Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programa de competències transversals FSE: curs 2015 - 2016

816 views

Published on

Cronograma dels cursos del programa de competències transversals de Formació Sanitària Especialitzada pel curs 2015 - 2016.

Organitzador: Grup apèndix

Més informació: www.apendix.cat

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

Programa de competències transversals FSE: curs 2015 - 2016

  1. 1. apèndix ( ) Programa de competències transversals Formació online comuna als programes de Formació Sanitària Especialitzada
  2. 2. 2 apèndix ( ) Presentació El programa de competències transversals és de compliment obligatori segons els diferents programes oficials de les especialitats de Formació Sanitària Especialitzada. La seva virtualització és una iniciativa de treball en comú de diverses unitats docents de Catalunya. Permet saltar-se la dificulat de sincronitzar horaris dels residents o especialistes en formació amb programes assistencials molt diversos i centres docents múltiples. Incrementa la possibilitat de complir el programa formatiu. Es tracta d'un programa virtual, sobre plataforma Moodle, comuna per a tots els nostres residents. Conté la programació bàsica i comuna per a diverses especialitats mècom per exemple reanimació cardiopulmonar bàsica, lectura crítica i bibliografia sanitària. El projecte permet compartir l'experiència de professionals docents, generar materials més àgilment i millorar-ne la qualitat sense associar una inversió addicional del temps que actualment s'està dedicant a aquest programa. A més, la virtualització incrementa el grau de seguiment de cursos, ja que fa compatible l’aprenentatge assistencial amb competències transversals, independentment dels horaris presencials que exigeixi cada especialització.
  3. 3. 3 Centres participants en el projecte Unitat Docent ACEBA Cap d'estudis: Albert Casasa Plana Secretària: Araceli Bergillos Muñoz Adreça electrònica: abergillos@eapsardenya.cat Tel. 93 567 43 80 / www.udaceba.cat Unitat Docent MFIC Badalona Serveis Assistencials Cap d’Estudis: Dr. Josep Anton González Ares Secretària: Mercè Massó Pedragosa Adreça electrònica: sjimenez10@bsa.cat Tel. 93 163 98 03 / www.bsa.cat idcsalud – Hospital Universitari Sagrat Cor Cap d’Estudis: Dra. Núria Parra Macías Secretària: Eva Coloma Galdós Adreça electrònica: ecoloma@hscor.com Tel. 93 322 11 11 / www.docencia-husc.com idcsalud – Hospital General de Catalunya Cap d'estudis: Dr. Josep Albert Balaguer Santamaria Secretària: Carmen Liébana Melero Adreça electrònica: cliebana@hgc.es Tel. 93 565 60 00 / www.hgc.es Hospital de Figueres Cap d'estudis: Armand Grau Martín Secretària: Marina Garí Abelaira Adreça electrònica: mgari@salutemporda.cat Tel. 972 501 400 www.consorci.org/associats/directori/fundacio-salut- emporda/hospital-de-figueres Unitat Docent Multiprofessional d’AFiC Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) Cap d'estudis: Dídac Ettinghausen Secretària: Sílvia Arpal Sánchez Adreça electrònica: sarpal@ssibe.cat Tel. 972 609 219 / www.ssibe.cat Unitat Docent Mútua de Terrassa Cap d'estudis: Montserrat Gavagnach Bellsolà Secretària: Núria Cadenet Artalejo Adreça electrònica: ncadenet@mutuaterrassa.es Tel. 93 589 11 22 / www.mutuaterrassa.cat
  4. 4. 4 Centres participants en el projecte Unitat Docent Multiprofessional d’AFiC Clínic-Maternitat Cap d'estudis: Marta Navarro González Secretària: Glòria Ballart Adreça electrònica: gballart@clinic.ub.es Tel. 93 227 99 24 / www.capborrell.cat Hospital Universitari Quirón Dexeus Cap d’Estudis: Dra. Rosa M. Borràs Ramírez Secretària: Gemma Vendrell Adreça electrònica: docencia.dex@usphospitales.com Tel. 93 227 47 47/ www.quiron.es/es/barcelona_dexeus
  5. 5. 5 Campus Virtual Direcció científica Any R* Calendari orientatiu Introducció hospitalària Propis de cada Unitat Docent Pròpia de la Unitat Docent R1 Maig – Juny RCP bàsica Hospital de Palamós Dr. Josep Román R1 Juliol - Agost Entorns personals d’aprenentatge (I) Hospital Universitari Sagrat Cor Dra. Núria Parra R1 Setembre Entorns personals d’aprenentatge (II) Hospital Universitari Sagrat Cor Dra. Núria Parra R2 Octubre Introducció a la MBE Hospital de Palamós Dr. Josep Román R1 Octubre Lectura crítica (diagnòstic) Hospital de Palamós Dr. Josep Román R1 / R2 Novembre Lectura crítica (tractament) Hospital Universitari Sagrat Cor Dra. Núria Parra R3 / R4 / R5 Desembre Lectura crítica (pronòstic) Hospital Universitari Sagrat Cor Dra. Núria Parra R3 / R4 / R5 Gener Lectura crítica (metanàlisi) Hospital Universitari Sagrat Cor Dra. Núria Parra R4 / R5 Febrer RCP avançada Hospital de Palamós Dr. Manuel Vicente R2 Febrer Bibliografia sanitària (I) Hospital Universitari Sagrat Cor Dra. Núria Parra R1 Març Bibliografia sanitària (II) Hospital Universitari Sagrat Cor Dra. Núria Parra R2 Abril Bibliografia sanitària (III) Hospital Universitari Sagrat Cor Dra. Núria Parra R3 Maig Bioètica (I) Hospital Universitari Sagrat Cor Dra. Ana Lozano R1 Maig Bioètica (II) Hospital de Palamós Dr. Marc Pérez R2 Juny Metodologia de la recerca Badalona Serveis Assistencials Dr. Josep Anton González R3 / R4 /R5 Octubre - Abril Qualitat Badalona Serveis Assistencials Dr. Josep Anton González R3 / R4 /R5 Maig Gestió clínica Hospital Universitari Sagrat Cor Per determinar R4 / R5 Per determinar Comunicació assistencial Hospital de Palamós Dr. Armand Grau R3 Abril Seguretat de pacients Propis de cada Unitat Docent Pròpia de la Unitat Docent R3 / R4 / R5 A determinar per cada UD R*: Any de residència recomanat. Serà cada tutor qui personalitzi el cronograma dels cursos dins dels vostre itinerari formatiu individual.
  6. 6. 6 Tots els cursos són gratuïts pels residents de les nostres unitats docents. Cada curs es matricula de manera independent a través del següent enllaç: https://www.eventbrite.es/e/registro-cursos-competencias-transversales-fse-11439906067 Oportunament rebreu la informació detallada sobre el procediment de matrícula i accés als diferents Campus Virtuals per a cada curs en particular. Matrícula
  7. 7. Seu secretaria apendix.cat Sardenya, 466 – Telèfon : 93 567 43 80 Barcelona, 08025 www.apendix.cat

×