Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1.word web 2.0 kavramı

1,699 views

Published on

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

1.word web 2.0 kavramı

  1. 1. Eğitimde Web 2.0 ve Sosyal Paylaşım Sitelerinin Önemi Web 2.0 Kavramı Bilgisayar teknolojisindeki hızlı gelişmeler incelendiğinde ilk başlarda insan-makine etkileşimininolduğu daha sonra ise hedefin insan-insan etkileşimi haline getirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu hedeftenyola çıkılarak Web 1.0‟ın eksik kaldığı noktaları tamamlayabilmek amacıyla 2004 yılında O‟Reilly Media Web2.0 kavramını ortaya koymuştur. Web 2.0, sosyal paylaşım siteleri, Web tabanlı özgür ansiklopediler, iletişimaraçları gibi bir çok aracı sosyal ağlar ile bir birine bağlayan ve bilgileri paylaşmaya olanak sağlayan ikinci nesilİnternettir (Şendağ, 2008). Genel olarak Web 2.0 siteleri incelendiğinde en çok göze çarpan boyut, farklı kaynaklardanedinilebilecek veya oluşturabilecek araçların tek bir çatı altında toplanabilmesidir. Web 2.0‟ın en önemli birdiğer özelliği ise kullanıcıların HTML bilgisi gerektirmeden ve hiçbir tasarım bilgisine ihtiyaç duymadanbilgileri kolaylıkla paylaşabilmeleridir. Böylece insanlar sahip oldukları fotoğrafları, bilgileri ve daha birçokiçeriği rahatlıkla paylaşabilmektedirler. Web 2.0, kullanıcı eğilimleri doğrultusunda ortaya çıkan ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini karşılamakamacıyla geliştirilen yeni bir teknolojidir. Web 2.0‟ın oluşturmacı bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. “Web1.0” ile “Web 2.0” arasında ayrım yapmak gerekirse “Web 1.0” kullanıcının içeriğine müdahale etmesine izinvermez iken, “Web 2.0” genel olarak kullanıcının içeriğe katkı yapabilmesine ve müdahale edebilmesine olanaktanır. Günümüzde Web tabanlı eğitimde Web 2.0 araçlarının kullanılması kaçınılmazdır. Zaten şu anda aktifolan ve Web 2.0 ile ortaya çıkan sosyal paylaşım siteleri de etkin bir biçimde kullanılmakta ve bilgipaylaşımında da önemli bir rol taşımaktadır. Web 2.0 sitelerinin en büyük özelliği, kullanıcının Web tasarımıhakkında bir bilgisi olmadan göze hoş görünen sayfalar oluşturabilmesidir. Ayrıca, Web 2.0 ile ortaya çıkan herbilginin kolayca bir başka ortamda paylaşılabilmesidir. Böylece eğitimde paylaşımcı ortamların sağlanmasınaolanak yaratmaktadır. Bu gelişmelerden yola çıkılarak bireylerin eğitiminden sorumlu olan öğretmenlerin, teknolojiyikullanması ve eğitim faaliyetlerini daha kalıcı ve verimli olmasını sağlamaları gerekmektedir. Bu nedenleöğretmenler ortaya çıkan yeni sistemleri kullanmak ve konuları zenginleştirmek zorunda kalmaktadırlar(Akçakaya & Tanrısever, 2007). Web 2.0 ile her gün ortaya çıkan araçların eğitim açısından faydalı olabilmesiiçin entegrasyonunun sosyal paylaşım siteleri ile yapılması gerekmektedir. Çünkü her site, kullanıcısına amacınauygun farklı araçlar sunmaktadır. Çağdaş bir toplum ve gelişmişlik düzeyinin temel ölçütü olan teknolojiye uyum sağlamak ancak, eğitimyoluyla sağlanabilmektedir. Eğitimde bilgisayar teknolojisinin İnternet aracılığıyla çok ucuza hızlı bir biçimdeiletişimi sağlaması ve sunduğu birçok araç sayesinde öğretmenlerin de kullandığı vazgeçilmez bir araç olmuştur.İnternet teknolojisinin sunduğu araçlar ile birçok işbirlikli öğrenme öğeleri de karşımıza çıkmaktadır. Bubilgiden yola çıkılarak İnternet‟te yapılan eğitimin öğrenci merkezli yaklaşımları kullanmaya olanak tanıdığısöylenebilir. Birbirinden uzakta olan kişilerin iletişim kurabilmesi İnternet‟in sunduğu iletişim teknolojisisayesinde öğrenme çevresini daha zengin bir hale getirmektedir. Geleneksel eğitim ortamında kalabalık olansınıflara kıyasla meydana gelen etkileşim daha üst düzeye çıkabilmektedir (Passerini ve Granger, 2000). Web 2.0’ın Karakteristik Özellikleri Web 2.0, Web‟de insanların birbirleriyle iletişim ve etkileşim kurması olarak da tanımlanabilir.Geliştirilen diyalog sistemleri ve bireyler arası ağlar bu bağlamda incelenebilir. Web 2.0 öncesi dönemlerdehatırlanmalıdır ki, İnternet var olan bilgileri okumak, program ve dosya indirme amaçlı kullanılmaktaydı.İnsanlar ilk olarak bir birleriyle sohbet edebilmek için Mardam Khaled Bey Internet Relay Chat (MIRC) tarzındasohbet programlarını kullanmaktaydılar. Ayrıca, bir çok kullanıcının tasarım ve teknik yetersizliklerinden dolayıWeb sayfası tasarımları genellikle iyi değildi. Fakat, kullanıcılar yıllar geçtikçe sadece bilgi okumak ihtiyacıdışında diğer kullanıcılar ile bilgi alış verişinde bulunmak, bir çok şeye katkı sağlamak ve kendisini bir grubunüyesi olarak görmek istemekteydi. İşte bu doğal gereksinimler ile ortaya çıkan forumlar, Bloglar ve bir çok sesve görüntü paylaşım siteleri ilk çıktıkları zamandan itibaren yoğun ilgi görmüştür. Böylece, insan-insanetkileşimine yaklaşan teknoloji-insan etkileşimi büyük ilgi göremeye başlamıştır. Bu sebeplerden dolayı veçabaların sonucunda Blog, Wiki, Podcast, RSS, API AJAX, XML vb. teknolojiler ve uygulamalar ortaya çıkmışve büyük ilgi görmüştür. Web 2.0 bir çok teknoloji ve uygulamayı kapsayan şemsiye bir kavram olaraknitelendirilebilir. Web 2.0 uygulamalarını öğrenme ortamı olarak entegrasyon etmek içinde bu teknolojilerin öneçıkan bir çok özelliğini tasarım, etkileşim ve çoklu ortam kavramları ile değerlendirmek gerekmektedir (Şendağ,2008).
  2. 2. Web 2.0’da Tasarım Web 2.0 öncesinde yapılan bireysel tasarımlarda gereksiz efektler, göz yoran renkler ve siteninamacının dışında bir çok araç kullanılmaktaydı. Web 2.0 ile ortaya çıkan Web Bloglar, CSS teknolojisi ve Webplatformları ile birlikte kişisel Web sayfaları ve paylaşım sorunlarına daha estetik çözümler sunulmuştur.Google‟ın da bu sade tasarımlar yönünden çok büyük bir katkısı olmuştur. Google arama motorunun sayfası(http://www.google.com) incelendiğinde amacının dışındaki unsurlardan arınmış olması tasarım açısındansadeliğin öne çıkmasını sağlamıştır. Web 2.0’da Etkileşim Etkileşim Web 2.0‟ın karakteristik özelliklerinden en önemlisidir. Kullanıcılar artık pasif okuyucugörevinden kurtulmuştur. Web 2.0 sayfalarında kullanıcı üye olduktan sonra kendi profil sayfasını, kendiyönetim paneliyle özgürce düzenleyebilir, istediği sosyal ağlara üye olabilir, alış-veriş yapabilir, kendifotoğraflarını paylaşabilir, başkalarının fotoğraflarına yorum yapabilir, bilgi paylaşabilir böylece bir çoketkileşimi özgürce kullanabilir. Myspace, Twitter ve Facebook bunlara en iyi örnektir. Bu sitelere üye olduktan sonra kullanıcı kendiprofilini güncelleyebilir, arkadaş bulabilir, diğer sitelerdeki bilgileri paylaşabilir ve kendi uygulamalarınıgeliştirebilir. Bunlar dışında elektronik ansiklopedi Wikipedia da Web 2.0‟ın önemli uygulamalarındandır. Web 2.0’da Çoklu ortam Çoklu ortam Web ortamında resim, ses ve video ile kullanıcıların birden fazla duyu organlarına hitapetmek amaçlı kullanılmasıdır. Geçmişte İnternet hızının yavaş olması nedeniyle çevrimiçi olarak çoklu ortamlaraulaşmak zordu, fakat İnternet bağlantısının hızlanmasıyla birlikte ve gelişen teknoloji ile video ve ses dosyalarınıyayınlamak ve ulaşmak çok daha basit bir hale gelmiştir. Örneğin Youtube.com sitesinin oluşturulmasıylabirlikte İnternet‟e video yüklemek ve izlemek çok basit bir hale geldi. Flatcast.com sitesi sayesinde de kendiradyosunu kurabilmekte, başkasıyla paylaşabilmektedir. Web 2.0 ve Eğitim İnsan doğasının en önemli duygularından biri olan kendini bir grubun üyesi olarak görmek ilkesindenyola çıkılarak Web 2.0 ortamları geliştirilmiştir (Şendağ, 2008). Web 2.0 ortaya çıktığı ilk günden sonra birbuçuk yıl içerisinde Google‟dan 9.5 milyondan fazla alıntı ile yerini sağlamlaştırmıştır (OReilly, 2005). Sanchez(2007) 18 kişilik bir kullanıcı topluluğu ile yaptığı araştırmada Web 2.0 araçları ile yapılan öğrenimin dahaeğlenceli olduğunu saptamıştır. Ayrıca Web 2.0 araçları kullanılarak yapılan eğitimin öğrencilerin görüşlerindeolumlu etkileri saptanmıştır (Uzunboylu, Bicen & Cavus, 2011). Yapılan araştırmalara göre Web 2.0‟ın sunduğu araçlar tıpkı geleneksel eğitim metotlarının sanal birortamı olduğunu göstermektedir. İşbirlikli öğrenme çalışmaları dışında bu ortamlarda tartışma ortamı sağlanarakyaratıcı düşünme ve problem çözme becerileri de geliştirilebildiği vurgulanmıştır (Leadbeater, 2008).Bir çok araştırmacı Web 2.0‟ın öğrenme kaynağı olarak kullanılabilecek çeşitliliğe sahip olduğunusavunmaktadır. Buna sebep olarak bir çok öğrencinin Web 2.0 tabanlı sosyal ağlarda var olması ve bu ağlaryardımıyla aktif halde olduklarını belirtmişlerdir (Leslie & Landon, 2008).Eğitimde Kullanılabilecek Web 2.0 Araçları Öğretmenlerin derslerinde kullanabileceği Web 2.0 araçları aşağıda verilmektedir. 1. Livestream.com 2. Slideshare.net 3. Scribd.com 4. Screencastle.com
  3. 3. 1. Livestream.com http://www.livestream.com sitesi kullanıcılarına web kamerası yoluyla canlı yayın yapabilme olanağısağlayan bir web sitesidir. Livestream.com sitesi üyelerine canlı yayın yapabilmeleri için bir web adresivermektedir. Bu web adresi kullanıcının ismi veya soyisimi olabilir. Oluşturulan web adresi bloglar veya sosyalpaylaşım sitelerinde kolayca paylaşabilir. Ayrıca oluşturulan tüm canlı yayınlar kaydedilebilme olnağına dasahiptir. Canlı yayını izleyen ziyaretciler sohbet aracını kullanarak yayını yapan kişiye katkıda bulunabilr veya oanda canlı yayını izleyen kişilerle tartışma ortamı oluşturulabilir. Livestream.com sitesinin Procaster aracı canlıyayın sırasında ekran paylaşımı özelliği sunmaktadır. Livestream.com sitesi uzaktan eğitim uygulamalarındakullanılabilecek mükemmel öğretim bir araçtır. Ekran paylaşım özelliği sayesinde özellikle ofis paketprogramlarının öğretilmesinde kullanılabilir (Word, PowerPoint vs.). Yapılan canlı yayının kaydedilebilmeözelliği sayesinde de öğrenciler anlamadıkları konuları tekrar tekrar izleyebilir. 2. Slideshare.net http://www.slideshare.net sitesi kullanıcılarına PowerPoint slaytlarını web ortamına yükleme olanağısağlayan bir web sitesidir. Slideshare.net sitesine yüklenen slaytlar çevrimiçi slayt şekline dönüşmektedir. Siteyeyüklenilen PowerPoint slaytlarını bloglar veya sosyal paylaşım sitelerinde kolaylıkla paylaşılablir. Slayt‟ıizleyen kullanıcı yorum yapabilme olanağına da sahiptir. Yapılan yorumlar sayesinde slayt‟ı yükleyen kullanıcıeksik kalmış noktara eklemeler yaparak slayt‟ını güncelleyebilir. Slideshare.net sitesi eğitimde kullanılabilecekmükemmel bir araçtır. Öğretmenler dersleri için hazırladıkları PowerPoint materyallerini bu site aracı sayesindekolaylıkla öğrencileriyle paylaşabilir. Öğrenciler de yaptıkları ödevleri arkadaşlarıyla paylaşarak onlarınöğrenmelerine de katkı sağlayabilir. 3. Scribd.com http://www.scribd.com sitesi kullanıcılarına dökümanlarını web ortamına yükleme olanağı sağlayan birweb sitesidir. Scribd.com sitesine yüklenen Word veya Pdf dökümanları blog veya sosyal paylaşım sitelerindekolayca paylaşılabilir. Kullanıcılar yayınlanan döküman hakkında yorum yapabilme imkanına sahiptir. Ayrıcakullanıcılar dökümanı İnternet üzerinde okuyabilmenin yanında indirebilme olanağına da sahiptir. Scribd.comsitesi eğitimde kullanılabilecek araçlardan birtenesidir. Öğretmenler dersleri için hazırladıkları dökümanları busite aracı sayesinde kolaylıkla öğrencileriyle paylaşabilir. 4. Screencastle.com http://www.screencastle.com sitesi kullanıcılarına çevrimiçi ekran yakalama özelliği sağlayan bir websitesidir. Screencastle.com sitesi üyelik istemeden ekranınızda bulunan görüntüyü sesli bir biçimde kaydederekanında paylaşabilme imkanı verir. Kaydedilen ekran görüntüsü blog veya sosyal paylaşım sitelerinde kolaycapaylaşılabilir. Screencastle.com sitesi uzaktan eğitim uygulamalarında kullanılabilecek öğretim araçlarındanbirtanesidir. Ekran yakalama özelliği sayesinde ofis paket programlarının öğretilmesinde kullanılabilir (Word,PowerPoint vs.). SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİ Sosyal paylaşım siteleri (Social Networking Sites) bireylerin halka açık ya da yarı halka açık olarak birsistemi kullanarak profil sayfalarını oluşturmalarını, istedikleri bağlantıları paylaşmalarını, diğer kullanıcılarlaarkadaş olabilmesini ve bilgilerinin paylaşabilmesini sağlayar. Sosyal paylaşım siteleri kısaca çevrimiçitoplulukta beğenileri ve aktiviteleri bir ağ üzerinden paylaşmayı sağlayan sanal bir ortamdır. Facebook Web 2.0‟ın ortaya çıkmasıyla birçok sosyal paylaşım sitesi yayınlandı. Sosyal paylaşım siteleri arasndaen popüler olanlardan biri de Facebook‟tur. Facebook İnsanların arkadaşlarıyla iletişim kurmasını ve bilgialışverişi yapmasını amaçlayan bir sosyal paylaşım sitesidir. 4 Şubat 2004 tarihinde Harvard Üniversitesiöğrencisi Mark Zuckerberg tarafından kurulan facebook, öncelikle Harvard öğrencileri tarafından kullanıldı.2006 yılından itibaren tüm dünyada etkin bir katılım göstermeye başladı (Sheldon, 2008; Urista, Dong, &Day, 2009). Aralık 2006‟da Facebook‟un 12 milyondan fazla üyesi oldu. Bu sayı 2011 yılında 750 milyonaulaştı (Facebook, 2011). Facebook sosyal paylaşım sitesinde kişisel kullanıcı bilgilerinin paylaşılmasının yanında fotoğraflarda paylaşılabilir. Facebook‟da gruplara üye olan kullanıcılar çevrelerini genişletebilme olanağına sahiptir(Buckman, 2005). Twitter, MySpace, Friendster gibi birçok sosyal paylaşım sitesi olmasına rağmenFacebook yüksek öğretimdeki öğrenciler tarafından eğitim amaçlı daha çok kullanılmaktadır (Bicen &Cavus, 2010; Educause, 2006; Golder, Wilkinson & Huberman, 2007; Stutzman, 2006). Örneğin araştırmalaragöre Amerika Birleşik Devletlerinde Facebook kullanıcılarının %90‟dan fazlası lisans öğrencisidir (Ellison,
  4. 4. Steinfield & Lampe, 2007; Stutzman, 2006). Bunun yanında Facebook İngiIiz öğrenciler arasında dapopülerliğini gün geçtikçe artırmaktadır (Madge, Meek, Wellens & Hooley, 2009). Facebook’un Eğitim Amaçlı Kulanımı Facebook‟un yaratıcıları bu ortamın öğrenciler üzerinde pozitif etkilerinin olduğunusavunmaktadırlar (Munoz & Towner, 2009).Öğrenciler Facebook‟u kullanarak diğer öğrenci arkadaşlarıylailetişim kurabilir ve ödevleri için paylaşımlarda bulunabilirler. Ayrıca Facebook‟da öğrenciler grup projeleriyaparken öğretmeniyle de iletişim kurabilirler. Öğretmenler, dersleriyle ilgili yararlı bağlantıları paylaşaraköğrencilerin öğrenmelerine katkıda bulunabilirler. Genellikle ayni yaş oranında ve ayni ilgi alanına sahip kişilerin bir arada öğreniyor olması motivasyonuartırmaktadır (West, Lewis, & Currie, 2009; Kabilan, Ahmad, & Abidin, 2010). Öğrencilerin birbirleriyle sosyaliletişime geçmesi aktif katılımı sağlamaktadır (Ellison, Steinfield, & Lampe, 2007). Sosyal paylaşım siteleriöğrenme görevlerinin verilebileceği bir ortamdır (Madge, Meek, Wellens, & Hooley, 2009). Sosyal paylaşımsiteleri kaliteli bir öğrenim ortamı sağlanırsa öğrenen üzerinde pozitif tutumlar oluşrutabilme olnağına sahiptir(Pasek & Hargittai, 2009; Kirschner & Karpinski, 2010). Birçok sosyal iletişim kurma etkisine sahip bu ortamlariletişimi güçlendirirken bilişsel ve sosyal yetenekleri de artırırmaktadır (Christofides, Muise, & Desmarais,2009; Ross et al., 2009). Sosyal paylaşım siteleri eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek kişiler arası iletişimigüçlendirir (Lampe, Ellison, & Steinfield, 2008). Öğrenciler kendi öğrenme yolunu oluşturabilirken ilgi alanınayönelik uygulamalarla istediği bilgilere ve kişilere ulaşabilir böylece öğrenmek istediği alanla ilgili birçokkişinin yorumunu alabilir. Öğretmenler öğrencilerin bilgiye daha kolay ulaşabilmesi için çeşitli bağlantılarla tümöğrencilerine ayni anda ulaşabilir (Hew, 2011). Öğrenciler bu ortamlarda farklı ağlarla iletişim kurabildiği içinfarklı kültürleri anlayabilir ve bu kültürlere saygı duymayı öğrenir (Young & Quan-Haase, 2009; Ophus &Abbitt, 2009). Özgüven ve benlik saygısını geliştiren öğrenci sınıf dışışında da öğretmeniyle iletişime geçebilir(Selwyn, 2009). Sosyal Paylaşım Sitelerinin Eğitimde Kullanılmasına Yönelik Öneriler 1. Ders dışı iletişimi sağlamak için sosyal paylaşım siteleri kullanılabilir. 2. http://www.facebook.com sitesinde ders sayfası açılarak eğitim alanı yaratılabilir. Bu alana üye olan öğrencilerle öğrenci-öğretmen, öğrenci-öğrenci iletişimi sağlanabilir. Ayrıca dersleri zengin hale getirmek için birçok Web 2.0 aracı kullanılabilir. 3. Günden güne artan sosyal paylaşım siteleri sayesinde alternatifler artmaktadır. Bu nedenle ders öğretmeni hangi siteye yönelik daha fazla bilgiye sahipse o sitede ders içeriğini paylaşabilir. 4. Geleneksel eğitimde her öğrenci ile iletişime geçmenin zor olmasından dolayı ders dışında sosyal paylaşım siteleri kullanılarak iletişim sağlanabilir. 5. Ders notları, sosyal paylaşım siteleri kullanılarak öğrencilerle paylaşılabilir. KAYNAKÇAAkçakaya, V., & Tanrısever, T. (2007). “12. Türkiye‟de İnternet Konferansı”, 8-10 Kasım Bilkent /Ankara.Bicen, H., Cavus, N. (2010). “The Most Preferred Social Network Sites by Students” World Conference on Educational Sciences (WCES), February 04-07, 2010, Turkey. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2(2), 5864-5869.Boyd, D., ve Ellison, N. (2007). “Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship”. http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/ adresinden 15.03.2011 tarihinde alınmıştır.Buckman, R. (2005). Too much information? Colleges fear student postings on popular facebook site could pose security risks. The Wall Street Journal, P. B1.Bosch, T.E. (2009). Using online social networking for teaching and learning; Facebook use at the university of Cape Town. Communicatio: South African Journal for Communication Theory and Research, 35(2), 185-200.Cain, J. (2008). Online Social Networking Issues Within Academia and Pharmacy Education. American Journal of Pharmaceutical Education, 72(1).
  5. 5. Cheung, C. M. K., Chiu, P-Y., & Lee. M. K. O. (2010). Online social networks: Why do students use Facebook? Computers in Human Behavior. doi: 10.1016/j.chb.2010.07.028.Christofides, E., Muise, A., & Desmarais, S. (2009). Information disclosure and control on Facebook: Are they two sides of the same coin or two different processes? CyberPsychology & Behavior, 12(3), 341–345.Ebergi (2007). “Social Network and Facebook”. http://e-bergi.com/2007/Aralik/Social-Network adresinden 23.05.2009 tarihinde alınmıştır.Educause (2006). 7 Things you should know about facebook. Educause Learning Initiative. http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7017.pdf adresinden 21.06.2011 tarihinde alınmıştır.Ellison, N. B., Steinfield, C., & Lampe, C. (2007). The benefits of facebook „„Friends:‟‟ Social capital and college students‟ use of online social network sites. Journal of Computer-Mediated Communication, 12(4), 1143–1168.Facebook (2011). Company timeline. http://www.facebook.com/press/info.php?timeline adresinden 09.11.2011 tarihinde alınmıştır.Golder, S. A., Wilkinson, D., & Huberman, B. A. (2007). Rhythms of social interaction: Messaging within a massive online network. In C.Hew, K.F. (2011). Students‟ and teachers‟ use of Facebook. Computers in Human Behaviour, 27 (2011) 662- 676.Kabilan, M.K., Ahmad, N. & Abidin, M.J.Z. (2010). Facebook: An online environment for learning of English in institutions of higher education? Internet and Higher Education, 13, 179-187.Kirschner, P. A., & Karpinski, A. C. (2010). Facebook and academic performance. Computers in Human Behavior, 26, 1237–1245.Kolek, E. A., & Saunders, D. (2008). Online disclosure: An empirical examination of undergraduate facebook profiles. NASPA Journal, 45(1), 1–25.Lampe, C., Ellison, N., & Steinfield, C. (2007). A familiar face(book): Profile elements as signals in an online social network. In Proceedings of the 26th annual SIGCHI conference on Human Factors in computing systems (pp. 435–444). New York: ACM.Lampe, C., Ellison, N., & Steinfield, C. (2008). Changes in use and perception of facebook. In Proceedings of the ACM 2008 conference on computer supported cooperative work (721–730). New York: ACM.Leadbeater (2008). “We-Think Leadbeater articulates the new culture of sharing that he believes is central to Web 2.0. A business-oriented argument is made for the power of technology-mediated collaboration to drive innovation”.Leslie, S. & Landon, B. (2008). “Social softtware for learning: what is it, why use it?” The observatory on borderless higher education, London.Lewis, K., Kaufman, J., & Christakis, N. (2008). The taste for privacy: An analysis of college student privacy settings in an online social network. Journal of Computer-Mediated Communication, 14(1), 79–100.Madge, C., Meek, J., Wellens, J., & Hooley, T. (2009). Facebook, social integration and informal learning at university: „It is more for socialising and talking to friendsabout work than for actually doing work‟. Learning, Media & Technology, 34(2), 141–155.Mazer, J. P., Murphy, R. E., & Simonds, C. J. (2009). The effects of teacher selfdisclosure via Facebook on teacher credibility. Learning, Media and Technology, 34(2), 175–183.Munoz, C., & Towner, T. (2009). Opening facebook: How to use facebook in the college classroom. In I. Gibson et al. (Eds.), Proceedings of society for information technology & teacher education international conference 2009 (2623–2627). Chesapeake, VA: AACE.Nardi, B. A., Whittaker, S., & Bradner, E. (2000). Interaction and outeraction: Instant messaging in action. In Proceedings of the 2000 ACM conference on computer supported cooperative work (79–88). New York, NY: ACM.O‟Reilly (2005). “What Is Web 2.0?” http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is- Web-20.html adresinden 22.04.2009 tarihinde alınmıştır.
  6. 6. Ophus, J. D., & Abbitt, J. T. (2009). Exploring the potential perceptions of social networking systems in university courses. Journal of Online Learning and Teaching, 5(4). http://jolt.merlot.org/vol5no4/ophus_1209.htm adresinden 21.05.2010 tarihinde alınmıştır.Passerini, K. ve Granger M. J. (2000). “A Developmental Model For Distance Learning Using The Internet”. Computers & Education”, 34(1), 1-15.Pasek, J. & Hargittai, E. (2009). Facebook and academic performance: Reconcilling a media sensation with data. First Monday, 14(5).Pempek, T. A., Yermolayeva, Y. A., & Calvert, S. (2009). College students‟ social networking experiences on facebook. Journal of Applied Developmental Psychology, 30(3), 227–238.Roblyer, M.D., McDaniel, M., Webb, M., Herman, J. & Witty, J.V. (2010). Findings on Facebook in higher education: A comparison of college faculty and student uses and perceptions of social networking sites. Internet and Higher Education, 13, 134-140.Ross, C., Orr, E. S., Sisic, M., Arseneault, J. M., Simmering, M. G., & Orr, R. R. (2009). Personality and motivations associated with Facebook use. Computers in Human Behavior, 25(2), 578–586.Sanchez, J. (2007). “Second Life: An Interactive Qualitative Analysis”. Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference (1240-1243). Chesapeake, VA: AACE.Selwyn, N. (2009). Faceworking: Exploring students‟ education-related use of Facebook. Learning, Media and Technology, 34(2), 157–174.Stutzman, F. (2006). An evaluation of identity-sharing behavior in social network communities. Paper presented at the iDMAa and IMS code conference, Oxford, Ohio.Şendağ, S. (2008). Web‟ de Yeni Eğilimler: E-öğrenme Ortamlarına Entegrasyonu. 8. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. 22 Ocak 2011 tarihinde http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/195.doc adresinden alınmıştır.Uzunboylu, H., Bicen, H., Cavus, N. (2011). "The Efficient Virtual Learning Environment: A Case Study of Web 2.0 Tools and Windows Live Spaces" Computers & Education, 56(3), 720-726.West, A., Lewis, J., & Currie, P. (2009). Students‟ facebook „Friends‟: Public and private spheres. Journal of Youth Studies, 12(6), 615–627.Young, A. L., & Quan-Haase, A. (2009). Information revelation and internet privacy concerns on social network sites: A case study of Facebook. In Proceedings of the 4th International Conference on Communities and Technologies (pp. 265–274). New York: ACM.Young, J.R. (2009, February 6). How not to lose face on Facebook, for professors. The Chronicle of Higher Education, 55(22).

×