturende teams • Faciliteren van netwerken • Stimuleren tot het delen van kennis • Voorbeeld: Leef Je Droom programma Tam Tam 81
 59. 59. Wat nu? Zijn wij klaar voor het nieuwe samenwerken? 82
 60. 60. Plezier? 83
 61. 61. Piraten! 84
 62. 62. 85
 63. 63. Credits & contact Deze presentatie is mede mogelijkheid door verschillende webloggers, Flickr- gebruikers, Sxc.hu-publiceerders, Wikipedia-schrijvers, Slideshare-delers en Twitteraars Zonder de verschillende gedeelde berichten, foto’s en presentaties was het maken van deze presentatie onmogelijk. Heel veel dank en laten we blijven delen. Tom Olsthoorn http://www.hutspot.nl tom.olsthoorn@hutspot.nl; tomolsthoorn@hotmail.com 86
 64. 64. Credits & contact Thijs Weenk & Stef van Hooijdonk http://www.tamtam.nl thijs.weenk@tamtam.nl stef.van.hooijdonk@tamtam.nl 87
 65. 65. & Minor Werken 2.0 “Het Nieuwe Samenwerken” 05 december 2008 88

×