Itee Vn

2,012 views

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,012
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
26
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Itee Vn

  1. 1. Chuẩn kỹ năng CNTT của VITEC tại Việt Nam Giám đốc: Đỗ Văn Bình [email_address]
  2. 2. Giới thiệu chuẩn kỹ năng CNTT <ul><li>Tháng 10/2000, các bộ trưởng kinh tế các quốc gia trong khu vực ASEAN và Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đã có cuộc họp tại Cheng-Mai, Thái Lan, đồng ý thúc đẩy chương trình công nhận các chuẩn kỹ năng chung về CNTT. </li></ul><ul><li>Sự công nhận lẫn nhau về chuẩn kỹ năng được thiết lập cho kỹ sư CNTT sẽ tạo thuận lợi cho các hoạt động xuyên quốc gia của cả cá nhân và doanh nghiệp . Nhờ vậy tạo ra các cán bộ kỹ thuật chất lượng cao trong khu vực, và việc đánh giá các trình độ từng của cá nhân trở nên dễ dàng hơn. </li></ul><ul><li>Từ tháng 11/2006,JITEC-IPA đã ký kết hiệp định công nhận lẫn nhau với 10 thành viên về các loại hình sát hạch và hy vọng con số này sẽ còn tăng thêm. </li></ul>
  3. 3. Giới thiệu chuẩn kỹ năng CNTT tại Nhật bản
  4. 4. Chuẩn kỹ năng tại Việt Nam <ul><li>Hiện nay Việt Nam đã tiến hành hai loại hình Sát hạch được công nhận tương đương với Nhật Bản: </li></ul><ul><ul><li>Kỹ sư CNTT Cơ bản (FE) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kỹ sư Thiết kế và Phát triển Phần mềm (SW). </li></ul></ul><ul><li>Các thí sinh thi đỗ được cấp Chứng nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ, tương đương với Chứng nhận mà Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cấp cho các thí sinh vượt qua kỳ Sát hạch tại Nhật Bản. </li></ul><ul><li>Thí sinh thi đỗ trong các kỳ Sát hạch Kỹ sư CNTT có nhiều cơ hội được làm việc tại các công ty lớn ở Việt Nam, các công ty CNTT của Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam hoặc tại các nước trong khu vực </li></ul>
  5. 5. Kỹ sư CNTT Cơ bản (FE) <ul><ul><li>Nhiệm vụ: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nhận các bản thiết kế bên trong từ các KS thiết kế và phát triển </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Chuẩn bị tài liệu thiết kế chương trình dưới sự chỉ đạo của người quản lý dự án và thông qua sự hướng dẫn của các KS ở mức cao hơn như KH thiết kế và phát triển </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Khả năng </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Phát triển một chương trình tốt bằng cách sử dụng đầy đủ các kỹ thuật liên quan tới thuật toán và cấu trúc dữ liệu ở mức cơ sở. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tham gia phát triển chương trình, kiểm thử đơn vị, và kiểm thử tích hợp hệ thống theo sự hướng dẫn của KS thiết kế và phát triển </li></ul></ul></ul>
  6. 6. Kỹ sư CNTT Cơ bản (FE) <ul><ul><li>Chuẩn kỹ năng CNTT cơ bản </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Khung kiến thức CNTT chung </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Các kiến thức cơ bản về khoa học máy tính (mức II) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hệ thống máy tính (mức I) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Phát triển và vận hành của hệ thống (mức I) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Công nghệ mạng (mức I) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Công nghệ CSDL (mức I) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bảo mật (mức I) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Chuẩn hóa (mức I) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Tin học hóa và quản lý (mức I) </li></ul></ul></ul></ul>
  7. 7. Kỹ sư CNTT Cơ bản (FE) <ul><ul><li>Chuẩn kỹ năng CNTT cơ bản (Tiếp theo) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kỹ năng thiết kế chương trình </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Thiết kế chương trình </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Thực hiện thiết kế chi tiết cho phần mềm </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Soát lại thiết kế phần mềm </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Thiết kế đặc tả kiểm thử đơn vị </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Chuẩn bị và soát lại tài liệu hướng dẫn người sử dụng </li></ul></ul></ul></ul>
  8. 8. Kỹ sư CNTT Cơ bản (FE) <ul><ul><li>Chuẩn kỹ năng CNTT cơ bản (Tiếp theo) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kỹ năng cài đặt chương trình </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mã hóa (lập trình) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Soát lại kỹ các lệnh </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kiểm thử đơn vị </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kiểm thử thành phần </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kiểm thử hệ thống </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kiểm thử yêu cầu hệ thống </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cập nhật tài liệu </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Chuẩn bị giao nộp phần mềm </li></ul></ul></ul></ul>
  9. 9. Kỹ sư CNTT Cơ bản (FE) <ul><ul><li>Chuẩn kỹ năng CNTT c ơ b ản (Tiếp theo) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>K ỹ năng hỗ trợ cài đặt hệ thống </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cài đặt phần mềm </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hỗ trợ kiểm thử để người sử dụng chấp nhận </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Đào tạo, huấn luyện và hỗ trợ người sử dụng </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kỹ năng kiểm thử </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Chuẩn bị kế hoạch kiểm thử </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Chuẩn bị quy trình kiểm thử </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Thực hiện kiểm thử </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ghi nhận kết quả kiểm thử và phê duyệt </li></ul></ul></ul></ul>
  10. 10. Kỹ sư Thiết kế và Phát triển Phần mềm (SW) <ul><ul><li>Nhiệm vụ: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nhận các tài liệu thiết kế bên ngoài từ các KS hệ thống ứng dụng </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Chuẩn bị tài liệu thiết kế bên trong </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thiết kế chương trình dưới sự chỉ đạo của người quản lý </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Năng lực cần có: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Phát triển một chương trình phức tạp bằng cách sử dụng đầy đủ các kỹ thuật có liên quan tới thuật toán và cấu trúc dữ liệu ở mức nâng cao. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Phối kết hợp để thúc đẩy hiệu quả việc thực hiện một loạt công việc khác như phát triển chương trình, kiểm thử đơn vị, và kiểm thử tích hợp hệ thống sau khi thiết kế chương trình. </li></ul></ul></ul>
  11. 11. <ul><ul><li>Chuẩn kỹ năng cho Kỹ sư Thiết kế và Phát triển Phần mềm: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Khung kiến thức CNTT chung </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Các kiến thức cơ bản về khoa học máy tính (mức II) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hệ thống máy tính (mức I) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Phát triển và vận hành của hệ thống (mức I) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Công nghệ mạng (mức I) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Công nghệ CSDL (mức I) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bảo mật (mức I) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Chuẩn hóa (mức I) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Tin học hóa và quản lý (mức I) </li></ul></ul></ul></ul>Kỹ sư Thiết kế và Phát triển Phần mềm (SW)
  12. 12. Kỹ sư Thiết kế và Phát triển Phần mềm (SW) <ul><li>Chuẩn kỹ năng cho kỹ sư thiết kế & phát triển phần mềm </li></ul><ul><ul><li>Kỹ năng thiết kế chương trình </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thiết kế thành phần phần mềm </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thiết kế CSDL vật lý </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tạo và kiểm thử mẫu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thiết kế đặc tả kiểm thử thành phần </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Soát lại thiết kế thành phần phần mềm </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kỹ năng thiết kế chi tiết </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thực hiện thiết kế chi tiết cho phần mềm </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Soát lại thiết kế phần mềm </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thiết kế đặc tả kiểm thử đơn vị </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Chuẩn bị và soát lại tài liệu hướng dẫn người dùng (bản cuối cùng) </li></ul></ul></ul>
  13. 13. Kỹ sư Thiết kế và Phát triển Phần mềm (SW) <ul><li>Chu ẩn kỹ năng cho kỹ sư thiết kế & phát triển phần mềm </li></ul><ul><ul><li>K ỹ năng cài đặt chương trình </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mã hóa (lập trình) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Soát lại kỹ các lệnh </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kiểm thử đơn vị </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kiểm thử thành phần </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kiểm thử hệ thống </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kiểm thử yêu cầu hệ thống </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cập nhật tài liệu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Chuẩn bị giao nộp phần mềm </li></ul></ul></ul>
  14. 14. Kỹ sư Thiết kế và Phát triển Phần mềm (SW) <ul><li>Chu ẩn kỹ năng cho kỹ sư thiết kế & phát triển phần mềm </li></ul><ul><ul><li>K ỹ năng h ỗ trợ cài đặt hệ thống </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cài đặt phần mềm </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hỗ trợ kiểm thử để người dùng chấp nhận </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Đào tạo, huấn luyện và hỗ trợ người dùng </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kỹ năng kiểm thử </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Chuẩn bị kế hoạch kiểm thử </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Chuẩn bị quy trình kiểm thử </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thực hiện kiểm thử </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ghi nhận kết quả kiểm thử và phê duyệt </li></ul></ul></ul>
  15. 15. <ul><li>Trung tâm Đào tạo và Sát hạch (VITEC) </li></ul><ul><li>Add: 17T7 Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Tel: 04 2511 600 </li></ul><ul><li>Fax: 04 2511 601 </li></ul><ul><li>Website: www.vitec.org.vn </li></ul><ul><li>Email: [email_address] </li></ul>

  ×