Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
NGUYỄN THIỆN HÙNG-NGUYỄN THỊ HỒNG ANH-PHẠM THỊ THANH XUÂN
ĐẶT VẤN ĐỀ
Siêu âm đàn hồi gồm Fibroscan 502 TOUCH và ARFI
SIEMENS S2000 được dùng để đánh giá gan mỡ (fatty liver
infiltr...
PHƯƠNG PHÁP- ĐỐI TƯỢNG
 Dùng siêu âm B-mode phát hiện và phân loại gan thấm mỡ
S1, S2, S3, đối chiếu với thông số hóa sin...
GAN MỠ B-Mode
S 1 S 2 S 3
S 0= không thấm mỡ/ S 1= chưa mờ đường viền mạch máu/ S 2=
mờ đường viền mạch máu / S 3= không t...
KẾT QUẢ
CC A P
BÀN LUẬN
 Có tương hợp giữa đánh giá siêu âm B-mode
(S 2,3) và C A P của Fibroscan nhưng độ hóa
xơ chỉ ở mức F1 và F2.
 ...
NHÓM CHỨNG= 30 CA [06 F]
Gan có độ mỡ CAP cao nhưng chưa hóa xơ < F3.
FIBROSCAN
[n=30 ca]
CAP [dB/m] ARFI [m/s] B-mode
[n=...
CAP VÀ MỨC STEATOSIS THEO BEAUGRAND
2011 KHÔNG TƯƠNG HỢP VỚI SIÊU ÂM ĐÀN HỒI
ARFI
SỐ
TT
TÊN TUỔI FBS ALT TG FIBROSCAN CAP/...
KẾT LUẬN
 1/ CAP của FIBROSCAN giúp định lượng mỡ
trong gan mà không cần phải sinh thiết.
 2/ Tích tụ mỡ trong gan có vẻ...
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH
 Ultrasonic elastography in clinical quantitative
assessment of fatty liver, Yin-Yan Li, Xue-Mei...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

CAP va ARFI trong Gan Mỡ , Nguyễn Thiện Hùng, Nguyễn thị Hồng Anh , Phạm thị Thanh Xuân Slide 1 CAP va ARFI trong Gan Mỡ , Nguyễn Thiện Hùng, Nguyễn thị Hồng Anh , Phạm thị Thanh Xuân Slide 2 CAP va ARFI trong Gan Mỡ , Nguyễn Thiện Hùng, Nguyễn thị Hồng Anh , Phạm thị Thanh Xuân Slide 3 CAP va ARFI trong Gan Mỡ , Nguyễn Thiện Hùng, Nguyễn thị Hồng Anh , Phạm thị Thanh Xuân Slide 4 CAP va ARFI trong Gan Mỡ , Nguyễn Thiện Hùng, Nguyễn thị Hồng Anh , Phạm thị Thanh Xuân Slide 5 CAP va ARFI trong Gan Mỡ , Nguyễn Thiện Hùng, Nguyễn thị Hồng Anh , Phạm thị Thanh Xuân Slide 6 CAP va ARFI trong Gan Mỡ , Nguyễn Thiện Hùng, Nguyễn thị Hồng Anh , Phạm thị Thanh Xuân Slide 7 CAP va ARFI trong Gan Mỡ , Nguyễn Thiện Hùng, Nguyễn thị Hồng Anh , Phạm thị Thanh Xuân Slide 8 CAP va ARFI trong Gan Mỡ , Nguyễn Thiện Hùng, Nguyễn thị Hồng Anh , Phạm thị Thanh Xuân Slide 9 CAP va ARFI trong Gan Mỡ , Nguyễn Thiện Hùng, Nguyễn thị Hồng Anh , Phạm thị Thanh Xuân Slide 10
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1 Like

Share

Download to read offline

CAP va ARFI trong Gan Mỡ , Nguyễn Thiện Hùng, Nguyễn thị Hồng Anh , Phạm thị Thanh Xuân

Download to read offline

Đối chiếu CAP, Fibroscan,ARFI, và Siêu âm B-Mode trên 84 bệnh nhân gan mỡ không do rượu. B-Mode và CAP tương hợp trong khi Fibroscan và ARFI không tăng theo độ mỡ CAP.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

CAP va ARFI trong Gan Mỡ , Nguyễn Thiện Hùng, Nguyễn thị Hồng Anh , Phạm thị Thanh Xuân

 1. 1. NGUYỄN THIỆN HÙNG-NGUYỄN THỊ HỒNG ANH-PHẠM THỊ THANH XUÂN
 2. 2. ĐẶT VẤN ĐỀ Siêu âm đàn hồi gồm Fibroscan 502 TOUCH và ARFI SIEMENS S2000 được dùng để đánh giá gan mỡ (fatty liver infiltration) và gan bệnh nhân tiểu đường. Chúng tôi thực hiện 2 kỹ thuật Fibroscan (EchoSense) với chức năng đo độ nhiễm mỡ CAP và ARFI Siemens cùng lúc trên 84 bệnh nhân gan thấm mỡ với hơn 1/3 bệnh nhân tiểu đường type 2, tuổi từ 20-55. 2 bác sĩ đo ARFI gan mỡ, trong khi 1 bác sĩ khác đo Fibroscan và CAP
 3. 3. PHƯƠNG PHÁP- ĐỐI TƯỢNG  Dùng siêu âm B-mode phát hiện và phân loại gan thấm mỡ S1, S2, S3, đối chiếu với thông số hóa sinh (triglycerids, lipid máu, ALT, HbA1c, tiểu cầu).  Sau đó bệnh nhân được làm FibroScan và định lượng CAP [độ nhiễm mỡ gan dựa trên “thông số giảm âm được kiểm soát” (Controlled Attenuation Parameter: CAP) bằng cách tính toán từ tín hiệu siêu âm trong phép đo độ cứng]. ARFI gan được thực hiện ngay sau siêu âm B-mode.  Gồm 84 ca với 1/3 số bệnh nhân tiểu đường type 2  Tuổi 20-55 trong đó có 28 nữ. Không có bn uống rượu, viêm gan, có thai… do bs lâm sàng chọn [Bs Hồng Anh].  Thiết kế nghiên cứu cắt ngang, mô tả.
 4. 4. GAN MỠ B-Mode S 1 S 2 S 3 S 0= không thấm mỡ/ S 1= chưa mờ đường viền mạch máu/ S 2= mờ đường viền mạch máu / S 3= không thấy cơ hoành
 5. 5. KẾT QUẢ CC A P
 6. 6. BÀN LUẬN  Có tương hợp giữa đánh giá siêu âm B-mode (S 2,3) và C A P của Fibroscan nhưng độ hóa xơ chỉ ở mức F1 và F2.  Tốc độ đàn hồi sóng biến dạng ARFI tương đương với Fibroscan, không tăng nhiều theo độ mỡ CAP.  Gan có độ mỡ CAP cao nhưng chưa hóa xơ
 7. 7. NHÓM CHỨNG= 30 CA [06 F] Gan có độ mỡ CAP cao nhưng chưa hóa xơ < F3. FIBROSCAN [n=30 ca] CAP [dB/m] ARFI [m/s] B-mode [n=30 ca] F3=2 S4=11 >1,6=1 S3=3 F2=4 S3=7 1,5-1,6=3 S2=8 F1=13 S2=4 1,3-1,4=7 S1=14 F0=11 S1=8 0,9-1,2=19 S0=5
 8. 8. CAP VÀ MỨC STEATOSIS THEO BEAUGRAND 2011 KHÔNG TƯƠNG HỢP VỚI SIÊU ÂM ĐÀN HỒI ARFI SỐ TT TÊN TUỔI FBS ALT TG FIBROSCAN CAP/S ARFI/F GAN 1 PNT 29 4.3/ F 1 270/S3 1.02±0.32/F0 S1 2 NHL 30 12.8 26.5 3.1/ F 0 209/S1 1.0±0.17/F0 S0 3 NTN 63F 13.0 26.9 6.6/ F 2 290/S3 1.69±0.26/F4 S1 4 DQC 29 4.8 /F 1 296/S4 1.14/-0.12/F0 S2 5 DC 53 7.67 33.33 3.7/ F 0 191/S1 1.1±0.17/F0 S0 6 LTB 20 6.6/ F 2 346/S4 1.11±0.34/F0 S3 7 CVN 45 61.66 2.62 3.4 /F 0 304/S4 1.23±0.16/F1 S2 8 LMD 39 45.8 4. 04 4.5/ F 0 254/S2 1.27±0.19/ F2 S1 9 LVN 23 29.12 5.9 4.4/F 0 252/S2 1.01±0.15/F0 S1 10 NVC 52AL 61.07 0.7 6.8/F 1 252/S2 1.51±0.3/F4 S0 11 DVC 48AL 37.1 4.3/F 0 213/S1 1.08±0.25/F0 S0 12 nmk 39 5.4/F 1 359/S4 1,03±0,12/F0 S1 13 nct 40 6.1/F1 318/S4 1,18±0,16/F1 S2 14 PTK 21 5.38 71.38 1.18 8,8 /F2-3 324/S4 2,33±0,59/F4 S2 15 NVT 59 7,28 6.3/F1 289/S3 1,13±0,13/F0 S2 16 TTH 37 7,16 2,88 5.4/F1 292/S3 1,2±0,13/F1 S1 17 TTH 73F 6.51 3.76 6.6/F1 264/S3 1,31±0,14/F2 S2 18 NTT 60F 9,23 13.8 181/S1 1,61±0,15/F4 S1
 9. 9. KẾT LUẬN  1/ CAP của FIBROSCAN giúp định lượng mỡ trong gan mà không cần phải sinh thiết.  2/ Tích tụ mỡ trong gan có vẻ không làm tăng độ cứng mô gan do đó không làm tăng tốc độ đàn hồi sóng biến dạng.  ABSTRACT: Using FibroScan 502 TOUCH and ARFI SIEMENS S2000 for evaluation fatty liver infiltration and diabetic liver on 84 patients we realized that CAP could detect quantitatively fatty composition with high values of CAD in liver, but FibroScan and ARFI had low values of SWE speed.
 10. 10. TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH  Ultrasonic elastography in clinical quantitative assessment of fatty liver, Yin-Yan Li, Xue-Mei Wang, Yi-Xia Zhang, Guo-Cheng Ou, World J Gastroenterol 2010 October 7; 16(37): 4733- 4737.  Liver Stiffness Evaluation by Transient Elastography in Type 2Diabetes Mellitus Patients with Ultrasound-proven Steatosis, Ioan Sporea1, Ruxandra Mare1, Raluca Lupușoru1, Alexandra Sima2, Roxana Șirli1, Alina Popescu1, Romulus Timar2, J Gastrointestin Liver Dis, June 2016 Vol. 25 No 2: 167-174
 • Sherdey

  Aug. 2, 2020

Đối chiếu CAP, Fibroscan,ARFI, và Siêu âm B-Mode trên 84 bệnh nhân gan mỡ không do rượu. B-Mode và CAP tương hợp trong khi Fibroscan và ARFI không tăng theo độ mỡ CAP.

Views

Total views

337

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

9

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×