Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Itinerari formatiu traumatologia 2018 2019

36 views

Published on

Itinerari formatiu traumatologia 2018 2019

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Itinerari formatiu traumatologia 2018 2019

 1. 1. Pla de Formació de Residents MIR Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia Servei Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia Director: J.M. Burdeus González- Solis Tutor: Albert Isidro Llorenç
 2. 2. Bases Orden SCO/226/2007 – B.O.E. (33) del 7.II.2007 (Programa oficial de la Especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología RD 183/2008- B.O.E (45) del 11.II.2008 (Ajustes en el Sistema de Formación Sanitaria Especializada
 3. 3. 4. Objectius de la Formació / Nivells Nivell A: El Resident ha d’estar capacitat de forma autònoma i independent Nivell B: Bon coneixement i alguna experiència personal participativa Nivell C: Coneixements teòrics
 4. 4. 5. Continguts específics 5.1.1 (1) i per tant, no es considera la descripció d’un temari detallat ....¡
 5. 5. 5. Continguts específics 5.1.1 (2) Sessions Clíniques (formes de participació del servei) Sessions bibliogràfiques (1 mensual)
 6. 6. 5. Continguts específics • 5.1.2.1/ Biologia (biologia cel·lular i molecular, inmuno, creixement ossi) • 5.1.2.2/ Biomecànica i Biomaterials (propietats mecàniques dels materials, metalls, ceràmiques, polímers). Disseny protètic • 5.1.2.3/ Sistèmiques (malalties sistèmiques amb afectació del aparell locomotor) • 5.1.2.4/ Terapèutiques (principis de quimio i radioteràpia, tractament del dolor, RHB, ortesis) • 5.1.2.5/ TDI (interpretació d’ECO, RMN, TC, Gammagrafia, Spect etc) • 5.1.2.6/ Laboratori (valor de la VSG, PCR, FR, F.alcalines, fraccionament FA, Ac.Uric, anti-cossos etc.) 5.1.2 / “es considera necessari que el perfil formatiu del resident integri tant competències clíniques com ciència aplicada”
 7. 7. 4. Objectius de la Formació / Nivells Nivell A: El Resident ha d’estar capacitat de forma autònoma i independent Nivell B: Bon coneixement i alguna experiència personal participativa Nivell C: Coneixements teòrics
 8. 8. 5.2.2.1 Nivell A (actuació autònoma i independent) C/ Intervencions quirúrgiques • General: immobilització i tracció, abordatges Standard, neteja quirúrgica i drenatge, principis de cobertura i tancament cutani, utilització de fixadors externs, procediments habitual d'osteosíntesi oberta i tancada • Columna: Discectomia lumbar convencional, tractament urgent de LM. • EE.SS: FX i LX clavícula, LX d’espatlla (aguda i recidivant), FX extremitat superior de l'húmer i de la diàfisis incloent-hi despreniment epifisari, FX avantbraç en l'adult i el nen, lesions tendinoses del membre sup. Síndrome subacromial, síndromes de compressió nerviosa, epicondilitis, epitrocleitis, Kienbock, dit en molla etc. • EE.II: estabilització inicial de FX pelvis, FX extremitat superior del fèmur, FX diafisarias de fèmur i tíbia, FX i despreniments epifisaris de genoll, lesions meniscals i lligaments colaterals, FX i LX de turmell i peu, peu pla valg infantil, amputacions de EE.II
 9. 9. 5.2.2.2 Nivell B (bon coneixement i participació activa) C/ Intervencions quirúrgiques • Processos aguts: Politraumatismes, traumatismes raquimedulars, FX obertes complexes, traumatismes greus de les mans, FX vertebrals complexes • Processos crònics: displàsia de maluc, peu bot, recanvis (RI) de maluc i genoll, cirurgia reumàtica, fusió vertebral curta, osteïtis i pseudoartrosis amb pèrdua de substancia, artròdesis de grans articulacions, dismetrias, LCA per artroscòpia, Dupuytren.
 10. 10. 5.2.2.3 Nivell C (coneixement teòric mitjançant l'observació) C/ Intervencions quirúrgiques • Malformacions i displàsies generalitzades, recanvis complexes de maluc i genoll, artroplàsties d’altres articulacions (espatlla, turmell, colze, MTF, TPMTC, et), cirurgia tumoral, deformitats del raquis, osteotomies de pelvis i de ‘extremitat superior del fèmur, tractament de les seqüeles neurològiques, cirurgia re constructiva de la ma.
 11. 11. 5.2 Cartera de Serveis “Un percentatge del processos quirúrgics mencionats han de tenir el criteri d’UCSI, estan aquest paràmetre indicador de qualitat per a la Acreditació de la Unitat Docent”
 12. 12. 5.2 Cartera de Serveis “per a obtenir les habilitats descrites en el Pla de Formació el Resident en COT, aquest no es tindrà que traslladar fora del Hospital mes enllà de 12 mesos* durant tota la residencia” *MC mutual
 13. 13. 5.4 De la Formació investigadora del Resident • Importància pel Resident i pel Servei de la faceta investigadora del Especialista en Formació • La formació investigadora del resident pot servir com auditoria interna i externa • Com a Standard, el Resident tindrà que realitzar al menys 2 treballs un d’ells amb format Tesina o Projecte (Suficiència Investigadora) amb 2 anys de duració
 14. 14. 5. Continguts específics 5.1.1 (1) i per tant, no es considera la descripció d’un temari detallat ....¡
 15. 15. 6. Programació del període formatiu • Rotacions especifiques (ex. unitats) • Rotacions no especifiques – Rot. Prioritàries – Rot. Optatives
 16. 16. 6.2 Rotacions no especifiques Prioritàries (3 mesos) • Anestesiologia i Reanimació • Angiologia i Cirurgia Vascular • Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora
 17. 17. 6.2 (a) Anestesiologia i Reanimació • Maneig del pacient crític (politraumatitzat) • Intubació • Vies centrals • Traqueotomia? • Anestesia loco-regional • Tractament esglaonat del dolor • Avaluació del preoperatori
 18. 18. 6.2 (b) Angiologia i Cirurgia Vascular • Valoració e les lesions vasculars agudes i croniques • Abordatges quirúrgics • Principis de la reparació vascular (tipus sutures, anastomosis) • Diagnòstic i tractament de la TVP • Peu diabètic • Amputacions per isquèmies
 19. 19. 6.2(c) Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora • Cobertures cutànies • Penjolls simples • Tipus de sutures • Cremades (fisiopatologia i tractament agut)
 20. 20. 6.2 Rotacions no especifiques Prioritàries (2-3 mesos) • Cirurgia General i del Aparell Digestiu • Cirurgia Oral i Maxil·lofacial • Cirurgia Toràcica • Medicina Física i RHB • Neurocirurgia • Neurologia • Reumatologia
 21. 21. 5. Continguts específics 5.1.1 (2) Sessions Clíniques (formes de participació del servei) Sessions bibliogràfiques (1 mensual)
 22. 22. 6.2 (e) Cirurgia Oral i Maxil·lofacial • Traumatismes facials i mandibulars • Tècniques bàsiques de reparació i reconstrucció
 23. 23. 6.2 (f) Cirurgia Toràcica • Traumatismes toràcics • Drenatge pleural (pneumotòrax i hemotòrax • Cirurgia costal
 24. 24. 6.2 (g) Medicina Física i RHB • Indicacions i eficàcia de les opcions terapèutiques • Ortesis i Pròtesis externes (indicacions) • Discapacitat i invalidesa Dr. Caracuel / MC mutual
 25. 25. 6.2 (h) Neurocirurgia • Valoració i tractament immediat dels traumatismes cranioencefàlics i medul·lars • AVC (tractament ortopèdic de les seqüeles?) Possibilitat Rotat x I.Guttmann (Dr. Dachs)
 26. 26. 5. Continguts específics • 5.1.2.1/ Biologia (biologia cel·lular i molecular, inmuno, creixement ossi) • 5.1.2.2/ Biomecànica i Biomaterials (propietats mecàniques dels materials, metalls, ceràmiques, polímers). Disseny protètic • 5.1.2.3/ Sistèmiques (malalties sistèmiques amb afectació del aparell locomotor) • 5.1.2.4/ Terapèutiques (principis de quimio i radioteràpia, tractament del dolor, RHB, ortesis) • 5.1.2.5/ TDI (interpretació d’ECO, RMN, TC, Gammagrafia, Spect etc) • 5.1.2.6/ Laboratori (valor de la VSG, PCR, FR, F.alcalines, fraccionament FA, Ac.Uric, anti-cossos etc.) 5.1.2 / “es considera necessari que el perfil formatiu del resident integri tant competències clíniques com ciència aplicada”
 27. 27. 6.2 (j) Reumatologia • Malalties sistèmiques • Diagnòstic • Principis del tractament (immunosupressors, et.)
 28. 28. 6.3 Formació OBLIGATORIA en protecció radiològica R1 : entre 6 i 10 hores R2 a R5: entre 2 i 4 hores x any
 29. 29. 6.4 Rotació per Atenció Primària A determinar amb Comitè de Docència Resolución de la DG de RRHH y Servicio Económico Presupuestario del Ministerio de Sanidad y Consumo (15 de Junio de 2006)
 30. 30. 6.5 Guàrdies Es recomana un numero de guàrdies de presencia entre 4 i 6 mensuals
 31. 31. Nivell de Responsabilitat Quirúrgica del Resident de Guardia Tipus d'intervenció R1 R2 – R3 R4-R5 Fractures i Luxacions de clavícula Nivell 3 Nivell 2 Nivell 1 Luxacions d’espatlla Nivell 3 Nivell 1 Fractures del terç proximal d'húmer i diafisaries “ Nivell 2 Nivell 2 Fractures de colze “ Nivell 2 Nivell 2 Fractures de canell “ Nivell 2 Nivell 1 Lesions tendinoses de ma i dits “ Nivell 2 Nivell 1 Sd. Compartimentats “ Nivell 2 Nivell 2 Fractures de l’extremitat proximal del fèmur “ Nivell 2/1 Nivell 1 Fractures diafisaries de fèmur i tíbia “ Nivell 2/1 Nivell 1 Fractures de genoll “ Nivell 2 Nivell 1 Lesions del aparell extensor del genoll “ Nivell 2 Nivell 1 Lesions meniscals i lligamentoses del genoll “ Nivell 2 Nivell 2 Fractures i luxacions de peu i turmell “ Nivell 2/1 Nivell 1 Immobilitzacions (fixació externa) “ Nivell 2/1 Nivell 1 Traccions esquelètiques Nivell 3/2 Nivell 1 Estabilització inicial de fractures/luxacions de pelvis Nivell 3 Nivell 3 Nivell 2
 32. 32. Nº de procediments quirúrgics mínims (1 resident/any) • Fractures de l’extremitat proximal del femur ........ 100 • Pròtesis totals de maluc i genoll ............................ 175 • Artroscòpies ........................................................... 100 • Cirurgia de columna ............................................... 25 • Cirurgia de peu (h valgus) ...................................... 50 • Osteosíntesis d’ossos llargs ................................... 70 • Fractures de turmell .............................................. 35 • Procediments sobre parts toves ........................... 100
 33. 33. Cronograma Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setemb Octub Novem Desem R1 R2 R3 R4 R5 Ortopèdia i Traumatologia General Rotatori / Prioritari Anestesia i Reanimació Rotatori / Prioritari Cirurgia vascular Rotatori / Optatiu COT (Unitat de Maluc) Rotatori / Optatiu Neurortopedia I.Guttmann COT (Unitat de Genoll) Mutua de Futbolistas** Rotatori Extern Tumors (Hosp. Sant Pau) Infeccions (HCP – V.Hebrón) Rotatori Extern Ortopèdia Infantil Hosp. Sant Joan de Deu COT (Unitat de EE.SS) Rotatori intern Ma traumàtica MC mutual COT (Unitat de peu i turmell) COT COT (Unitat de Raquis) COT Rotació estranger
 34. 34. Convenis interns / externs • Anestesiologia i Reanimació (intern / prioritari) ........ Dra. Pou • Cirurgia Vascular (intern /prioritari) ........................... Dr. Miquel • Resta de rotacions optatives (serveis CHUSC) excepte Medicina Física i Rehabilitació (Dr. Caracuel / MC mutual) i Reumatologia (Dr. Barceló vs. HCP) • Unitat de Tumors del A.L. (Dr. Isidre Gracia / Hospital de Sant Pau) • Ortopèdia Infantil( Dr. Ramon Huguet / Hospital Sant Joan de Deu) • Unitat de Patologia Sèptica del A.L. (Dr. Sebastià Garcia / Hospital Clinic) • Unitat de Ma Traumàtica ( Dr. Rodriguez / MC mutual) • Rotacions a l'estranger : (Hospital Pellenberg, Leuven, Bèlgica) • Rotacions a l'estranger : ( Karolinska Institut, Stockholm, Suècia)
 35. 35. 5.2.2 / Habilitats tècniques especifiques classificades per nivells • Processos aguts • Processos crònics • Intervencions quirúrgiques
 36. 36. 5.2.2 / Habilitats tècniques especifiques classificades per nivells • Processos aguts • Processos crònics • Intervencions quirúrgiques

×