Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Luke 22_39-46 The Agony Of Christ (Good Friday 2009)

567 views

Published on

Luke 22_39-46 The Agony Of Christ (Good Friday 2009)

Published in: Spiritual, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Luke 22_39-46 The Agony Of Christ (Good Friday 2009)

 1. 2. The Agony of Christ Good Friday 10 April 2009
 2. 3. <ul><li>An invitation to accompany Christ </li></ul><ul><li>in that fateful night! </li></ul>
 3. 4. Luke 22:39-46 (NASB95) <ul><li>39 And He came out and proceeded as was His custom to the Mount of Olives; and the disciples also followed Him. </li></ul><ul><li>40 When He arrived at the place, He said to them, “Pray that you may not enter into temptation.” </li></ul><ul><li>41 And He withdrew from them about a stone’s throw, and He knelt down and began to pray, </li></ul><ul><li>42 saying, “Father, if You are willing, remove this cup from Me; yet not My will, but Yours be done.” </li></ul>
 4. 5. Luke 22:39-46 (NASB95) <ul><li>43 Now an angel from heaven appeared to Him, strengthening Him. </li></ul><ul><li>44 And being in agony He was praying very fervently; and His sweat became like drops of blood, falling down upon the ground. </li></ul><ul><li>45 When He rose from prayer, He came to the disciples and found them sleeping from sorrow, </li></ul><ul><li>46 and said to them, “Why are you sleeping? Get up and pray that you may not enter into temptation.” </li></ul>
 5. 6. <ul><li>Agony = “agonia” </li></ul><ul><li>inner conflict, intense struggle, </li></ul><ul><li>deep sorrow, anxiety </li></ul>
 6. 7. The Agony of Christ <ul><li>forsaking His Nature </li></ul><ul><li>JUSTICE </li></ul><ul><li>LOVED </li></ul><ul><li>HOLY </li></ul><ul><li>ALL-UNDERSTANDING </li></ul><ul><li>POWERFUL </li></ul><ul><li>SOVEREIGN </li></ul><ul><li>LIVING </li></ul><ul><li>receiving a new nature </li></ul>accepting an opposite treatment INJUSTICE UNLOVED FILTHY MISUNDERSTOOD POWERLESS SUBMISSIVE DEAD set free from the old nature The Remedy for Man
 7. 9. TC106 - Ca Ngợi Dòng Huyết Báu <ul><li>1. Tôi hân hoan ngợi khen dòng huyết báu, </li></ul><ul><li>Đã tuôn vì tội nhân khắp hoàn cầu; </li></ul><ul><li>Tôn vinh Con Độc Sanh từ Cha Thánh, </li></ul><ul><li>Đã mang lằn đòn đặng chữa tôi lành; </li></ul><ul><li>Tuy xưa tôi lang thang đi xa chuồng, </li></ul><ul><li>Tâm linh cưu mang khổ đau lo buồn; </li></ul><ul><li>Xin Chiên Con gội tôi bằng huyết quí, </li></ul><ul><li>Ắt tâm tôi tinh anh tuyết khôn bì. </li></ul>
 8. 10. TC106 - Ca Ngợi Dòng Huyết Báu <ul><li>Tinh bạch hơn tuyết nay! </li></ul><ul><li>Tinh bạch hơn tuyết nay! </li></ul><ul><li>Chúa lấy huyết báu phiếu trắng trong ngần, </li></ul><ul><li>Chắc tôi tinh bạch hơn tuyết muôn phần! </li></ul>
 9. 11. TC106 - Ca Ngợi Dòng Huyết Báu <ul><li>3. Lâu nay tôi trụy lạc lìa nhà Cha, </li></ul><ul><li>Bước theo trần tục trên lối gian tà; </li></ul><ul><li>Tâm linh ô tội nầy đậm dường son, </li></ul><ul><li>Nước trong dương gian khôn rửa sạch hồn; </li></ul><ul><li>Quyết chí nắm chắc lấy hứa ngôn Ngài. </li></ul><ul><li>Tôi gieo thân trong suối huyết linh oai; </li></ul><ul><li>Xin Chiên Con gội tôi bằng huyết quí, </li></ul><ul><li>Ắt tâm tôi tinh anh tuyết khôn bì. </li></ul>
 10. 12. TC106 - Ca Ngợi Dòng Huyết Báu <ul><li>Tinh bạch hơn tuyết nay! </li></ul><ul><li>Tinh bạch hơn tuyết nay! </li></ul><ul><li>Chúa lấy huyết báu phiếu trắng trong ngần, </li></ul><ul><li>Chắc tôi tinh bạch hơn tuyết muôn phần! </li></ul>
 11. 13. TC106 - Ca Ngợi Dòng Huyết Báu <ul><li>Blessed be the fountain of blood, </li></ul><ul><li>To a world of sinners revealed; </li></ul><ul><li>Blessed be the dear Son of God; </li></ul><ul><li>Only by His stripes we are healed. </li></ul><ul><li>Tho’ I’ve wandered far from His fold, </li></ul><ul><li>Bringing to my heart pain and woe, </li></ul><ul><li>Wash me in the blood of the Lamb, </li></ul><ul><li>And I shall be whiter than snow. </li></ul>
 12. 14. TC106 - Ca Ngợi Dòng Huyết Báu <ul><li>Whiter than the snow, </li></ul><ul><li>Whiter than the snow, </li></ul><ul><li>Wash me in the blood of the Lamb, </li></ul><ul><li>And I shall be whiter than snow. </li></ul>
 13. 15. TC106 - Ca Ngợi Dòng Huyết Báu <ul><li>Father, I have wandered from Thee, </li></ul><ul><li>Often has my heart gone astray; </li></ul><ul><li>Crimson do my sins seem to me— </li></ul><ul><li>Water cannot wash them away. </li></ul><ul><li>Jesus, to the fountain of Thine, </li></ul><ul><li>Leaning on Thy promise, I go; </li></ul><ul><li>Cleanse me by Thy washing divine, </li></ul><ul><li>And I shall be whiter than snow. </li></ul>
 14. 16. TC106 - Ca Ngợi Dòng Huyết Báu <ul><li>Whiter than the snow, </li></ul><ul><li>Whiter than the snow, </li></ul><ul><li>Wash me in the blood of the Lamb, </li></ul><ul><li>And I shall be whiter than snow. </li></ul>
 15. 18. TC357 – Bài Ca Hiệp Nhất <ul><li>Cùng họp nhau nơi bệ chân Chúa </li></ul><ul><li>và hân hoan trong tình thương, </li></ul><ul><li>Cùng nắm tay ta dìu nhau </li></ul><ul><li>trên đường niềm tin không rời nhau; </li></ul><ul><li>Lòng ước mong anh chị em ta </li></ul><ul><li>không rời nhau trên trần gian. </li></ul><ul><li>Người quanh ta đang chờ mong </li></ul><ul><li>sống trong tình thương, </li></ul><ul><li>Nhờ tình thương người dương thế </li></ul><ul><li>biết ta thờ kính Vua trên trời cao. </li></ul>
 16. 19. TC357 – Bài Ca Hiệp Nhất <ul><li>Làm việc chung trong niềm tin </li></ul><ul><li>hãy làm việc chung trong niềm tin, </li></ul><ul><li>Cùng sát vai ta cùng chia </li></ul><ul><li>nỗi niềm buồn vui trong đời ta; </li></ul><ul><li>Lòng kính yêu ta dành cho </li></ul><ul><li>mỗi anh chị em chung niềm tin. </li></ul><ul><li>Người quanh ta đang chờ mong </li></ul><ul><li>sống trong tình thương, </li></ul><ul><li>Nhờ tình thương người dương thế </li></ul><ul><li>biết ta thờ kính Vua trên trời cao. </li></ul>
 17. 20. TC357 – Bài Ca Hiệp Nhất <ul><li>We are one in the Spir-it, </li></ul><ul><li>we are one in the Lord. </li></ul><ul><li>We are one in the Spir-it, </li></ul><ul><li>we are one in the Lord; </li></ul><ul><li>And we pray that </li></ul><ul><li>all un-i-ty may one day be re-stored. </li></ul><ul><li>And they'll know we are </li></ul><ul><li>Chris-tians by our love, </li></ul><ul><li>by our love, Yes they'll know </li></ul><ul><li>we are Chris-tians by our love. </li></ul>

×