Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1. nang cao vai tro va hinh anh cso ced - lien sang 18.5

110 views

Published on

PPT 1

Published in: Government & Nonprofit
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

1. nang cao vai tro va hinh anh cso ced - lien sang 18.5

 1. 1. XÃ HỘI DÂN SỰ Ở VIỆT NAM Trung tâm Giáo dục và Phát triển Hà Nội, 18-20 tháng 5 năm 2016
 2. 2. Nội dung Cái nhìn về các tổ chức CSO ở Việt Nam Một số kết quả nghiên cứu đáng chú ý và giải pháp nâng cao vai trò và tiếng nói của CSOs Kinh nghiệm và giải pháp để duy trì bền vững các tổ chức CSOs
 3. 3. Cái nhìn về các tổ chức SCO Không hẳn đối địch nhưng không tích cực Nhận thức về các tổ chức CSO là rất hạn hẹp – chưa rõ về vai trò của CSOs Lòng tin đối với các tổ chức CSO còn thấp (từ các cơ quan và các DN) Đa số vẫn nhận thức các tổ chức CSOs và NGO là các tổ chức từ thiện đơn thuần và nhân viên làm việc tình nguyện
 4. 4. 78% DN được hỏi cho rằng các NGOs và CSOs làm việc trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo; 41% hỗ trợ DN; 20% tạo ra sản phầm và dịch vụ 36% DN cho rằng NGOs/CSO quan trọng đối với phát triển của đất nước 60% DN cho rằng INGO đáng tin cậy, 1/3 đánh giá CSO trong nước đáng tin cậy 40% đánh giá ko tạo ra tác động gì và trên 50% cho rằng NGO không chuyên nghiệp; trên 60% cho rằng nhân viên NGO làm việc tình nguyện ko có lương Khảo sát và nghiên cứu của Quỹ Châu Á
 5. 5. Biểu đồ: Sự tin tưởng vào hoạt động của các tổ chức phi chính phủ Nguồn: NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN VÀ KHẢ NĂNG GÂY QUỸ CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM - Viện nghiên cứu kinh tế, xã hội và môi trường - Nhà xuất bản giao thông vận tải 2015
 6. 6. Làm thế nào chứng minh được CSO và NGOs là đối tác đáng tin cậy Thay đổi nhận thức của các tổ chức và công chúng: NGO/CSO là các tổ chức tình nguyện và hoạt động không chuyên nghiệp Về phía NGO/CSO cần hiểu các đối tác đang nghĩ gì
 7. 7. Cách nào tốt nhất để chứng minh hiệu quả, mức độ tin cậy, năng lực của các tổ chức CSO/NGO ở Việt Nam? Làm thế nào để huy động nguồn lực? Duy trì tài chính bền vững? Có tiềm năng không? Làm thế nào những cơ quan có liên quan từ bên ngoài có thể thấy được giá trị của các hoạt động trong khối CSOs? Họ thấy vai trò và ảnh hưởng như thế nào? Những câu hỏi đặt ra với các tổ chức
 8. 8. An toàn tài chính Hiệu quả của chương trình Khả năng tồn tại của tổ chức Tạo ảnh hưởng bền vững Cấu trúc bền vững của tổ chức xã hội dân sự Cấu trúc bền vững của tổ chức xã hội
 9. 9. Cấu trúc bền vững các tổ chức xã hội dân sự An toàn tài chính Hiệu quả của chương trình Tạo ảnh hưởng bền vững Khả năng tồn tại của tổ chức Quản lý tài chính (Hiệu quả, tin cậy) Đa dạng hóa nguồn vốn (nhà tài trợ, tài trợ công, sản phẩm/dịch vụ) Quản lý chương trình (có sự tham gia, trách nhiệm) Tiếp cận sáng tạo (công cụ, hợp phần) Xây dựng đội ngũ người ủng hộ Phương hướng (Tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò) Nhân lực (Khả năng) Hệ thống quản trị (quy định, cơ chế)
 10. 10. Thống kê về CSOs và doanh nghiệp
 11. 11. Thống kê về CSOs và doanh nghiệp (tiếp)
 12. 12. Thống kê về CSOs và doanh nghiệp (tiếp)
 13. 13. Thống kê về CSOs và doanh nghiệp (tiếp)
 14. 14. Trung tâm Giáo dục và Phát triển Website: ced.edu.vn Tel: (84-4) 3562 7494 Fax: (84-4) 3540 1991 E-mail: lientk@ced.edu.vn

×