Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De hoa

341 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

De hoa

  1. 1. TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 1O - LẦN 3 TỔ HÓA Môn: HÓA HỌC Năm học: 2010 – 2011 Thời gian làm bài: 45 phút.Câu 1(2 điểm):Viết các PTHH cho các phản ứng sau:a) Sắt tác dụng với axit clohidric và với khí clo.b) Axit Flohidric ăn mòn thủy tinh (thành phần chính là SiO2).c) Flo cháy trong nước nóng.Câu 2 (2điểm) : Hoàn thành dãy chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có): KMnO4 Cl2 I2 AlI3 Al(NO3)3.Câu 3 (1 điểm) : Chia 1 dung dịch nước Brom có màu vàng thành 2 phần. Dẫn khí HI qua phầnI và khí SO2 qua phần II. Nêu hiện tượng và viết các phương trình phản ứng xảy ra.Câu 4 (1 điểm ) : Trong công nghiệp, người ta điều chế nước Gia-ven bằng cách điện phân dungdịch muối ăn không có màng ngăn ở nhiệt độ thường. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.Câu 5 (1 điểm) : Cho 1,344 lít khí Clo (ở đktc) đi qua dung dịch KOH (vừa đủ) ở 100oC. Tínhkhối lượng chất tan có trong dung dịch sau phản ứng.Câu 6 (1 điểm): Hòa tan hết 13,5g hỗn hợp X gồm Al và ZnO vào 400 ml dung dịch HCl 2M (vừađủ) thu được dung dịch X và V lít khí (ở đktc). Tính V.Câu 7 (1 điểm): Cho 1,68 lít (đktc) Halogen X2 tác dụng vừa đủ với Mg, thu được 7,125 gammuối. Xác định X.Câu 8 (1 điểm): Hòa tan hỗn hợp rắn X gồm NaBr và NaI vào nước được dung dịch A. Cho Brdư vào dung dịch A, sau khi thực hiện xong phản ứng, cô cạn dung dịch, thu được chất rắn B,thấy khối lượng giảm 23,325% so với X. Hòa tan hết B trong nước và cho Clo lội qua đến dư.Tiếp tục cô cạn dung dịch thu được chất rắn C (Chỉ chứa muối Halogenua), có khối lượng bằng56,796% khối lượng B. Tính phần trăm khối lượng các muối trong hỗn hợp. Cho Na: 23, K: 39, O: 16, H: 1, Al: 27, Zn: 65, F: 19, Cl: 35.5, Br: 80, I:127

×