Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programa curso Bioética - nivel I

196 views

Published on

Programa del curso de competencias transversales para residentes de Formación Sanitaria Especializada sobre:

Bioética - Nivel I

Grupo apendix.cat

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Programa curso Bioética - nivel I

  1. 1. [Matrícula]   [El   curs  s’ofereix  en  modalitat  virtual  a  través  del   Campus   Virtual   de   Capio   Hospital   Universitari   Sagrat  Cor  (  http://www.docencia-­‐husc.com/moodle  )  i   inclou   un   vídeodebat-­‐col.loqui  virtual   sobre   la  pel.lícula   ‘Mi  vida  es  mía’,  de  R.  Dreyfuss]   [Dates]   1.  [Matrícula]   a. Inici:  28  d’abril  de  2014   b. Final:  1  de  juny  de  2014   http://tinyurl.com/nwwtk4m         2. [Curs]   a. Inici:  9  de  juny  de  2014   b. Final:  15  de  juny  de  2014     [¿Què  més  haig  de  saber?]   [Com  contactar  amb  la  Secretaria  Tècnica]   Servei  de  Suport  a  la  Docència   Capio  Hospital  Universitari  Sagrat  Cor   Viladomat,  288.  Barcelona,  08029   Tel/Fax:  93  495  9287   email:  docencia@husc.com      [Com  seguir-­‐nos  a  les  xarxes  socials]         [Formació  Sanitària  Especialitzada]     [Curs  academic  2013–  2014]   Organitzadors                               [Programa  de  competències  transversals]     [Bioètica  –  Nivell  I]   Servicio  de  Soporte  a  la  Docencia   Hospital  Universitari  Sagrat  Cor       @docenciahusc       www.youtube/docenciahusc  
  2. 2.   [Professorat]      [Direcció  del  curs]     Comitè  d’Ètica  Assistencial  (CEA)   Capio  Hospital  Universitari  Sagrat  Cor     [Col·laboradors  docents]     Esperanza  Arellano   CEA  Hospital  Universitari  Sagrat  Cor   Núria  Barrera   CEA  Hospital  Universitari  Sagrat  Cor   Rosa  Batet   CEA  Hospital  Universitari  Sagrat  Cor   Ana  Lozano   CEA  Hospital  Universitari  Sagrat  Cor     La   bioètica   és   una   disciplina   amb   una   presència   cada   vegada  més  gran  en  l'àmbit  biosanitari  i  en  la  societat  en   general.  Els  avenços  en  el  camp  de  la  genètica  i  l’inici  de  la   vida,   limitació   terapèutica   o   decisions   al   final   de   la   vida,   són   alguns   dels   temes   que   freqüentment   plantegen   conflictes  ètics  i  preguntes  sense  respostes  evidents.   Davant  aquest  panorama,  el  professional  de  la  salut  i  altres   professionals  implicats  en  aquests  àmbits,  demanden  una   formació   relacionada   amb   els   aspectes   ètics   de   la   professió.     [A  qui  s’adreça  el  curs?]   Curs  adreçat  a:   § Metges,  Infermeres  i  Farmacèutics  Residents.   • Professionals  Hospital  Universitari  Sagrat  Cor     [Objectius]   1.   Sensibilitzar  els  professionals  sobre  els  aspectes   ètics  que  es  troben  a  la  pràctica  clínica   2.   Introduir  els  conceptes  bàsics  de  la  bioética.   3.   Donar   a   conèixer   un   mètode   per   a   la   presa   de   decisions   en   bioética,   basa   en   els   principis,   el   diàleg   i   la   deliberació.   4.   Aportar   elements   de   judici   que   permetin   afrontar  els  problemes  d´una  manera  crítica  i  racional.   5.   Potenciar  la  habilitat  per  a  argumentar  i  justificar   èticament  les  decisions  preses.    [Continguts]     Tema  1:  Història  de  la  Bioètica   § Introducció   § Antecedents  de  la  bioètica   § Naixement  de  la  bioètica:    EEUU  i  Europa   Tema  2:  Principis  de  la  Bioètica   § Introducció   § Principis  de  la  Bioètica   § Documental:  La  decisió  de  Manel   Tema  3:  Mètode  per  a  discutir  casos   § Introducció   § Descripció  del  mètode   § Actituds/Capacitats  per  a  la  deliberació   col.lectiva.   § Cas  pràctic.        

×