Kinh sám hối hồngdanh

1,567 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,567
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kinh sám hối hồngdanh

 1. 1. KINH SÁM HỐI HỒNG DANH hạ tải bản kinh mp3 tại đây ———- QUÁN TƯỞNG Phật, chúng sinh tánh thường rỗng lặng Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn Lưới đế châu ví đạo tràng. Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tọa thân con ảnh hiện Cúi đầu xin thệ nguyện quy y ĐẢNH LỄChí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo.Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Sa Bà Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ TátChí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Tịnh Lưu Ly Thế Giới, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. CÚNG HƯƠNG Hương thơm vừa thắp trên đài Xông lên Chư Phật, trong ngoài đều nghe Mây lành mỗi chốn được che Chúng con ngưỡng vọng ngồi xe Nhất Thừa. Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3l) THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN
 2. 2. Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà la ni đế ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha (7l) NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (3l) KỆ KHAI KINH Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm màu Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu Con nay nghe biết chuyên trì tụng Nguyện rõ chơn như Pháp đứng đầu. SÁM HỐI HỒNG DANH Nam Mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Đại từ đại bi thương chúng sanh Đại hỷ đại xả cứu hàm thức Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm Chúng con thành tâm cung kính lạy (1 lạy) Nam Mô Quy Y Kim Cang Thượng Sư (1 lạy) Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng. (1 lạy)Con nay pháp tâm không vì tự cầu: phước báo Trời, Người, Thinh-Văn, Duyên Giác, cho đến các vị Bồ tát quyền thừa, phát tâm bồ đề, nguyện cùng chúng sanh trong pháp giới, một thời đồng chứng Vô-Thượng, Chánh-Đẳng, Chánh-Giác (1 lạy)Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết chư Phật (1 lạy)Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết tôn Pháp (1 lạy)Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết Hiền Thánh Tăng (1 lạy)Nam Mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh-Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn (1 lạy)(từ đây mỗi câu 1 lạy)Chí tâm sám hối:1. Nam Mô Phổ Quang Phật2. Nam Mô Phổ Minh Phật
 3. 3. 3. Nam Mô Phổ Tịnh Phật4. Nam Mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật5. Nam Mô Chiên Đàn Quang Phật6. Nam Mô Ma Ni Tràng Phật7. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật8. Nam Mô Nhứt Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật9. Nam Mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật10. Nam Mô Huệ Cự Chiếu Phật11. Nam Mô Hải Đức Quang Minh Phật12. Nam Mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật13. Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dỏng Mãnh Phật14. Nam Mô Đại Bi Quang Phật15. Nam Mô Từ Lực Vương Phật16. Nam Mô Từ Tạng Phật17. Nam Mô Chiên Đàng Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật18. Nam Mô Hiền Thiện Thủ Phật19. Nam Mô Thiện Ý Phật20. Nam Mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật21. Nam Mô Kim Hoa Quang Phật22. Nam Mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật23. Nam Mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật24. Nam Mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật25. Nam Mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật26. Nam Mô Bất Động Trí Quang Phật27. Nam Mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật28. Nam Mô Tài Quang Minh Phật
 4. 4. 29. Nam Mô Trí Huệ Thắng Phật30. Nam Mô Di Lặc Tiên Quang Phật31. Nam Mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật32. Nam Mô Thế Tịnh Quang Phật33. Nam Mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương Phật34. Nam Mô Nhựt Nguyệt Quang Phật35. Nam Mô Nhựt Nguyệt Châu Quang Phật36. Nam Mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật37. Nam Mô Sư Tử Hẩu Tự Tại Lực Vương Phật38. Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật39. Nam Mô Thường Quang Tràng Phật40. Nam Mô Quan Thế Đăng Phật41. Nam Mô Huệ Oai Đăng Vương Phật42. Nam Mô Pháp Thắng Vương Phật43. Nam Mô Tu Di Quang Phật44. Nam Mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật45. Nam Mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật46. Nam Mô Đại Huệ Lực Vương Phật47. Nam Mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật48. Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật49. Nam Mô Tài Quang Phật50. Nam Mô Kim Hải Quang Phật51. Nam Mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật52. Nam Mô Đại Thông Quang Phật53. Nam Mô Nhứt Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật(vì lý do gì … có thể lạy đến đây ngưng, hoặc tụng đến đây mới khởi sự lạy, đều được cả; nếu lạy trọn thì tốt nhất)
 5. 5. 54. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật55. Nam Mô Kim Cang Bất Hoại Phật56. Nam Mô Bảo Quang Phật57. Nam Mô Long Tôn Vương Phật58. Nam Mô Tinh Tấn Quân Phật59. Nam Mô Tinh Tấn Hỷ Phật60. Nam Mô Bảo Hoa Phật61. Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật62. Nam Mô Hiện Vô Ngu Phật63. Nam Mô Bảo Nguyệt Phật64. Nam Mô Vô Cấu Phật65. Nam Mô Ly Cấu Phật66. Nam Mô Dõng Thí Phật67. Nam Mô Thanh Tịnh Phật68. Nam Mô Thanh Tịnh Thí Phật69. Nam Mô Ta Lưu Na Phật70. Nam Mô Thủy Thiên Phật71. Nam Mô Kiên Đức Phật72. Nam Mô Chiên Đàn Công Đức Phật73. Nam Mô Vô Lượng Cúc Quang Phật74. Nam Mô Quang Đức Phật75. Nam Mô Vô Ưu Đức Phật76. Nam Mô Na La Diên Phật77. Nam Mô Công Đức Hoa Phật78. Nam Mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật79. Nam Mô Tài Công Đức Phật
 6. 6. 80. Nam Mô Đức Niệm Phật81. Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật82. Nam Mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật83. Nam Mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật84. Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật85. Nam Mô Thiện Du Bộ Phật86. Nam Mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật87. Nam Mô Bảo Hoa Du Bộ Phật88. Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật(đồng xướng, đồng lạy)89.Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật(đồng tụng)Như vậy, tám mươi chín đức Phật ở khắp thế gian. Các đức Thế Tôn thường trú trong đời này. Các ngài sẽ thương nghĩ đến chúng con, hoặc đời này hay đời trước của chúng con, sự sanh tử từ vô thỉ đến nay, đã tạo các điều tội lỗi: hoặc tự làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy làm ác vui theo. Đối với của chùa tháp, của chúng tăng, hay của chúng tăng trong bốn phương, nếu mình lấy, hoặc bảo người khác lấy, hoặc thấy người trộm lấy tùy hỷ. Về tội ngủ vô gián: hoặc mình làm, hoặc dạy người khác làm, hoặc thấy người làm vui lòng theo. Mười nghiệp bất thiện: hoặc mình tạo, hoặc bảo người khác tạo, hoặc thấy người tạo rồi mình ưa vui theo. Những tội chướng đã làm: hoặc có che dấu, hoặc không che dấu, phải đọa vào địa ngục, quỉ đói và súc sanh, cũng như các đường ác khác, chốn biên địa, giòng hà tiện, những kẻ miệt lệ xa. Các chổ như thế, những tội chướng chúng con đã làm, hôm nay đều thành tâm cúi xin sám hối. (1 lạy)Giờ đây, các đức Phật Thế Tôn, chứng biết cho chúng con, thương nghĩ đến chúng con. Trước chư Phật, Bồ tát, chúng con phải bộc bạch như vầy: hoặc đời này hay đời khác của chúng con từng làm các việc bố thí, hoặc giữ được giới thanh tịnh, nhẫn đến thí một vóc cơm cho các loài súc sanh. Hoặc tu tịnh hạnh, căn lành đã có, thành tựu chúng sanh, căn lành đã có, tu hạnh Bồ-đề, căn lành đã có, và trí Vô- thượng, căn lành đã có. Tất cả hợp lại, so sánh trù tính, thảy đều hồi hướng cho quả vị Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác. Như các đức Phật đời quá khứ, hiện tại và vị lai đã làm việc hồi hướng, chúng con cũng xin hồi hướng như thế. Các tội đều sám hối, các phước xin tùy hỷ, và nhờ công đức thỉnh Phật, nguyện thành trí Vô Thượng. Chư phật trong ba đời, rất hơn các chúng sanh, biển công đức không lường, con nay thành kính lạy. (1 lạy)1. Mười phương thế giới có không
 7. 7. Ba đời vạn loại cầu mong đại hùngCon nay ba nghiệp viên dungLễ khắp tất cả không trung một lòng.2. Phổ Hiền hạnh nguyện thần thôngKhiến cho đệ tử trong vòng Như LaiMỗi thân hiện khắp trần aiMỗi thân lễ lạy kim đài liên hoa (1 lạy)3. Ở trong cõi phật hằng saĐại hội Bồ tát một nhà độ sanhVô tận pháp giới tinh anhTinh sâu Phật Pháp thanh danh xuất trần.4. Mỗi người tiếng giọng có phầnPhát ra thánh thót tâm thần sáng trưngTương lai mỗi kiếp tôn xưngKhen ngợi Phật đức các tầng rất sâu (1 lạy)5. Tràng hoa tươi tốt muôn màuÂm nhạc, ca vịnh, lọng hầu, hương bayTrang nghiêm thành kính xưa nayCon đem dâng cúng đức thầy Như Lai.6. Hương y có một không haiĐèn đuốc soi sáng trong ngoài đường điCao như quả núi tu diThành tâm dâng cúng các vì Thế Tôn.7. Con nay mở rộng tâm hồnTin sâu Phập Pháp trường tồn từ lâuPhổ Hiền nguyện lực rất sâu
 8. 8. Cúng dường cùng khắp nhiệm mầu Như Lai(1 lạy)8. Xưa con tạo các nghiệp saiĐều do ba độc họa tai nối liềnTừ thân miệng ý triền miênGiờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ (1 lạy)9. Mười phương các loại đồng cưHữu học, vô học tâm tư nhị thừaNhư Lai, Bồ Tát xa xưaTùy hỷ công đức cho vừa lòng tin (1 lạy)10. Đèn tuệ thắp sáng cầu xinBồ đề thành tựu, đức tin bắt đầuChúng con kính thỉnh nguyện cầuChuyển xe diệu pháp, đạo mầu đã ban (1 lạy)11. Chư Phật muốn nhập Niết-BànCon xin kính thỉnh vì hàng phàm nguCữu trụ giáo hóa công phuChúng sanh lợi lạc đường tu chuyên cần (1 lạy)12. Cúng dường lễ tán ba phầnThỉnh Phật trụ thế tâm chân độ đờiTùy hỷ sám hối khắp nơiChúng sanh Phật đạo đồng thời in sâu (1 lạy)13. Xin đem công đức nhiệm mầuHướng về thượng giới minh châu hiện bàyTánh tướng Tam Bảo từ ràyDung thông hai đế chờ ngày thành công
 9. 9. 14. Phước đức như nước biển đôngCon nay hồi hướng một lòng thanh caoThân khẩu ý nghiệp lao chaoDứt trừ ngã pháp công lao đức thầy.15. Tất cả hoặc chướng từ nayXin đều tiêu diệt, xin thay phép mầuMỗi niệm trí tuệ làm đầuChúng sanh độ hết không cầu trả ơn.16. Hư không thế giới có sờnNghiệp và phiền não đều hườn hư khôngBổn pháp như thế dung thôngNguyện nay hồi hướng cõi lòng như như (1 lạy) Cúi lạy Đức Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần)(tiếp tụng) SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN Đệ tử kính lạy Đức Phật Thích Ca Đức Phật Dược Sư Phật A Di Đà Thập phương chư Phật Vô lượng Phật Pháp Cùng Thánh Hiền Tăng Đệ tử lâu đời lâu kiếp Nghiệp chướng nặng nề Tham giận kiêu căng Si mê lầm lạc
 10. 10. Ngày nay nhờ Phật Biết sự lỗi lầm Thành tâm sám hối Thề tránh điều dữ Nguyện làm việc lành Ngửa trông ơn Phật Từ bi gia hộ Thân không tật bịnh Tâm không phiền não Hằng ngày an vui tu tập Phép Phật nhiệm mầu Để mau ra khỏi luân hồi Minh tâm kiến tánh Trí huệ sáng suốt Thần thông tự tại Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng Cha mẹ anh em Thân bằng quyến thuộc Cùng tất cả chúng sanh Đồng thành Phật đạo (đồng xá) Đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp Đều do vô thỉ tham, sân, si Từ thân, miệng, ý phát sanh ra Đệ tử thảy đều xin sám hốiNam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát (18 lần) TÂM KINH
 11. 11. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm KinhThuở đức Quán Tự Tại Bồ tát tu hành đã tiến sâu đến chổ trí tuệ bên kia bờ, ngài soi thấy năm uẩn đều không, nên độ được tất cả khổ ách.Này Thu tử! Cái có sắc tướng nó chẳng khác với cái không, cái không tướng cũng chẳng khác với cái sắc; mà sắc tức là không, không tức là sắc, với thụ, tưởng, hành và thức này, nghĩa cũng lại như thế.Này Xá Lợi Phất! Cái ‘không tướng’của các pháp này, nó chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng dơ, chẳng sạch, chẳng thêm, chẳng bớt. Thế nên trong chơn không nó không có: sắc, thụ, tưởng, hành và thức. Tánh chơn không nó không có sáu căn nhập vào sáu trần là: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, và sáu trần nhập với sáu căn là: sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Trong tánh chơn không nó không có nhãn giới …, nhẫn đến không ý thức giới. Tánh chơn không nó chẳng có cái vô minh, cũng không luôn cái vô minh đã hết; nhẫn đến nó chẳng có cái lão tử, cũng không luôn cái lão tử đã hết. Trong tánh chơn không nó không có: khổ, tập, diệt, đạo. Tánh chơn không nó không cần trí, cũng chẳng cần đắc gì.Bởi vì không sở đắc, mới là Bồ tát, gọi đủ là Bồ Đề Tát Đõa, nương nơi trí Bát Nhã để xét soi, mới đạt qua bên ngàn giác kia. Vì nương nơi Bát Nhã để quán chiếu, nên tâm không quái ngại; bởi tâm chẳng ngần ngại, nên chẳng có e sợ, xa lìa các điều điên đảo mộng tưởng, rốt ráo quả Niết Bàn. Nguyên chư Phật cả ba đời, sở dĩ đắc quả Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác đó là vì y nơi pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa đây. Nên biết rằng, kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa đây, thật là: bài chú đại thần, bài chú đại minh, bài chú vô thượng, và thật là bài chú vô đẳng đẳng, vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ não, chắc hẵn không dối.Nên nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng: yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. (3 lần) HỒI HƯỚNG Công đức sám hối khó nghĩ lường Vô biên thắng phước đặng tỏ tường Khắp nguyện chúng sanh trong pháp giới Mau về cõi Phật thẳng một đường Duyên lành hồi hướng mau giác ngộ Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm độ Các vị Bồ tát nhiều vô số Đại trí bờ kia, chư Thiên hộ Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não
 12. 12. Nguyện đặng trí tuệ thường tướng hảo Nguyện bao tội chướng được sám trừ Kiếp kiếp thường theo ngôi Tam Bảo PHỤC NGUYỆN Chư Phật chứng minh Vạn linh gia hộHiện tiền đệ tử chúng con tề tựu trước Phật đài, thành tâm lễ sám hối Hồng Danh để tiêu trừ các tội lỗi: hoặc tiền khiên oan trái, hoặc nhiều kiếp oán thân, hoặc phạm giới cấm các điều, sát hại những mạng chúng sanh, thân ba nghiệp tội, miệng bốn nghiệp ác và ý ba nghiệp xấu, lầm tạo điều quấy, gây các tội lỗi.Ngưỡng mong oai thần chư Phật, từ lực Bồ tát, minh huân gia hộ chúng con: tội chướng tiêu trừ, căn lành thêm lớn, tiến tu đạo nghiệp, phước huệ trang nghiêm.Khắp nguyện: âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đồng thành Phật đạo.(đồng niệm) Nam Mô Đệ Tử Cầu Sám Hối Bồ Tát TAM QUY YTự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng (1 lạy)Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển (1 lạy)Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại (1 lạy) HỒI HƯỚNG CHÚNG SANH Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Đệ tử và chúng sanh Đều trọn thành Phật đạo (ba tiếng chuông, xá ba xá lui ra) LỄ TẤT—————————————————————————–
 13. 13. Bản kinh này giống bản kinh của HT Thích Trí Thoát tụng. Vì vậy, quý vị có thể dùng để tụng theo khiThấy Trí Thoát tụngShare this: • Share •Like this:LikeBe the first to like this.By Thanh Tịnh Lưu Ly • Posted in 1) ÂM VIỆT (Vietnamese)Post navigationKINH CHÁNH PHÁP SANGHATA (KINH CHÁNH PHÁP ĐẠI TẬP HỘI) – VIỆT NGỮKINH LƯƠNG HOÀNG SÁM – PHẦN NGHI THỨCQuý vị có thể để lại nhận xét, ý kiến hoặc lời nhắn tại ô này. Thanh Tịnh Lưu Ly xin thành kính tri ân và ghi nhận mọi đóng góp ý kiến từ quý vịNam mô Đại Từ Đại Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ TátĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI
 14. 14. ebook: pdf, prc, chm- Cuộc đời Đức Phật- Tiền thân Đức Phật, tập 01- Tiền thân Đức Phật, tập 02- Tiền thân Đức Phật, tập 03PHÁP ÂM CHƯ KINH NHẬT TỤNG- Kinh Diệu Pháp Liên HoaPhẩm.01 - Phẩm.02 - Phẩm.03 - Phẩm.04 - Phẩm.05 - Phẩm.06 - Phẩm.07 - Phẩm.08 - Phẩm.09 -Phẩm.10 - Phẩm.11 - Phẩm.12 - Phẩm.13 - Phẩm.14 - Phẩm.15 - Phẩm.16 - Phẩm.17 - Phẩm.18 -Phẩm.19 - Phẩm.20 - Phẩm.21 - Phẩm.22 - Phẩm.23 - Phẩm.24 - Phẩm.25 - Phẩm.26 - Phẩm.27 -Phẩm.28- Kinh Vô Lượng Thọ- Kinh A Di Đà (Hán văn)- Kinh A Di Đà (Việt văn)- Kinh Dược Sư (Việt văn)- Kinh Phổ môn (Việt văn)- Kinh Phổ môn (Hán văn)Bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã hoàn thành pháp âm. Trong thời gian tới, trang nhà sẽ tiếp tục cập nhậtthêm nhiều bộ kinh tụng Pháp âm. Nếu thấy liên kết Pháp âm nào bị lỗi, xin quý vị hoan hỷ báo lại choThanh Tịnh Lưu Ly .THỜI KHOÁ CÔNG PHU- Đảnh lễ Tam Bảo- Bộ thần chú nhật tụng- Hai thời công phu- Công phu sáng- Công phu trưa- Công phu khuya- Thích Ca Mâu Ni chú
 15. 15. - Lăng Nghiêm thần chú (tách đoạn)- Thập chú- Dược Sư thần chú- Đại Bi thần chú- Ba bộ nhật tụng- Bát Nhã Tâm KinhMỤC LỤC BÀI VIẾT MỚI NHẤT • [ebook: PDF, PRC, CHM] KINH BỔN SANH – TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI – TẬP 03 • [EBOOK: PDF, PRC, DOC] CON NGƯỜI VÀ CẤU TRÚC 12 NHÂN DUYÊN – TT THÍCH THIỀN TÂM • [ebook: pdf, prc, doc] CON ĐƯỜNG CŨ XA XƯA: BÁT CHÁNH ĐẠO – PHẠM KIM KHÁNH • [EBOOK: PDF, PRC, DOC] BÁT CHÁNH ĐẠO, CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN HẠNH PHÚC – HT Henepola Gunaratana • [ebook: PDF, PRC, DOC] VÒNG LUÂN HỒI – NI SƯ GIỚI HƯƠNG • [ebook: pdf, prc, doc] ẤN QUANG ĐẠI SƯ KHAI THỊ NGƯỜI MỚI PHÁT TÂM HỌC PHẬT – HT THIỀN TÂM dịch Việt • [ebook: pdf, prc, doc] NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮMỤC LỤC BÀI VIẾT ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU NHẤT • 1. TRANG CHỦ • BỘ SƯU TẬP TÔN ẢNH PHẬT VÀ BỒ TẤT CHẤT LƯỢNG CAO • TÂY DU KÝ 1986 Bản thuyết minh - NSUT Kim Tiến , Minh Trí • HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM IDM ĐỂ TẢI PHIM VÀ DỮ LIỆU • PHẬT HỌC PHỔ THÔNG - HT THÍCH THIỆN HOA (trọn bộ) • PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH - KINH VÔ LƯỢNG THỌ(bản kinh văn thầy Trí Thoát tụng) • [tải xuống mp3 - mediafire] - KINH VÔ LƯỢNG THỌ - HT THÍCH TRÍ THOÁT tụngMỤC LỤC BÀI VIẾT XẾP THEO CHỦ ĐỀ • 00) Buddhist Documents in English (925) o a) Sakyamuni Buddha (717) o b) The Sutras (598) o c) The Vinayas (4) o d) The Sastras (4) o e) Daily chanting (20) o f) Mantras (text) (15) o g) Buddhist knowledge (46) o h) Dharma sound (34) o i) Pictures of Buddhas (52) o k) Pictures of Bodhisattvas (28)
 16. 16. o l) Practicing the Buddha-dharma (19) o n) Buddhist ebook (1)• 01) PHẬT SỰ (66) o Kiến thức y học thường thức (4) o Thông tin hoạt động từ Thiện (10) o Thông tin Phật sự quốc tế (15) o Thông tin Phật sự trong nước (41)• 02) HÌNH ẢNH CHƯ PHẬT (images of Buddhas) (307) o 6 NĂM KHỔ HẠNH CỦA ĐỨC THẾ TÔN (the Duskara-carya of the Buddha in 6 year) (3) o 7 ĐỨC PHẬT (7 Buddhas) (10) o 88 ĐỨC PHẬT (88 Buddha) (28) o LỊCH SỬ ĐỨC THẾ TÔN (the life of the Buddha) (5) o NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (Namo Amitabha Buddha) (41) o NAM MÔ DƯỢC SƯ HẢI HỘI PHẬT BỒ TÁT (Namo Medicine Master Assembly of Buddhas and Bodhisattvas) (34) o NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT (Namo Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata) (40) o NAM MÔ HOA NGHIÊM HỘI THƯƠNG PHẬT BỒ TÁT (Namo Avatamsaka Master Assembly of Buddhas and Bodhisattvas) (3) o NAM MÔ LINH SƠN HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (Namo Mount Gradhakuta Assembly of Buddha and Maha-Bodhisattvas) (1) o NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (Namo Lotus Master Assembly of Buddhas and Bodhisattvas) (3) o NAM MÔ PHẠM VÕNG GIÁO CHỦ TỲ LÔ GIÁ NA PHẬT (Namo Lord of Brahma Net, Vairocana Buddha) (5) o NAM MÔ SA BÀ GIÁO CHỦ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (Namo the ruler of the Saha World, Sakyamuni Buddha) (82) o NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI (Namo Western Ultimate Bliss World ) (17) o NAM MÔ TỊNH LƯU LY THẾ GIỚI (Namo The Pure Lapis Lazuli Land) (7) o NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT (Namo Maitreya Honored Future Buddha) (16) o NGŨ PHƯƠNG PHẬT (1) o TAM THÁNH TÂY PHƯƠNG (three sages at the Western Pure Land) (19) o TAM THÁNH TỊNH LƯU LY (three sages at Pure Lapis Lazuli World) (5) o TAM THẾ PHẬT (three sages: The past, present and future Buddhas) (3) o THÁI TỬ TẤT ĐẠT ĐA ĐẢN SINH (the Buddhas birthday) (7) o ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI THIỀN HÀNH (3) o ĐỨC THẾ TÔN NHẬP NIẾT BÀN (The Buddhas entering Nirvana day) (4)• 03) HÌNH ẢNH CHƯ VỊ BỒ TÁT (images of Boddhisattvas) (186) o NAM MÔ DƯỢC THƯỢNG BỒ TÁT (Namo Supreme Bhaisajyaraja-samudgata Bodhisattva) (1) o NAM MÔ DƯỢC VƯƠNG BỒ TÁT (Namo Bhaisajyaraja-samudgata Bodhisattva) (1) o NAM MÔ HỘ PHÁP CHƯ THIÊN BỒ TÁT (Namo All Heavenly Dharma-Protecting Bodhisattvas) (5) o NAM MÔ HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT (Namo Gaganagarbha Bodhisattva) (2) o NAM MÔ KIM CANG TÁT ĐOẢ BỒ TÁT (Namo Vajrasattva Bodhissatva) (3) o NAM MÔ KIM SẮC KHỔNG TƯỚC VƯƠNG BỒ TÁT (Namo The Golden-Hued Peacock King Bodhissatva (1) o NAM MÔ NGUYỆT QUANG BỒ TÁT (Namo Moon-Light Bodhissatva) (2) o NAM MÔ NHẬT QUANG BỒ TÁT (Namo Sunlight Bodhissatva) (2) o NAM MÔ THÍCH QUẢNG ĐỨC BỒ TÁT (Namo Thich Quang Duc Bodhisattva) (2) o NAM MÔ THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT (Namo Thousand-Hand Thousand-Eye Avalokitesvara Bodhisattva (14)
 17. 17. o NAM MÔ ĐẠI BI BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM (Namo Kuan Shi Yin Great Compassion Bodhisattva) (94) o NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT (Namo Universal Worthy Great Conduct Bodhisattva) (9) o NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT (Namo Great Pious Mahamaudgalyayana Bodhissatva) (3) o NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT (Namo Earth Treasury King Vow Bodhisattva) (27) o NAM MÔ ĐẠI THÁNH CHUẨN ĐỀ VƯƠNG BỒ TÁT (Namo Great Holy Chundi King Boddhisattva) (8) o NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT (Namo Great Strength Bodhisattva) (4) o NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT (Namo Manjusri Great Wisdom Bodhisattva) (6)• 04) HÌNH ẢNH CHƯ VỊ LA HÁN, LIÊN TÔNG CHƯ TỔ VÀ CÁC VỊ THÁNH NHÂN (30) o a) Hình ảnh Chư vị La Hán – Thánh Tăng (24) o b) chủ tịch HỒ CHÍ MINH (Ho Chi Minh President) (6)• 05) HÌNH ẢNH TỔNG HỢP (34) o Bánh xe pháp (3) o Hình ảnh Phật sự (13) o Hình ảnh thuyết giảng (6) o Đồ hình Thần chú (12)• 06) ĐỨC TỪ PHỤ – the Buddha (75) o 1) CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT (The Life of The Buddha) (22) o 2) CÂU CHUYỆN VỀ ĐỨC PHẬT (The story of the Buddha) (5) o 3) TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT (the Former life of the Buddha) (39) o 4) BÀI VIẾT VỀ ĐỨC PHẬT (writing about the Buddha) (10)• 07) THÁNH ĐIỂN (259) o 1) KINH ĐIỂN NAM TRUYỀN (PALI) (196) o 2) KINH ĐIỂN BẮC TRUYỀN (SANSKRIT) (7) o 3) LUẬN TẠNG (40) o 4) LUẬT TẠNG (6) o 5) GIỚI THIỆU (9)• 08) KINH ĐIỂN HÁN TẠNG (455) o 0) BỘ A HÀM (344) o 1) BẢN DUYÊN BỘ (65) o 2) BÁT NHÃ BỘ (34) o 3) PHÁP HOA BỘ (7) o 4) HOA NGHIÊM BỘ (2) o 5) BẢO TÍCH BỘ (3) o 6) NIẾT BÀN BỘ (2) o 7) ĐẠI TẬP BỘ (2) o 8) KINH TẬP BỘ (2) o 9) MẬT GIÁO BỘ (2)• 09) KINH ĐIỂN TRỌNG YẾU (269) o 1) ÂM VIỆT (Vietnamese) (238) o 2) ÂM HÁN (6) o 3) ENGLISH (12) o 4) THẦN CHÚ (Mantra) (20)• 10) PHÁP ÂM (336) o a) KINH TỤNG AUDIO (167) o b) KINH GIẢNG (48) o c) TRÌ NIỆM AUDIO (46) o d) PHÁP GIẢNG (9) o e) PHIM (61)
 18. 18. o f) NHẠC (27) • 11) PHÁP MÔN TU TẬP (282) o 1) CƠ BẢN (74) o 2) GIỚI LUẬT (32) o 3) ẨM THỰC CHAY (84) o 4) TỊNH ĐỘ TÔNG (49) o 5) THIỀN TÔNG (11) o 6) MẬT TÔNG (11) o 7) DƯỢC PHÁP (14) o 8) PHẬT PHÁP NAM TRUYỀN (20) • 12) KIẾN THỨC TU HỌC (906) o a) Thuyết giảng về Kinh tạng (109) o b) Thuyết giảng về các pháp môn tu tập (35) o c) Phật học tổng quan (128) o d) Phật học căn bản (82) o e) Phật học Phổ thông (137) o f) Phật học Tinh yếu (31) o g) Phật học quần nghi (78) o h) Phật học tinh hoa (7) o i) Tịnh độ học (41) o k) Thiền học (95) o l) Mật học (6) o m) Thiền học Nam truyền (33) o n) Sự tích và Đại nguyện của Chư Phật và Bồ Tát (24) o o) Chư vị Tổ sư (11) o p) Truyện đọc Phật giáo (23) o q) Giáo trình Phật học (21) o r) Phật học Khái luận (26) o s) Đức Phật và Phật Pháp (52) • 13) DỰ ÁN EBOOK PHẬT PHÁP (89) o a) Kinh tạng (20) o b) Luật tạng (1) o c) Luận tạng (5) o d) Văn bản thần chú (1) o e) Kiến thức Phật học (14) o f) Pháp môn tu tập (34) o g) Nghien cuu Kinh luan (7) o h) Văn hóa và Giáo dục Phật giáo (10) • 14) TỪ ĐIỂN (the Buddhism dictionary) (31) o a) ANH – VIỆT (English – Vietnamese) (4) o b) VIỆT – ANH (Vietnamese – English) (3) o c) THIỀN HỌC ( zen dictionary) (1) o d) HÁN – VIỆT (Vietnamese – Chinese) (1) o e) TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC (the Buddhist Dictionary) (1) o f) ĐỊA CHỈ CÁC CHÙA (address of temple) (20) • 15) TỔNG HỢP KHÁC (OTHERS) (114)MỤC LỤC BÀI VIẾT XẾP THEO NGÀY Tháng Ba 2011T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN« Tháng 2 Tháng 4 » 1 2 3 4 5 6
 19. 19. Tháng Ba 2011T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN7 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 2728 29 30 31PHẦN HỒI GẦN NHẤT Thanh Tịnh Lưu Ly on HÌNH ẢNH ĐỘNG ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ… nhan on HÌNH ẢNH ĐỘNG ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ… HUỲNH VĂN SÁNG on Tôn ảnh chọn lọc: TÂY PHƯƠNG T… Thanh Tịnh Lưu Ly on BỘ SƯU TẦM THỦ ẤN MẬT TÔN… Thanh Tịnh Lưu Ly on THẦN CHÚ ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU… Thanh Tịnh Lưu Ly on 1. TRANG CHỦ Thanh Tịnh Lưu Ly on [tải xuống mp3] KINH LIÊN HOÀN…

×